درخت حساب‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف حساب‌ها از پنجره " درخت حسابها " استفاده می‌شود.


به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید.

جهت دسترسی سریع‌ تر می‌توانید از آیکون Gnl 053.png موجود در نوار ابزار و یا تکمه Gnl 167.png موجود در قسمت سمت راست صفحه اصلی نرم‌افزار استفاده نمایید.


منوی حساب


پنجره " درخت حسابها " به شکل زیر باز خواهد شد:


درخت حسابها


همانگونه که ملاحظه می‌گردد، پنجره فوق از دو بخش مجزا از نظر ساختاری با عنوان: " ساختار فهرستی " و " ساختار درختی " تشکیل شده است که هرکدام دارای نوار ابزار مجزا می‌باشند.


تعریف یک حساب

جهت تعریف یک حساب جدید، مطابق شکل از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره " درخت حسابها " به شکل زیر باز خواهد شد:


درخت حسابها


در صورتی که تاکنون حسابی تعریف نکرده باشید، هر دو بخش" ساختار فهرستی " و " ساختار درختی "، خالی خواهد بود.

بهتر است ابتدا حساب‌های سرگروه را تعریف نمایید و سپس در زیرگروه این حساب‌ها، اقدام به تعریف حساب‌های عملیاتی(فاقد زیرگروه)نمایید.
توجه نمایید که حساب در سطحی که ساختار فهرستی در آن قرار دارد ایجاد خواهد شد.


جهت تعریف یک حساب " سرگروه " جدید، تکمه Gnl 000.png از نوار ابزار ساختار فهرستی و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.


پنجره " تدوین یک حساب " به شکل زیر باز خواهد شد:


تدوین یک حساب


در پنجره فوق " کد حساب سرگروه "(در صورت وجود) ، " نام حساب سرگروه " و " تعداد ارقام شماره حساب "، توسط سیستم درج خواهد شد.


وارد نمودن فیلد " شماره ‌حساب(در گروه) " و " نام حساب " جهت تعریف یک حساب جدید الزامی می‌باشد.


تدوین یک حساب


پس از تکمیل فیلد‌های فوق، با فشردن تکمه تصویب، حساب جدید به درخت حساب‌ها اضافه خواهد شد.


درخت حسابها


حساب‌های سرگروه(غیر عملیاتی) با آیکون Gnl 198.png در ساختار درختی نمایش داده می‌شوند.


جهت تعریف یک حساب‌ عملیاتی(سطح آخر)، ابتدا به کمک تکمه‌های Gnl 060.png و Gnl 061.png موجود در نوار ابزار ساختار فهرستی و یا کلیدهای " + " و " - " صفحه‌کلید، وارد سطح موردنظر در ساختار فهرستی شوید.


درخت حسابها


سپس با استفاده از آیکون Gnl 000.png یا کلید " Insert " اقدام به ایجاد حساب سطح آخر یا عملیاتی جدید نمایید.


تدوین یک حساب


با فشردن تکمه تصویب، حساب عملیاتی به درخت حساب‌ها اضافه خواهد شد.


درخت حسابها


حساب‌های عملیاتی(فاقد زیرگروه) با آیکون Gnl 199.png در ساختار درختی نمایش داده می‌شوند.
جهت عملیاتی نمودن یک حساب کافی است وضعیت زیرگروه حساب مورد‌نظر را روی فاقد زیرگروه قرار دهید. 
تنها حساب‌های عملیاتی(سطح آخر) قابل درج در اسناد و یا رخدادهای مالی می‌باشند.
جهت مطالعه جزئیات بیشتر در مورد فیلدهای قابل تعریف برای یک حساب، می‌توانید به " تدوین یک حساب " مراجعه نمایید.


اصلاح یک حساب

جهت اصلاح یک حساب مطابق شکل زیر، از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره " درخت حسابها " به شکل زیر باز خواهد شد:


درخت حسابها


با استفاده از تکمه‌های Gnl 060.png و Gnl 061.png موجود در نوار ابزار ساختار فهرستی و یا کلیدهای " + " و " - " صفحه‌کلید، حساب مورد نظر را در ساختار فهرستی انتخاب نمایید.

