مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مراکز عملیات مالی

مراکز‌ عملیات مالی، مراکزی هستند که عملیات دریافت و پرداخت بر روی آ‌ن‌ها انجام می‌‌‌شود.

این مراکز‌ در‌ چهار دسته گروه‌بندی می‌گردند که عبارتند‌‌‌ از:

 • بانک
 • صندوق
 • تنخواه گردان
 • سایر


تعریف یک مرکز


به منظور تعریف یک مرکز عملیات مالی، مطابق شکل از منوی " حساب " ، " مراکز عملیات مالی " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره مربوط به تنظیمات نمایش مراکز عملیات مالی به شکل زیر باز می شود :


مراکز عملیات مالی


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " مراکز‌ عملیات مالی " به شکل زیر باز شود :


مراکز عملیات مالی


در صورتی که تاکنون مرکز عملیات مالی‌ای تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی می‌باشد.


برای تعریف مرکز‌ عملیات مالی جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف مرکز عملیات مالی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف مرکز عملیات مالی را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک مرکز عملیات مالی " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک مرکز عملیات مالی


پنجره " تدوین یک مرکز عملیات مالی " از قسمت‌‌های زیر تشکیل شده است :

 • ﻛﺪ ﻣﺮﻛﺰ : کد مرکز را در این قسمت وارد نمایید.
ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود.


 • ﻧﻮﻉ ﻣﺮﻛﺰ : یکی از انواع مراکز مالی را از این قسمت انتخاب نمایید.


 • ﻧﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ : نام مرکز را در این قسمت وارد نمایید.


 • نام لاتین : در صورت تمایل می‌توانید، جهت اخذ گزارش های دو زبانه، نام لاتین برای مرکز تعیین نمایید.


 • نام بانک : در صورت تمایل می‌توانید، نام بانکی که در مرکز عملیات مالی تعریف شده است را در این قسمت وارد نمایید.


 • نام شعبه : در صورت تمایل می‌توانید، نام شعبه بانکی که در مرکز عملیات مالی تعریف شده است را در این قسمت وارد نمایید.


 • نوع حساب : در صورت تمایل می‌توانید، نوع حساب را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • جاری
 • سپرده کوتاه مدت
 • سپرده بلند مدت
 • قرض الحسنه پس انداز


 • شماره حساب : در صورت تمایل می‌توانید، شماره حساب مرکز را در این قسمت وارد نمایید.


 • نام مسئول : در صورت تمایل می‌توانید، نام مسئول مرکز را در این قسمت وارد نمایید.


 • توضیحات : در صورت تمایل می‌توانید، جهت درج توضیحات از این قسمت استفاده نمایید.


 • یادداشت : در صورت تمایل می توانید، جهت درج یادداشت از این قسمت استفاده نمایید.


وارد نمودن " ﻛﺪ ﻣﺮﻛﺰ "، " ﻧﻮﻉ ﻣﺮﻛﺰ " و " ﻧﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ " برای تعریف مرکز عملیات مالی ضروری می‌باشد.


تدوین یک مرکز عملیات مالی


به همین ترتیب می توانید سایر مراکز عملیات مالی (بانک ها، صندوق، تنخواه‌گردان و...) را تعریف نمایید.


مراکز عملیات مالی


اصلاح یک مرکز


جهت اصلاح یک مرکز عملیات مالی مطابق شکل زیر، از منوی " حساب " ، " مراکز عملیات مالی " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره مربوط به تنظیمات نمایش مراکز عملیات مالی به شکل زیر باز می شود.


مراکز عملیات مالی


در قسمت انواع مراکز، نوع مرکز را انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " مراکز عملیات مالی " به شکل زیر باز شود:


مراکز عملیات مالی


پس از انتخاب مرکز مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار و یا کلیدهای " Shift + Enter "، وارد پنجره " تدوین یک مرکز عملیات مالی " شوید.


تدوین یک مرکز عملیات مالی


اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.


مراکز عملیات مالی


حذف یک مرکز


جهت حذف یک مرکز عملیات مالی مطابق شکل زیر، از منوی " حساب "، " مراکز عملیات مالی " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره مربوط به تنظیمات نمایش مراکز عملیات مالی به شکل زیر باز می شود.


مراکز عملیات مالی


در قسمت انواع مراکز، نوع مرکز را انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " مراکز عملیات مالی " به شکل زیر باز شود:


مراکز عملیات مالی


پس از انتخاب مرکز مورد نظر، تکمه Gnl 003.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

پنجره‌ی تایید حذف مراکز عملیات مالی به شکل زیر باز می‌شود :


تایید


تکمه بله را فشار دهید تا مرکز موردنظر حذف گردد.

در صورتیکه مرکز در تعریف نهادها مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی‌توان آن را حذف نمود.
در صورتیکه مرکز در تعریف دسته چک‌ها مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی‌توان آن را حذف نمود.


نوار ابزار پنجره مراکز عملیات مالی


تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره مراکز عملیات مالی به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف مرکز تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 000.png : جهت تعریف مرکز عملیات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • "کپی مرکز عملیات قبلی" : جهت کپی مرکز عملیات قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح مرکز تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 021.png : جهت مشاهده فهرست نهادهای مرکز تحت مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد.
 • فهرست دسته چک‌های مرکز تحت مکان نما : جهت مشاهده فهرست دسته چک‌های مرکز تحت مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد.


 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در مراکز عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست مراکز عملیات مالی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست مراکز عملیات مالی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرارمی گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


نهادهای دریافت و پرداخت

ﻧﻬﺎﺩ ﺗﺮﻛیبی ﺍﺳت ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻔﺼﻴلیﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ‌ای ﻣﻌنی ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ تنظیم سند دریافت و پرداخت ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ روال ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ می‌ﻛنند.

ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺼﻴلی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

به عبارت دیگر، نهادها پل ارتباطی بین " دریافت و پرداخت " و " حسابداری " هستند .


تعریف یک نهاد


به منظور تعریف یک نهاد دریافت و پرداخت، مطابق شکل از منوی " حساب " ، " نهادهای دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.

همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه Gnl 125.png که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.


منوی حساب


پنجره مربوط به تنظیمات نمایش نهادهای دریافت و پرداخت به شکل زیر باز می‌شود :


نهادهای دریافت و پرداخت


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " نهاد‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز شود :


نهادهای دریافت و پرداخت


در صورتی که تاکنون نهاد دریافت و پرداختی تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی می‌باشد.


برای تعریف نهاد جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف نهاد دریافت و پرداخت در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف نهاد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.


پنجره " تدوین یک نهاد دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک نهاد دریافت و پرداخت


پنجره " تدوین یک نهاد دریافت و پرداخت " از قسمت‌‌های زیر تشکیل شده است :

 • ﻛﺪ ﻣﺮﻛﺰ : کد مرکز را در این قسمت وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png، مرکز را از فهرست "مراکز عملیات مالی" انتخاب نمایید.


 • کد نهاد : کد نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
این کد می‌تواند، ترکیبی از کد مرکز و یک کد دلخواه باشد.


 • نام نهاد : نام نهاد را در این قسمت وارد نمایید.
این نام می‌تواند، ترکیبی از ماهیت نهاد و نام مرکز باشد.


 • نام دیگر(لاتین) : در صورت لزوم می‌توانید نام لاتین نهاد را جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • موجودی
 • دریافتنی
 • پرداختنی

برخی از دسته بندی نهادهای دریافت و پرداخت، برای مراکز بانک، صندوق و تنخواه‌گردان به شکل زیر می‌باشد :


Cash-1-2-1.png


نهاد «صندوق پرداختني» قابل تعريف نمي باشد؛ زيرا رخدادهايي كه در همان لحظه روي مانده اثر بگذارند، ماهيت موجودي خواهند داشت و از طرفي هر پرداختي از صندوق، مستقيما روي موجودي آن تاثير مي گذارد.


 • وضعیت مدرک : وضعیت مدرک را از بین گزینه‌های موجود در سیستم انتخاب نمایید.
 • عادی
 • تضمینی
 • برگشتی
 • حقوقی
 • مفقودی
 • سایر


 • نهاد انتظامی است : نهادهای دریافت و پرداخت می‌توانند مالی یا انتظامی باشند. در صورتیکه نوع نهاد انتظامی است، این عبارت را تیک نمایید.


تدوین یک نهاد دریافت و پرداخت
از قسمت " حساب و تفصیلی‌(ها) "، جهت تعیین حساب و تفصیلی‌های مرتبط با نهاد می‌توان استفاده نمود.


تدوین یک نهاد دریافت و پرداخت


 • کد حساب : کد حساب نهاد را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png، حساب نهاد را از درخت حساب‌ها انتخاب نمایید.


 • کد تفصیلی : کد تفصیلی نهاد را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png، تفصیلی نهاد از درخت تفصیلی‌ها انتخاب نمایید.


تدوین یک نهاد دریافت و پرداخت
از قسمت " یادداشت " ، جهت درج توضیحات می‌توان استفاده نمود.


تدوین یک نهاد دریافت و پرداخت


به همین ترتیب می توانید سایر نهادهای دریافت و پرداخت را تعریف نمایید.


اصلاح یک نهاد


جهت اصلاح یک نهاد دریافت و پرداخت مطابق شکل زیر، از منوی " حساب " ، " نهادهای دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره مربوط به تنظیمات نمایش نهادهای دریافت و پرداخت به شکل زیر باز می شود.


نهادهای دریافت و پرداخت


از قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

 • مراکز عملیات مالی، به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مرتبط با نهاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تمامی مراکز : گزارش شامل تمامی مراکز خواهد بود. در صورت انتخاب این گزینه، امکان انتخاب نوع مرکز نیز وجود خواهد داشت.
 • یک مرکز خاص : گزارش تنها شامل نهادهای یک مرکز خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل" یک مرکز خاص "، یکی از مراکز تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • موجودی
 • دریافتنی
 • پرداختنی


 • الگوی کد : در صورت لزوم، جهت نمایش نهادهای دارای یک الگوی کد مشخص، از این قسمت استفاده نمایید.


 • وضعیت مدارک : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • عادی
 • تضمینی
 • برگشتی
 • حقوقی
 • مفقودی
 • سایر


 • نوع نهاد : نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • مالی
 • انتظامی
 • مالی - انتظامی


 • فرم فهرست : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.


 • فرم محاوره : یکی از فرم‌های نمایشی محاوره تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای نهاد‌های دریافت و پرداخت شرط قرار داد.


نهادهای دریافت و پرداختدر قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای نهاد‌های دریافت و پرداخت تعیین نمود.


نهادهای دریافت و پرداخت


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " نهادهای دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز شود:


نهادهای دریافت و پرداخت


پس از انتخاب نهاد مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار و یا کلیدهای " Shift + Enter " وارد پنجره " تدوین نهادهای دریافت و پرداخت " شوید.


تدوین نهادهای دریافت و پرداخت


اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.


نهادهای دریافت و پرداخت


حذف یک نهاد


جهت حذف یک نهاد دریافت و پرداخت مطابق شکل زیر، از منوی " حساب " ، " نهادهای دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره مربوط به تنظیمات نمایش " نهادهای دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می شود.


نهادهای دریافت و پرداخت


از قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید.

 • مراکز عملیات مالی، به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مرتبط با نهاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تمامی مراکز : گزارش شامل تمامی مراکز خواهد بود. در صورت انتخاب این گزینه، امکان انتخاب نوع مرکز نیز وجود خواهد داشت.
 • یک مرکز خاص : گزارش تنها شامل نهادهای یک مرکز خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل" یک مرکز خاص "، یکی از مراکز تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • موجودی
 • دریافتنی
 • پرداختنی


 • الگوی کد : در صورت لزوم، جهت نمایش نهادهای دارای یک الگوی کد مشخص، از این قسمت استفاده نمایید.


 • وضعیت مدارک : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • عادی
 • تضمینی
 • برگشتی
 • حقوقی
 • مفقودی
 • سایر


 • نوع نهاد : نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • مالی
 • انتظامی
 • مالی - انتظامی


 • فرم فهرست : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.


 • فرم محاوره : یکی از فرم‌های نمایشی محاوره تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای نهاد‌های دریافت و پرداخت شرط قرار داد.


نهادهای دریافت و پرداختدر قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای نهاد‌های دریافت و پرداخت تعیین نمود.


نهادهای دریافت و پرداخت


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره" نهادهای دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز شود:


نهادهای دریافت و پرداخت


پس از انتخاب نهاد مورد نظر، تکمه Gnl 003.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

پنجره‌ی تایید حذف نهاد دریافت و پرداخت به شکل زیر باز می‌شود :


تایید


تکمه بله را فشار دهید تا نهاد موردنظر حذف گردد.


نوار ابزار پنجره نهادهای دریافت و پرداخت


تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره نهادهای دریافت و پرداخت به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف نهاد تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 000.png : جهت تعریف نهاد جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • کپی نهاد قبلی : جهت کپی نهاد قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح نهاد تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در نهادهای دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست نهادهای دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست نهادهای دریافت و پرداخت در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرارمی گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.category : بازگشت