درخت کالاها و خدمات

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


درخت کالاها و خدمات جهت تعریف، اصلاح و حذف کالاها و خدمات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین برقراری ارتباط کالا با انبار، تعیین واحد فرعی، بهای استاندارد و سایر پارامتر‌های مربوط به کالا، از طریق این پنجره، امکان پذیر می‌باشد.

درخت کالاها و خدمات، با امکان تعریف 20 سطح برای کالاها یا خدمات طراحی شده است. تعریف کالا یا خدمت در یک ساختار درختی، امکان دسته‌بندی دلخواه کالاها و خدمات و اخذ گزارش از سطوح مختلف درخت کالاها و خدمات را فراهم می‌نماید.


جهت دسترسی به پنجره درخت کالاها و خدمات، از منوی " کالا " ، " درخت کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


پنجره " درخت کالاها و خدمات " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :


درخت کالاها و خدمات


همان‌ گونه که ملاحظه می‌گردد، پنجره فوق از دو بخش مجزا از نظر ساختاری با عنوان " ساختار فهرستی " و " ساختار درختی " تشکیل شده است که هرکدام دارای نوار ابزار مربوط به خود می‌باشند.


تعریف یک کالا

جهت تعریف یک کالا از منوی " کالا " ، " درخت کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


پنجره " درخت کالاها و خدمات " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :


درخت کالاها و خدمات


در صورتی‌ که که تاکنون کالایی در سیستم تعریف نشده باشد، هر دو بخش ساختار فهرستی و ساختار درختی خالی خواهد بود.

بهتر است ابتدا اقدام به تعریف کالاهای سرگروه نموده و سپس در زیر مجموعه آن‌ها کالاهای عملیاتی (فاقد زیرگروه) را تعریف نمایید.
تنها کالاهای عملیاتی(سطح آخر) قابل درج در برگه‌ها و رخدادهای انبار خواهند بود.


جهت افزودن یک کالای سرگروه کافی است بر روی تکمه Gnl 000.png (موجود در نوار ابزار ساختار فهرستی) کلیک کرده و یا کلید " Insert " در صفحه کلید را فشار دهید.

توجه کنید که کالا در سطحی که ساختار فهرستی در آن قرار دارد ایجاد خواهد شد.


با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان " محاوره تدوین یک کالا یا خدمت "، مطابق شکل زیر ظاهر خواهد شد.


محاوره تدوین یک کالا یا خدمت


در پنجره فوق، کد کالای سرگروه(در صورت وجود)، نام کالای سرگروه و تعداد ارقام شماره کالا، به صورت خودکار توسط سیستم درج خواهد شد.


 • در قسمت شماره کالا(در گروه)، شماره کالای مورد نظر را با توجه به تعداد ارقام درج شده در قسمت تعداد ارقام شماره کالا، وارد نمایید.


 • در قسمت نام کالا، نام کالای مورد نظر را وارد نمایید.جهت تعریف یک کالای سرگروه، وضعیت زیر گروه را با توجه به تعداد زیر‌گروه‌های مورد نیاز، مقداری غیر از گزینه " فاقد زیرگروه " را انتخاب نمایید.
تعیین شماره کالا، نام کالا و واحد کالا، جهت تعریف یک کالای جدید الزامی می‌باشد.
جهت مطالعه توضیحات بیشتر در خصوص پارامتر‌های مربوط به یک کالا، به بخش تدوین کالا، مراجعه نمایید.


محاوره تدوین یک کالا یا خدمت


با فشردن تکمه " تصویب "، کالای سرگروه جدید به درخت کالاها و خدمات اضافه خواهد شد.


درخت کالاها و خدمات


کالاها و خدمات سرگروه(غیر عملیاتی) با تکمه Gnl 273.png در ساختار درختی نمایش داده می‌شوند.

به کمک تکمه Gnl 271.png از نوار ابزار و یا کلید " + " صفحه‌کلید، می‌توان وارد سطح بعدی کالا شده و اقدام به تعریف کالاهای زیر‌گروه آن نمود.


تعریف کالای عملیاتی(سطح آخر)


جهت تعریف یک کالای عملیاتی(سطح آخر)، ابتدا به کمک تکمه‌های Gnl 271.png و Gnl 272.png موجود در نوار ابزار ساختار فهرستی و یا کلیدهای " + " و " - " صفحه‌کلید، وارد سطح مورد نظر در ساختار فهرستی شوید.


درخت کالاها و خدمات


حال به کمک تکمه Gnl 000.png و یا کلید " Insert " مطابق آنچه که در تعریف کالا عنوان شد، اقدام به تعریف کالاهای زیرگروه نمایید.

جهت عملیاتی نمودن یک کالا، کافی است " وضعیت زیرگروه " را بر روی " فاقد زیرگروه " قرار دهید.


محاوره تدوین یک کالا یا خدمت


با کلیک بر روی تکمه " تصویب " کالای تعریف شده مطابق شکل زیر به درخت کالاها و خدمات اضافه خواهد شد.