با دابل کلیک کردن روی سطر مورد نظر و یا به کمک تکمه Gnl 015.png نوار ابزار و یا کلیدهای " Shift + Enter " صفحه کلید، وارد پنجره " تدوین یک حساب " شوید.


تدوین یک حساب


تغییرات مورد نظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.

جهت مطالعه جزئیات بیشتر، به " تدوین یک حساب " مراجعه نمایید.


حذف یک حساب

جهت حذف یک حساب، مطابق شکل از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید.


منوی حساب


پنجره " درخت حسابها " به شکل زیر باز خواهد شد:


درخت حسابها


با استفاده از تکمه‌های Gnl 060.png و Gnl 061.png موجود در نوار ابزار ساختار فهرستی و یا کلیدهای " + " و " - " صفحه‌کلید، حساب مورد نظر را در ساختار فهرستی انتخاب نمایید.

تکمه Gnl 003.png موجود در نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلید‌های ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌شود :


درخت حسابها


تکمه تصویب را فشار دهید تا حساب موردنظر از درخت ‌حساب‌ها پاک شود.

در صورتیکه حساب دارای زیرگروه باشد، نمی‌توان آن را از ساختار فهرستی حذف نمود.
در صورتیکه حساب در رخدادهای مالی، مجموعه‌های حساب و... ثبت شده باشد، نمی‌توان آن را از درخت حساب‌ها حذف نمود.
جهت مطالعه جزئیات بیشتر به " تدوین یک حساب " مراجعه نمایید.


تدوین یک حساب

در زمان تعریف و اصلاح هر حساب، پنجره‌ای تحت عنوان "تدوین یک حساب" شامل تمام اطلاعات مربوط به آن حساب، به شکل زیر نمایش داده می‌شود.


تدوین یک حساب


پنجره فوق از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :


مشخصات اصلیمشخصات اصلی شامل موارد زیر می‌باشد:
 • شماره حساب(در گروه) : با توجه به تعداد ارقام سرگروه می‌توان شماره دلخواهی را به حساب تخصیص داد.

به عنوان مثال، برای حساب سطح 1 که در قسمت " وضعیت زیرگروه " آن " زیرگروه 1 رقمی " انتخاب شده باشد، می‌توان 10 حساب زیرگروه از شماره 0 الی 9 تعریف نمود.

درج شماره تکراری در گروه امکان پذیر نمی‌باشد.
جهت تغییر پیش‌ فرض تعداد ارقام هر سطح از درخت حسابها از نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin) استفاده می‌شود.
 • نام حساب : جهت درج نام حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • نام لاتین حساب : به منظور اخذ گزارش‌های دو زبانه از سیستم، می‌توان برای حساب‌ها نام لاتین وارد نمود.


 • وضعیت زیرگروه : جهت تعیین تعداد ارقام حساب‌های زیر گروه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای کاهش یا افزایش تعداد ارقام یک حساب، باید وضعیت زیرگروه را در حساب سرگروه تغییر داد.  
در صورتیکه حساب عملیاتی (سطح آخر) است، وضعیت زیر گروه را فاقد زیر گروه تعیین نمایید.


 • درج ‘/‘ در کد حساب‌های زیر گروه : جهت جدا نمودن حساب از زیرگروه‌هایش با علامت "/"، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


واحدها - بخش‌ها


در این قسمت می‌توان، انتساب حساب به یک بخش و نحوه پذیرش واحد های مقدار - تعداد و عملیات ارزی برای هر حساب را تعیین نمود.


تدوین یک حساب


پنجره فوق شامل موارد زیر می‌باشد:


اختصاص بخش به حساب:


جهت انتساب حساب مورد نظر به یک بخش، امکان مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " بخش‌ها - واحدها "، تیک غیر وابسته به یک بخش خاص را برداشته و در قسمت نام بخش، بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.


واحدها - بخش‌ها


در صورتیکه حساب غیر وابسته به یک بخش خاص باشد، در تمام بخش‌های موجود در سیستم، امکان ملاحظه، ویرایش و ثبت آن وجود خواهد داشت.
در صورتیکه حساب وابسته به یک بخش تعریف شود، تنها در اسناد همان بخش قابل استفاده خواهد بود.
پس از ثبت حساب در رخداد‌های مالی امکان تغییر بخش وجود نخواهد داشت.


