نرم افزار نگهداری موجودی فیزیکی و گردش امانات نوسا

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نرم‌افزار نگهداری موجودی فیزیکی و گردش امانات نوسا برای مراکزی که دارای نسخه‌های فیزیکی از اسناد، منابع و مدارک هستند، طراحی شده است تا علاوه بر اینکه بتوانند تعداد موجودی و محل نگهداری هریک از اسناد را ثبت و کنترل کنند، برحسب سیاست سازمان، كلیه سرویس‌ها و خدمات مربوط به گردش امانت اسناد و پیگیری آنها را نیز در اختیار داشته‌ باشند. رویکرد دیگر نرم‌افزار، مختص شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که سیاست‌شان فقط مبنی بر ذخیره موجودی و محل نگهداری مستندات فیزیکی سازمانی و اداری (نامه، گزارش، قرارداد، ...) و حفظ تاریخچه فعالیت‌ها برای ارائه مستندات در دعاوی می‌باشد. همچنین این نرم‌افزار می‌تواند با سایر نرم‌افزارهای سازمان سازگار و مرتبط شود و یکپارچگی در فعالیت‌ها و فرایندهای سازمانی را تسهیل و تسریع نماید.


راهنماها و مباحث آموزشی مرتبط با نرم‌افزار نگهداری موجودی فیزیکی و گردش امانات نوسا به شرح زیر می‌باشد:

تعاریف اولیه عملیات گزارش‌ها