درخت کالاها و خدمات


کالاهای عملیاتی(فاقد زیرگروه) با تکمه Gnl 323.png در ساختار درختی نمایش داده می‌شوند.
تنها کالاهای عملیاتی(سطح آخر) قابل درج در برگه‌ها و رخدادهای انبار خواهند بود.
جهت مطالعه توضیحات بیشتر در خصوص پارامترهای مربوط به یک کالا، به بخش تدوین کالا، مراجعه نمایید.


اصلاح یک کالا

جهت اصلاح یک کالا، از منوی " کالا " ، " درخت کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


پنجره " درخت کالاها و خدمات " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :


درخت کالاها و خدمات


با استفاده از تکمه‌های Gnl 271.png و Gnl 272.png (موجود در نوار ابزار ساختار فهرستی) و یا کلیدهای " + " و " - " صفحه‌کلید، وارد سطح مورد نظر در ساختار فهرستی شده و کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.

همچنین با باز کردن مثلث کنار تکمه Gnl 037.png و انتخاب تکمه Gnl 023.png و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " صفحه‌کلید نیز می‌توانید کالای موردنظر را در فهرست کالاها (سطحی که ساختار فهرستی در آن قرار دارد) جستجو نمایید.


تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " صفحه‌کلید را فشار دهید تا " محاوره تدوین یک کالا یا خدمت " به شکل زیر باز گردد :


محاوره تدوین یک کالا یا خدمت


پس از انجام اصلاحات مورد نظر بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

پس از درج کالا در رخدادهای انبار، امکان حذف الگوی عملیات مالی(انبار) برای آن وجود نخواهد داشت.
پس از درج کالا در رخدادهای انبار، امکان اصلاح واحد و نوع آن کالا وجود نخواهد داشت.


حذف یک کالا

جهت حذف یک کالا ،از منوی " کالا " ، " درخت کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


پنجره " درخت کالاها و خدمات " مطابق شکل زیر باز خواهد شد :


درخت کالاها و خدمات


با استفاده از تکمه‌های Gnl 271.png و Gnl 272.png (موجود در نوار ابزار ساختار فهرستی) و یا کلیدهای " + " و " - " صفحه‌کلید، وارد سطح مورد نظر در ساختار فهرستی شده و کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.

همچنین با باز کردن مثلث کنار تکمه Gnl 037.png و انتخاب تکمه Gnl 023.png و یا با استفاده از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " صفحه‌کلید نیز می‌توانید کالای مورد نظر را در ساختار فهرستی کالاها(سطحی که ساختار فهرستی در آن قرار دارد) جستجو نمایید.


تکمه Gnl 003.png از نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " صفحه کلید را فشار دهید.


پنجره تایید حذف کالا به شکل زیر باز خواهد شد :


درخت کالاها و خدمات


در صورت فشردن تکمه بله، کالا حذف خواهد شد.

در صورتی که کالا دارای زیرگروه می‌باشد، نمی‌توان آن را از ساختار فهرستی حذف نمود.
در صورتی که کالا در رخدادها و قوانین انبار مورد استفاده قرار گرفته باشد، قابل حذف نخواهد بود.


تدوین کالا

در زمان تعریف یا اصلاح یک کالا، پنجره‌‌ " محاوره تدوین یک کالا یا خدمت " جهت تعیین مشخصات کالا، نمایش داده می‌شود.


محاوره تدوین یک کالا یا خدمت


پنجره فوق از سه قسمت‌ زیر تشکیل شده است :


مشخصات اصلیمحاوره تدوین یک کالا یا خدمت


پنجره مشخصات اصلی، شامل اطلاعات زیرمی‌باشد :

 • کد کالای سرگروه : کد کالای سرگروه در این قسمت، درج خواهد شد.
در صورتی که در حال ایجاد یک کالای سرگروه در سطح اول از درخت کالاها و خدمات می‌باشید، مقدار مقابل این پارامتر، خالی خواهد بود.

 • نام کالای سرگروه : نام کالای سرگروه در این قسمت، درج خواهد شد.


 • تعداد ارقام شماره کالا : در این قسمت، تعداد ارقام شماره کالا(در سطحی که اقدام به تعریف کالای جدید نموده اید) نمایش داده می‌شود. مقدار مقابل این پارامتر بیانگر حداکثر ارقام کالاهایی است که می‌توان در این سطح تعریف نمود.
تعداد ارقام سطح اول درخت کالاها و خدمات، بصورت پیش‌ فرض در نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin)، قابل تعیین می‌باشد.
تعداد ارقام سایر سطوح از درخت، توسط سرگروه به زیرگروه‌ها به ارث خواهد رسید.
اطلاعات فوق بصورت خودکار، توسط سیستم درج خواهند شد.


 • شماره کالا در گروه : در این قسمت شماره کالای مورد نظر را با توجه به تعداد ارقام درج شده در قسمت تعداد ارقام شماره کالا، وارد نمایید.
تکراری بودن این شماره توسط سیستم کنترل می‌شود.


 • نام کالا : در این قسمت نام کالای مورد نظر را وارد نمایید.


 • نام لاتین کالا : در این قسمت نام لاتین کالای مورد نظر را در صورت نیاز، وارد نمایید. از این نام جهت اخذ گزارش‌های دو زبانه استفاده خواهد شد.


 • وضعیت زیرگروه : در این قسمت، تعداد ارقام برای کالاهای زیرگروه را تعیین نمایید.
به عنوان مثال، در زیرگروه کالایی که وضعیت زیرگروه آن، زیرگروه 2 رقمی تعیین شده است می‌توان صد کالا(از شماره0 الی 99)، تعریف نمود.


 • الگوی عملیات مالی(انبار) : در این قسمت، الگوی عملیات مالی مربوط به کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
برای این منظور بر روی تکمه Gnl 092.png (در کنار فیلد مزبور) کلیک کرده و الگوی عملیات مالی مورد نظر را از میان الگوهای تعریف شده انتخاب نمایید.
چنانچه در این قسمت، یک الگوی عملیات مالی استاندارد پذیر را انتخاب نمایید، تعیین بهای استاندارد برای آن کالا، الزامی خواهد بود.
 • الگوی عملیات(فروش) : در این قسمت الگوی عملیات فروش مربوط به کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
برای این منظور بر روی تکمه Gnl 092.png (در کنار فیلد مزبور) کلیک کرده و الگوی عملیات (فروش) مورد نظر را از میان الگو‌های تعریف شده انتخاب نمایید.


 • واحد کالا : واحد کالای مورد نظر را در این قسمت تعیین نمایید.
در هنگام تعریف کالای زیرگروه، واحد کالا، از سرگروه کپی خواهد شد. در صورت نیاز می‌توان اقدام به اصلاح واحد کالای زیرگروه نمود و تفاوت واحد میان کالای سرگروه و زیرگروه، باعث بروز مشکلی در سیستم نخواهد شد. 


 • الزام به تعیین بچ در ورود و خروج کالاها : در صورت علامت زدن گزینه مزبور، تعریف برگه ورود و خروج کالا، حاوی کالای درحال تعریف، مشروط بر " تعیین شماره بچ " برای آن کالا خواهد بود.


 • نوع : در این قسمت یکی از حالت‌های " کالا " و یا " خدمت " را انتخاب نمایید.


 • قابل فروش : در صورتی که کالای مورد نظر قابل فروش می‌باشد، گزینه مزبور را علامت بزنید.


 • تفصیلی فروش : در صورتی که در درخت تفصیلی‌ها کالای مورد نظر را به عنوان یک تفصیلی تعریف نموده اید، کد تفصیلی را در این قسمت، وارد نمایید.
از تفصیلی فروش ، جهت درج در اسناد مربوط به رخداد فروش، استفاده خواهد شد.


محاوره تدوین یک کالا یا خدمت


تکمیلیمحاوره تدوین یک کالا یا خدمت


پنجره تکمیلی شامل پارامترهایی به شرح زیر می‌باشد :

 • شماره فنی - کد میله ای : فیلد‌هایی اختیاری جهت ورود اطلاعات مربوط به کالا؛ از این فیلدها در هنگام اخذ گزارشات و دستیابی به اطلاعات مورد نظر، به‌ کمک اعمال شرایط بر روی این فیلدها، استفاده می‌شود.


 • شرح
در این قسمت شرح مربوط به کالای مورد نظر را وارد نمایید.


 • شرح دیگر(لاتین) : در این قسمت شرح لاتین مربوط به کالای مورد نظر را در صورت نیاز، جهت اخذ گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • بهای نرمال : در این قسمت بهای نرمال کالا(بهای آن کالا در بازار) را وارد نمایید.
مواردی که در سیستم می‌توان از بهای نرمال استفاده نمود به شرح زیر می‌باشد :
1.در هنگام " تنظیم برگه ورود " با استفاده از " فراخوانی یک مجموعه کالا "، می‌توان بهای ورود کالاها را با استفاده از بهای نرمال آنها تعیین نمود.


2.در" برگه‌های ورود "، هنگام تنظیم و یا اصلاح برگه، با امکان " اصلاح یکباره سطرهای برگه " می‌توان بهای سطرهای انتخاب شده را تغییر داد و برای تعیین بهای واحد، از بهای نرمال کالا استفاده نمود.


3.در گزارش " گردش و موجودی کالا " با انتخاب فرم " پیش‌فرض نوسا - بهای دلخواه "، امکان مقایسه بهای موجودی با بهای دلخواه وجود دارد، این بهای دلخواه می‌تواند بهای نرمال انتخاب شود.
 • حداقل موجودی : در این قسمت حداقل میزان موجودی کالای مورد نظر را در صورت نیاز وارد نمایید.
در صورتی که موجودی کالا از حداقل موجودی تعیین شده برای آن کمتر شود، سیستم با پیغامی این مساله را اعلام می‌کند. 


 • حداقل موجودی قابل فروش : در این قسمت حداقل موجودی قابل فروش برای کالای مورد نظر را وارد نمایید.


 • نقطه سفارش : در این قسمت حداقل میزان موجودی، جهت سفارش جدید کالا را وارد نمایید.


 • مقدار بهینه سفارش : در این قسمت مقدار بهینه، جهت سفارش را وارد نمایید.


 • حداکثر موجودی : دراین قسمت حداکثر میزان موجودی کالا را وارد نمایید.


 • نوع کالا / خدمت : در این قسمت نوع کالا یا خدمت را تعیین نمایید.