پذیرش مقدار - تعداد :


در صورتی که نیاز به ثبت مقدار یا تعداد متناظر برای یک حساب، در رخداد‌های مالی وجود داشته باشد، امکان مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " بخش‌ها - واحدها " ، قسمت " پذیرش مقدار - تعداد "، سه گزینه برای این منظور در دسترس می‌باشد که شامل:

 • عدم پذیرش مقدار - تعداد: امکان ثبت مقدار یا تعداد برای حساب مورد نظر وجود نخواهد داشت.
 • مقدار - تعداد فقط با یک واحد: در صورت انتخاب گزینه مزبور، پذیرش مقدار - تعداد فقط با واحدی که مشخص شده است (یکی از واحدهای تعریف شده در سیستم)، امکان پذیر خواهد بود.
 • مقدار - تعداد با واحد دلخواه: در صورت انتخاب این گزینه، پذیرش مقدار - تعداد با واحد دلخواه(یکی از واحدهای تعریف شده در سیستم)، در زمان ثبت رخداد مالی امکان انتخاب کلیه واحدهای تعریف شده در سیستم وجود خواهد داشت. واحدی که در این قسمت انتخاب می‌شود، واحد پیش‌فرض در زمان تنظیم رخداد مالی خواهد بود.


واحدها - بخش‌هاپذیرش عملیات ارزی :


در صورت نیاز به ثبت عملیات ارزی برای یک حساب از این امکان استفاده می‌شود.


در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " بخش‌ها - واحدها " ، قسمت " پذیرش عملیات ارزی "، سه گزینه برای این منظور در دسترس می‌باشد که شامل:

 • عدم پذیرش عملیات ارزی: امکان پذیرش عملیات ارزی برای حساب وجود نخواهد داشت.
 • عملیات ارزی فقط با یک واحد پول: با انتخاب این گزینه می‌توان یکی از واحدهای پول(ارز) تعریف شده در سیستم را به حساب مورد نظر اختصاص داد.
 • عملیات ارزی با واحد پول دلخواه: با انتخاب گزینه مزبور، در زمان ثبت رخداد مالی امکان پذیرش کلیه واحدهای پول(ارز) تعریف شده در سیستم وجود خواهد داشت.


واحدها - بخش‌هاکنترل


این پنجره جهت تعیین شرایط کنترلی روی میزان اعتبار، گردش و مانده، تاریخ سررسید و انسداد حساب در زمان تهیه گزارشات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


کنترل


پنجره فوق از بخش‌های زیر تشکیل شده است.


کنترل میزان اعتبار :


یکی از کنترل‌هایی که در زمان گزارش‌گیری بر روی حساب‌ها می‌توان انجام داد، کنترل میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار می‌باشد. میزان این اعتبار را در زمان تعریف یا اصلاح حساب می‌توان مشخص نمود.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کنترل‌ها "، میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار را با مقادیر موردنظر پر نمایید.


کنترل


جهت اخذ گزارش از میزان اعتبار، می‌توان از گزارش دلخواه(آماری - تلفیقی) در تراز 4 ستونی استفاده نمود.


کنترل گردش و مانده :


یکی از کنترل‌های که در زمان گزارش‌گیری بر روی حساب‌ها می‌توان انجام داد، کنترل گردش و مانده بدهکار یا بستانکار حساب‌ها می‌باشد. کنترل عملیات مربوط به هر حساب را می‌توان در زمان ایجاد و یا اصلاح مشخصات یک حساب(در پنجره تدوین یک حساب)تعیین نمود.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کنترل‌ها "، قسمت " کنترل عملیات " کنترل گردش و مانده حساب منتخب را به یکی از حالت‌های زیر تعیین نمایید.

 • آزاد - بدون محدودیت گردش و مانده
 • مانده باید بدهکار باشد
 • مانده باید بستانکار باشد
 • فقط گردش بدهکار قابل قبول است
 • فقط گردش بستانکار قابل قبول است


کنترل


جهت اخذ گزارش از کنترل عملیات، می‌توان از گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی) استفاده نمود.


تعیین تاریخ سررسید :


در صورتی که برای یک حساب تاریخ سررسید تعیین شود، در زمان گزارش‌گیری در قسمت‌های شرایط و ترتیب می‌توان از آن استفاده نمود.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کنترل‌ها "، عبارت " حساب دارای تاریخ سررسید است " را تیک بزنید.


