دفتر تلفن و نشانی

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ایجاد رکورد جدید

به منظور ثبت اطلاعات تلفن و نشانی از منوی " ملاحظه " گزینه " دفتر تلفن و نشانی " را انتخاب نمایید.


منوی ملاحظه


صفحه دفتر تلفن و نشانی به شکل زیر باز می‌شود.

قسمت " محتوی "، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.


دفتر تلفن و نشانی


 • شامل
 • اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اشخاص حقیقی
 • اشخاص حقوقی
 • انواع شرکت(سازمان)
 • تعیین نشده
 • دولتی
 • خصوصی
 • تعاونی
 • عمومی
 • جستجو در نام خانوادگی یا نام شرکت (سازمان)
 • فقط در ابتدای عبارت : با انتخاب این گزینه فقط نام‌‌هایی که با همان کلمه شروع می‌شوند قابل بازیابی می‌باشند.
 • جستجو در زمینه فعالیت
 • محل جغرافیایی
 • تاریخ ارتباط
 • تاریخ آخرین تماس
 • فرم نمایش فهرست:در صورت ورود با فرم کامل، فهرست فرم با اطلاعات اضافه‌تر مشاهده می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیمات سیستم مراجعه شود.
 • فرم محاوره:در صورت ورود با فرم کامل، فرم پنجره با گزینه‌های اضافه‌تر مشاهده می‌شود . برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیمات سیستم مراجعه شود.


در قسمت " شرایط "، می‌توان روی دفتر تلفن و نشانی شرط قرار داد.


دفتر تلفن و نشانی


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای دفتر تلفن و نشانی تعیین نمود.


دفتر تلفن و نشانی


پس از تصویب صفحه دفتر تلفن و نشانی، پنجره "دفتر تلفن و نشانی" باز می‌شود.


دفتر تلفن و نشانی


با کمک تکمه Gnl 000.png یا کلید Insert، اقدام به ایجاد سطر جدید نموده سپس با استفاده از تکمه Gnl 015.png یا با دو بار کلیک کردن روی سطر ایجاد شده "دفتر تلفن و نشانی" پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " باز می‌شود که می‌توانید جهت تکمیل کردن اطلاعات از آن استفاده نمایید.


 • قسمت اصلی پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:


تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی


 • نام خانوادگی یا نام شرکت
 • نوع:
 • حقوقی
 • حقیقی
 • نام
 • جنسیت
 • نوع شرکت ( سازمان )
  • تعیین شده
  • دولتی
  • خصوصی
  • تعاونی
  • عمومی
 • زمینه فعالیت
 • کد اقتصادی
 • شناسه ملی
 • تاریخ ارتباط
 • تاریخ آخرین تماس


قسمت نشانی و تماس پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:


تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی


 • پیش شماره تلفن اصلی
 • شماره تلفن اصلی
 • محل جغرافیایی
 • نشانی
 • پایگاه اینترنتی
 • شماره فکس
 • شماره تلفن همراه
 • نشانی الکترونیکی
 • کدپستی


در قسمت یادداشت پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " به شکل زیر باز می‌شود که می‌توانید اطلاعات اضافی را یادداشت نمایید.


تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی


در صورت ثبت تکراری یک رکورد در پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " با پیغام " یک رکورد با مشخصات زیر، مشابه آنچه در رکورد جاری ویرایش نموده‌اید از قبل در دفتر تلفن و نشانی درج شده است.آیا درج رکورد تکراری را تایید می‌کنید؟ مواجه می‌شوید.


Acc-8-10-36.png


در صورت تایید پیغام، رکورد ثبت می‌شود و در غیر اینصورت می‌توانید صفحه " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " را لغو نمایید و یا رکورد جدیدی را ویرایش نمایید.


اصلاح رکورد موجود

به منظور اصلاح اطلاعات تلفن و نشانی از منوی " ملاحظه " گزینه " دفتر تلفن و نشانی " را انتخاب نمایید.