یادداشتمحاوره تدوین یک کالا یا خدمت


جهت افزودن یادداشت مورد نظر پیرامون کالا یا خدمت در حال تعریف، از این قسمت استفاده می‌شود.


ساختار فهرستی


ساختار فهرستی در سمت راست درخت کالاها و خدمات نمایش داده می‌شود. امکان تعریف، اصلاح، حذف، ارتباط کالا با انبارها، تعریف بهای استاندارد و تعریف واحد های فرعی کالا از طریق ساختار مزبور میسر می‌باشد.


نوار ابزار ساختار فهرستی


نوار ابزار ساختار فهرستی شامل تکمه‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

 • Gnl 033.png: جهت پرش مکان‌نما به آخرین سطر ساختار فهرستی از این گزینه استفاده می‌شود.
 • Gnl 034.png: جهت حرکت مکان‌نما به سطر بعدی از این گزینه استفاده می‌شود.
 • Gnl 035.png: جهت بازگشت مکان‌نما به سطر قبلی از این گزینه استفاده می‌شود.
 • Gnl 036.png: جهت پرش مکان‌نما به اولین سطر ساختار فهرستی از این گزینه استفاده می‌شود.

 • Gnl 037.png: با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان " پرش " باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به آن سطر پرش نمود.


پرش


همچنین با کلیک بر روی مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در دسترس خواهدبود.


Inv-1-2-25.png


 • جستجو و جایگزینی در نام کالا : جهت جستجو و جایگزینی در نام کالا(ها) از این گزینه استفاده می‌شود.
برای این منظور بر روی مثلث کنار تکمه Gnl 037.png (پرش) کلیک کرده و گزینه جستجوی و جایگزینی در نام کالا را انتخاب نمایید.
با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان " جستجو و جایگزینی در نام کالا " ظاهر خواهد شد.(مطابق شکل زیر)


جستجو و جایگزینی در نام کالا


در قسمت عبارت جستجو، عبارتی که مایل به اصلاح آن در فهرست کالاها می‌باشید را وارد نمایید.
حال در قسمت عبارت جایگزین عبارت مورد نظر جهت جایگزینی با عبارت درحال جستجو را وارد نمایید.
سایر تنظیمات مورد نظر را اعمال نموده و جهت شروع عملیات جستجو و جایگزینی در نام کالا، بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


 • جستجو و جایگزینی در واحد کالا : جهت جستجو و جایگزینی در واحد کالا(ها) از این گزینه استفاده می‌شود.
برای این منظور بر روی مثلث کنار تکمه Gnl 037.png (پرش) کلیک کرده و گزینه جستجو و جایگزینی در واحد کالا را انتخاب نمایید.
با انجام این کار پنجره ای تحت عنوان " جستجو و جایگزینی در واحد کالا " ظاهر خواهد شد.(مطابق شکل زیر)


جستجو و جایگزینی در واحد کالا


در قسمت جستجو برای واحد، واحد مورد نظر جهت جستجو را انتخاب نمایید.
حال در قسمت جایگزینی با واحد، واحد مورد نظر جهت جایگزینی با واحد در حال جستجو را وارد نمایید.
سایر تنظیمات مورد نظر را اعمال نموده و جهت شروع عملیات جستجو و جایگزینی در واحد کالا، بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.
تغییر واحد کالاها عمل حساسی بوده و در صورت درج کالا در برگه‌ها و رخدادهای انبار امکان تغییر واحد برای کالای مورد نظر وجود نخواهد داشت.
 • Gnl 003.png: جهت حذف کالای تحت مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود.
 • Gnl 000.png: جهت افزودن یک کالا(در محل ساختار فهرستی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 014.png: جهت تدوین سطرها در جدول، می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 • Gnl 015.png: جهت تعریف و یا اصلاح یک کالا یا خدمت در محیط محاوره، از این گزینه استفاده می‌شود. این تکمه معادل کلید های " Shift + Enter " می‌باشد.
 • Gnl 016.png: جهت بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات صورت گرفته در ساختار درختی و فهرستی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " در صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 017.png: جهت انصراف از آخرین تغییرات انجام شده در حین استفاده از امکان " تدوین سطرها در جدول "، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 018.png: جهت چاپ اطلاعات درخت کالاها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این تکمه، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:
 • چاپ درخت کالاها : جهت چاپ کالاها و خدمات تعریف شده در درخت کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • چاپ فهرست کالاها : جهت چاپ فهرست کالا‌ها و خدمات با امکان اعمال شرایط و ترتیب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 019.png: جهت نمایش اطلاعات فعلی ساختار فهرستی در نرم‌افزار " Excel " مورداستفاده قرارمی‌گیرد.
 • Gnl 102.png: جهت تعیین بهای استاندارد مربوط به کالای مورد نظر از این گزینه استفاده می‌شود.
در صورتی که برای کالایی، در قسمت الگوی عملیات مالی، الگوی عملیات استاندارد پذیر، تعیین شده است، تعیین بهای استاندارد برای آن کالا الزامی‌ می‌باشد.

برای این منظور کالای مورد نظر را در ساختار فهرستی اتخاب نموده و بر روی تکمه مزبور کلیک نمایید با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان بهای استاندارد ظاهر خواهد شد.(مطابق شکل زیر)

تنها کالاهای استاندارد پذیر قابلیت تعیین بهای استاندارد را خواهند داشت. (این امکان در زمان تعریف الگوهای عملیات مالی کالاها، قابل تعیین خواهد بود)


بهای استاندارد کالا


در پنجره فوق، بر روی تکمه Gnl 000.png کلیک و یا کلید " Insert " را فشار داده تا یک سطر جدید به فهرست اضافه گردد.

اکنون بهای استاندارد و تاریخ اعمال بها را وارد نمایید. با بستن این پنجره اطلاعات وارد شده به صورت خودکار ذخیره خواهد شد.

 • Gnl 101.png: جهت تعیین واحدهای فرعی مربوط به کالای منتخب از این گزینه استفاده می‌شود.
پس از تعیین واحد اصلی برای کالای مورد نظر می‌توان اقدام به تعریف واحد(های) فرعی نمود.

برای این منظور کالای موردنظر را در ساختار فهرستی انتخاب نموده و بر روی تکمه مزبور کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان " واحدهای فرعی کالا یا خدمات " ظاهر خواهد شد.(مطابق شکل زیر)


واحدهای فرعی کالا یا خدمات


1.در قسمت نام واحد فرعی، نام واحد فرعی مورد نظر را انتخاب نمایید.

2.در قسمت نحوه اعمال ضریب تبدیل، یکی از حالت‌های زیر راانتخاب نمایید :


Inv-1-2-23.png


3.در قسمت ضریب تبدیل، ضریب تبدیل جهت محاسبه‌ی مقدار فرعی را وارد نمایید.


به عنوان مثال فرض کنید واحد اصلی هر شاخه میلگرد 16 میلیمتر با طول 12 متر برابر با 20 کیلوگرم می‌باشد. حال تعریف واحد فرعی عدد برای کالای مورد نظر به این شکل خواهد بود:
در قسمت نام واحد فرعی، عدد را انتخاب نموده و در قسمت نحوه اعمال ضریب تبدیل، یک واحد فرعی‌=‌ مقدار‌ بر‌حسب‌ یک‌ واحد‌فرعی‌ *‌ ضریب تبدیل را انتخاب نمایید. 
حال در قسمت ضریب تبدیل وزن هر شاخه(20کیلوگرم) را وارد نمایید. یک عدد = 1 کیلوگرم * 20
 • Gnl 271.png: جهت احضار کالا یا خدمت زیرگروه در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " + " در صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 272.png: جهت بازگشت به کالاها یا خدمات سرگروه در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " - " در صفحه‌کلید می‌باشد.


ساختار درختی


در ساختار درختی، کدینگ کالا‌ها و خدمات به صورت درختی با زیر مجموعه‌های غیر متقارن نمایش داده می‌شود.

در این قسمت نرم افزار امکانات زیادی در رابطه با تغییرات کلی بر روی درخت کالا‌ها و خدمات در اختیار قرار می‌دهد که شامل فهرستی به شرح زیر می‌باشد :


جابجایی یا کپی کالا(های) انتخاب شده به فهرست مقابل


جهت کپی یا جابجایی کالا(های) موجود در درخت کالاها و خدمات، از گزینه " جابجایی یا کپی کالا(های) انتخاب شده به فهرست مقابل " استفاده می‌شود.


برای این منظور از قسمت ساختار فهرستی، به کمک تکمه‌های Gnl 271.png یا Gnl 272.png سطح و محل مورد نظر جهت کپی کالاها به آن قسمت را انتخاب نمایید.


حال، کالا(ها)ی موردنظر جهت کپی و یا انتقال را در ساختار درختی با استفاده از کلید " Ctrl " و " کلیک چپ ماوس " ، یا کلیدهای " Shift + up " و " Shift + Down " در صفحه‌کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی یکی از کالا(های) انتخاب شده، گزینه " جابجایی یا کپی کالا(های) انتخاب شده به فهرست مقابل " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)

همچنین جهت سهولت در اجرای عملیات مزبور می‌توان از روش " Drag and Drop " استفاده نمود.
کافی است کالا(ها)ی مورد نظر را در ساختار درختی انتخاب نموده و با کشیدن و رها کردن آن(ها) در محل مورد نظر از ساختار فهرستی(مقصد)، اقدام به کپی یا جابجایی کالا(های) مورد نظر نمایید.


Inv-1-2-29.png


با انجام این کار محاوره‌ای تحت عنوان " جابجایی یا کپی کالاها "، ظاهر خواهد شد.


جابجایی یا کپی کالاها


در محاوره فوق بر حسب نیاز، جابجا کردن کالا به این گروه و یا کپی کالا در این گروه را انتخاب نمایید.

در صورت انتخاب گزینه کپی کالا در این گروه امکان کپی پارامترهای مختلف مربوط به کالا، به صورت جداگانه قابل انتخاب خواهد بود.


 • نوع (کالا یا خدمت) نیز کپی شوند : جهت کپی نوع کالا / خدمت از این گزینه استفاده می‌شود.


 • کالاهای زیرگروه نیز کپی شوند : جهت کپی یک گروه از کالاها به همراه زیرگروه‌های آن، از این گزینه استفاده می‌شود.


