ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به منظور تسهیل در انتقال اطلاعات استفاده‌کنندگان سیستم اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)، امکان ایجاد فایل صادره از اطلاعات سیستم DOS و فراخوانی آن در نرم‌افزار اموال نوسا، فراهم شده است.

به این منظور لازم است پوشه‌ حاوی داده‌های سیستم DOS در رایانه مقصد موجود باشد. مسیر فوق باید حاوی مجموعه‌ی کاملی از داده‌های سیستم DOS باشد؛ به گونه‌ای که سیستم DOS در آن قابل اجرا باشد.

با توجه به محدودیت سیستم XP در استفاده از کدهایی با حداکثر 9 رقم، در صورتی که کدهای اختصاص داده شده به موارد زیر، بزرگتر از 9 رقم باشد، امکان انتقال اطلاعات از سیستم DOS وجود نخواهد داشت:
* طبقات دارایی
* انواع رسید
* انواع خروج
* معین کننده‌های 1 تا 5
* محل‌های نگهداری (محل‌های استقرار)
جهت انتقال اطلاعات از سیستم DOS، حتما باید کدهای بزرگتر از 9 رقم را پیش از انتقال اصلاح نمایید.

ایجاد فایل صادره از اطلاعات تحت DOS، از سیستم مقصد انجام می‌شود. به این معنی که در سیستم مقصد، یک فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا تحت DOS ایجاد می‌شود و داده‌های سیستم DOS در آن فراخوانی می‌شود.


جهت ایجاد فایل صادره از داده‌های سیستم DOS، از منوی " سیستم " ، " ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا تحت DOS " را انتخاب نمایید.


منوی سیستم


پنجره‌ی " انتخاب مسیر حاوی سیستم اطلاعاتی اموال و دارایی‌های ثابت نوسا تحت DOS " به شکل زیر باز می‌شود.


انتخاب مسیر حاوی سیستم اطلاعاتی اموال و دارایی‌های ثابت نوسا تحت DOS


فایل "SYSASSET.dat" را از مسیر پوشه سیستم اطلاعاتی DOS، انتخاب نموده و تکمه " Open " را فشار دهید.

پس از بررسی مقدماتی داده‌ها توسط سیستم، در صورتیکه خطایی وجود نداشته باشد، پنجره " ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا تحت DOS " به شکل زیر باز می‌شود.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا تحت DOS


همانطور که ملاحظه می‌شود، این پنجره از صفحات زیر تشکیل شده است:


به منظور ایجاد فایل صادره، پارامترهای موجود در صفحات فوق، باید به شکل مناسب مقداردهی شوند.


محل‌های استقرار


محل‌های استقرار، همان محل‌های نگهداری دارایی‌ها در سیستم DOS می‌باشند.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


محل‌های نگهداری، در زیر یک سرگروه قرار خواهند گرفت. جهت انتخاب محل استقرار سرگروه، از کادر مقابل " صدور محل‌های نگهداری در زیر محل استقرار سرگروه "، تکمه Gnl 092.png را انتخاب نمایید تا پنجره " انتخاب محل‌ استقرار " به شکل زیر باز شود.


انتخاب محل‌ استقرار


در صورتیکه محل استقرار سرگروه از قبل در سیستم تعریف شده است، آن را انتخاب نمایید. در غیر اینصورت، جهت تعریف یک محل استقرار جدید، مثلث کنار تکمه Gnl 002.png را باز نموده و گزینه " افزودن محل استقرار زیرگروه " را انتخاب نمایید.


انتخاب محل‌ استقرار


پنجره " تدوین یک محل استقرار دارایی‌ها " به شکل زیر باز می‌شود.


تدوین یک محل استقرار دارایی‌ها


پس از وارد نمودن " نام " و انتخاب " وضعیت زیرگروه " مناسب، تکمه تصویب را فشار دهید.


انتخاب محل‌ استقرار


محل استقرار تعریف شده را انتخاب نمایید و تکمه " تصویب " را فشار دهید.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


به این ترتیب محل استقرار سرگروه، جهت انتقال محل‌های نگهداری از سیستم DOS تعریف می‌شود.


" وضعیت زیرگروه " محل استقرار سرگروه، باید ظرفیت پذیرش تعداد محل‌های نگهداری سیستم DOS را داشته باشد. به منظور آگاهی از تعداد زیرگروه‌های مورد نیاز، می‌توانید از اطلاعات موجود در صفحه " خلاصه داده‌ها " استفاده نمایید.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


انواع رسید و خروج


انواع رسید و انواع خروج که در سیستم DOS به عنوان مشخصات دارایی تعریف شده بودند، در سیستم اموال نوسا، تبدیل به رخدادهایی مانند بهای تمام شده، خروج و ...شده‌اند.

