گزارش دفتر ثبت

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


یکی دیگر از امکانات سیستم سیمرغ، امکان تهیه‌ی گزارش دفتر ثبت است، که می‌توان آن را به شکل آماده در اختیار کابران سیمرغ قرار داد.تهیه‌ی گزارش چاپی دفتر ثبت

ایجاد یک مجموعه

1. پس از اتصال در نرم‌افزار سيمرغ وارد پنجره انتخاب پایگاه شده و پایگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2. در پنجره جدید مطابق شکل زیر بر روی مجموعه‌ها کلیک کنید.


Sim0900001.png


سپس وارد محیط مجموعه‌ها شده ودر صفحه‌ی مجموعه‌ها بر روی تکمه‌ی Sim0400001.png کلیک کنید.


مجموعه‌ها


به مجموعه یک نام داده و تکمه‌ی تصویب را کلیک کنید تا مجموعه‌ ساخته شود.


مجموعه‌ها

فراخوانی رکوردهای اصلی به مجموعه

با دو بار کلیک بر روی نام مجموعه‌ی ایجاد شده، وارد مجموعه شده و بر روی Sim0900004.png کلیک کرده مطابق شکل زیر گزینه‌ی مشخص شده را انتخاب کنید.


مجموعه‌ها


در پنجره جدید تعداد کل رکوردهای فایل اصلی را تایپ کرده و تکمه‌ی تصویب را کلیک کنید تا تمام رکوردها به داخل مجموعه وارد شود.


مجموعه‌ها


مرتب سازی مجموعه

پس از اتمام فراخوانی مجموعه را بسته و به فهرست مجموعه‌ها بازگردید. مطابق شکل زیر مکان نما را بر روی مجموعه مورد نظر قرار داده و بر روی تکمه‌ی Sim0900007.png در پایین پنجره کلیک کنید.


مجموعه‌ها


در پنجره جدید گزینه مرتب‌سازی با روشهای از پیش تعیین شده را انتخاب کنید سپس تکمه‌ی تصویب را کیک کنید.


مجموعه‌ها


در پنجره‌ی جدید فهرستی از روشهای مرتب‌سازی را مشاهده می‌کنید که از بین آنها، شماره ثبت را انتخاب کنید.


مجموعه‌ها


با پایان یافتن عمل مرتب‌سازی پیام زیر را مشاهده کرده و تکمه‌ی تصویب را کلیک کنید.


مجموعه‌ها


همانطور که در پنجره‌ی زیر مشاهده می‌کنید وضعیت مجموعه به مرتب شده تغییر یافته و تعداد رکوردهای مجموعه نیز افزایش می‌یابد. علت آن است که یک رکورد عنوان ممکن است دارای چندین شماره ثبت متعلق به نسخه‌ها و یا جلدهای مختلف آن کتاب باشد.


مجموعه‌ها

طبقه بندی و چاپ گزارش

اکنون بر روی Sim0900014.png کلیک کنید.


مجموعه‌ها


در پنجره جدید نوع نمایش را طبقه‌بندی شده انتخاب کرده و سپس بر روی تکمه‌ی تصویب کلیک کنید.


مجموعه‌ها


در پنجره ملاحظه گزارش، مطابق شکل زیر گزینه فقط در سطر اول طبقه درج شود را انتخاب کرده و سپس تکمه‌ی تصویب را کلیک کنید.


مجموعه‌ها


درپنجره‌ی جدید جهت چاپ دفتر ثبت بر روی تکمه‌ی Sim0900017.png کلیک کنید.


مجموعه‌ها


و بعد از انتخاب گزینه گزارشات ستونی پایگاه، محدوده رکوردها و فرم گزارش را همانند شکل زیر تعیین کنید.


مجموعه‌ها