 • تفصیلی فروش کالاها نیز کپی شوند : جهت کپی تفصیلی فروش مربوط به کالا(ها)، از این گزینه استفاده می‌شود.


 • الگوی عملیات مالی کالاها نیز کپی شوند : جهت کپی الگوی عملیات مالی مربوط به کالا(ها)، از این گزینه استفاده می‌شود.


 • الگوی عملیات مالی فروش کالاها نیز کپی شوند : جهت کپی الگوی عملیات مالی فروش مربوط به کالا(ها)، از این گزینه استفاده می‌شود.


پس از انتخاب گزینه‌های موردنظر بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


همواره مبداء انتقال " ساختار درختی " و مقصد انتقال " ساختار فهرستی " خواهد بود.
زیرگروهی که به عنوان مقصد انتخاب می‌شود باید گنجایش لازم(از نظر ارقام) جهت انتقال را داشته‌ باشد.
امکان جابجایی یا کپی کالا‌ها با شماره تکراری(در صورت موجود بودن آن شماره کالا در مقصد جابجایی) وجود نخواهد داشت.


حذف کالا(ها)ی انتخاب شده


جهت حذف کالا(های) از ساختار درختی کافی است کالا(های) مورد نظر را با استفاده کلید " Ctrl " و " کلیک چپ ماوس " ، یا کلیدهای " Shift + up " و " Shift + Down " در صفحه کلید، انتخاب نموده، سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی یکی از کالا(های) انتخاب شده گزینه " حذف کالا(ها)ی انتخاب شده " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


Inv-1-2-30.png


در صورتی‌ که کالا یا کالاهای منتخب در برگه‌های انبار درج شده باشند، امکان حذف آن(ها) وجود نخواهد داشت.


ارتباط دادن کالا(ها)ی انتخاب شده با یک انبار


جهت ایجاد ارتباط بین کالا(های) منتخب در ساختار درختی و انبار مورد نظر، کافی است کالا(های) مورد نظر را با استفاده کلید " Ctrl " و " کلیک چپ ماوس " ، یا کلیدهای " Shift + up " و " Shift + Down " در صفحه کلید، انتخاب نموده، سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی یکی از کالا(های) انتخاب شده گزینه " ارتباط دادن کالا(ها)ی انتخاب شده با یک انبار " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


Inv-1-2-31.png


با کلیک بر روی گزینه مزبور محاوره‌ای تحت عنوان " ارتباط دادن کالا(ها)ی انتخاب شده با یک انبار " به‌ شکل زیر نمایش داده می‌شود :


ارتباط دادن کالا(ها)ی انتخاب شده با یک انبار


در محاوره فوق، تعداد کالاهای انتخاب شده قابل ملاحظه می‌باشد در صورت تایید، انبار مورد نظر جهت ارتباط کالا با آن را انتخاب نموده و در صورت نیاز پیش‌فرض محل در انبار را یادداشت نمایید.


جهت ذخیره اطلاعات بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


تعریف واحد فرعی برای کالا(ها)ی انتخاب شده


به‌ منظور تعیین واحد فرعی برای کالا(های) منتخب در ساختار درختی، کافی است کالا(های) مورد نظر را با استفاده کلید " Ctrl " و " کلیک چپ ماوس " ، یا کلیدهای " Shift + up " و " Shift + Down " در صفحه کلید، انتخاب نموده، سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی یکی از کالا(های) انتخاب شده گزینه " تعریف واحد فرعی برای کالا(ها)ی انتخاب شده " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


Inv-1-2-32.png


با کلیک بر روی گزینه مزبور محاوره‌ای تحت عنوان " تعریف واحد فرعی برای کالا(ها)ی انتخاب شده " به‌ شکل زیر نمایش داده می‌شود :


تعریف واحد فرعی برای کالا(ها)ی انتخاب شده


در محاوره فوق، تعداد کالاهای منتخب نمایش داده می‌شود. در صورت تایید، واحد فرعی مورد نظر را مطابق آنچه که درتعیین واحد(های) فرعی عنوان شد تعیین نمایید.


 • مشخصات واحد فرعی در صورت وجود، اصلاح شود را انتخاب نمایید. : در صورت نیاز انتخاب نمایید.


جهت ذخیره تغییرات بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


تعیین الگوی عملیات مالی انبار برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن


جهت تعیین الگوی عملیات مالی انبار برای یک گروه از کالا و زیرگروه‌های آن در ساختار درختی، کافی است کالای سرگروه موردنظر را انتخاب نموده و سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی کالای سرگروه منتخب، گزینه " تعیین الگوی عملیات مالی انبار برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


Inv-1-2-33.png


با کلیک بر روی گزینه مزبور پنجره " الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) " به‌ شکل زیر نمایش داده می‌شود :


الگوهای عملیات مالی کالا‌ها(انبار)


در پنجره الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار) الگوی عملیات موردنظر را انتخاب نموده و کلید " Enter " را فشار دهید.

محاوره‌ای حاوی تغییراتی که با تایید این بخش در سیستم ایجاد خواهد شد، به‌ شکل زیر نمایش داده می‌شود.


تایید


در صورت تایید، بر روی تکمه " بله " کلیک نمایید.


تعیین الگوی عملیات مالی فروش برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن


جهت تعیین الگوی عملیات مالی فروش برای یک گروه از کالا و زیرگروه‌های آن در ساختار درختی، کافی است کالای سرگروه موردنظر را انتخاب نموده و سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی کالای سرگروه منتخب، گزینه " تعیین الگوی عملیات مالی فروش برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


Inv-1-2-34.png


با کلیک برروی گزینه مزبور پنجره " الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات " به‌شکل زیر نمایش داده می‌شود :


الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات


در پنجره فوق الگوی عملیات مالی موردنظر را انتخاب نموده و کلید " Enter " را فشار دهید.

محاوره‌ای حاوی تغییراتی که با تایید این بخش در سیستم ایجاد خواهد شد، به‌شکل زیر نمایش داده می‌شود.


تایید


در صورت تایید، بر روی تکمه " بله " کلیک نمایید.


تعیین تفصیلی فروش برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن


جهت تعیین تفصیلی فروش برای یک گروه از کالا و زیرگروه‌های آن در ساختار درختی، کافی است کالای سرگروه موردنظر را انتخاب نموده و سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی کالای سرگروه منتخب، گزینه " تعیین تفصیلی فروش برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


Inv-1-2-35.png


با انتخاب گزینه مزبور، پنجره انتخاب تفصیلی، ظاهر خواهد شد.


انتخاب تفصیلی


در پنجره فوق، تفصیلی مربوط به کالای مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.


تعیین نوع(کالا یا خدمت) برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن


جهت تعیین نوع(کالا یا خدمت) برای یک گروه از کالاها یا خدمات و زیرگروه‌های آن در ساختار درختی، کافی است کالا / خدمت سرگروه مورد نظر را انتخاب نموده و سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی کالا / خدمت سرگروه منتخب، گزینه " تعیین نوع(کالا یا خدمت) برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


Inv-1-2-36.png


با انجام این‌ کار منوی کوچک(کشویی) ظاهر خواهد شد و می‌توان نوع کالا / خدمت را برای یک گروه به همراه زیرگروه‌های آن، تعیین نمود.


Inv-1-2-46.png


در صورت انتخاب هر کدام از گزینه ها، محاوره‌ای حاوی تغییراتی که با تایید این بخش در سیستم ایجاد خواهد شد، به‌ شکل زیر نمایش داده می‌شود.


تایید


در صورت تایید، بر روی تکمه " بله " کلیک نمایید.


تعیین قابلیت فروش برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن


جهت تعیین قابلیت فروش برای یک گروه از کالاها و زیرگروه‌های آن در ساختار درختی، کافی است کالای سرگروه مورد نظر را انتخاب نموده و سپس با فشردن کلیک راست ماوس بر روی کالای سرگروه منتخب، گزینه " تعیین قابلیت فروش برای کالای انتخاب شده و زیرگروه آن " را انتخاب نمایید. (مطابق شکل زیر)


Inv-1-2-37.png


با انجام این‌ کار منوی کوچک(کشویی) در کنار گزینه مزبور ظاهر خواهد شد و می‌توان قابل فروش و یا غیر قابل فروش بودن کالاهای مورد نظر را تعیین نمود.

در صورت انتخاب هر کدام از گزینه‌ها، محاوره‌ای حاوی تغییراتی که با تایید این بخش در سیستم ایجاد خواهد شد، به‌شکل زیر نمایش داده می‌شود.


تایید


در صورت تایید، بر روی تکمه " بله " کلیک نمایید.


کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه کالای انتخاب شده


در صورتی که کالاها را به‌عنوان تفصیلی‌هایی عملیاتی در درخت تفصیلی‌ها تعریف نموده‌اید، به‌ کمک امکان " کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه کالای انتخاب شده "، می‌توان از آن‌ها به عنوان کالاهایی عملیاتی در درخت کالا‌ها و خدمات استفاده نمود.

برای این منظور، بر روی یک کالای سرگروه کلیک راست کرده و گزینه " کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه کالای انتخاب شده " را انتخاب نمایید.


Inv-1-2-38.png


با انجام این کار محاوره‌ای جهت نمایش نحوه عملکرد این گزینه، به شکل زیر نمایش داده می‌شود :


آگاهی


با فشردن تکمه " تصویب "، پنجره انتخاب تفصیلی مطابق شکل زیر، ظاهر خواهد شد.


انتخاب تفصیلی


در پنجره فوق تفصیلی سرگروه مورد نظر را انتخاب نموده و برروی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


با انجام‌ این‌ کار، محاوره‌ای حاوی تغییراتی که با تایید این بخش در سیستم ایجاد خواهد شد، به‌شکل زیر نمایش داده می‌شود.


تایید


در صورت تایید، بر روی تکمه " بله " کلیک نمایید.


شماره‌گذاری مجدد کالاهای زیرگروه


جهت مرتب کردن شماره زیرگروه‌های یک کالا از این امکان استفاده خواهد شد. برای این منظور بر روی کالای سرگروه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه " شماره‌گذاری مجدد کالاهای زیرگروه " را انتخاب نمایید.


