استهلاک زمانی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به کم شدن ارزش یک دارایی ثابت بر اثر عواملی نظیر گذر زمان، فرسایش ناشی از کار در طی دوره استفاده و ...استهلاک گفته می‌شود.

روش محاسبه استهلاک هر دارایی در زمان تعریف دارایی و از قسمت مشخصات دینامیک تعیین می‌شود. علاوه بر این در صورتیکه برای دارایی گروه تعیین شده باشد، روش محاسبه استهلاک از گروه دارایی به دارایی ارث می‌رسد.

رخداد استهلاک زمانی جهت ثبت مقاطع استهلاک در دو روش خط مستقیم و نزولی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقاطع محاسبه و ثبت استهلاک در " مشخصات عمومی سیستم " تعیین می‌شوند. دستور محاسبه و ثبت استهلاک خط مستقیم و نزولی، توسط کاربر به سیستم داده می‌شود و رخدادهای استهلاک توسط سیستم به صورت خودکار در تاریخ‌های مناسب محاسبه و ثبت خواهند شد.

علاوه بر این پیش از هر رخدادی که دارای تاثیر مالی باشد (مثل رخدادهای الحاق، تعدیل، انتقال، خروج و مانند آنها) یک رخداد استهلاک به طور خودکار توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.


روش خط مستقیم

محاسبه استهلاک براساس خط مستقیم بر این فرض استوار است که با گذشت زمان، ارزش دارایی کاسته می‌شود و استهلاک، ناشی از گذشت زمان است و ارتباطی به کارکرد و استفاده از دارایی ندارد. روش خط مستقیم، ساده ترین روش محاسبه استهلاک است و مبلغ آن برای همه دوره‌های عمر مفید دارایی مساوی و یکسان است.


جهت محاسبه مقاطع استهلاک برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


در قسمت نوار ابزار، روی مثلث کنار تکمه Gnl 000.png کلیک کنید و گزینه " محاسبه مقاطع استهلاک تا انتهای یک تاریخ " را انتخاب نمایید.


محاسبه مقاطع استهلاک تا انتهای یک تاریخ


در قسمت " محاسبه استهلاک تا : " تاریخی که می‌خواهید استهلاک تا پایان آن محاسبه شود را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


رخدادهای یک دارایی


همانطور که ملاحظه می‌شود، استهلاک مقطع در تاریخ 1396/12/29 توسط سیستم محاسبه گردید.


روش نزولی

در روش نزولی فرض بر این است که دارایی ثابت در سال‌های اول عمر مفید خود منافع بیشتری نسبت به سال‌های آخر ارائه می‌کند، بنابراین بازده دارایی نو بیش از دارایی کهنه می‌باشد. در نتیجه هر سال که از عمر مفید دارایی می‌گذرد هزینه استهلاک آن نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد.


جهت محاسبه مقاطع استهلاک برای یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


در قسمت نوار ابزار، روی مثلث کنار تکمه Gnl 000.png کلیک کنید و گزینه " محاسبه مقاطع استهلاک تا انتهای یک تاریخ " را انتخاب نمایید.


محاسبه مقاطع استهلاک تا انتهای یک تاریخ


در قسمت " محاسبه استهلاک تا : " تاریخی که می‌خواهید استهلاک تا پایان آن محاسبه شود را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


رخدادهای یک دارایی


همانطور که ملاحظه می‌شود، استهلاک مقطع در تاریخ 1396/12/29 توسط سیستم محاسبه گردید.category : بازگشت