خروج، فروش و واگذاری برای فروش

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دارایی‌های ثابت شرکت‌ها، در طول عمر مفید خود ممکن است با مواردی مانند فروش، اهدا، تعویض، حوادث غیر مترقبه(سیل، آتش سوزی، سرقت و ...) و واگذاری به حکم قانون، مواجه شوند. این موارد سبب خروج و حذف دارایی‌ها از حساب‌های مربوطه می‌شود.

خروج

این رخداد جهت اعلام خروج یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت ثبت خروج یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت ثبت رخداد خروج ، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " خروج (یا فروش) " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


رخدادهای یک دارایی


پس از ثبت این رخداد، " وضعیت دارایی " از " در حال استفاده " به " خارج شده(غیر مترقبه) " تغییر می‌‌یابد.

در رخداد خروج، نیازی به تکمیل قسمت‌های " خروج(یا فروش) " و " طرف حساب "، در پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " وجود ندارد.


فروش

این رخداد جهت اعلام فروش یک دارایی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. دارایی پیش از این رخداد در وضعیت " در حال استفاده " قرار دارد.

بهای فروش در این رخداد توسط کاربر تعیین می‌شود.

در صورتیکه دارایی به مبلغی بیشتر از ارزش دفتری فروخته شود، برای شرکت سود حاصل شده است و در صورتیکه دارایی به مبلغی کمتر از ارزش دفتری فروخته شود، شرکت متحمل زیان شده است.


جهت ثبت فروش یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت ثبت رخداد فروش، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " خروج (یا فروش) " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


در قسمت " خروج (یا فروش) "، تیک عبارت " خروج از نوع فروش است " را انتخاب نمایید تا قسمت " بهای فروش " فعال شود.

حال بهای فروش را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


تدوین یک رخداد دارایی


از قسمت " طرف حساب " می‌توان برای رخداد فروش، یک طرف حساب (ترکیبی از یک حساب و یک (یا چند) تفصیلی) تعیین نمود.


تدوین یک رخداد دارایی


در صورتی که برای رخداد فروش، قوانین طرف حساب در سیستم تعریف شده باشد، پس از ثبت رخداد فروش با فشردن تکمه Gnl 093.png از نوارابزار، می‌توان به طور خودکار برای رخداد، طرف حساب اختصاصی تعیین نمود.


رخدادهای یک دارایی


پس از ثبت این رخداد، " وضعیت دارایی " از " در حال استفاده " به " خارج شده(فروش رفته) " تغییر می‌‌یابد.

دارایی‌های فروش رفته از سیستم خارج می‌شوند و دیگر نمی‌توان رخدادی برای آن‌ها ثبت نمود.


واگذاری برای فروش

شرکت‌ها ممکن است به دلایلی اقدام به کنارگذاری دارایی ثابت، جهت فروش نمایند. این کنارگذاری در قالب رخداد واگذاری برای فروش در سیستم تعبیه شده است.

در این رخداد می‌توان تعیین نمود که دارایی به " ارزش دفتری " یا " ارزش منصفانه " ، برای فروش واگذار شود.


جهت واگذاری یک دارایی برای فروش، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.

تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت واگذاری دارایی برای فروش، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " واگذاری برای فروش " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " واگذاری برای فروش "، می‌توان تعیین نمود که واگذاری به " ارزش دفتری " یا " ارزش منصفانه " انجام شود.

  • در صورتیکه می‌خواهید از ارزش منصفانه استفاده کنید، عبارت " واگذاری با ارزش منصفانه صورت گرفته است " را انتخاب نموده و در قسمت " ارزش منصفانه "، مبلغ موردنظر را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.
  • در صورتیکه " واگذاری با ارزش منصفانه صورت گرفته است " انتخاب نشود، واگذاری به " ارزش دفتری " صورت می‌گیرد.


رخدادهای یک دارایی


به این ترتیب " وضعیت دارایی " از " در حال استفاده " به " خارج شده(واگذار شده برای فروش) " تغییر می‌‌یابد.

پس از ثبت این رخداد، دارایی از زیرگروه " دارایی‌های ثابت " به زیرگروه " دارایی‌های جاری " منتقل می‌شود و در واقع از سیستم اموال خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان رخدادی برای آن‌ ثبت نمود.category : بازگشت