منوی ملاحظه


صفحه دفتر تلفن و نشانی به شکل زیر باز می‌شود.

قسمت " محتوی "، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.


دفتر تلفن و نشانی


 • شامل
  • اشخاص حقیقی و حقوقی
  • اشخاص حقیقی
  • اشخاص حقوقی
 • انواع شرکت(سازمان)
  • تعیین نشده
  • دولتی
  • خصوصی
  • تعاونی
  • عمومی
 • جستجو در نام خانوادگی یا نام شرکت ( سازمان )
  • فقط در ابتدای عبارت : با انتخاب این گزینه فقط نام‌‌هایی که با همان کلمه شروع می‌شوند قابل بازیابی می‌باشند.
 • جستجو در زمینه فعالیت
 • محل جغرافیایی
 • تاریخ ارتباط
 • تاریخ آخرین تماس
 • فرم نمایش فهرست:در صورت ورود با فرم کامل، فهرست فرم با اطلاعات اضافه‌تر مشاهده می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیمات سیستم مراجعه شود.
 • فرم محاوره:در صورت ورود با فرم کامل، فرم پنجره با گزینه‌های اضافه‌تر مشاهده می‌شود . برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیمات سیستم مراجعه شود.


در قسمت " شرایط "، می‌توان روی دفتر تلفن و نشانی شرط قرار داد.


دفتر تلفن و نشانی


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای دفتر تلفن و نشانی تعیین نمود.


دفتر تلفن و نشانی


نام شخص را در قسمت جستجو در نام خانوادگی یا نام شرکت ( سازمان ) تایپ و سپس صفحه دفتر تلفن و نشانی را تصویب نمایید تا پنجره دفتر تلفن و نشانی به شکل زیر باز شود.


دفتر تلفن و نشانی


سپس با کمک تکمه Gnl 015.png یا با دوبار کلیک کردن روی سطر نام مورد نظر " دفتر تلفن و نشانی " پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " باز می‌شود که می‌توانید جهت اصلاح اطلاعات در قسمت‌های اصلی، نشانی و تماس و همچنین یادداشت اقدام نمایید.

 • قسمت اصلی پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:


تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی


 • نام خانوادگی یا نام شرکت
 • نوع:
  • حقوقی
  • حقیقی
 • نام
 • جنسیت
 • نوع شرکت ( سازمان )
  • تعیین شده
  • دولتی
  • خصوصی
  • تعاونی
  • عمومی
 • زمینه فعالیت
 • کد اقتصادی
 • شناسه ملی
 • تاریخ ارتباط
 • تاریخ آخرین تماس

قسمت نشانی و تماس پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:


تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی


 • پیش شماره تلفن اصلی
 • شماره تلفن اصلی
 • محل جغرافیایی
 • نشانی
 • پایگاه اینترنتی
 • شماره فکس
 • شماره تلفن همراه
 • نشانی الکترونیکی
 • کدپستی

در قسمت یادداشت پنجره " تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی " به شکل زیر باز می‌شود که می‌توانید اطلاعات اضافی را یادداشت نمایید.


تدوین یک سطر از دفتر تلفن و نشانی


تغییر روابط


ابتدا نام مورد نظر در پنجره دفتر تلفن و نشانی را انتخاب نمایید.


ارتباط سطرهای دفتر تلفن و نشانی


پس از فشردن تکمه Gnl 193.png:تمامی سطرهای مرتبط با نام جستجو شده بازنمایی می‌شوند.


ارتباط سطرهای دفتر تلفن و نشانی


جهت افزودن رابطه جدید (Ins) ابتدا تکمه Gnl 000.png یا کلید Insert از صفحه کلید را انتخاب نمایید و با کلیک کردن در سطر نام خانوادگی یا نام شرکت، کلید Gnl 092.png ظاهر می‌گردد.


ارتباط سطرهای دفتر تلفن و نشانی


سپس با فشردن کلید Gnl 092.png پنجره دفتر تلفن و نشانی باز می‌گردد.نام خانوادگی یا نام شرکت را در پنجره دفتر تلفن و نشانی جستجو نمایید.


