قوانین شرح رخدادهای مالی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در سیستم اموال نوسا، اسناد اموال در نتیجه پردازش رخدادهای مالی دارایی‌ها و براساس الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها و قوانین طرف حساب رخدادهای دارایی‌ها تشکیل می‌شوند.

قوانین شرح رخدادهای مالی دارایی‌ها به منظور تعیین شرح عملیات متناسب با رخدادهای دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر قانون شرح رخدادهای مالی دارایی، می‌توان یک یا مجموعه‌ای از رخدادها را انتخاب نمود و شرح مناسب را به صورت ترکیبی از عبارات ثابت و فیلدهای رخدادهای مالی دارایی‌ها تعریف نمود.

به این ترتیب همزمان با تشکیل سند اموال، شرح عملیات متناسب با رخدادهای موردنظر نیز در سند اموال درج خواهد شد.


تعریف یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی‌


به منظور تعریف یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی‌، مطابق شکل، از منوی " تعریف(قانون) " ، " قوانین شرح رخدادهای مالی دارایی‌ها‌ " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره قوانین شرح رخدادهای مالی دارایی‌ها به شکل زیر باز می‌شود :


قوانین شرح رخدادهای مالی دارایی‌ها


جهت تعریف یک قانون شرح رخداد جدید، تکمه Gnl 000.png موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف قانون را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.


پنجره تدوین یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی‌ ‌ به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی‌


  • از قسمت " انواع رخداد "، رخدادهای موردنظر را انتخاب نمایید.
  • در قسمت‌های " کد " و " نام "، کد و نام دلخواه را وارد نمایید.
  • در قسمت‌ " نام لاتین "، در صورت نیاز به استفاده از گزارشات دو زبانه، نام لاتین را وارد نمایید.
  • در قسمت " شرح " می‌توان الگویی برای شرح عملیات رخدادهای مالی دارایی وارد نمود.

به این منظور از کادر مقابل " شرح "، تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید تا پنجره تعیین پارامترهای شرح ‌ به شکل زیر باز می‌شود :


تعیین پارامترهای شرح


فیلدهای موردنظر را در زیرشاخه‌های دارایی، کالا و رخداد پیدا نموده و با دوبار کلیک ماوس و یا فشردن تکمه Gnl 000.png انتخاب نمایید، تا در کادر " شرح " اضافه گردد.


در صورت نیاز می‌توان علاوه بر فیلدهای موجود، از عبارات ثابت نیز استفاده نمود.


پس از ایجاد شرح دلخواه، تکمه تصویب را فشار دهید.


قوانین شرح رخدادهای مالی دارایی‌ها


به این ترتیب می‌توانید کلیه شرح‌های مورد نیاز را تعریف نمایید.category : بازگشت