افزودن نسخه جديد

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اطلاعات تمام نسخه‌های یک سند، در یک رکورد وارد و ذخیره می‌شود. بنابراین برای وارد کردن یک نسخه جدید از دو روش زیر می‌توانید استفاده کنید:روشهای افزودن نسخه جدید

از طریق فایل اصلاح

1. پس از اتصال در نرم‌افزار سيمرغ وارد پنجره انتخاب پایگاه شده و پایگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2.در قسمت فایلهای اصلاح یک فایل اصلاح بسازید و سپس وارد آن شوید.

3.با استفاده از جستجو سند مورد نظر را پیدا کنید.

4.در قسمت نمایش خلاصه رکوردها رکورد مورد نظر را طبق شکل زیر انتخاب کنید و بدین گونه با استفاده از تکمه‌ی انتقال به فایل اصلاح یک کپی از رکورد مورد نظر را به فایل اصلاح منتقل کنید.


فایل اصلاح


5.حال در فایل اصلاح بر روی رکورد انتقال یافته کلیک کنید تا وارد کاربرگه ورود اطلاعات شوید.

با کمک نوار درختی بر روی فیلد موجودی فیزیکی کلیک کنید و با استفاده از تکمه‌ی Sim0500013.png در فیلدهای مربوطه، اطلاعات نسخه را وارد کنید.


کاربرگه ورود اطلاعات


حال با فشردن تکمه‌ی Sim0500011.png تغییرات را ذخیره کنید.


6. در انتها با استفاده از تکمه‌ی Sim0500015.png تغییرات انجام شده در فایل اصلی اعمال می‌گردد.


فایل اصلاح

از طریق اصلاح مستقیم

1. پس از اتصال در نرم‌افزار سيمرغ وارد پنجره انتخاب پایگاه شده و پایگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2.با استفاده از جستجو سند مورد نظر را پیدا کنید.

3. در قسمت نمایش خلاصه رکوردها شماره رکورد مورد نظر در ستون اول از سمت راست نمایش داده می‌شود این شماره را یادداشت کنید.


نمایش خلاصه رکوردها


4.سپس وارد قسمت اصلاح مستقیم شده مطابق شکل زیر، شماره‌ی رکورد را در قسمت مشخص شده وارد کنید.


اصلاح مستقیم


سپس تکمه‌ی Sim0500008.png را کلیک کنید تا رکورد مورد نظر را ببینید.


اصلاح مستقیم


5. حال دوبار بروی آن کلیک کنید تا وارد کاربرگه وروداطلاعات شوید. با کمک نوار درختی بر روی فیلد موجودی فیزیکی کلیک کنید و با استفاده از تکمه‌ی Sim0500013.png در فیلدهای مربوطه، اطلاعات نسخه مورد نظر را وارد کنید.


کاربرگه ورود اطلاعات


در انتها با کلیک بر تکمه‌ی Sim0500011.png تغییرات را ذخیره کنید.


نکته: از آنجاییکه در نرم‌افزار سیمرغ، مکانیزم جستجو از طریق واژه‌نامه انجام می‌شود، برای امکان جستجوی این سند، درپایان کار بهنگامسازی واژهنامه حتما باید انجام شود.