حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو


اعتبار مشتریان

در نرم افزار فروش نوسا می‌توانید به هر مشتری اعتبار تخصیص دهید و با در نظر گرفتن اعتبار باقی‌مانده مشتریان اقدام به ثبت فاکتور کنید. ابتدایی‌ترین تعریفی که از اعتبار باقی مانده داریم، میزان اعتبار مشتری است منهای گردش بدهکار برخی از حساب‌های این مشتری؛ که هر دو این آیتم‌ها(میزان اعتبار و حساب‌هایی که گردش آنها در اعتبار تاثیر دارد) از قبل در سیستم تعیین می‌شود.

گردش بدهکار حساب‌های تاثیرگذار در اعتبار، در اسناد تمام نرم‌افزارها بررسی می‌شود و از میزان اعتبار کم می‌شود و در صورتی که اعتبار باقی مانده مشتری از مبلغ فاکتور کمتر باشد سیستم پیغام می‌دهد.

این پیغام در هنگام ذخیره برگه‌های فروش به کاربر اعلام می‌شود.


برای تعیین میزان اعتبار، می‌توانید در هنگام تعریف مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات به هر مشتری (مرکز مصرف یا تامین کالا و خدمات) مبلغی را به عنوان میزان اعتبار اختصاص دهید.

برای تعیین حساب‌هایی که گردش آنها در اعتبار تاثیر دارد، می‌توانید حساب‌های مورد نظرتان را در حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان تعریف کنید.

تصویر زیر نمونه‌ای از این پیغام است:


مرکز فاقد اعتبار کافی است


جهت ملاحظه گزارش اعتبار مرکز (گزارش اعتبار یک مرکز(طرف بدهکار)) از تکمه Gnl 322.png استفاده نمایید.

همچنین با استفاده از تکمه Gnl 018.png می‌توانید گزارش اعتبار مرکز را چاپ کنید.


به منظور فعالسازی فرآیند اعتبارسنجی مشتریان، لازم است در " نرم افزار مدیریت نوسا (Admin) "، در قسمت " فروش "، تنظیمات مربوطه در پایگاه موردنظر انجام شود.


تعریف حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


به منظور تعریف یک حساب در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان " را انتخاب کنید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


جهت اضافه کردن یک حساب جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

در قسمت کد‌حساب، کد‌حساب دلخواهتان را وارد کنید.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


به همین ترتیب می‌توانید سایر حساب ها‌ی دلخواه را نیز اضافه کنید.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


اصلاح حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


به منظور اصلاح یک حساب در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" را انتخاب کنید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان

اصلاحات لازم را انجام دهید و در نهایت تصویب کنید.

توجه داشته باشید که با اصلاح و تغییر دادن یک حساب در این لیست گزارش اعتبار مشتریان هم تغییر خواهد کرد و در گزارش، گردش حساب‌های موجود در این لیست را می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن از دسترس خارج می‌شود.


حذف حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


به منظور حذف یک حساب در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" را انتخاب کنید.


منوی تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


پس از انتخاب حساب مورد نظر در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان"، به کمک تکمه Gnl 003.png و یا کلیدهای "Ctrl + Delete"، حساب را حذف نمایید.


توجه داشته باشید که با حذف یک حساب در این لیست گزارش اعتبار مشتریان هم تغییر خواهد کرد و در گزارش، گردش حساب‌های موجود در این لیست را می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن از دسترس خارج می‌شود.تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر از حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی از حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + DOWN " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی از حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + UP " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر از حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف یک حساب در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف یک حساب جدید در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.category : بازگشت