برگه نقل و انتقال

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


برگه نقل و انتقال برای درج رخدادهای مربوط به نقل و انتقال استفاده می‌گردد. منظور از رخدادهای نقل و انتقال، رخدادهایی است که یک ورود و یک خروج (و یا یک خروج و تعدادی ورود) قرار است به همراه هم و در یک مرحله ثبت شوند. از این دست رخدادها می‌توان به جابه‌جایی کالا بین انبارها، اعلام ضایع شدن یک کالا (تبدیل به ضایعات) و بازیافت ضایعات (تبدیل ضایعات به کالا) اشاره نمود.


تنظیم برگه نقل و انتقال

برای تنظیم یک برگه نقل و انتقال جدید، مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید " ، " نقل و انتقال " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " محاوره تدوین یک برگه نقل و انتقال " به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک برگه نقل و انتقال


" محاوره تدوین یک برگه نقل و انتقال "، شامل قسمت‌های زیر می‌باشد.


برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه نقل و انتقال مشخص میگردد.


محاوره تدوین یک برگه نقل و انتقال - برگه


 • انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png انباری که قرار است کالا از آن خارج شود را انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.


 • تاریخ : تاریخ برگه نقل و انتقال را وارد نمایید.
اگر تاریخ انتخاب شده مربوط به یک روز تعطیل باشد سیستم پیغامی به شکل زیر میدهد:


تایید


 • سری : سری برگه انبار به صورت پیش‌فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز سری مورد نظر را وارد نمایید.


 • شماره : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه نقل و انتقال ثبت شده در این سری، شماره مناسب را به برگه تخصیص می‌دهد.
شماره برگه موردنظر در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


 • شرح : شرح عمومی مربوط به برگه نقل و انتقال مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار" به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


سند


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه نقل و انتقال - سند


 • شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.


 • شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.


 • بخش(شعبه) : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی، بخش برگه نقل و انتقال را در این قسمت انتخاب نمایید.


 • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.


 • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.


 • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومی


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه نقل و انتقال تعیین می‌گردد.

در برگه های نقل و انتقال در صورتی نیاز به طرف حساب خواهید داشت که بخواهید از رخداد نقل و انتقال با تغییر بها استفاده کنید، در غیر این صورت نیاز به تعیین طرف حساب نخواهید داشت.

نقل و انتقال با تغییر بها، یعنی قرار است کالایی با بهای مشخصی از انبار خارج و با بهای دیگر(یا به عنوان چند کالا با بهای متفاوت) به انبار دیگر(یا همان انبار) وارد شود.


در هنگام تنظيم برگه نقل و انتقال با تغییر بها، به دو صورت «عمومى» و «اختصاصى» می‌توانید طرف حساب يك سطر را انتخاب كنيد.


اگر قصد انتقال چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر قصد انتقال رخداد(هایی) را دارید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده کنید، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.

لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هردو نوع طرف حساب نیز در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. 


محاوره تدوین یک برگه نقل و انتقال - طرف حساب عمومی


در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین مربوط به طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس نقل و انتقال، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه Gnl 093.png استفاده نمایید

 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
 • Gnl 097.png: جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.


با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه، از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.


 • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


 • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1 تا5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


 • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس نقل و انتقال، می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه نقل و انتقال


پس از تکمیل اطلاعات عمومی برگه نقل و انتقال، بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


به این ترتیب، پنجره " برگه نقل و انتقال (جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :


برگه نقل و انتقال (جدید)


این پنجره همانطور که در شکل زیر برای شما با کادر قرمز رنگ مشخص شده از دو قسمت تشکیل شده:


برگه نقل و انتقال (جدید)


 • سطر اصلی نقل و انتقال (مبدا انتقال) : این قسمت برای درج اطلاعات مربوط به خروج کالا از انبار مبدا می‌باشد.


 • طرف نقل و انتقال (مقصد انتقال) : این قسمت برای درج اطلاعات مربوط به ورود کالا به انبار مقصد می باشد.


مبدا نقل و انتقال


در این قسمت اطلاعات مربوط به خروج کالا از انبار جهت انتقال ، تکمیل می‌گردد.


سطر اصلی نقل و انتقال


به منظور تدوین سطر‌ها در جدول می‌توانید از تکمه Gnl 000.png و یا کلید " Insert " در صفحه‌کلید استفاده نمایید.

