سوابق اجرای معوقه

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


گزارش " سوابق اجرای معوقه "، به منظور ملاحظه‌ و بررسی سوابق معوقه‌هایی که در سیستم انجام شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی " دستمزد " ، " محاسبات معوقه " ، " سوابق اجرای محاسبه معوقه " را انتخاب نمایید.


منوی دستمزد


محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز می‌شود:


سوابق اجرای محاسبه معوقه


این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


محتوی


از قسمت محتوی فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:


سوابق اجرای محاسبه معوقه - محتوی


 • سوابق اجرای محاسبه معوقه - ماه : محدوده‌ای از ماه و سال مورد نظر را وارد نمایید.
منظور از انتخاب سال مورد نظر سال‌هایی است که حقوق برای پرسنل ثبت شده است که این سال‌ها می‌تواند متفاوت از سال مالی پایگاه باشد و شروع آن را می‌توانید در برنامه " مدیریت نوسا(Admin) " تنظیم نمایید.
چنانچه می‌خواهید گزارش شامل محدوده‌ای از ماه‌ها باشد از قسمت " از ماه "، ابتدای محدوده و از قسمت " تا ماه "، انتهای محدوده را مشخص کنید.


 • فرم نمایش گزارش : در سیستم می‌توان فرم‌های نمایشی متنوعی تعریف کرد که این فرم‌ها از این قسمت قابل انتخاب می‌باشند.


بخش و سازمان


در قسمت بخش و سازمان موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:


سوابق اجرای محاسبه معوقه - بخش و سازمان


 • شامل اطلاعات بخش‌های : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت شامل اطلاعات بخش‌های بخش‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.


 • همه‌ بخش‌ها : با انتخاب این گزینه همه‌ی بخش‌ها انتخاب می‌شود.


 • همه بخش‌های کاربر : با انتخاب این گزینه فقط بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد انتخاب می‌شود.


 • محدوده کد سازمانی از : در قسمت محدوده کد سازمانی از کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.


شرایط


در قسمت شرایط، می‌توان روی فیلدهای مشخصات پرسنل و یا اطلاعات حقوق شرط قرار داد.


سوابق اجرای محاسبه معوقه - شرایط


ترتیب


در قسمت ترتیب، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای اطلاعات سوابق اجرای محاسبه معوقه تعیین نمود.

بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس ماه و سال ثبت معوقه می‌باشد.


سوابق اجرای محاسبه معوقه - ترتیب


پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره " سوابق اجرای محاسبه معوقه " نمایش داده شود:


سوابق اجرای محاسبه معوقه


تکمه‌های موجود در پنجره " سوابق اجرای محاسبه معوقه "، به شرح زیر می‌باشند:


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 003.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 003.png : جهت حذف سابقه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • حذف رکوردهای تفاوت مربوط به یک یا چنذ نفر از پرسنل از سابقه تحت مکان نما : یک سابقه ممکن است شامل معوقه چندین پرسنل باشد که با انتخاب این گزینه میتوانید برای سابقه تحت مکان‌نما، سابقه معوقه‌ی جند پرسنلی که انتخاب می‌کنید را حذف کنید.


 • Gnl 014.png : جهت اصلاح شرح سابقه سابقه تحت مکان نما با استفاده از محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
 • ملاحظه محتویات سابقه تحت مکان نما : جهت ملاحظه محتویات سابقه انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • مرور اسناد دستمزد مربوط به سابقه تحت مکان نما : جهت مشاهده مرور اسناد دستمزد مربوط به رکورد تحت مکان نما، منعکس شده در اطلاعات اصلی حقوق یا سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 019.png: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود .
 • Gnl 175.png: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 258.png:در صورتی که بخواهید چند سابقه، که مربوط به یک ماه خاص هستند را باهم تلفیق کنید این گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت