اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

" رخداد اصلاح بها "، بهای یک رخداد مرجع را تغییر می‌دهد. رخداد مرجع، می‌تواند یک رخداد " افزایش بهای تمام شده " و یا " الحاق یا تعمیر اساسی " باشد.

رخدادهای مالی‌ای که بین رخداد مرجع و اصلاح بها قرار دارند، تحت تاثیر این تغییر قرار می‌گیرند. این تغییرات به صورت رخدادهای " تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها " در سیستم بازنمایی و ثبت می‌گردند.

رخدادهای تاثیر اصلاح بها بطور خودکار توسط سیسنم درج می‌شوند و کاربر قادر به ویرایش یا حذف آن‌ها نمی‌باشد.


جهت اصلاح بهای یک رخداد مرجع ، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


یکی از رخدادهای " افزایش بهای تمام شده " یا " الحاق یا تعمیر اساسی " ثبت شده برای دارایی را به عنوان رخداد مرجع انتخاب نمایید و با باز کردن مثلث کنار تکمه Gnl 000.png ، گزینه " درج رخداد اصلاح بها " را انتخاب نمایید. به این منظور می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Insert " صفحه کلید نیز استفاده نمایید.


درج رخداد اصلاح بها


پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " اصلاح بها " ، مشخصات رخداد مرجع نمایش داده شده است.


تدوین یک رخداد دارایی


در صورتیکه می‌خواهید بهای رخداد مرجع را افزایش دهید، مقدار افزایش را در قسمت " افزایش بهای رخداد مرجع " و در صورتیکه می‌خواهید بهای رخداد مرجع را کاهش دهید، مقدار کاهش را در قسمت " کاهش بهای رخداد مرجع "، وارد نمایید.


پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


همانگونه که ملاحظه می‌گردد، رخدادهای تاثیر اصلاح بها نیز بطور خودکار توسط سیستم درج شده‌اند.

پس از ثبت رخدادهای خروج، فروش، واگذاری برای فروش و خروج انتقالی برای دارایی، نمی‌توان رخداد اصلاح بها ثبت نمود. 

category : بازگشت