دفتر تلفن و نشانی


پس از تصویب، در صورت یافتن نام مورد نظر، با کمک تکمه Gnl 163.png یعنی انتخاب سطر تحت مکان نما،اقدام به انتخاب نمایید.


دفتر تلفن و نشانی


نوع ارتباط را طبق یکی از گزینه‌های داخل کادر برگزینید.


دفتر تلفن و نشانی


تکمه Gnl 192.png جهت احضار تمامی روابط سطرهای علامت گذاری شده با نام جستجو شده می‌باشد.

ابتدا اسم مورد نظر را انتخاب نمایید.


دفتر تلفن و نشانی


پس از فشرده تکمه Gnl 192.png، تمامی سطرهای مرتبط با نام جستجو شده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی احضار خواهند شد.


دفتر تلفن و نشانی


اصلاح اسامی انواع رابطه


جهت اصلاح عناوین نوع ارتباط از منوی ملاحظه، گزینه اسامی انواع رابطه در دفتر تلفن و نشانی را انتخاب کنید.


منوی ملاحظهتا پنجره اسامی انواع رابطه در دفتر تلفن و نشانی زیر باز شود.


اسامی انواع رابطه در دفتر تلفن و نشانی


اگر عناوین مورد نظر در لسیت عناوین اسامی انواع رابطه در دفتر تلفن و نشانی وجود نداشت می‌توانید هر یک از عناوین را به عنوان مورد نظر خود بازنویسی نمایید تا در گزینه‌های انتخابی نوع ارتباط قابل مشاهده و انتخاب شوند.


حذف رکورد

به منظور حذف اطلاعات تلفن و نشانی از منوی " ملاحظه " گزینه " دفتر تلفن و نشانی " را انتخاب نمایید.


منوی ملاحظه


صفحه دفتر تلفن و نشانی به شکل زیر باز می‌شود.

قسمت " محتوی "، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.


دفتر تلفن و نشانی


 • شامل
  • اشخاص حقیقی و حقوقی
  • اشخاص حقیقی
  • اشخاص حقوقی
 • انواع شرکت(سازمان)
  • تعیین نشده
  • دولتی
  • خصوصی
  • تعاونی
  • عمومی
 • جستجو در نام خانوادگی یا نام شرکت ( سازمان )
  • فقط در ابتدای عبارت : با انتخاب این گزینه فقط نام‌‌هایی که با همان کلمه شروع می‌شوند قابل بازیابی می‌باشند.
 • جستجو در زمینه فعالیت
 • محل جغرافیایی
 • تاریخ ارتباط
 • تاریخ آخرین تماس
 • فرم نمایش فهرست:در صورت ورود با فرم کامل، فهرست فرم با اطلاعات اضافه‌تر مشاهده می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیمات سیستم مراجعه شود.
 • فرم محاوره:در صورت ورود با فرم کامل، فرم پنجره با گزینه‌های اضافه‌تر مشاهده می‌شود . برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیمات سیستم مراجعه شود.


در قسمت " شرایط "، می‌توان روی دفتر تلفن و نشانی شرط قرار داد.


دفتر تلفن و نشانی


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای دفتر تلفن و نشانی تعیین نمود.


دفتر تلفن و نشانی


نام شخص را در قسمت جستجو در نام خانوادگی یا نام شرکت ( سازمان ) تایپ و سپس صفحه دفتر تلفن و نشانی را تصویب نمایید تا پنجره دفتر تلفن و نشانی به شکل زیر باز شود.


دفتر تلفن و نشانی


پس از فشار تکمه Gnl 003.png در نوار ابزار پنجره دفتر تلفن و نشانی با پیغام " تائید حذف سطر تحت مکان‌نما " مواجه خواهید شد.


Acc-8-10-37.png


در صورت تایید پیغام، سطر مورد نظر حذف خواهد شد.category : بازگشت