Inv-1-2-39.png


با انتخاب گزینه فوق، پنجره‌ای تحت عنوان " شماره گذاری مجدد کالاهای هم‌گروه " ظاهر خواهد شد.(مطابق شکل زیر)


شماره گذاری مجدد کالاهای هم‌گروه


در قسمت، شماره گذاری با شروع از، اولین شماره مورد نظر را وارد نموده تا به ترتیب سایر کالا‌های هم‌گروه، شماره گذاری گردد.


با فشردن تکمه " تصویب " محاوره‌ای حاوی تغییراتی که با تایید این بخش در سیستم رخ می‌دهد، به‌ شکل زیر نمایش داده می‌شود.


اخطار


در صورت تایید بر روی تکمه " بله " کلیک نمایید.


نوار ابزار ساختار درختی


نوار ابزار ساختار درختی متشکل از 5 تکمه به شکل زیر می‌باشد :

 • Gnl 028.png: جهت احضار فهرست کالاهای زیرگروه مربوط به کالای تحت مکان‌نما(در ساختار درختی)، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F11 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 029.png: جهت انتقال مکان‌نما در ساختار فهرستی به مرکز فعلی ساختار درختی، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 030.png: جهت انتقال مکان‌نمای ساختار درختی به مرکز فعلی ساختار فهرستی، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 031.png:جهت جستجوی یک کالا از طریق کد و پرش به آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Alt + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش به کد


با وارد کردن کد مورد نظر، کالای منطبق با کد وارد شده، (در صورت وجود) در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.


 • Gnl 032.png: جهت جستجوی یک کالا از طریق نام و پرش به آن، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلی‌های ترکیبی " Ctrl + Alt + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


[جستجو در اسامی کالاها و پرش


با وارد نمودن نام کالای مورد نظر در کادر مقابل " نام مورد نظر " و فشردن تکمه" جستجوی جدید " کالای منطبق با نام وارد شده (در صورت وجود) در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.


ارتباط / حذف ارتباط کالا با انبار

جهت ارتباط کالاها با انبار(های) مورد نظر، از منوی " کالا " ، " درخت کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.

در هنگام تدوین یک برگه و ثبت رخدادهای مربوط به سیستم انبار، پس از انتخاب انبار، تنها کالاهای مرتبط با انبار منتخب، شناسایی و قابل انتخاب خواهد بود.


منوی کالا


پنجره " درخت کالاها و خدمات " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :


درخت کالاها و خدمات


حال در ساختار فهرستی، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و به‌کمک تکمه Gnl 059.png و یا کلید‌های " Ctrl + R " پنجره " ارتباط کالا با انبارها " را فراخوانی نمایید. (مطابق شکل زیر)


ارتباط کالا با انبارها


با استفاده از تکمه Gnl 000.png اقدام به ایجاد یک سطر جدید نموده و در قسمت کد انبار، کد انبار مورد نظر را وارد نمایید. جهت سهولت در انتخاب انبارها، بر روی فیلد کد انبار کلیک کرده و کلید " Enter " را فشار دهید، تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد. حال با کلیک بر‌ روی تکمه Gnl 092.png پنجره ای تحت عنوان " فهرست انبارها " ظاهر خواهد شد.(مطابق شکل زیر)


فهرست انبار‌ها


در این قسمت انبار مورد نظر را انتخاب نموده و به‌کمک کلید " Enter "، کالای مورد نظر را به انبار مربوطه، ارتباط دهید.


ارتباط کالا با انبارها


به همین منوال می‌توان سایر کالاها را به انبار(ها)، مرتبط نمود.


حذف ارتباط یک کالا با انبار


جهت حذف ارتباط کالا از انبار(های) مورد نظر، از منوی " کالا " ، " درخت کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


پنجره " درخت کالاها و خدمات " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :


درخت کالاها و خدمات


حال در ساختار فهرستی کالای مورد نظر را انتخاب نموده و به‌ کمک تکمه Gnl 059.png و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + R " پنجره " ارتباط کالا با انبارها " را فراخوانی نمایید. (مطابق شکل زیر)


ارتباط کالا با انبارها


در پنجره فوق، سطر حاوی انبار مورد نظر را انتخاب نموده و به‌ کمک تکمه Gnl 003.png و یا کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete "، اقدام به حذف انبار نمایید.


تکمه‌های مربوط به پنجره ارتباط کالا با انبارها


 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png: جهت حذف سطر مورد نظر، از این گزینه استفاده می‌شود.
 • Gnl 000.png: جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 016.png: جهت بروز رسانی و ملاحظه تغییرات صورت گرفته، از این گزینه استفاده می‌شود. این تکمه معادل کلید " F5 " در صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png: جهت چاپ فهرست انبار های مرتبط با کالا(های) موردنظر از این گزینه استفاده می‌شود. این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 159.png: جهت احضار کالای بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 160.png: جهت احضار کالای قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 190.png: جهت کپی ارتباط انبارها از یک کالای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه کلید می‌باشد.
در صورتى كه انبارهاى يك كالا، مشابه انبارهاى كالاى ديگرى است، به جاى اينكه ارتباط كالاى مزبور را با انبارها از اول تعريف نماييم، مى‌توانيم با استفاده از این امكان، ارتباط کالا با انبارها را كپى نماييم.category : بازگشت