به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


فیلدهای موجود در سطر برگه نقل و انتقال عبارتند از :


 • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به نقل و انتقال را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
 • نقل و انتقال بدون تغییر بها : رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها، در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک رخداد خروج و یک رخداد ورود(با همان بهای خروج) داشته باشید، یعنی برای هر سطر از خروج کالا بخواهید یک سطر ورود با همان بها در انبار دیگر(یا همان انبار) ثبت نمایید. به عنوان مثال : جابه‌جایی کالا بین انبارها که در آن یک خروج و یک ورود با همان بها خواهیم داشت.


 • نقل و انتقال با تغییر بها : رخداد نقل و انتقال با تغییر بها، در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک ورود(یا تعدادی ورود) با بهایی متفاوت از بهای خروج داشته باشید؛ یعنی قرار است یک کالا با بهای مشخصی از یک انبار خارج و به عنوان چند کالا(با بهای متفاوت) و یا به عنوان همان کالا با بهایی متفاوت از مبداء، به انبار(های) دیگر(یا همان انبار) وارد نمایید. به عنوان مثال اعلام یک کالا به عنوان ضایعات و ثبت هزینه ضایعات.


 • مرجع : این قسمت در صورتی تکمیل می‌گردد که، کالایی که قرار است عمل نقل و انتقال بر روی آن صورت پذیرد دارای روش تعیین بهای " شناسایی ویژه " باشد.
تعیین مرجع در زمان خروج کالا با الگوی عملیات مالی انبار از نوع شناسایی ویژه الزامی می‌باشد.


 • کد و نام کالا : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه Gnl 092.png کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


 • بچ : چنانچه کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد، با استفاده از تکمه Gnl 092.png، بچ مورد نظر جهت خروج کالا را در این قسمت انتخاب نمایید.


 • مقدار : مقدار مورد نظر برای خروج کالای مذکور جهت انتقال را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه Gnl 092.png می‌توان " فرمول‌های محاسبه مقدار " را انتخاب و استفاده نمایید.


 • واحد : نام واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالای انتخاب شده در زمان تدوین کالا، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.


 • مبلغ : رفتار رخداد نقل و انتقال در قسمت مبدا نقل و انتقال، دقیقا " مشابه " رخداد های خروج از انبار می باشد. بدین ترتیب واضح است که " مبلغ " برای آن قابل درج نیست و در هنگام " عملیاتی " نمودن برگه، با توجه به روش تعیین بها تعیین شده برای کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.


 • بهای واحد کالا : بهای واحد کالا قابل درج توسط کاربر نمی باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار تعیین شده جهت خروج کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.


 • شماره سریال : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.


 • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح رخدادهای انبار Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


تعیین شرح


با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای سطر اصلی برگه نقل و انتقال، قسمت محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال را مطالعه نمایید.
در صورتیکه می‌خواهید یک سطر طرف انتقال را تنظیم نمایید، قسمت طرف نقل و انتقال را مطالعه نمایید.


محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال


در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر نقل و انتقال را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.


با انجام اینکار، " محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال " مطابق شکل زیر، باز‌ خواهد شد :


محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال


این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.


سطر برگهمحاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - سطر برگه


 • نوع رخداد : در این قسمت یکی از دو رخداد مربوط به نقل و انتقال را می‌توانید انتخاب نمایید:
 • نقل و انتقال بدون تغییر بها : رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک رخداد خروج و یک رخداد ورود(با همان بهای خروج) داشته باشید ، یعنی برای هر سطر از خروج کالا بخواهید یک سطر ورود با همان بها در انبار دیگر(یا همان انبار) ثبت نمایید، به عنوان مثال جا به جایی کالا بین انبارها که در آن یک خروج و یک ورود با همان بها خواهیم داشت.


 • نقل و انتقال با تغییر بها : رخداد نقل و انتقال با تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک ورود(یا تعدادی ورود) با بهایی متفاوت از بهای خروج داشته باشید، یعنی قراراست یک کالا با بهای مشخصی از یک انبار خارج و به عنوان چندکالا(با بهای متفاوت)و یا به عنوان همان کالا با بهایی متفاوت از مبدا، به انبار(های) دیگر(یا همان انبار) وارد نمایید. به عنوان مثال اعلام یک کالا به عنوان ضایعات و ثبت هزینه ضایعات.


