تعیین مرکز هزینه

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر دارایی در زمان تعریف، می‌تواند به یک مرکز هزینه مربوط شود. به این ترتیب هزینه‌های مرتبط با دارایی مانند هزینه استهلاک، در مرکز هزینه مربوطه منعکس می‌گردد.

مرکز هزینه جزء مشخصات دینامیک یک دارایی می‌باشد. مشخصات دینامیک مشخصاتی هستند که احتمال تغییر آن‌ها در آینده وجود دارد و حفظ سوابق تغییرات آن‌ها دارای اهمیت می‌باشد. این مشخصات در زمان تعریف دارایی و از قسمت مشخصات دینامیک تعیین می‌گردند.

مشخصات دینامیک پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، از طریق پنجره رخدادهای یک دارایی قابل تعیین یا تغییر خواهند بود.

در زمان تغییر مرکز هزینه، برای دارایی‌هایی که به روش مستقیم یا روش نزولی مستهلک می‌شوند، هزینه استهلاک به تفکیک مراکز هزینه محاسبه و ثبت می‌گردد؛ همچنین برای دارایی‌هایی که به روش کارکردی مستهلک می‌شوند، کارکرد هر مرکز هزینه باید به تفکیک وارد شود.


جهت تعیین مرکز هزینه برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت تعیین یا تغییر مرکز هزینه برای دارایی ، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد تعیین مرکز هزینه را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " تعیین مرکز هزینه "، " کد مرکز هزینه جدید " را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره رخدادهای یک دارایی به شکل زیر نمایش داده شود :


رخدادهای یک دارایی


همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود، مرکز هزینه تغییر یافت و استهلاک دارایی تا روز قبل از رخداد تغییر مرکز هزینه محاسبه و در مرکز هزینه قبلی ثبت گردید.category : بازگشت