کنترل


تعیین تارخ سررسید برای یک حساب، ارتباطی به تاریخ سررسید درج شده در سطرهای سند ندارد و صرفا جهت اعمال شرایط در زمان اخذ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مسدود نمودن حساب :


زمانی که نیاز به جلوگیری از ثبت یک کد حساب در رخدادهای مالی وجود داشته باشد، اما بدلیل حفظ سابقه در سیستم، امکان حذف حساب مورد نظر وجود نداشته باشد، از مکان مسدود نمودن حساب استفاده می‌شود.

به این ترتیب حساب در سیستم باقی مانده و می‌تواند در گزارشات حضور داشته باشد و فقط امکان ثبت در رخدادهای مالی را نخواهد داشت.

برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت " کنترل‌ها "،عبارت " حساب مسدود است " را تیک بزنید.


کنترل


نوع حساب :


نوع حساب را می‌توان از نظر ترازنامه یا سود و زیان یکی از حالت‌های: سایر، موقت(سود و زیانی)، دائمی(ترازنامه‌ای) یاانتظامی انتخاب نمود.

همچنین از نظر منابع، مصارف و موجودی یکی از حالت‌های : سایر، منابع، مصارف یا موجودی انتخاب نمود.


کد معادل و کدهای ربط


از کدهای ربط جهت اخذ گزارش تراز آزمایشی جامع، به ویژه جهت سیستم متمرکز صدور اطلاعات به " Excel " استفاده می‌شود.


کدمعادل وکدهای ربط


ساختار فهرستی


ساختار فهرستی در سمت راست درخت حسابها به صورت جدول نمایش داده شده است. امکان تعریف، اصلاح و حذف حساب‌‌ها از طریق ساختار مزبور میسر می‌باشد.


نوار ابزار ساختار فهرستی


نوار ابزار ساختار فهرستی شامل آیکون‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

 • آیکون Gnl 033.png یا آخرین سطر: مکان‌نما را به آخرین سطر موجود در ساختار فهرستی خواهد برد.
 • آیکون Gnl 034.png یا سطر بعدی: مکان‌نما را به سطر بعدی خواهد برد.
 • آیکون Gnl 035.png یا سطر قبلی: مکان‌نما به سطر قبلی باز خواهد گشت.
 • آیکون Gnl 036.png یا اولین سطر: مکان‌نما به اولین سطر موجود خواهد رفت.

 • آیکون Gnl 037.png یا پرش به سطر دلخواه: با انتخاب این گزینه پنجره‌ای با عنوان " پرش " باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.


پرش • آیکون Gnl 003.png یا حذف حساب تحت مکان‌نما (Ctrl + Delete): با انتخاب این گزینه حساب تحت مکان‌نما حذف خواهد شد.
 • آیکون Gnl 000.png یا تعریف حساب جدید (Insert) : جهت تعریف حساب جدید در سطحی که ساختار فهرستی نشان می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • آیکون Gnl 014.png یا تدوین سطرها در جدول : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده می‌شود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
 • آیکون Gnl 015.png یا اصلاح حساب تحت مکان‌نما با محاوره (Shift + Enter) : به منظور تدوین سطر تحت مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود، با کلیک روی آیکون مزبور وارد پنجره " تدوین یک تقصیلی " تحت مکان‌نما خواهید شد.
 • آیکون Gnl 055.png یا یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب تحت مکان‌نما (Ctrl + Alt + F7 ) : جهت درج یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب تحت مکان‌نما در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • آیکون Gnl 016.png یا بازخوانی اطلاعات (F5) : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در درخت حساب‌ها در هر دو بخش ساختار فهرستی و ساختار درختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • آیکون Gnl 017.png یا انصراف از اعمال تغییرات : جهت انصراف از تغییرات انجام شده در زمان تدوین اطلاعات جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد . نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امکان مزبور فقط در حین انجام تغییرات با استفاده از تدوین سطر‌های جدول قابل استفاده می‌باشد.
 • آیکون Gnl 018.png یا چاپ (Ctrl + P) : جهت چاپ اطلاعات درخت حسابها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:
 • چاپ درخت حسابها : جهت چاپ کلیه سطوح درخت حساب به‌کار می‌رود.
 • چاپ فهرست حسابهای یک سطح خاص : به منظور چاپ یک سطح خاص از حساب‌ها با امکان انتخاب محدوده به‌کار می‌رود.
 • چاپ فهرست تفصیل‌های عملیاتی (سطح آخر) : جهت چاپ حساب‌های عملیاتی با امکان انتخاب محدوده و ترتیب چاپ.
 • چاپ فهرست دو سطحی حسابها : جهت چاپ حساب‌های دو سطح متوالی و به صورت تفکیک شده بر اساس سطح بالاتر به‌کار می‌رود.
 • چاپ فهرست سه سطحی حسابها : جهت چاپ حساب‌های سه سطح متوالی و به صورت تفکیک شده بر اساس سطوح بالاتر به‌کار می‌رود.
 • آیکون Gnl 019.png یا نمایش اطلاعات در جدول Excel : جهت نمایش اطلاعات فعلی ساختار فهرستی در نرم‌افزار " Excel " به‌کار می‌رود .