 • مرجع : این قسمت در صورتی تکمیل می‌گردد که، کالایی که قرار است عمل نقل و انتقال بر روی آن صورت پذیرد دارای روش تعیین بهای " شناسایی ویژه " باشد.
تعیین مرجع در زمان خروج کالا با الگوی عملیات مالی انبار از نوع شناسایی ویژه الزامی می‌باشد.


 • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد، در صورت لزوم می‌توانید انبار را با استفاده از تکمه Gnl 092.png تغییر دهید.


 • کالا : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه Gnl 092.png کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


 • کد میله‌ای کالا : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.

اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.

امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.


 • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


 • شماره سریال : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.


 • بچ : چنانچه کالای انتخاب شده، بچ‌ پذیر باشد، باید بچ مورد نظر را در این قسمت با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید.


 • مقدار : مقدار مورد نظر برای انتقال کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه Gnl 092.png می‌توان " فرمول‌های محاسبه مقدار " را انتخاب و استفاده نمایید.


 • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح رخدادهای انبار Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


تعیین شرح


با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی


این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که نوع رخداد را نقل و انتقال با تغییر بها انتخاب نموده باشید و همچنین قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید. با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.


محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - طرف حساب اختصاصی


در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوط به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
 • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.


 • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


 • تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


 • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


انحراف خرید


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.

این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که کالای انتخاب شده جهت انتقال، استاندارد پذیر باشد.


محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - انحراف خرید


 • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه نقل و انتقال، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می‌گردد.


 • تفصیلی 1-5 : در این قسمت کد تفصیلی‌ یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


 • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و با توجه به مقدار واحد خروج کالا و میزان انحراف از بهای استاندارد در زمان خرید کالا،بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.


 • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید سند اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. 


رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.


محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - رخداد مالی


 • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.


 • تفصیلی 1-5 : در این قسمت کدهای تفصیلی‌ غیر فعال می‌باشند و با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.


 • مبلغ : رفتار رخداد نقل و انتقال در قسمت مبدا نقل و انتقال، دقیقا " مشابه " رخداد های خروج از انبار می باشد. بدین ترتیب واضح است که " مبلغ " برای آن قابل درج نیست و در هنگام " عملیاتی " نمودن برگه، با توجه به روش تعیین بها تعیین شده برای کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.


 • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر رخدادمالی برگه اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. 


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.

به همین ترتیب می‌توانید سایر سطرهای مربوط به خروج کالا از انبار جهت انتقال را تنظیم نمایید.


طرف نقل و انتقال


در این قسمت اطلاعات مربوط طرف نقل و انتقال(ورود کالااز مبدا انتقال)، تکمیل می‌گردد.


طرف نقل و انتقال


در طرف نقل و انتقال توجه به دو نکته زیر ضروری می‌باشد:
1) آنچه در طرف نقل و انتقال(در قسمت پایین صفحه) می‌بینید و یا در حال تدوین آن هستید فقط طرف انتقال سطر اصلی‌ای است، که در حال حاضر مکان نما به روی آن قرار دارد و با تغییر مکان نما در سطر اصلی(در قسمت خروج کالا) از یک سطر به سطر دیگر، فهرست رخدادهای طرف نقل و انتقال تغییر خواهد کرد.
2)اگر نوع رخداد در سطر اصلی انتخاب شده(و متعاقبا در سطر طرف نقل و انتقال)، نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد، در قسمت طرف نقل و انتقال فقط مجاز به ایجاد یک سطر به عنوان طرف نقل و انتقال خواهید بود. ولی اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر اصلی، نقل و انتقال با تغییر بها باشد همواره می توانید در قسمت طرف نقل و انتقال به تعداد دلخواه سطر تنظیم نمایید.  


طرف نقل و انتقال شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد:


طرف(های) نقل و انتقال


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به طرف نقل و انتقال تدوین می‌گردد.


طرف(های) نقل و انتقال


به منظور تدوین سطر‌ها در جدول می‌توانید از تکمه Gnl 000.png و یا کلید " Insert " در صفحه‌کلید استفاده نمایید.

به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


 • انبار : در این قسمت انباری که قصد ورود کالا به آن را دارید تعیین نمایید.
انبار از روی سطر اصلی(انباری که کالا از آن خارج شده) فراخوانی و درج می‌گردد، در صورت لزوم انبار را دستی اصلاح نمایید.


 • نوع رخداد : نوع رخداد از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردد، نوع رخداد غیر قابل تغییر می‌باشد.
نوع رخداد در دو طرف باید با هم برابر باشند.


