تراز نهادهای دریافت و پرداخت

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


گزارش " تراز نهادهای دریافت و پرداخت "، به منظور برآورد نقدینگی در یک محدوده زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


به منظور اخذ گزارش تراز نهاد‌های دریافت و پرداخت، از منوی " تراز " ، " تراز نهاد‌های دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه Gnl 126.png که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.


منوی تراز


پنجره تنظیمات نمایش " تراز نهاد‌های دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز می‌شود :


تراز نهادهای دریافت و پرداخت


از قسمت " محدوده نهادها "،جهت انجام تنظیمات روی فیلدهای مرتبط با نهاد می‌توان استفاده نمود.

 • نحوه ظهور : نحوه ظهور نهادها را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • نهادهای فاقد عملیات سررسید شده نمایش داده نشوند : با انتخاب این گزینه، نهادهایی که در محدوده تاریخ سرسید انتخاب شده هیچ عملیاتی نداشته‌اند از لیست نهایی گزارش حذف می‌شوند.
 • نهادهای فاقد مانده سررسید شده نمایش داده نشوند : با انتخاب این گزینه، نهادهایی که عملیات آن‌ها در محدوده تاریخ سررسید انتخاب شده فاقد مانده است از لیست نهایی گزارش حذف می‌شوند.
 • تمام نهادهای دارای گردش نمایش داده شوند : با انتخاب این گزینه، کلیه نهادهای دارای گردش در محدوده زمانی انتخاب شده نمایش داده می‌شوند.


 • محدوده تاریخ سررسید : محدوده‌ای از تاریخ سررسید رخدادهای دریافت و پرداخت را انتخاب نمایید.


 • مراکز عملیات مالی، به منظور انتخاب مرکز عملیات مالی مرتبط با نهاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تمامی مراکز : گزارش شامل تمامی مراکز خواهد بود. در صورت انتخاب این گزینه، امکان انتخاب نوع مرکز نیز وجود خواهد داشت.
 • یک مرکز خاص : گزارش تنها شامل نهادهای یک مرکز خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل" یک مرکز خاص "، یکی از مراکز تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • ماهیت نهاد : ماهیت نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • موجودی
 • دریافتنی
 • پرداختنی


 • الگوی کد : در صورت لزوم، جهت نمایش نهادهای دارای یک الگوی کد مشخص، از این قسمت استفاده نمایید.


 • وضعیت مدارک : وضعیت مدارک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • عادی
 • تضمینی
 • برگشتی
 • حقوقی
 • مفقودی
 • سایر


 • نوع نهاد : نوع نهاد را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • مالی
 • انتظامی
 • مالی - انتظامی


 • فرم نمایش : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
از قسمت " محدوه اسناد "، جهت تعیین اسناد شرکت کننده در گزارش می‌توان استفاده نمود.


تراز نهادهای دریافت و پرداخت


 • به منظور تعیین محدوده زمانی گزارش، می‌توان از گزینه‌های زیر استفاده نمود :
 • فقط اسناد سال مالی 13xx
 • اسناد تمام سال‌های مالی


با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان انتخاب اسناد به صورت‌های زیر فراهم خواهد شد :
 • کلیه اسناد : با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب می‌شوند.
 • محدوده‌ای از اسناد : با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه Gnl 092.png نیز انتخاب نمود.
 • اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و می‌توان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
 • اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه می‌شود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
 • عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه می‌شود.


با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.


 • از قسمت " گزارش حاوی اسناد "، به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
 • تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
 • یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • با تیک زدن عبارت "پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " سند افتتاحیه اولین سال مالی و سند اختتامیه آخرین سال در گزارش شرکت میکنند.
گزینه "پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود " فقط در زمان انتخاب اسناد تمام سال‌های مالی فعال می‌باشد.

در قسمت مربوط به نرم‌افزار دریافت و پرداخت، نوع و وضعیت اسناد دریافت و پرداخت را تعیین نمایید :


 • از قسمت " نوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
در قسمت " شرایط "، می‌توان روی فیلدهای تراز نهادهای دریافت و پرداخت شرط قرار داد.


تراز نهادهای دریافت و پرداخت
در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای تراز نهادهای دریافت و پرداخت تعیین نمود.


تراز نهادهای دریافت و پرداخت


پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تراز نهادهای دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز شود :


تراز نهادهای دریافت و پرداخت


همانگونه که در شکل ملاحظه می‌گردد، نهادها بر حسب تاریخ سررسید تعیین شده در گزارش به چهاردسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ : ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ : ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 • ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺷﺪﻩ : ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 • ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ : ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ.در قسمت " جزییات "، می‌توان گردش عملیات و مانده نهاد تحت مکان نما را ملاحظه کرد.


تراز نهادهای دریافت و پرداختدر قسمت " حساب و تفصیلی(ها) "، می‌توان حساب و تفصیلی‌های نهاد تحت مکان نما را ملاحظه کرد.


تراز نهادهای دریافت و پرداخت


تکمه‌های موجود در نوار ابزار گزارش تراز نهادهای دریافت و پرداخت به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.

 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکان دسترسی به گزارش‌های زیر فراهم می‌شود:
 • Gnl 118.png دفتر نهاد
 • Gnl 137.png خلاصه وضعیت سررسید نهاد


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.category : بازگشت