اعلام اسقاط

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پس از تحصیل دارایی ثابت، شرکت‌ها اقدام به استفاده از دارایی می‌کنند و با استفاده از دارایی طی سال‌های متمادی مزایای مورد انتظار از آن برای شرکت محقق می‌گردد. در نهایت شرکت‌ها اقدام به اسقاط دارایی ثابت می‌نمایند. اسقاط دارایی ثابت به دلیل عدم استفاده از دارایی ناشی از عدم کارایی به دلایلی مانند اتمام عمر مفید و یا عدم توانایی شرکت در فروش دارایی ثابت کنار گذاشته شده صورت می‌گیرد.

این رخداد جهت اعلام اسقاط دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت اعلام اسقاط یک دارایی، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.


منوی اموال


همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.


پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز می‌شود :


ویرایش رخدادهای یک دارایی


در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه Gnl 092.png ، دارایی موردنظر را از درخت دارایی‌ها انتخاب نمایید.


تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :


رخدادهای یک دارایی


جهت ثبت رخداد اعلام اسقاط برای دارایی، تکمه Gnl 000.png از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار ‌شود.


انتخاب نوع رخداد


رخداد " اعلام اسقاط " را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :


تدوین یک رخداد دارایی


در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید.


رخدادهای یک دارایی


پس از ثبت این رخداد، " وضعیت دارایی " از " در حال استفاده " به " اسقاط شده " تغییر می‌یابد و ارزش دفتری دارایی به ارزش اسقاط می‌رسد.category : بازگشت