صفحه آموزشی انصاری

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تنظیم برگه ورود کالا


به منظور تعریف یک برگه ورود کالای جدید، مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید "، " ورود کالا " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " اطلاعات عمومی یک برگه ورود کالا " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین اطلاعات عمومی برگه


پنجره تدوین اطلاعات عمومی برگه، شامل قسمت‌های زیر می‌باشد.


برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه ورود کالا مشخص میگردد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه


انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png محلی که قرار است کالا به آن وارد شود را انتخاب نمایید.

مرکز : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png مرکزی که کالا از آن خریداری یا تحویل گرفته شده را انتخاب نمایید.

و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

تاریخ : تاریخ برگه ورود مورد نظر را وارد نمایید.

سری : شماره سری برگه انبار به صورت پیش‌فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.

شماره : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه ورود ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.

شماره برگه ورود در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


شرح : شرح مربوط به برگه ورود مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار" به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.

شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه


لازم به توضیح است، تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.


سند


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند


 • بخش (شعبه) : نام بخش برگه ورود کالا را انتخاب نمایید.
 • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
 • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
 • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، فیلدهایی هستند که جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومیدر این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی مربوط به برگه ورود کالا تعیین می‌گردد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - طرف حساب عمومی


در هنگام تنظيم برگه انبار، به سه صورت مى‌توانيد طرف حساب يك سطر را انتخاب كنيد، كه عبارتند از «آزاد»، «عمومى» و «اختصاصى». هر برگه مى‌تواند يك طرف حساب عمومى داشته باشد، كه در هنگام تدوين اطلاعات عمومى برگه آن را تعيين نمایید.


 • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب عمومی برای برگه مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " در کادر مقابل " حساب "، پنجره " درخت حساب‌ها " را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " پنجره " انتخاب حساب با جستجو در نام " را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.
 • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


 • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطرهای طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده قبلی و تسریع در درج آن می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


لازم به ذکر است، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب عمومی به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.


 • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.


نشانی


در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی برگه ورود کالا تعیین می‌گردد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - نشانی


 • نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.


 • نشانی محل تحویل : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وارد نمایید.


یادداشت


در این قسمت می‌توانید برای برگه ورود کالا یادداشتی را تنظیم نمایید.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - یادداشتپس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.

بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک برگه ورود، پنجره " برگه ورود کالا (جدید) " به شکل زیر باز می‌گردد :


برگه ورود کالا (جدید)


برای تعریف یک سطر جدید ، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر ورود کالا در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر ورود کالا را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر برگه ورود کالا " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر برگه ورود - سطر برگه


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد.


سطر برگه


در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگه ورود - سطر برگه


 • نوع رخداد : در این قسمت می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به ورود کالا را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
 • خرید داخلی
 • خرید خارجی
 • دریافت از تولید
 • دریافت از پیمانکار
 • دریافت امانی
 • ورود متفرقه


 • درخواست : چنانجه برای این برگه ورود، برگه درخواستی درج گردیده، با استفاده از تکمه Gnl 092.png لیست درخواست‌های مربوط به کالا مشخص گردیده و از بین آن‌ها درخواست مدنظر را انتخاب نمایید.


 • رسید موقت : چنانچه برای این سطر برگه ورود، رسید موقت درج گردیده است، با استفاده از تکمه Gnl 092.png لیست برگه‌های رسید موقت را احضار و برگه مدنظر را انتخاب نمایید.


 • انبار : در این قسمت انبار برگه که از قبل در مشخصات اطلاعات عمومی انتخاب گردیده، نمایش داده می‌شود، در صورت لزوم می‌توانید انبار را با استفاده از تکمه Gnl 092.png تغییر دهید.


 • مرکز : در این قسمت چنانجه مرکز برگه را در زمان تکمیل اطلاعات عمومی برگه، انتخاب نموده‌اید، مرکز مذکور نمایش داده شده و در صورت لزوم می‌توانید مرکز را با استفاده از تکمه Gnl 092.png تغییر دهید.


 • کالا : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه Gnl 092.png کالای مورد نظر جهت ورود کالا را انتخاب نمایید.
 لازم به ذکر است جهت انتخاب مرکز و کالا می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از ساختار درختی، کالا یا مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


 • کد میله‌ای کالا : چنانچه کالای انتخاب شده، کد میله‌ای داشته باشد، در این قسمت درج می‌گردد، در صورت لزوم می‌توانید از تکمه Gnl 092.png جهت جستجو در کد میله‌ای استفاده نمایید.


 • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


 • شماره سریال : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.


 • بچ : چنانچه کالای انتخاب شده، بچ‌پذیر باشد، باید بچ مورد نظر را در این قسمت با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید.


 • مقدار : مقدار مد نظر برای ورود کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه Gnl 092.png می‌توان " فرمول‌های محاسبه مقدار " را انتخاب و استفاده نمایید.


 • مبلغ : مبلغ مربوط به سطر را در این قسمت وارد نمایید.


 • مقدار فرعی : چنانچه در درخت کالاها برای کالای مورد نظر، واحد فرعی تعریف نموده‌اید، می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را نیز وارد نمایید.


 • وضعیت بها : یکی از دو گزینه واقعی یا برآوردی را برای مشخص نمودن وضعیت بها انتخاب نمایید.


 • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه ورود کالا را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


تعیین شرح


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگه ورود - طرف حساب اختصاصی


چنانچه نوع طرف حساب برای سطر مذکور، از نوع اختصاصی باشد، این قسمت تکمیل می‌گردد.


 • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی سطر مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " در کادر مقابل " حساب "، پنجره " درخت حساب‌ها " را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " پنجره " انتخاب حساب با جستجو در نام " را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.


 • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر طرف حساب اختصاصی سطر مورد نظر وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده قبلی و تسریع در درج آن می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، فیلدهایی هستند که جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.

لازم به ذکر است، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه که هنگام تعریف الگوی عملیات مالی انبار ، تنظیم گردیده، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.


 • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.


انحراف خرید


در این قسمت اطلاعات مربوط به انحراف خرید سطر مذکور تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگه ورود - انحراف خرید


چنانچه کالا جزء کالاهای استانداردپذیر بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به آن در الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است، در این قسمت نمایش داده می‌شود.


 • شرح عملیات : شرح مربوط به سطر انحراف خرید را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. 


اجزاء بهای وارده


در این قسمت اطلاعات مربوط به اجزاء بهای وارده سطر مذکور تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگه ورود - اجزاء بهای وارده


در هنگام درج يك رخداد ورود در برگه، ممكن است بخواهيم قيمت ورود را به تفكيك اجزاء داشته باشيم. بدين منظور مى‌توان از امكان درج اجزاى بهاى وارده (اعم از " بهاى خالص كالا "، " هزينه حمل "، " هزينه ترخيص "، " هزينه‌هاى گمركى " و " ساير هزينه ها " در هنگام درج رخداد در برگه استفاده نمود. سيستم تمام هزينه‌ها را جمع كرده و مبلغ " تخفيف " را از آن كم مى‌كند و حاصل را به عنوان قيمت ورود كالا در نظر مى گيرد.


رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی مربوط به سطر مذکور نمایش داده شده که در الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است.


تدوین یک سطر برگه ورود - رخداد مالی


 • شرح عملیات : شرح مربوط به سطر رخداد مالی را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید.


 • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


 • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


 • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. 


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.


تکمه های مربوط به سطرهای برگه ورود کالا


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی در شرح : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید " Ctrl + H " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین) : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.
 • اصلاح یکباره سطر(های) برگه : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه ورود کالا را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.


اصلاح سطر(های) برگه


این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.


 • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.


 • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • افزودن سطر جدید در انتهای برگه : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر : جهت فراخوانی و کپی یک برگه ورود کالای دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فراخوانی یک مجموعه کالا : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • افزودن یکباره تعدادی کالا : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Alt + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • فراخوانی یک برگه درخواست : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای یک برگه درخواست را فراخوانی نمایید.
 • فراخوانی تعدادی رخداد درخواست : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از سطرهای یک برگه درخواست را فراخوانی نمایید.
 • فراخوانی یک برگه رسید موقت : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای یک برگه رسید موقت را فراخوانی نمایید.
 • فراخوانی تعدادی رخداد رسید موقت : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از سطرهای یک برگه رسید موقت را فراخوانی نمایید.
 • Gnl 189.png : جهت فراخوانی یک برگه ورود کالا از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه درخت رخداد انبار : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش) : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده : جهت ارتباط با سیستم هزینه و تطابق بهای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 072.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه ورود در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 • به ترتیب نوع رخداد : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • به ترتیب نوع رخداد و کد کالا : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
 • Gnl 072.png :جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • بازسازی ردیف سطرهای برگه : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.


 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
 • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
 • تبدیل نوع طرف حساب به آزاد : جهت تغییر نوع طرف حساب سطر مذکور یا سطرهای انتخاب شده به " آزاد " استفاده می‌گردد.


 • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


طرف حسابهای آزاد


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای آزاد برگه ورود کالا تکمیل می‌گردد.


برگه ورود کالا (جدید) - طرف حسابهای آزاد


برای کالاهایی که نوع طرف حساب آنها " آزاد " انتخاب شده است، در این قسمت به صورت دستى اقدام به درج طرف حساب مورد نظر نماييد.

طرف حساب آزاد، تنها طرف حسابى است كه كاربر بايد مبلغ بدهكار يا بستانكار را درج نمايد و مبالغ توسط سيستم محاسبه نمى‌شود. به همين دليل مى‌بايست مبالغ درج شده به عنوان طرف حساب آزاد با مبالغ مندرج در سطرهاى داراى طرف حساب آزاد برگه به گونه‌اى باشند كه جمع مبالغ بدهكار و بستانكار آنها باهم برابر باشند، در غير اين صورت در هنگام عملياتى نمودن برگه با پيغام خطا مواجه مى‌شويد.


ویرایش برگه ورود کالا


جهت ویرایش برگه ورود کالا، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار "،" برگه‌های انبار موجود "،" برگه‌ ورود کالا " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود کالا به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه ورودی که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه ورود کالای مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه ورود کالا


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.pngبرگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله اصلاح برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه ورود کالا


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید وو تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه ورود کالا


جهت حذف برگه ورود کالا، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار"،" برگه‌های انبار موجود "،" برگه‌ ورود کالا " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود کالا به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه ورودی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه ورود مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه ورود کالا


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.pngبرگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه ورود کالا


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند و چنانچه حذف برگه مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی کالاها گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.


نوار ابزار برگه ورود کالا


 • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور باعث ایجاد موجودی منفی در کارت عملیات کالا گردد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر موجودی منفی سطر کالا دریافت می‌کنید.

 • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
 • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 179.png : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 158.png : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 159.png : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 160.png : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 161.png : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
 • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.


 • Gnl 109.png : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.
 • Gnl 173.png : جهت تبدیل برگه از " پیش نویس "به " عملیاتی " استفاده می‌گردد.
 • Gnl 174.png : جهت تبدیل برگه از " عملیاتی " به " پیش نویس " استفاده می‌گردد.
category : بازگشت