 • آیکون Gnl 060.png یا احضار حسابهای زیرگروه: جهت احضار حساب‌های زیرگروه در ساختار فهرستی به‌کار می‌رود.
 • آیکون Gnl 061.png یا برگشت به حساب سرگروه: جهت بازگشت به حساب سرگروه در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ساختار درختی


در ساختار درختی، کدینگ حساب‌ها به صورت درختی با زیر مجموعه‌های غیر متقارن نمایش داده می‌شود.

امکانات زیراز طریق ساختار درختی قابل دسترس خواهد بود که در ادامه به تفصیل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.


جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل


جهت کپی یا جابجای حساب(های) مورد نظر به‌صورت یکباره به محل دلخواه دیگر از درخت حسابها، از گزینه " جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل " استفاده می‌شود.

برای این منظور، در ساختار فهرستی زیر گروهی که می‌خواهید حساب(ها) در آن کپی شود را با استفاده ار تکمه‌های Gnl 060.png یا Gnl 061.png احضار نمایید.

سپس در ساختار درختی حساب(های) مورد نظر را با استفاده از کلید " Ctrl " و " کلیک چپ ماوس " ؛ یا کلیدهای " Shift + up " و " Shift + Down " در صفحه کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلید سمت راست ماوس روی یکی از حساب‌های انتخاب شده گزینه " جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل " را انتخاب نمایید.

همچنین جهت سهولت در اجرای عملیات مزبور می‌توان از روش " Drag and Drop " استفاده نمود.

کافیست حساب(ها) مورد نظر را در ساختار درختی انتخاب نموده و با کشیدن و رها کردن آن در ساختار فهرستی(مقصد) اقدام به کپی یا جابجایی حساب(ها) مورد نظر نمایید.


Acc-1-1-31.png


پس از انتخاب گزینه " جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل "، پنجره " جابجایی یا کپی حساب " نمایش داده خواهد شد.


جابجایی یا کپی حساب


در صورت نیاز به جابجایی، گزینه " جابجا کردن 1 حساب به این گروه " و یا برای کپی حساب، گزینه " کپی 1 حساب در این گروه " را انتخاب نمایید.


در صورت انتخاب گزینه " کپی 1 حساب در این گروه " ، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:


جابجایی یا کپی حساب


 • حساب‌های زیرگروه نیز کپی شوند : در صورتی که کپی یک گروه از حساب به همراه زیرگروه‌های آن مورد نظر باشد، گزینه مزبور را انتخاب نمایید.
 • وضعیت بخش (شعبه) نیز کپی شود : به منظور کپی یک حساب به همراه بخش یا شعبه منتسب به آن، از این گزینه استفاده نمایید.
 • شرح‌های استاندارد نیز کپی شوند : جهت کپی حساب به همراه شرح‌های استاندارد منتسب به حساب مورد نظر، از گزینه مزبور استفاده نمایید.
 • ارتباط با تفصیلی‌ها نیز کپی شوند : جهت کپی حساب‌ها به همراه ارتباط آنها با تفصیلی‌ها ، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


پس از انتخاب گزینه‌های مورد نظر، تکمه تصویب را فشار دهید.