 • کد و نام کالا : کد و نام کالا از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردد. در صورت لزوم می‌توانید کالا را تغییر دهید.

جهت انتخاب کالا می‌توانید با کمک تکمه Gnl 092.png و یا با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


 • بچ : چنانچه کالای انتخاب شده بچ‌پذیر باشد، با استفاده از تکمه Gnl 092.png، بچ مورد نظر جهت ورود کالا را در این قسمت انتخاب نمایید.


 • مقدار : مقدار مورد نظر برای ورود کالا به انبار را وارد نمایید.


 • واحد : نام واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالای انتخاب شده در زمان تدوین کالا، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.


 • مبلغ : در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد، مبلغ غیر قابل تغییر می‌باشد و بعداز تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج)توسط سیستم محاسبه و درج می گردد.

در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال با تغییر بها انتخاب باشد، مبلغ را به صورت دستی وارد نمایید.


 • بهای واحد کالا : بهای واحد کالا قابل درج توسط کاربر نمی باشد و با توجه به مبلغ سطر و مقدار تعیین شده جهت ورود کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.


 • شماره سریال : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.


 • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح رخدادهای انبار Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


تعیین شرح


با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.

در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال را مطالعه نمایید.


به همین صورت می‌توانید سایر سطرهای مربوط طرف نقل و انتقال(ورود کالا) را تعریف نمایید.


محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال


به منظور تدوین سطر جدید در طرف نقل و انتقال از طریق محاوره، تکمه Gnl 015.png را فشار دهید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.


" محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال " مطابق شکل زیر، باز‌ خواهد شد :


محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال


" محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال " شامل سه قسمت به شرح زیر می‌باشد :طرف نقل و انتقال


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به طرف نقل و انتقال تکمیل می گردد.


محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال - طرف نقل و انتقال


بعد از باز شدن پنجره فوق اگر می خواهید اطلاعات سطر اصلی(سطر مربوط به خروج کالا)اعم از انبار، کالا، مقدار و ... فراخوانی و درج گردد تکمه Gnl 000.png و یا کلید " Insert " در صفحه کلید را فشار دهید. به این ترتیب فیلدهای مذکور از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردند البته به صورت دستی قابل اصلاح می‌باشد.


 • انبار : در این قسمت انباری که قصد دارید کالا به آن وارد شود را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید.


 • کالا : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه Gnl 092.png کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از ساختار درختی، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


 • کد میله‌ای کالا : چنانچه کالای انتخاب شده، کد میله‌ای داشته باشد، در این قسمت درج می‌گردد، در صورت لزوم می‌توانید از تکمه Gnl 092.png جهت جستجو در کد میله‌ای استفاده نمایید.


 • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


 • شماره سریال : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.


 • بچ : چنانچه کالای انتخاب شده، بچ‌پذیر باشد، باید بچ مورد نظر را در این قسمت با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید.
 • مقدار : مقدار مورد نظر برای انتقال کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه Gnl 092.png می‌توان " فرمول‌های محاسبه مقدار " را انتخاب و استفاده نمایید.


 • مبلغ : در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد، مبلغ غیر قابل تغییر می‌باشد و بعداز تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج)توسط سیستم محاسبه و درج می گردد.

در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال با تغییر بها باشد، مبلغ را به صورت دستی وارد نمایید.


 • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح رخدادهای انبار Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


تعیین شرح


با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


انحراف خرید


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.


محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال - انحراف خرید


این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که کالای انتخاب شده جهت انتقال، استاندارد پذیر باشد.


 • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه نقل و انتقال، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


 • تفصیلی 1-5 : در این قسمت کد تفصیلی‌ یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به الگوي عمليات مالي انبار تعیین می گردد.


 • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و با توجه به انحراف خرید محاسبه شده در سطر اصلی(در زمان خروج کالا)، درج می‌گردد.
انحراف خرید از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا، از مبدا انتقال(در زمان خروج)، به همان مبلغ به مقصد انتقال(ورود کالا) منظور میگردد.
در صورتی که از رخداد نقل و انتقال با تغییر بها استفاده نمایید و تغییر مبلغ در سطر طرف حساب نقل و انتقال(ورود کالا) سبب ایجاد انحراف خریدی متفاوت از انحراف خرید سطر اصلی(خروج کالا) گردد، مابه‌التفاوت مبلغ در دو طرف سند، به طرف حساب اختصاصی یا عمومی تعیین شده برای سطر مذکور منظور می‌گردد. 


 • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید سند اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. 

رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به سطر با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال - رخداد مالی


 • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.


 • تفصیلی 1-5 : در این قسمت کدهای تفصیلی‌ غیر فعال می‌باشند و با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.


 • مبلغ : اگر نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد، مبلغ بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج کالا) درج می گردد. در غیر این صورت بعد از تنظیم برگه با توجه به مبلغی که در تب طرف نقل و انتقال دستی پر نموده‌اید، درج می گردد.


 • شرح عملیات : شرح مربوط به سطر رخداد مالی را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. 


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.

به همین ترتیب می‌توانید بقیه سطرهای مربوط به طرف نقل و انتقال را تنظیم نمایید.


سایر اطلاعات رخداد نقل و انتقال


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی، انحراف خرید، مرجع، و رخداد مالی سطر اصلی(رخداد خروج از انبار) قابل تدوین می‌باشد.


سایر اطلاعات رخداد نقل و انتقال


در صورتیکه اطلاعات فوق را در سطر اصلی وارد نموده باشید نیازی به تکمیل مجدد این قسمت نخواهید داشت.

در غیر این صورت با توجه به توضیحات بیان شده برای طرف حساب اختصاصی، انحراف خرید، مرجع و رخداد مالی می‌توانید اطلاعات را تکمیل نمایید.

پس از تنظیم رخداد های مورد نظر در برگه ، با استفاده از تکمه "ذخیره برگه"، یعنی Gnl 007.png و یا فشار کلید F2 اقدام به ذخیره برگه نمایید.
در ادامه شکل دو نمونه ساده از برگه نقل و انتقال برای شما نمایش داده شده است .


برگه نقل و انتقال (جدید) - نقل و انتقال بدون تغییر بهابرگه نقل و انتقال (جدید) - نقل و انتقال با تغییر بها


اصلاح برگه نقل و انتقال

به منظور اصلاح یک برگه نقل و انتقال، مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " نقل و انتقال " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " انتخاب برگه انبار " به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه مورد نظر که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه کالای مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه نقل و انتقال


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله اصلاح برگه نقل و انتقال، پنجره انتخاب برگه نقل و انتقال کالا را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه نقل و انتقال


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح هستند و چنانچه اصلاح برگه مذکور، باعث ایجاد موجودی منفی کالاها گردد، در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن موجودی کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید و اصلاح مورد نظر قابل ذخیره سازی نخواهد بود.


حذف برگه نقل و انتقال

جهت حذف برگه نقل و انتقال کالا، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار" ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه‌ نقل و انتقال " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه نقل و انتقال کالا به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه نقل و انتقالی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب این برگه اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه نقل و انتقال


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه نقل و انتقال


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند و چنانچه حذف برگه مذکور، باعث ایجاد موجودی منفی در کالاها گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.


نوار ابزارهای برگه نقل و انتقال


نوار ابزار عمومی برگه نقل و انتقال


 • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png : جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور باعث ایجاد موجودی منفی در کارت کالا گردد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر موجودی منفی سطر کالا دریافت می‌کنید.


 • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
 • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 158.png : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 160.png : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 161.png : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.


 • Gnl 109.png : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.


 • Gnl 173.png : جهت تبدیل برگه از " پیش نویس " به " عملیاتی " استفاده می‌گردد.
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 174.png : جهت تبدیل برگه از " عملیاتی " به " پیش نویس " استفاده می‌گردد.
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.


نوار ابزار مربوط به سطرهای اصلی برگه نقل و انتقال


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی در شرح : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید " Ctrl + H " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین) : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر (لاتین) به کار می‌رود.
 • اصلاح یکباره سطر(های) برگه : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه نقل و انتقال کالا را به صورت یکباره اصلاح نمایید.

با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.


اصلاح سطر(های) برگه


این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.


 • انتقال کالای سطر تحت مکان نما به یک انبار دیگر : با استفاده از این امکان می‏‌توانید کالا سطر(های) انتخاب شده را به صورت یکباره به انبار دیگر منتقل نمایید. باانتخاب این گزینه پنجره انتخاب انبار مقصد جهت انتقال به شکل زیر باز می‌شود:


فهرست انبارها


از فهرست انبارهای نمایش داده شده انبار مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار رخدادهای طرف نقل و انتقال(ورود به انبار انتخاب شده)، در قسمت مقصد نقل و انتقال، به صورت خودکار درج می‌گردد.


