تعرفه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


تعرفه‌ها، وظيفه تعيين بهای فروش كالاها و خدمات را برعهده دارند. در واقع تعرفه‌ها لیست قیمت کالاها هستند که توسط آن‌ها می‌توان قیمت یک کالا برای فروش را شناسایی کرد.


افزودن یک تعرفه

جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف تعرفه‌ها، از پنجره " تعرفه‌ها " استفاده می‌شود.


به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی " تعریف‌(قانون) " ، " تعرفه‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف‌(قانون)


پنجره " تعرفه‌ها " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعرفه‌ها


برای تعریف تعرفه جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

پنجره " تدوین یک تعرفه " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک تعرفه‌


پنجره فوق از پنج قسمت زیر تشکیل شده است :


لازم به ذکر است علاوه بر شرایط تعریف شده براي مشخصات عمومی یک تعرفه، امکان تعريف شرايط برای سطرهای تعرفه نيز وجود دارد . شرط های تعیین شده بر روی سطرهای تعرفه اولویت بالاتری نسبت به شرط های تعیین شده برای مشخصات عمومی تعرفه دارند یعنی اگر يك شرط به صورت صريح در مشخصات عمومی تعرفه تعريف شده باشد ولی در سطر تعرفه تعريف نشده باشد، شرط مشخصات عمومی براي سطر نيز لحاظ خواهد شد اما اگر يك شرط به صورت صريح در سطر تعرفه تعريف شده باشد، در صورت مغایرت شرط عمومی و شرط سطر، شرط تعریف شده در مشخصات عمومی لحاظ نشده و شرط سطرهای تعرفه اعمال می شود.

شرط‌هایی که برای تمامی سطرها توانایی اعمال شدن را دارا باشد را در مشخصات عمومی، و شرط‌هایی که به صورت اختصاصی برای یک سطر تعرفه باید اعمال شود را در سطرهای تعرفه تعریف نمایید که با تجمیع شرایط در مشخصات عمومی و سطرهای تعرفه با در نظر گرفتن اولویت بالاتر شرط ها در سطرهای تعرفه، تعرفه مورد نظر در فاکتور اعمال می شود.


مشخصات اصلی


در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک تعرفه را درج می کنیم.


تدوین یک تعرفه‌


مشخصات اصلی یک تعرفه شامل موارد زیر می‌باشد :

 • ﻛﺪ تعرفه : ﻛﺪ تعرفه‌ را در این قسمت وارد نمایید، در صورت درج نکردن کد تعرفه، سیستم به صورت سریال کدی به تعرفه اختصاص می دهد.
ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود و در صورت درج کد تکراری با خطای " کد تعرفه تکراری است " بر خورد می کنید.


 • نام تعرفه : نام تعرفه مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.


 • نام لاتین : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید.


 • تاریخ‌(شروع اعتبار) : در این قسمت تاریخی را به عنوان تاریخ شروع اعتبار تعرفه تعیین نمایید.


 • خاتمه‌اعتبار : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار تعرفه تعیین نمایید.
در تعریف تعرفه تاریخ (شروع اعتبار) و خاتمه اعتبار به معنای محدوده زمانی است که یک تعرفه معتبر و خارج از محدوده مورد نظر تعرفه فاقد اعتبار می باشد.


 • واحد پول (ارز) : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول(ارز) برای تعریف تعرفه‌ها تعیین نمایید. با تعیین واحد پول(ارز)، در هنگام تعریف سطرهای تعرفه این واحد پول به صورت پیش فرض برای سطرهای تعرفه تعیین می گردد.


 • در صورت تمایل می‌توانید، تعرفه خود را از قسمت " این تعرفه غیر فعال است " غیر فعال کنید.


تدوین یک تعرفه‌


وارد نمودن " ﻛﺪ تعرفه "، " ﻧﺎﻡ تعرفه " و " تاریخ‌(شروع اعتبار) " برای تعریف تعرفه‌ها الزامی می‌باشد.


شرایط اصلی


در این قسمت شرایط اصلی یک تعرفه را درج می کنیم.


شرایط اصلی


انواع شرایط در این قسمت به شرح زیر می‌باشد :


در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر " تعیین نشده " استفاده کنید.

همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر " مساوی " در غیر این صورت می توان از عملگر " مخالف " استفاده کنید.

حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.


شرط " (نوع رخداد) " دارای عملگرهای زیر می‌باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب کنیم :


شرط‌‍‌های " (نوع فروش) " ، " (نوع مرکز فروش) " و " (نوع نحوه پرداخت) " دارای عملگرهای زیر می‌باشد :

 • تعیین نشده
 • مساوی
 • مخالف


شرط " (نوع نقدی یا اعتباری) " دارای عملگرهای زیر می‌باشد :

 • تعیین نشده،
 • نقدی
 • اعتباری


در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.


تنظیم شرایط


شرایط بر روی مشتری، نماینده ...


در این قسمت می توان شرط بر روی " مشتری "، " نماینده "، " بازاریاب " و " طرف بدهکار " یک تعرفه را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی گروه‌های محاسباتی اين مراکز نيز تعیین نمایید.


شرایط بر روی مشتری، نماینده ...


در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر " تعیین نشده " استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر " مساوی " در غیر این صورت می توان از عملگر " مخالف " استفاده کنید.

حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.


شرط‌‍‌های " مشتری "، " نماینده "، " بازاریاب "، " طرف بدهکار " و " گروه‌های محاسباتی " دارای عملگرهای " تعیین نشده "، " مساوی " و " مخالف " مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.

هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. می توان شرط برای تعیین تعرفه بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتریان،گروه‌های محاسباتی مراکز نمایندگان، گروه‌های محاسباتی مراکز بازاریاب ها و گروه‌های محاسباتی مراکز طرف‌های بدهکار تعیین نمایید. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای تعیین تعرفه لحاظ می شوند.

در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، نوع موردنظر را از فهرست انتخاب نمایید.


تنظیم شرایط


سایر شرایط


در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی " شرایط تحویل "، " کالای مرکب " و " محل جغرافیایی " یک تعرفه را تعریف نمایید.


سایر شرایط


در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر " تعیین نشده " استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر " مساوی" در غیر این صورت می توان از عملگر " مخالف " استفاده کنید.

حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.


شرط‌‍‌های " شرایط تحویل "، " کالای مرکب " و " محل جغرافیایی " دارای عملگرهای " تعیین نشده "، " مساوی " و " مخالف " مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.

در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.


تنظیم شرایط


همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.


تنظیم شرایط


حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از:

 • مساوی
 • مخالف
 • هم‌گروه یا مساوی : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.
 • غیر هم‌گروه : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.


یادداشت


جهت درج یادداشت برای تعرفه‌ها در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.


شرایط اصلی


با انجام این مراحل، مشخصات و شرایط عمومی یک تعرفه تعریف می شوند . حال برای ایجاد سطرهای تعرفه از قسمت افزودن سطر تعرفه استفاده نمایید.

لازم به ذکر است در صورت تمایل می توانید تعرفه جدید با کپی از تعرفه قبلی تعریف نمایید، برای اینکار از طریق تکمه Gnl 190.png در پنجره تعرفه‌ها، تعرفه تحت مکان‌نما را می توان کپی گرفته و اصلاحات لازم در تعرفه جدید برای مشخصات عمومی تعرفه و سطرهای تعرفه اعمال نمایید.


افزودن سطر به تعرفه


به منظور تعریف یک سطر تعرفه، مطابق شکل از منوی " تعریف (قانون) " ، " تعرفه‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف (قانون)


پنجره " تعرفه‌ها " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعرفه‌ها


برای تعریف سطر جدید به تعرفه، تعرفه مورد نظر را انتخاب کرده و تکمه Gnl 015.png در نوار ابزار و یا کلید " Enter " صفحه کلید را فشار دهید.


پنجره " تدوین تعرفه‌ها " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعرفه‌ها


در صورتی که تاکنون سطری برای این تعرفه تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی می‌باشد.

برای تعریف سطر جدید به تعرفه، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف سطر به تعرفه‌ در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک تعرفه " به شکل زیر باز می‌شود :


تعرفه‌ها


پنجره فوق از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :


لازم به ذکر است علاوه بر شرایط تعریف شده براي یک سطر تعرفه، امکان تعريف شرايط برای مشخصات عمومی تعرفه نيز وجود دارد . شرط های تعیین شده بر روی سطرهای تعرفه اولویت بالاتری نسبت به شرط های تعیین شده برای مشخصات عمومی تعرفه دارند یعنی اگر يك شرط به صورت صريح در مشخصات عمومی تعرفه تعريف شده باشد ولی در سطر تعرفه تعريف نشده باشد، شرط مشخصات عمومی براي سطر نيز لحاظ خواهد شد اما اگر يك شرط به صورت صريح در سطر تعرفه تعريف شده باشد، در صورت مغایرت شرط عمومی و شرط سطر، شرط تعریف شده در مشخصات عمومی لحاظ نشده و شرط سطرهای تعرفه اعمال می شود.