همواره مبداء انتقال " ساختار درختی " و مقصد انتقال " ساختار فهرستی " خواهد بود.
زیرگروهی که به عنوان مقصد انتخاب می‌شود باید گنجایش لازم(از نظر ارقام) جهت انتقال را داشته‌ باشد.
امکان جابجایی یا کپی حساب‌ها با شماره تکراری وجود ندارد.


حذف حساب(های) انتخاب شده


جهت حذف حساب(های)مورد نظر از درخت حسابها؛ ابتدا حساب(های) مورد نظر را با استفاده از کلید " Ctrl " و " کلید چپ ماوس " ؛ یا کلیدهای " Shift + up " و " Shift + Down " در صفحه کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلید سمت راست ماوس روی یکی از حساب‌های انتخاب شده گزینه" حذف حساب(های) انتخاب شده " را انتخاب نمایید.


Acc-1-1-32.png


به منظور اطمینان از عمل حذف، پنجره‌ای با عنوان " تایید " نمایش داده خواهد شد.


فقط حساب(های) که در هیچکدام از رخداد‌های مالی ثبت نشده‌اند قابل حذف خواهند بود.
در ساختار درختی می‌توان یک گروه از حساب به همراه تمام زیرگروه‌های آن را به صورت یکباره حذف نمود.


کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود


جهت کپی مشخصات تکمیلی حساب از یک سرگروه حساب به زیرگروه‌هایش، روی حساب سرگروه کلیک راست کرده و گزینه " کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود " را انتخاب نمایید.


Acc-1-1-33.png


پنجره" کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


کپی مشخصات تکمیلی


مشخصاتی که می‌توانند به زیرگروه ها کپی شوند عبارتند از:

 • وضعیت پذیرش مقدار - تعداد و واحد مربوط
 • وضعیت پذیرش عملیات ارزی و واحد پول مربوط
 • اطلاعات کنترلی حساب : با انتخاب این گزینه، میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار، کنترل عملیات و مسدود بودن حساب، در زیرگروه‌ها کپی خواهد شد.
 • سایر مشخصات تکمیلی حساب : با انتخاب این گزینه تاریخ سررسید حساب در زیرگروه‌ها کپی خواهد شد.
 • ارتباط حساب با تفصیلی‌ها : با انتخاب این گزینه ارتباط تفصیلی‌ها با حساب سرگروه به زیرگروها کپی خواهند شد.

پس از انتخاب گزینه‌های مورد نظر، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.


اگر حساب انتخاب شده دارای چند سطح زیر گروه باشد، با انجام این کار مشخصات تکمیلی در تمام زیر گروه‌ها کپی خواهد شد.


تعیین بخش (شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن


به منظور تعیین بخش یا شعبه برای یک گروه از حسابها، روی سرگروه حساب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه " تعیین بخش (شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن را انتخاب نمایید ".


Acc-1-1-34.png


نکته‌ای که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد این است که حساب‌های زیر گروه نباید در هیچ رخداد مالی ثبت شده باشند.

با فرض این مطلب، پنجره " تعیین بخش (شعبه) " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین بخش (شعبه)


پس از انتخاب بخش مورد نظر، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.


کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده


جهت کپی تعدادی از تفصیلی‌های عملیاتی از درخت تفصیلی‌ها به درخت حسابها از امکان " کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده " استفاده می‌شود.


Acc-1-1-44.png


برای این منظور روی یک سرگروه از حساب‌های مورد نظر کلیک کرده و گزینه " کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده " را انتخاب نمایید.

پیغامی مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد:


آگاهی


پس از انتخاب تکمه تصویب، وارد پنجره " انتخاب تفصیلی " خواهید شد.


انتخاب تفصیلی


حال از پنجره فوق تفصیلی سرگروهی که می‌خواهید زیرگروه‌های عملیاتی آن در درخت حساب کپی شود را انتخاب نموده و روی تکمه تصویب کلیک نمایید.


شماره‌گذاری مجدد حساب‌های زیرگروه


جهت مرتب کردن شماره زیرگروه‌های یک حساب از این امکان استفاده خواهد شد. برای این منظور روی سرگروه حساب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه " شماره‌گذاری مجدد حساب‌های زیرگروه " را انتخاب نمایید.


