انتقال و خروج انتقالی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

انتقال و طرف انتقال

جهت انتقال بخشی از یک دارایی به دارایی دیگر، از رخداد انتقال استفاده می‌شود. دارایی طرف انتقال و میزانی از بهای تمام شده، استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته واقعی و تاریخی که منتقل شده است، توسط کاربر تعیین می‌گردد.

رخداد طرف انتقال، به طور خودکار توسط سیستم برای دارایی طرف انتقال درج می‌گردد.


جهت انتقال بخشی از یک دارایی ، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت درج رخداد انتقال، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد انتقال را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


جهت ثبت رخداد انتقال، ابتدا لازم است دارایی طرف انتقال توسط کاربر انتخاب شود.


آگاهی


با فشردن تکمه تصویب، پنجره انتخاب دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب دارایی


دارایی طرف انتقال را از طریق درخت دارایی‌ها و یا با فشردن تکمه Gnl 065.png با جستجو در نام دارایی‌ها، انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.

پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " انتقال "، مشخصات طرف انتقال را تکمیل نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


تدوین یک رخداد دارایی


رخداد انتقال ثبت شده و پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز می‌شود :


رخدادهای یک دارایی


در پنجره " رخدادهای یک دارایی " با فشردن تکمه Gnl 095.png از نوارابزار، می‌توانید بین فهرست رخدادهای دارایی انتقال داده شده و طرف انتقال جابجا شده و رخداد طرف انتقال ثبت شده توسط سیستم را ملاحظه نمایید.


رخدادهای یک دارایی


اگر در حین تشکیل سند اموال، رخدادهای انتقال یا خروج انتقالی، همزمان با رخدادهای طرف انتقال مربوط انتخاب نشده باشند، سند اموال با درج یک رخداد اضافی موازنه می‌گردد. 
جهت درج حساب واسط، از مسیر منوی سیستم، تنظیمات سیستم برای تمام کاربران، تنظیمات سیستم اموال، پارامترهای موثر در سند مالی اموال، استفاده نمایید.


خروج انتقالی و طرف انتقال

از این رخداد به منظور انتقال یک دارایی به دارایی دیگر، استفاده می‌گردد. به این ترتیب دارایی مبداء بطور کامل از سیستم خارج خواهد شد.

در این رخداد دارایی طرف انتقال توسط کاربر انتخاب شده و بهای تمام شده، استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته واقعی و تاریخی دارایی مبداء، بطور کامل به دارایی طرف انتقال منتقل می‌گردد.

به منظور جابجایی دارایی بین بخش‌ها، می‌توان از رخداد خروج انتقالی استفاده نمود.
رخداد طرف انتقال به صورت خودکار توسط سیستم برای دارایی طرف انتقال درج خواهد شد.


جهت ثبت رخداد خروج انتقالی برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.

تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت درج رخداد انتقال، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد خروج انتقالی را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


با پیغامی با مضمون " لطفا ابتدا دارایی طرف انتقال را انتخاب کنید. " مواجه خواهید شد.


آگاهی


با فشردن تکمه تصویب، پنجره انتخاب دارایی طرف انتقال به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب دارایی


دارایی طرف انتقال را از طریق درخت دارایی‌ها و یا با فشردن تکمه Gnl 065.png ، با جستجو در نام دارایی‌ها انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.

پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " خروج انتقالی "، در صورت لزوم " شرح رخداد طرف انتقال " را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


تدوین یک رخداد دارایی


پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


همانطور که ملاحظه می‌گردد، وضعیت دارایی از " در حال استفاده " به " خارج شده (انتقال به دارایی دیگر) " تغییر پیدا می‌کند.


با فشردن تکمه Gnl 095.png از نوارابزار، می‌توانید بین فهرست رخدادهای دارایی خارج شده و طرف انتقال جابجا شوید.


رخدادهای یک دارایی


اگر در حین تشکیل سند اموال، رخدادهای انتقال یا خروج انتقالی، همزمان با رخدادهای طرف انتقال مربوط انتخاب نشده باشند، سند اموال با درج یک رخداد اضافی موازنه می‌گردد. 
جهت درج حساب واسط، از مسیر منوی سیستم، تنظیمات سیستم برای تمام کاربران، تنظیمات سیستم اموال، پارامترهای موثر در سند مالی اموال، استفاده نمایید.category : بازگشت