افزایش بهای تمام شده

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در زمان تعریف یک دارایی جدید، بهای تمام شده برای آن تعیین نمی‌شود. این بها پس از تعریف دارایی، توسط رخداد " افزایش بهای تمام شده " به سیستم اعلام می‌گردد.

مبلغ افزایش بهای تعیین شده در این رخداد، به عنوان " بهای تمام شده تاریخی " و " بهای تمام شده واقعی " در سیستم ثبت می‌شود.

برای یک دارایی که دارای سابقه پیش از مکانیزه است، بهای تمام شده به عنوان بخشی از سابقه پیش از مکانیزه به سیستم اعلام می‌گردد. 


جهت ثبت رخداد افزایش بهای تمام شده برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره " ویرایش رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت ثبت رخداد افزایش بهای تمام شده، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد افزایش بهای تمام شده را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " افزایش بهای تمام شده "، در کادر " مبلغ افزایش بهای تمام شده "، مبلغ را وارد نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


افزایش بهای تمام شده می‌تواند به یکی از علل زیر در سیستم رخ دهد :

  • خرید (افزایش طی دوره) : جهت ثبت بهای تمام شده دارایی خریداری شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • انتقال از کالاهای سرمایه‌ای موجود در انبار : جهت ثبت بهای تمام شده یک کالای موجود در انبار که قرار است پس از این به عنوان اموال شرکت مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به کار می‌رود.
  • انتقال از پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای : جهت ثبت بهای تمام شده دارایی‌ای که از محل پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای تحصیل شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • انتقال از دارایی در جریان ساخت : جهت ثبت بهای تمام شده دارایی‌‌‌ای که مراحل ساخت آن پایان یافته است و قرار است به عنوان اموال شرکت مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به کار می‌رود.

از قسمت " مبداء (نوع انتقال) "، یکی از موارد توضیح داده شده در بالا را انتخاب نمایید.


سیستم اموال نوسا در ارتباط با سیستم‌های انبار و هزینه قرار دارد.
  • در صورتیکه دارایی از انبار تحویل گرفته شده باشد، با انتخاب رخداد خروج کالا از انبار از قسمت " شماره/سری رخداد انبار "، بهای رخداد خروج کالا از انبار، به حساب بهای تمام شده دارایی منظور می‌شود.
  • در صورتیکه هزینه‌های تحصیل دارایی قبلا در سیستم هزینه ثبت شده باشد، با انتخاب رخداد‌ هزینه موردنظر از قسمت " شماره/سری رخداد هزینه "، بهای رخداد هزینه، به حساب بهای تمام شده دارایی منظور می‌شود.
  • در صورتیکه سطرهای مالی بهای تمام شده، قبلا در سند هزینه یا سند انبار ثبت شده باشند، با انتخاب گزینه " رخداد افزایش بهای تمام شده در سند دارایی منعکس نشود "، می‌توان ترتیبی داد تا از رخداد افزایش بهای تمام شده سند دارایی تشکیل نشود.


سند اموال از بهای تمام شده و یک طرف حساب (ترکیبی از یک حساب و یک (یا چند) تفصیلی) تشکیل می‌شود.

از قسمت " طرف حساب " می‌توان برای رخداد افزایش بها، طرف حساب تعیین نمود.


تدوین یک رخداد دارایی


در صورتیکه برای رخداد افزایش بهای تمام شده، قوانین طرف حساب در سیستم تعریف شده باشد، می‌توان ترتیبی داد تا پس از ثبت رخداد، طرف حساب به طور خودکار توسط سیستم درج گردد.

پس از تکمیل قسمت‌های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا رخداد " افزایش بهای تمام شده " برای دارایی ثبت گردد.


رخدادهای یک دارایی


در صورتیکه برای رخداد افزایش بهای تمام شده، قوانین طرف حساب در سیستم تعریف شده باشد، پس از ثبت رخداد افزایش بهای تمام شده با فشردن تکمه Gnl 093.png از نوارابزار، می‌توان به طور خودکار برای رخداد، طرف حساب تعیین نمود.

طرف حساب تعیین شده، در قسمت " مشخصات رخداد "، در پایین صفحه نمایش داده می‌شود.


رخدادهای یک داراییcategory : بازگشت