ریز عملیات یک مدرک

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


گزارش " ریز عملیات مدرک دریافت و پرداخت "، به منظور ملاحظه و بررسی ریز رخدادهای ثبت شده برای یک مدرک دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در تمام گزارش‌ها و فهرست‌هایی که در سطر آن‌ها مدارک وجود دارد، می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 021.png در نوار ابزار، ریز عملیات مدرک سطر تحت مکان نما را ملاحظه نمود.


گزارش " ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت " از پنجره‌های زیر قابل دسترس می‌باشد:


در هر یک از پنجره‌های فوق، جهت ملاحظه رخدادهای ثبت شده برای مدرک تحت مکان نما، روی آن قرار گرفته و از تکمه Gnl 021.png در نوار ابزار استفاده نمایید.


با انتخاب این تکمه، پنجره مربوط به " ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت " نمایش داده خواهد شد.


ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت


جهت تغییر شرایط گزارش می‌توان از تکمه Gnl 175.png تعبیه شده در نوار ابزار استفاده نمود.


با انتخاب تکمه مربوطه پنجره " ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت " نمایش داده خواهد شد.


ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت


قسمت " محدوده " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :

 • به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
 • فقط اسناد سال مالی 13xx
 • اسناد تمام سال‌های مالی


با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد :
 • کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
 • محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه Gnl 092.png نیز انتخاب نمود.
 • اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
 • اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
 • عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.


با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.


 • از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
 • تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
 • یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود : برای استفاده از این گزینه لازم است اسناد تمام سال‌های مالی انتخاب شده باشد. با انتخاب این گزینه گزارش مربوطه افتتاحیه اولین سال مالی و اختتامیه آخرین سال مالی را در بر می‌گیرد.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید :

 • از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) شرط قرار داد.


ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای رخدادهای مالی(سطرهای اسناد) تعیین نمود.


ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت


پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا گزارش " ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت " با توجه به شرایط دلخواه نمایش داده شود.تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره " ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت "، به شرح زیر می‌باشند:

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.

 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند دریافت و پرداخت مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، سند مربوطه باز می‌گردد.
 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png: جهت چاپ فهرست ریز عملیات یک مدرک دریافت و پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 019.png: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود .

 • Gnl 175.png: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت