گروه‌های هم‌پوشان

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


" گروه‌ هم‌پوشان " گروه‌هایی هستند که قوانين تغییر تعرفه و یا قوانين مکمل بها می‌توانند به صورت اختياری عضو آنها باشند. در زمانی که چندین قانون هم گروه(قوانین تغییر تعرفه یا قوانین مکمل بها) عضو یک " گروه‌ هم‌پوشان مشترک " در برگه‌ها کاندید شوند، از بين قوانين هم گروه (و هم نوع – افزاينده يا كاهنده) فقط قانونی كه بيشترين تغيير را ايجاد نمايند لحاظ خواهند شد.

در نظر بگیرید چندین قانون تخفیف(قوانین تغییر تعرفه یا مکمل بها) تعریف کرده‌اید، در زمان ثبت یک برگه فروش برای یک کالا تمامی قوانین مذکور تعریف شده بر حسب شرایط، کاندید اعمال شدن در برگه‌های فروش مورد نظر می باشند، حال می خواهید محدوديتی قائل شويد؛ به اين شكل كه از بين قوانین تخفيف‌، فقط بيشترين آنها را به كالا نسبت دهيد. به اين منظور گروه‌های هم پوشان را تعريف کرده و تخفيف‌هایی كه قصد داريد اين حالت را داشته باشند را به اين گروه‌ها نسبت مي‌دهيد.


تعریف یک گروه هم‌پوشان

جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف قوانين تغيير تعرفه از پنجره " گروه‌های هم‌پوشان " استفاده می‌شود.


به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی " تعریف (قانون) " ، " گروه‌های هم‌پوشان " را انتخاب نمایید.


منوی تعریف (قانون)


پنجره " گروه‌های هم‌پوشان " به شکل زیر باز خواهد شد:


گروه‌های هم‌پوشان


برای تعریف یک گروه هم‌پوشان جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف گروه هم‌پوشان جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف گروه هم‌پوشان را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی "Shift + Enter" استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک گروه هم‌پوشان " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک گروه هم‌پوشان


پنجره " تدوین یک گروه هم‌پوشان " از قسمت‌‌های زیر تشکیل شده است :

 • " ﻛﺪ " : ﻛﺪ گروه هم‌پوشان را در این قسمت وارد نمایید.
ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود.
 • " نام " : نام گروه هم‌پوشان مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.
 • " نام لاتین " : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید.
 • " یادداشت " : در صورت تمایل می‌توانید، جهت درج یادداشت از این قسمت استفاده نمایید.


تدوین یک گروه هم‌پوشان


وارد نمودن" ﻛﺪ گروه هم‌پوشان " و " ﻧﺎﻡ گروه هم‌پوشان " برای تعریف یک گروه هم‌پوشان ضروری می‌باشد.


گروه‌های هم‌پوشان


به همین ترتیب می‌توانید سایر گروه‌های هم‌پوشان را تعریف نمایید.


ویرایش یک گروه هم‌پوشان

جهت ویرایش یک گروه هم‌پوشان، مطابق شکل زیر از منوی " تعریف (قانون) " ، " گروه‌های هم‌پوشان " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


پنجره " گروه‌های هم‌پوشان " به شکل زیر باز شود :


گروه‌های هم‌پوشان


پس از انتخاب روش پرداخت مورد نظر، به کمک تکمه Gnl 015.png و یا کلیدهای "Shift + Enter"، وارد پنجره " تدوین یک گروه هم‌پوشان " شوید.


تدوین یک گروه هم‌پوشان


اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.


گروه‌های هم‌پوشان


حذف یک گروه هم‌پوشان

به منظور حذف گروه هم‌پوشان، مطابق شکل از منوی " تعریف (قانون) " ، " گروه‌های هم‌پوشان " را انتخاب نمایید.


منوی کالا


پنجره " گروه‌های هم‌پوشان " به شکل زیر باز شود :


گروه‌های هم‌پوشان


پس از انتخاب گروه هم‌پوشان موردنظر، تکمه Gnl 003.png نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Del " صفحه کلید استفاده نمایید.

پنجره‌ی تایید حذف گروه هم‌پوشان به شکل زیر باز می‌شود :


'تایید حذف گروه هم‌پوشان


در صورتی که گروه هم‌پوشان در یک یا چند سطر قوانین تغییر تعرفه و یا قوانین مکمل بها درج شده باشد، گروه هم‌پوشان قابل حذف نیست.

تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره گروه‌های هم‌پوشان به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت حرکت به سطر بعدی جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 035.png : جهت حرکت به سطر قبلی جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 003.png : جهت حذف گروه‌ هم‌پوشان تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف گروه‌ هم‌پوشان جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 015.png : جهت اصلاح گروه‌ هم‌پوشان تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در گروه‌های هم‌پوشان مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست گروه‌های هم‌پوشان مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست گروه‌های هم‌پوشان در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.category : بازگشت