 • Gnl 003.png : جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت کالا دریافت می‌کنید.


 • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، 9 امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • افزودن سطر جدید در انتهای برگه : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر : جهت فراخوانی و کپی یک برگه نقل و انتقال دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • فراخوانی یک مجموعه کالا : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • افزودن یکباره تعدادی کالا : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Alt + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • تعیین خودکار بچ : اگر قصد خارج کردن کالایی را دارید که بچ پذیر می‌باشد با استفاده از این امکان می‌توانید به صورت خودکار بچ مناسب جهت خروج کالا در سطر(های) مورد نظرتان را انتخاب نمایید.


 • تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه : کاربرد اصلی این امکان در مواردی است که می‌خواهید کالایی را از انبار خارج نمایید که دارای الگوی عملیات مالی از نوع شناسایی ویژه باشد و از نظر شما فرقی نمی‌کند که از محل کدام ورود، کالا را خارج نمایید. در این صورت می‌توانید با استفاده از این امکان، به صورت خودکار، مرجع مناسب برای سطر(های) مورد نظرتان را وارد نمایید.


 • تبدیل بهای کالاها به "اقل بهای تمام شده و بهای نرمال" : در صورت نیاز این امکان در پایان سال و در زمان انتقال موجودی به سال بعد استفاده می‌گردد. موجودی کالای پایان دوره می تواند در تاریخ ترازنامه بر اساس اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در صورتهای مالی منعکس شود. بهای تمام شده موجودی‌ها در سیستم، ابتدا بر اساس یکی از روشهای مجاز (شناسایی ویژه ، میانگین و فایفو و .... ) محاسبه می شود و سپس مبلغ بهای تمام شده با خالص ارزش فروش مقایسه می گردد . لذا چنانچه بهای تمام شده موجودی از خالص ارزش فروش بیشتر باشد، تفاوت آن به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی و ثبت می‌شود.
خالص ارزش فروش در سیستم معادل بهای نرمال تعیین شده در تدوین کالا می‌باشد.
با انجام این کار سیسنم سطرهایی با نوع رخداد نقل و انتقال با تغییر بها، در سیستم ثبت می‌نماید.


 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه درخت رخداد انبار : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش) : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 072.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان به شرح زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 • به ترتیب نوع رخداد : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • به ترتیب نوع رخداد و کد کالا : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
 • Gnl 072.png : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بازسازی ردیف سطرهای برگه : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.


 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی مربوط به سطر(های)منتخب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت سهولت در تعیین طرف حساب اختصاصی مربوط به سطر(رخداد)های انبار، امکان تعیین یکباره آنها با استفاده از تکمه " تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی در n سطر علامت گذاری شده " فراهم آمده است.

برای این منظور، ابتدا سطرهای مورد نظر را همزمان با پایین نگاه داشتن کلید " Ctrl " در صفحه کلید انتخاب نموده و بر روی تکمه Gnl 093.png کلیک نمایید:

با انتخاب گزینه‌ی " تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی در n سطر علامت گذاری شده "، در صورتی که بیش از یک طرف حساب توسط سیستم شناسایی گردد، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب یک طرف حساب اختصاصی " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:


انتخاب یک طرف حساب اختصاصی


با علامت زدن " گزینه انتخاب شده در صورت امکان برای سایر سطرها هم لحاظ شود " و در صورتی که گزینه‌ی " باتوجه به حساب " را انتخاب نمایید، اگر حساب انتخاب شده برای سطر نخست در سایر سطرها هم در فهرست طرف حساب‌ها وجود داشته باشد، همان حساب به صورت خودکار توسط سیستم انتخاب خواهد شد.

در غیر این صورت و با انتخاب گزینه‌ی " با توجه به شناسه‌ قانون "، فقط در صورتی طرف حساب انتخاب شده، برای سطرهای بعدی قابل اعمال خواهد بود که همان شناسه مربوط به قانون در فهرست طرف حسابها تکرار شده باشد.


Inv-2-1-1-30.png


شناسه قانون، یک شماره خودکار و یونیک مربوط به قوانین طرف حساب‌ها می‌باشد.


 • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر(های) منتخب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


نوار ابزار مربوط به سطرهای طرف نقل و انتقال


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت