نحوه اجرای پردازه‌های اضافی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به منظور اعمال تغییرات در فیلدهای مشخصات پایه پرسنلی یا متغیر ماهیانه از " پردازه‌های اضافی " استفاده می‌گردد.

از کاربردهای پردازه اضافی می‌توان پردازه صفر ماهیانه و صفر سالیانه را نام برد.

 • صفر ماهیانه : جهت صفر کردن اطلاعات متغیر ماهیانه بعد از ثبت حقوق استفاده می‌شود.
 • صفر سالیانه : جهت صفر کردن آیتم‌هایی مانند درآمد مشمول مالیات پس از پایان سال و قبل از محاسبه حقوق سال جدید در مشخصات پایه پرسنلی اجرا می‌شود.


ایجاد یا اصلاح پردازه‌های اضافی

جهت ایجاد یا اصلاح پردازه‌های اضافی از منوی طراحی دستمزد گزینه " پردازه‌های اضافی " را انتخاب نمایید.


منوی طراحی دستمزد


پنجره " پردازه‌های اضافی " به شکل زیر باز می‌شود :


پردازه‌های اضافی


با انتخاب گزینه‌ی Gnl 266.png می‌توان پردازه را ویرایش کرد که پنجره‌ی زیر نمایش داده می‌شود.


ویرایش یک برنامه(پردازه اضافی)تکمه‌های موجود در پنجره " ویرایش یک برنامه، پردازه اضافی "، به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی : جهت جستجو و جایگزینی عبارت مورد نظر، در پردازه اضافی از امکان مزبور استفاده می‌شود.
با انجام این‌ کار پنجره‌ای تحت عنوان " جستجو و جایگزینی " به شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو و جایگزینی


در پنجره فوق، عبارت مورد نظر(جهت جستجو در پردازه اضافی درج شده) را در قسمت " عبارت جستجو " تایپ نموده و در فیلد " عبارت جایگزین " ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی را وارد نمایید.

در صورت خالی گذاشتن فیلد " عبارت جستجو " ، می‌توان عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای مورد نظر وارد نمود.

در صورت لزوم سایر تنظیمات را مطابق خواسته خود تغییر داده و جهت اعمال تغییرات بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


 • Gnl 021.png : با انتخاب این گزینه فیلدها و متغیرهای موجود در برنامه( پردازه اضافی ) در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده می‌شود.
 • Gnl 007.png: جهت ذخیره و تفسیر تغییرات اعمال شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png: جهت چاپ برنامه( پردازه اضافی ) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 002.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • برش ( حذف متن و انتقال به clipboard ) : جهت انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه clipboard مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl + X " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • کپی (متن به clipboard) : جهت کپی آیتم مورد نظر در حافظه clipboard مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl + C " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • الصاق (متن از clipboard) : جهت فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه clipboard مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl + V " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • انتخاب کل متن : جهت انتخاب تمام آیتم ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 338.png: جهت شناسایی متغیر یا دستور برنامه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl + Q " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 176.png: جهت انتخاب و درج یک دستور یا متغیر برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره انتخاب یا درج یک برنامه یا دستور نمایش داده می‌شود که در آن توابع قابل استفاده در پردازه معرفی شده است.این تکمه معادل کلید " Ctrl + O " از صفحه‌کلید می‌باشد.


انتخاب و درج یک دستور یا متغیر برنامه


 • Gnl 163.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • یکی از فیلدها : با انتخاب این گزینه پنجره انتخاب فیلد باز شده و می‌توانید فیلد مورد نظر را انتخاب نمایید. این گزینه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + W " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • یک سطر از جدول مقادیر ثابت :با انتخاب این گزینه پنجره انتخاب مقادیر ثابت باز شده که می‌توانید مقادیر ثابت تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + T " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • کد یک عضو معین کننده : جهت انتخاب اعضای معین کننده از این گزینه استفاده تمایید. این تکمه معادل کلید " Ctrl + E " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • کد یک نوع رخداد : با انتخاب این گزینه رخدادهای موجود در سیستم نمایش داده شده و می‌توانید رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید.


اجرای پردازه اضافی

پردازه‌ی اضافی را می‌توان برای مشخصات پایه پرسنلی یا متغیر ماهیانه یا رخداد اجرا نمود.

به طور مثال جهت اجرای پردازه‌ی اضافی صفر ماهیانه از منوی دستمزد گزینه " اطلاعات متغیر ماهانه " را انتخاب نمایید.


منوی دستمزد


محاوره اطلاعات متغیر ماهانه مطابق شکل باز می‌شود :


اطلاعات متغیر ماهانه


و بعد از تعیین شرایط، تکمه تصویب را انتخاب نمائید، تا پنجره اطلاعات متغیر ماهانه به شکل زیر نمایش داده شود :


اطلاعات متغیر ماهانه


جهت اجرای پردازه اضافی از تکمه Gnl 200.png استفاده می‌شود. که شامل دو روش زیر می‌باشد :

 • اجرای پردازه اضافی برای رکورد تحت مکان نما : از این امکان جهت اجرای پردازه اضافی برای یک یا تعدادی از پرسنل استفاده می‌شود.
برای انتخاب چند پرسنل پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.
برای انتخاب چند پرسنل که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک راست ماوس استفاده نمایید.


 • اجرای پردازه اضافی برای همه رکورها : از این امکان جهت اجرای پردازه اضافی برای تمامی پرسنل شرکت کننده در گزارش استفاده می‌شود.


پس از انتخاب یکی از دو روش بالا، پنجره انتخاب و اجرای یک پردازه اضافی مطابق شکل زیر باز می‌گردد :


انتخاب و اجرای یک پردازه اضافی


اگر تیک گزینه‌ی " اجرای پردازه فقط برای پیش نمایش تغییرات در کاربرگ " را بزنید تغییرات حاصل از اجرای پردازه فقط نمایشی بوده و با بازخوانی کاربرگ دوباره به حالت قبل از اجرای پردازه برمی‌گردد.

پردازه اضافی مورد نظر را انتخاب کرده و تصویب نمائید. پنجره تائید اجرای پردازه اضافی مطابق تصویر زیر نمایش داده می‌شود :


تایید


سپس تکمه تصویب را انتخاب نمائید. تا پردازه برای پرسنل تعیین شده اجرا گردد.


اطلاعات متغیر ماهانهcategory : بازگشت