تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در زمان تعریف یک دارایی، روش و نرخ محاسبه استهلاک، با تعیین گروه برای دارایی، بطور خودکار در قسمت مشخصات دینامیک دارایی ثبت می‌شود. روش و نرخ محاسبه استهلاک، در زمان تعریف قابل تغییر خواهد بود.

پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، در صورتیکه نیاز به تغییر روش و نرخ استهلاک دارایی وجود داشته باشد، می‌توان از رخداد " تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک " به این منظور استفاده نمود.

پس از ثبت این رخداد، برای دوره‌های زمانی بعدی، استهلاک با روش و نرخ جدید و برای دوره‌های زمانی قبلی، با روش و نرخ قبلی محاسبه خواهد شد.

برای دارایی‌هایی که روش استهلاک آن‌ها مستقیم یا نزولی باشد، یک رخداد استهلاک به تاریخ یک روز پیش از این رخداد (با روش و نرخ  قبلی) به صورت خودکار توسط سیستم درج می‌شود.


جهت تغییر روش و نرخ یا مدت محاسبه استهلاک یک دارایی ، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت تغییر روش و نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.


در قسمت " تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک " ، روش و نرخ یا مدت استهلاک کنونی دارایی نمایش داده شده است.


تدوین یک رخداد دارایی


در کادر مقابل " روش محاسبه استهلاک جدید "، یکی از روش‌های زیر را انتخاب نمایید :

  • بدون استهلاک
  • خط مستقیم
  • نزولی
  • کارکردی


" نرخ یا عمر یا کارکرد مفید جدید " را با توجه به روش استهلاکی که انتخاب نموده اید وارد نمایید.

در صورتیکه روش محاسبه استهلاک جدید، خط مستقیم یا کارکردی تعیین شود، " عمر باقیمانده " یا " کارکرد باقیمانده "  دارایی نیز باید تعیین شود.

با توجه به روش استهلاک انتخاب شده، " عمر باقیمانده جدید دارایی " یا " کارکرد باقیمانده جدید دارایی " را وارد نمایید.

همچنین می‌توانید با فشردن تکمه Gnl 092.png از کادر مقابل " عمر باقیمانده جدید دارایی "، از امکان محاسبه خودکار عمر باقیمانده دارایی توسط سیستم استفاده نمایید. به این ترتیب پنجره‌ای جهت پیشنهاد عمر باقیمانده به شکل زیر ظاهر می‌گردد :


تایید


در صورت تایید، عمر باقیمانده پیشنهادی توسط سیستم در کادر مقابل " عمر باقیمانده جدید دارایی " درج می‌گردد.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


همانطور که ملاحظه می‌گردد، استهلاک دارایی پس از این رخداد با روش و نرخ جدید محاسبه شده است.


رخدادهای یک داراییcategory : بازگشت