انواع رسید و انواع خروج، می‌توانند به عنوان گروه‌های معین کننده‌ صادر و فراخوانی شوند.

به این منظور لازم است در صفحه " انواع رسید و خروج "، عبارت‌های زیر تیک زده شوند.

 • انواع رسید به صورت "معین کننده" صادر شوند
 • انواع خروج به صورت "معین کننده" صادر شوند


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


با توجه به اینکه معین کننده شماره 1 دارایی در سیستم DOS، در نقش الگوی عملیات مالی است و الگوی عملیات مالی به روشی دیگر صادر و فراخوانی می‌شود، معین کننده شماره 1 دارایی خالی می‌ماند و می‌توان ترتیبی داد تا معین کننده شماره 1 به " نوع رسید " تعلق گیرد.

به این منظور لازم است در صفحه " انواع رسید و خروج "، عبارت نوع رسید دارایی در معین کننده شماره 1 دارایی درج شود
تیک زده شود.


مراکز هزینه


" مراکز هزینه " که در سیستم DOS به‌صورت مستقل تعریف می‌شدند، در سیستم اموال نوسا(XP)، به‌صورت " تفصیلی‌ " تعریف می‌شوند.

اگر مراکز هزینه از قبل به عنوان تفصیلی در سیستم مقصد تعریف شده باشند، با استفاده از " الگوهای تبدیل کد مرکز هزینه "، کدهای مراکز هزینه سیستم DOS، به تفصیلی‌های مناسب تبدیل می‌شوند.

در غیر این صورت، مراکز هزینه سیستم DOS به عنوان تفصیلی‌های عملیاتی جدید، در سیستم مقصد تعریف می‌شوند.


الگوهای تبدیل کدهای مراکز هزینه، در کادر " الگوهای تبدیل کد مرکز هزینه "، تعریف می‌شوند.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


 • هر الگو می‌تواند ترکیبی از " اعداد " و علامت‌های " / " و " ? " باشد.
 • به ازای هر یک از ارقام کدهای مراکز هزینه سیستم DOS، از یک علامت " ? " در الگو استفاده می‌شود.
 • امکان تعریف الگوهای تبدیل مختلف (جهت تبدیل کلیه کدهای موجود به تفصیلی‌های مناسب) نیز در سیستم تعبیه شده است. هر الگو با فشار کلید " Enter "، از الگوی بعدی جدا می‌شود.
کدهای مراکز هزینه‌ای که نتوانند با هیچیک از الگوهای تبدیل، به تفصیلی‌های موجود در سیستم مقصد تبدیل شوند، به عنوان تفصیلی‌های جدید، در زیر یک تفصیلی سرگروه تعریف می‌شوند.

کد تفصیلی سرگروه را می‌توان از کادر مقابل " صدور مراکز هزینه منطبق نشده در زیر تفصیلی سرگروه "، با فشردن تکمه Gnl 092.png و جستجو در درخت تفصیلی‌ها انتخاب نمود.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


جهت بررسی کدهای مراکز هزینه‌ای که با هیچیک از الگوهای تبدیل، به کدهای تفصیلی معتبری در سیستم مقصد تبدیل نشده‌اند، می‌توان از تکمه " بررسی وضعیت انطباق " استفاده نمود.

با فشردن این تکمه، پنجره " وضعیت انطباق مراکز هزینه " به شکل زیر باز می‌شود.


وضعیت انطباق مراکز هزینه


این پنجره شامل اطلاعاتی به شرح زیر می‌باشد :

 • تعداد مراکز منطبق با سیستم مقصد
 • مراکز منطبق نشده که تعریف خواهند شد
 • فهرستی از شماره و نام مراکز منطبق نشده


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


در صورتیکه با استفاده از الگوهای مناسب، کلیه کدهای مراکز هزینه به تفصیلی‌های مناسب تبدیل شوند، این پنجره به‌ شکل زیر نمایش داده خواهد شد.


وضعیت انطباق مراکز هزینه


جمعدارها


" جمعدارها " که در سیستم DOS به‌صورت مستقل تعریف می‌شدند، در سیستم اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (XP)، به‌صورت " تفصیلی‌ " تعریف می‌شوند.

اگر جمعدارها از قبل به صورت تفصیلی در سیستم مقصد تعریف شده باشند، با استفاده از " الگوهای تبدیل کد جمعدار "، جمعدارهای سیستم DOS، به تفصیلی‌های مناسب تبدیل می‌شوند.

در غیر این صورت، جمعدارهای سیستم DOS به صورت تفصیلی‌های عملیاتی جدید، در سیستم مقصد تعریف می‌شوند.


الگوهای تبدیل جمعدارها، در کادر " الگوهای تبدیل کد جمعدار "، تعریف می‌شوند.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


 • هر الگو می‌تواند ترکیبی از " اعداد " و علامت‌های " / " و " ? " باشد.
 • به ازای هر یک از ارقام کدهای جمعدار در سیستم DOS، از یک علامت " ? " در الگو استفاده می‌شود.
 • جهت پوشش کلیه کدهای جمعدار سیستم DOS، می‌توان از چند الگوی تبدیل استفاده نمود. به این منظور کافیست هر الگو در یک سطر نوشته شود.
کدهای جمعداری که نتوانند با هیچیک از الگوهای تبدیل، به تفصیلی‌های موجود در سیستم مقصد تبدیل شوند، به عنوان تفصیلی‌های جدید، در زیر یک تفصیلی سرگروه تعریف می‌شوند.

کد تفصیلی سرگروه را می‌توان از کادر مقابل " صدور جمعدارهای منطبق نشده در زیر تفصیلی سرگروه "، با فشردن تکمه Gnl 092.png و جستجو در درخت تفصیلی‌ها انتخاب نمود.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


جهت بررسی جمعدارهایی که با هیچیک از الگوهای تبدیل، به کدهای تفصیلی معتبر در سیستم مقصد تبدیل نشده‌اند، می‌توان از تکمه " بررسی وضعیت انطباق " استفاده نمود.

با فشردن این تکمه، پنجره " وضعیت انطباق جمعدارها " به شکل زیر باز می‌شود.


وضعیت انطباق جمعدارها


این پنجره شامل اطلاعاتی به شرح زیر می‌باشد :

 • تعداد جمعدارهای منطبق با سیستم مقصد
 • جمعدارهای منطبق نشده که تعریف خواهند شد
 • فهرستی از شماره و نام جمعدارهای منطبق نشده


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


در صورتیکه با استفاده از الگوهای مناسب، کلیه جمعدارها به تفصیلی‌های مناسب تبدیل شوند، این پنجره به‌ شکل زیر نمایش داده خواهد شد.


وضعیت انطباق جمعدارها


الگوهای عملیات مالی


الگوهای عملیات مالی در سیستم تحت DOS، با استفاده از معین کننده شماره 1 پیاده سازی شده است. هر الگو، یک عضو از گروه معین کننده شماره 1 می‌باشد و با حساب‌های دارایی، استهلاک انباشته و هزینه استهلاک در ارتباط است. حساب هزینه استهلاک بطور خاص، با یک مرکز هزینه نیز در ارتباط خواهد بود که بعنوان تفصیلی 1 در سطر هزینه استهلاک الگوی عملیات مالی منظور خواهد شد.

در سیستم اموال نوسا(XP)، الگوهای عملیات مالی به صورت مستقل تعریف شده‌اند. هر الگو می‌تواند دارای تعدادی رخداد، مانند؛ بهای تمام شده، استهلاک انباشته، هزینه استهلاک و ... باشد. هر یک از این رخدادها، با یک حساب و یک (یا چند) تفصیلی ارتباط خواهند داشت.

جهت انطباق حساب‌ها و مراکز هزینه سیستم DOS، با حساب‌ها و تفصیلی‌ها در سیستم مقصد، نیاز به تعریف الگوهای تبدیل کد وجود خواهد داشت.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


الگوهای تبدیل کد حساب، در کادر " الگوهای تبدیل کد حساب " و الگوهای تبدیل مراکز هزینه، در کادر " الگوهای تبدیل کد مرکز هزینه " تعریف می‌شوند.

 • هر الگو می‌تواند ترکیبی از " اعداد " و علامت‌های " / " و " ? " باشد.
 • به ازای هر یک از ارقام کدهای سیستم DOS، از یک علامت " ? " در الگو استفاده می‌شود.
 • امکان تعریف الگوهای تبدیل مختلف نیز در سیستم تعبیه شده است. هر الگو با فشار کلید " Enter "، از الگوی بعدی جدا می‌شود.