Acc-1-1-36.png


پنجره " شماره گذاری مجدد حسابهای هم‌گروه " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


شماره گذاری مجدد حساب‌‌های هم‌گروه


در پنجره فوق پس از وارد کردن شماره شروع، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.

به این ترتیب حساب‌های زیرگروه مجددا شماره‌گذاری خواهند شد.


نوار ابزار ساختار درختی


نوار ابزار ساختار درختی متشکل از 5 آیکون به شکل زیر می‌باشد:

 • آیکون Gnl 028.png یا احضار حساب‌های زیرگروه حساب تحت مکان‌نما: با کلیک روی آیکون مزبور زیرمجموعه‌های گروه حساب در ساختار فهرستی باز خواهد شد.
 • آیکون Gnl 029.png یا انتقال مکان‌نمای فهرست به حساب فعلی درخت: جهت انتقال مکان‌نما از ساختار درختی به ساختار فهرستی می‌باشد.
 • آیکون Gnl 030.png یا انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست: جهت انتقال مکان‌نما از ساختار فهرستی به ساختار درختی می‌باشد.
 • آیکون Gnl 031.png یا پرش به کد مورد نظر: با انتخاب این گزینه وارد پنجره‌ای با عنوان " پرش به کد " مطابق شکل زیر خواهید شد:


پرش به کد


با وارد کردن کد مورد نظر، حساب منطبق با کد وارد شده، در صورت وجود در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.

 • آیکون Gnl 032.png یا جستجو در اسامی حسابها: جهت جستجو در اسامی حساب‌ها روی آن کلیک کرده تا وارد پنجره‌ای با عنوان " پرش به نام " شوید:


پرش به نام


با وارد کردن نام حساب مورد نظر در کادر مقابل " نام مورد نظر " و فشردن تکمه" جستجوی جدید " حساب منطبق با نام وارد شده در صورت وجود در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.


ارتباط حساب با تفصیلی‌ها

برای این منظور از منوی " حساب " ، " درخت حسابها " را انتخاب نمایید.

حال در ساختار فهرستی روی حساب مورد نظر قرار گرفته و تکمه Gnl 059.png " تعریف ارتباط حساب با تفصیلی‌ها " را فشار دهید و یا از کلیدهای " Ctrl + R " استفاده نمایید .


درخت حسابها


به این ترتیب پنجره ارتباط حساب با تفصیلی‌ها به شکل زیر باز می‌شود:


ارتباط حساب با تفصیلی‌ها


در سیستم مالی یکپارچه نوسا، برای هر حساب، امکان درج حداکثر 5 تفصیلی وجود دارد. در پنجره فوق، قادر به استفاده هر یک از تفصیلی‌های موجود در قسمت تفصیلی 1 الی 5 خواهید بود.

آیکون‌های موجود دراین پنجره عبارتند از:

 • آیکونGnl 000.png یا معرفی تفصیلی جدید(Insert): جهت ارتباط تفصیلی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • آیکونGnl 003.png یا حذف تفصیلی از فهرست(Delete): جهت حذف ارتباط تفصیلی تحت مکان‌نما از فهرست تفصیلی‌های مرتبط، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • آیکونGnl 002.png یا تغییر تفصیلی(Shift + Enter): به جهت تغییر ارتباط تفصیلی تحت مکان‌نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


به منظور ارتباط تفصیلی با حساب مورد نظر، ابتدا یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5 را انتخاب نموده و کلید " Insert " را فشار دهید تا پنجره انتخاب تفصیلی به شکل باز شود.


انتخاب تفصیلی


پس از انتخاب تفصیلی مورد نظر تکمه تصویب را فشار دهید.


 • کپی از سرگروه:

جهت کپی ارتباط تفصیلی(ها) از حساب سرگروه برای حساب‌های زیرگروه از تکمه " کپی از سرگروه " استفاده نمایید.


ارتباط حساب با تفصیلی‌ها


 در زمان معرفی نمودن تفصیلی جدید، امکان انتخاب تفصیلی‌های غیر عملیاتی( تفصیلی های سر گروه) نیز وجود دارد. به این ترتیب با انتخاب یک تفصیلی سرگروه، ارتباط بین حساب و کلیه تفصیلی‌های عملیاتی زیرگروه تفصیلی، برقرار خواهد شد.category : بازگشت