شرط‌هایی که برای تمامی سطرها توانایی اعمال شدن را دارا باشد را در مشخصات عمومی، و شرط‌هایی که به صورت اختصاصی برای یک سطر تعرفه باید اعمال شود را در سطرهای تعرفه تعریف نمایید که با تجمیع شرایط در مشخصات عمومی و سطرهای تعرفه با در نظر گرفتن اولویت بالاتر شرط ها در سطرهای تعرفه، تعرفه مورد نظر در فاکتور اعمال می شود.


مشخصات اصلی


در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک سطر تعرفه را درج می کنید.


تدوین یک تعرفه‌


 • کالا یا خدمات : کد کالا یا خدمات مورد نظر را در قسمت کد کالا یا خدمات وارد نمایید.

در صورت اطلاع نداشتن از کد کالا یا خدمات مورد نظر، کافیست عبارت " / " را در قسمت کد کالا یا خدمات، وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب کالا یا خدمات " ظاهر خواهد شد و می‌توان کالا یا خدمات مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.


انتخاب کالا یا خدمات


همچنین جهت جستجوی سریع یک کالا یا خدمات، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد کالا یا خدمات وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره ای تحت عنوان " انتخاب کالا یا خدمات با جستجو " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به کالا مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها براساس کالاهای موجود، انتخاب نمود.

با کلیک بر روی تکمه تصویب، کالا یا خدمات مورد نظر در تعرفه درج خواهد شد.


انتخاب کالا یا خدمات با جستجو


 • شرح سطر : در صورت تمایل می‌توانید، شرح سطر مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.


 • شرح سطر لاتین : شرح سطر لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید.


 • واحد مقدار : واحد مقدار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید، به عبارتی در هر تعرفه امکان تعريف سطرهای مختلف با واحد مقدار اصلی يا فرعی يک کالا يا خدمت وجود دارد.


 • واحد پول(ارز) : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول(ارز) برای تعریف تعرفه‌ها تعیین کنید، به اين ترتيب می‌توان سطرهای تعرفه برحسب واحدهای پول مختلف تنظیم نمایید.


 • مقدار بزرگتر از : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر بزرگتر از یک مقدار کالا تعرفه را تعیین کنید.


 • کمتر یا مساوی : علاوه بر مقادیر بزرگتر از یک مقدار خاص می‌توانید، برای مقادیر کمتر یا مساوی یک مقدار کالا تعرفه را تعیین کنید.
وارد نمودن " ﻛﺪ تعرفه "، " ﻧﺎﻡ تعرفه "، " واحد مقدار "، " واحد پول(ارز) "، " تاریخ‌(شروع اعتبار) " برای تعریف یک سطر تعرفه‌ها الزامی می‌باشد. 


 • نتایج محاسبات برای تعریف تعرفه‌ها ضروری می‌باشد. نتایج محاسبات را در این قسمت تعیین نمایید.


 • بهای ثابت : در صورتی که بخواهید همواره به ازای کلیه مقادیر کالا فقط یک " بهای ثابت " برای کالا درج شود از این گزینه استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت " بهای ثابت " فعال می شود و می توانید بهای ثابت مورد نظر را در این قسمت درج نمایید.


 • بهای واحد : برای درج " بهای واحد " برای کالاها از این گزینه استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت " بهای واحد " فعال می شود و می توانید بهای واحد کالا مورد نظر برای درج در برگه‌های فروش را در این قسمت درج نمایید.
 • بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) : برای درج " بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) "از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت " بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) " فعال می شود و می توان بهای مورد نظر را درج نمایید.
در نظر بگیرید می خواهید تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 15 عدد بیشتر بود، بهای مازاد 15 عدد مبلغ 8.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 15 عدد و یا کمتر باشد مبلغ 10.000 ریال ثبت شود.برای این کار باید دو تعرفه تعریف نمایید.

" تعرفه اول " : برای تعریف تعرفه اول در قسمت نتیجه محاسبات " بهای واحد " را 10.000 ریال درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 15 عدد تعیین نمایید . 