حساب‌هایی که با استفاده از الگوهای تبدیل کد حساب، به کد حساب معتبری در سیستم مقصد تبدیل نشوند، به یک حساب پیش فرض تبدیل می‌شوند. این حساب پیش فرض، از کادر مقابل "حساب پیش فرض" قابل انتخاب خواهد بود. با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توان حساب پیش فرض را با جستجو در درخت حساب‌ها انتخاب نمود.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


در صورتیکه مراکز هزینه سیستم DOS، با هیچ یک از الگوهای تبدیل کد مرکز هزینه، به تفصیلی معتبری در سیستم مقصد تبدیل نشوند، از تفصیلی 1 سطر هزینه استهلاک الگوی عملیات مالی، حذف خواهند شد.

شماره‌‌ اعضای معین کننده، به عنوان کد الگوهای عملیات مالی‌ در نظر گرفته خواهد شد. در صورتیکه الگوهایی با شماره‌های یکسان، در سیستم مقصد وجود داشته باشد، الگوهای موجود در سیستم به دارایی‌ها تعلق خواهد گرفت.

دارایی‌ها


در سیستم اموال نوسا(XP)، هر دارایی عملیاتی باید دارای " بخش " باشد. با توجه به فاقد بخش بودن دارایی‌ها در سیستم تحت DOS، جهت انتقال دارایی‌ها، باید حتما یکی از بخش‌های موجود در سیستم مقصد، به آن‌ها اختصاص داده شود.

بخش دارایی‌ها، از کادر " بخش "، قابل انتخاب خواهد بود.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


در سیستم اموال نوسا(XP)، هر دارایی عملیاتی باید دارای " الگوی عملیات مالی " باشد. با توجه به اینکه در سیستم تحت DOS، انتخاب الگوی عملیات مالی برای دارایی‌ها اختیاری بوده است، جهت انتقال دارایی‌هایی که فاقد الگوی عملیات مالی هستند، از یک الگوی عملیات مالی پیش فرض استفاده می‌شود.

این الگوی عملیات مالی، از کادر " الگوی عملیات مالی پیش فرض " قابل انتخاب خواهد بود. با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توان الگوی عملیات مالی پیش فرض را از پنجره " الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها " انتخاب نمود.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


دارایی‌های سیستم DOS، در زیر یک دارایی سرگروه فراخوانی خواهند شد. دارایی سرگروه، از کادر " صدور دارایی‌ها در زیر سرگروه " قابل انتخاب خواهد بود. با فشردن تکمه Gnl 092.png ، می‌توان دارایی سرگروه را با جستجو در درخت دارایی‌ها انتخاب نمود.

با توجه به اینکه دارایی‌ها، با همان شماره‌های موجود در سیستم DOS به مقصد منتقل می‌شوند، دارایی سرگروه باید ظرفیت لازم برای پذیرش تعداد ارقام شماره دارایی‌های سیستم DOS را داشته باشد. بنابراین باید در انتخاب " وضعیت زیرگروه " دارایی سرگروه دقت نمود.
دارایی‌های سرگروه(غیر عملیاتی) می‌توانند به صورت " مستقل از بخش " نیز تعریف شوند. بنابراین بخش دارایی سرگروه، یا باید همان بخش تخصیص داده شده به دارایی‌های زیرگروه آن باشد و یا دارایی سرگروه، باید به صورت مستقل از بخش تعریف شود.

ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


وضعیت دارایی‌ها در یک تاریخ مشخص محاسبه شده و به عنوان سابقه پیش از مکانیزه در فایل صادره درج می‌گردد. این تاریخ در کادر " تاریخ محاسبه وضعیت دارایی‌ها " تعیین می‌گردد.


خلاصه داده‌ها


در قسمت " خلاصه داده‌ها "، اطلاعاتی در مورد داده‌های سیستم DOS که قرار است صادر و در سیستم مقصد فراخوانی شود، به کاربر نمایش داده می‌شود.


ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا (تحت DOS)


پس از تکمیل فیلدهای فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تعیین نام فایل xml " به شکل زیر باز شود.


تعیین نام فایل xml


نام موردنظر را وارد نموده و تکمه " Save " را فشار دهید.


به این ترتیب " ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت نوسا تحت DOS " به پایان می‌رسد.

فایل صادره را در سیستم مقصد، با استفاده از منوی " سیستم " و انتخاب گزینه " فراخوانی یک فایل صادره "، فراخوانی نمایید.category : بازگشت