" تعرفه دوم " : برای تعریف تعرفه دوم در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می خواهیم از ان به بعد کالای ما با بهای واحد جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 15 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه "بهای ثابت" و " بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) " را انتخاب نمایید، در قسمت "بهای ثابت" 150.000 ریال به ازای 15 عدد کالا با بهای واحد 10.000 ریال را وارد و در قسمت " بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) " 8.000 ریال را درج نمایید.بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 15 عدد کمتر باشد با بهای 10.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند و در صورتی که تعداد از 15 عدد بیشتر باشد به 15 عدد با بهای 10.000 ریال و مقادیر بیشتر از 15 عدد با بهای 8.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند.
 • بهای بسته : برای درج بها به ازای هر بسته از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت " بسته مقدار "، " بها " و " روند " فعال می شود .
در نظر بگیرید کالاها در هنگام فروش در بسته بندی 10 عددی به مشتریان فاکتور می شود و بهای هر بسته 200.000 ریال است.برای تعیین تعرفه مناسب در قسمت نتایج محاسبه " بهای بسته " را انتخاب نمایید و در قسمت " بسته مقدار " ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت " بها " 200.000 ریال را درج نمایید.در صورتی که تعداد کالا 300 عدد در فاکتور درج شود از طریق تعرفه هر 10 عدد، یک بسته را تشکیل داده و بهای کالا از طریق قیمت هر بسته تعیین می‌شود.
برای روند کردن بسته ها سه روش روند " بالا " ، " پایین " و " طبیعی " وجود دارد که در صورت بخش پدیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای تعرفه از روند استفاده می شود.
 • بهای بسته(مازاد ابتدای محدوده) : برای درج بها به ازای مازاد بسته از این قسمت استفاده می کنیم، با انتخاب این گزینه، قسمت " بسته مقدار "، " بها " و " روند " فعال می شود .
در نظر بگیرید می خواهید تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 10 بسته 10 عددی بیشتر بود، بهای مازاد هر بسته 10 عددی مبلغ 150.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 10 بسته و یا کمتر باشد مبلغ 200.000 ریال ثبت شود.برای این کار باید دو تعرفه تعریف نمایید.

" تعرفه اول " : برای تعریف تعرفه اول در نتیجه محاسبات " بهای بسته " را انتخاب نمایید و در قسمت " بسته مقدار " ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت " بها " 200.000 ریال را درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 100 عدد تعیین نمایید .

" تعرفه دوم " : برای تعریف تعرفه دوم در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می خواهیم از ان به بعد کالای ما با بهای بسته جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 100 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه "بهای ثابت" و " بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده)" را انتخاب نمایید، در قسمت "بهای ثابت" 2.000.000 ریال به ازای هر بسته 10 عددی با بهای بسته 200.000 ریال را وارد نمایید، همچنین در قسمت " بسته مقدار " ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت " بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده)" 150.000 ریال را درج نمایید.بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 100 عدد کمتر باشد با بهای بسته 200.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند و در صورتی که تعداد از 100 عدد بیشتر باشد 10 بسته با بهای بسته 200.000 ریال و مقادیر بیشتر از آن عدد با بهای بسته 15.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند.
برای روند کردن بسته‌ها سه روش روند " بالا "، " پایین " و " طبیعی " وجود دارد که در صورت بخش پدیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای تعرفه از روند استفاده می شود.
 • در صورت تمایل می‌توانید، سطر تعرفه خود را از قسمت " این سطر غیر فعال است " غیر فعال کنید.


شرایط اصلی اختصاصی سطر


در این قسمت شرایط اصلی یک سطر تعرفه را درج می کنیم، انواع شرایط در این قسمت " شرط(نوع رخداد) " ، " شرط(نوع فروش) " ، " شرط(نوع مرکز فروش) " ، " شرط(نوع نحوه پرداخت) " و " شرط(نوع نقدی یا اعتباری) " می باشد.


شرایط اصلی


در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر " تعیین نشده " استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر " مساوی" در غیر این صورت می توان از عملگر " مخالف " استفاده کنید.

حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.


شرط " (نوع رخداد) " دارای عملگرهای " تعیین نشده "، " فروش " و " برگشت از فروش " می‌باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب کنید. شرط‌‍‌های" نوع فروش " ، " نوع مرکز فروش " و " نوع نحوه پرداخت " دارای عملگرهای " تعیین نشده "، " مساوی " و " مخالف " و شرط " (نوع نقدی یا اعتباری) " دارای عملگرهای " تعیین نشده "، " نقدی " و " اعتباری " می‌باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌کنید.


در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.


تنظیم شرایط


شرایط بر روی مشتری، نماینده ...


در این قسمت می توان شرط بر روی " مشتری "، " نماینده "، " بازاریاب " و " طرف بدهکار " یک سطر تعرفه را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان‌های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی گروه‌های محاسباتی اين مراکز نيز تعیین نمایید.


شرایط بر روی مشتری، نماینده ...


در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر " تعیین نشده " استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر " مساوی" در غیر این صورت می توان از عملگر " مخالف " استفاده کنید.

حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.


شرط‌‍‌های" مشتری "، " نماینده "، " بازاریاب "، " طرف بدهکار " و " گروه‌های محاسباتی " دارای عملگرهای " تعیین نشده "، " مساوی " و " مخالف " مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.


هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. می توان شرط برای تعیین تعرفه بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار عضو آن هستند تعیین نماییدد. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای تعیین تعرفه لحاظ می شوند.

در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.


تنظیم شرایط


" سایر شرایط سطر"


در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی " شرایط تحویل "، " کالای مرکب " و " محل جغرافیایی " یک سطر تعرفه را تعریف نمایید.


سایر شرایط


در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر " تعیین نشده " استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر " مساوی" در غیر این صورت می توان از عملگر " مخالف " استفاده کنید.

حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌ موارد می‌باشد.


شرط‌‍‌های" شرایط تحویل "، " کالای مرکب " و " محل جغرافیایی " دارای عملگرهای " تعیین نشده "، " مساوی " و " مخالف " می‌باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌کنید.

در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.


تنظیم شرایط


همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.


تنظیم شرایط


حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از :

 • مساوی
 • مخالف
 • هم‌گروه یا مساوی : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.
 • غیر هم‌گروه : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.


اصلاح یک تعرفه

اصلاح تعرفه‌، شامل دو دسته زیر می‌شود :


اصلاح مشخصات عمومی تعرفه


جهت اصلاح یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی " تعریف (قانون) " ، " تعرفه‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف (قانون)


پنجره " تعرفه‌ها " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعرفه‌ها


پس از انتخاب تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Enter "، وارد پنجره " تدوین یک تعرفه " شوید.


تعرفه‌ها


پس از باز شدن پنجره " تدوین یک تعرفه "، به کمک تکمه Gnl 015.png در نوار ابزار قرمز رنگ و یا کلیدهای " Alt + F6 "، وارد پنجره " تدوین یک تعرفه " شوید.


تعرفه‌ها


اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.


تعرفه‌ها


اصلاح مشخصات سطرهای تعرفه


جهت اصلاح یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی " تعریف (قانون) " ، " تعرفه‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف (قانون)


پنجره " تعرفه‌ها " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعرفه‌ها


پس از انتخاب تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلید " Enter "، وارد پنجره " تدوین یک تعرفه " شوید.


تعرفه‌ها


پس از انتخاب سطر تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter "، وارد پنجره " تدوین یک سطر تعرفه " شوید.


تعرفه‌ها


اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.


تعرفه‌ها


در صورتی که سطر تعرفه در یک یا چند سطر فاکتور، پیش فاکتور و یا قرارداد درج شده باشد، مشخصات اصلی سطر تعرفه قابل اصلاح نیست. می توانید سطر تعرفه را غیر فعال کرده و با باز کردن مثلث کنار تکمه Gnl 000.png می توانید با انتخاب تکمه Gnl 000.png یا کلید " Insert " یک سطر تعرفه جدید ایجاد کرده و یا با انتخاب گزینه " تکرار(کپی)سطرقبلی " یا کلید " Alt + Enter " سطر تعرفه را کپی کرده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.

در صورت تمایل به اصلاح یکباره برای چندین سطر تعرفه انجام دهید، پس از انتخاب سطرهای تعرفه مورد نظر، با باز کردن مثلث کنار این تکمهGnl 037.png امکان" اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده " اتخاب نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.


اصلاح یکباره سطرها


در قسمت " اصلاح یکباره " می توانید فیلدی را که نیاز به اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.

در نظر بگیرید در ابتدای سال می خواهید بهای واحد سطرهای تعرفه را 10 در صد افزایش دهید، برای انجام این کارابتدا از طریق تکمه Gnl 190.png تعرفه مورد نظرتان را از طریق کپی از تعرفه سال قبل بسازید. به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلید " Enter "، وارد پنجره " تدوین یک تعرفه " شوید.پس از انتخاب سطر تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای " Shift + Enter "، وارد پنجره " تدوین یک سطر تعرفه " شوید.

پس از انتخاب سطرهای تعرفه مورد نظر، با باز کردن مثلث کنار این تکمهGnl 037.png امکان" اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده " اتخاب نمایید.در قسمت " اصلاح یکباره " فیلدی نتایج محاسبات(افزایش یا کاهش)را انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.


اصلاح یکباره سطرها


لازم به ذکر است در صورت نیاز برای حذف یک سطر تعرفه در پنجره تدوین تعرفه سطر تعرفه موردنظر را انتخاب و تکمه Gnl 003.png نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

در صورتی که که سطر تعرفه در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد سطر تعرفه قابل حذف نیست، می توانید سطر تعرفه را غیر فعال نمایید.


حذف یک تعرفه‌


به منظور حذف یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی " تعریف (قانون) " ، " تعرفه‌ها " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف (قانون)


پنجره " تعرفه‌ها " به شکل زیر باز خواهد شد:


تعرفه‌ها


پس از انتخاب تعرفه موردنظر، تکمه Gnl 003.png نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

در صورتی که که سطر تعرفه در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد، تعرفه قابل حذف نیست، می توانید تعرفه را غیر فعال نمایید.


نوار ابزار تعرفه‌هانوار ابزار پنجره تعرفه‌ها


تکمه‌های موجود در نوار ابزار تعرفه‌ها به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 003.png : جهت حذف تعرفه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف تعرفه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح تعرفه تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 021.png : جهت مشاهده فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
 • فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی تعرفه : جهت مشاهده فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.


فهرست حاوی تعرفه


 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در تعرفه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست تعرفه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست تعرفه‌ها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
 • Gnl 190.png : جهت تعریف تعرفه جدید با کپی از تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.


نوار ابزار پنجره تدوین یک تعرفه‌


پنجره تدوین تعرفه‌ها از دو نوار ابزار زیر تشکیل شده است :


تدوین یک تعرفه‌


تکمه‌های موجود در " نوار ابزار مشخصات عمومی تعرفه " به شرح زیر می‌باشند :


 • Gnl 015.png : جهت اصلاح اطلاعات عمومی تعرفه از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 016.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در سطرهای تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده : به منظور انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده در تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما : به منظور حذف اصلاحات انجام شده در سطر تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره کلیه تغییرات اعمال شده در تمامی سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 007.png : جهت ذخیره تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی " F2 " از صفحه کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست سطرهای تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست سطرهای تعرفه‌ در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.


تکمه‌های موجود در " نوار ابزار سطرهای تعرفه " به شرح زیر می‌باشند :


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای تعرفه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.


اصلاح یکباره سطرها


در قسمت " اصلاح یکباره " می توانید فیلدی را که نیاز به اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.


 • Gnl 003.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود:
حذف سطر علامت گذاری شده : جهت حذف سطرهای تعرفه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
حذف سطر از نوع کالا : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، کالا باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حذف سطر از نوع خدمت : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، خدمت باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حذف سطر از نوع تعیین نشده : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، نوع تعیین نشده باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 000.png : جهت تعریف سطر تعرفه جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • تکرار(کپی)سطرقبلی : جهت تعریف سطر تعرفه جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • افزودن سطر در انتهای تعرفه : جهت تعریف سطر تعرفه جدید در انتهای سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • افزودن یکباره تعدادی کالا و خدمت : جهت افزودن یکباره تعدادی کالا و خدمت به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید " Alt + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فراخوانی یک تعرفه دیگر : جهت تعریف سطر تعرفه با فراخوانی و یا کپی از یک تعرفه دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فراخوانی یک مجموعه کالا : جهت فراخوانی یکباره تعدادی کالا و خدمت عضو یک مجموعه کالا به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • فراخوانی یک کالا مرکب : جهت فراخوانی یک کالای مرکب به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 014.png : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تعرفه تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 021.png : جهت مشاهده فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی سطر تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.
 • فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی سطر تعرفه : جهت مشاهده فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی سطر تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 072.png : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 072.png : جهت مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب نام کالا : جهت مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب نام کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • بازسازی ردیف سطرهای تعرفه : جهت بازسازی ردیف سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تعرفه تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تعرفه تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت