گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۸۱: سطر ۸۱:
  
  
*'''محدوده سند طی دوره''' : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ی شماره‌ی سندهای انبار مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.
+
*'''محدوده سند طی دوره''' : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ی شماره‌ی [[فهرست اسناد انبار|اسناد انبار]] مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.
  
  
سطر ۱۷۴: سطر ۱۷۴:
  
  
*اگر تیک '''رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند''' زده شود، در گزارش رخدادهای '''" تعدیل ورود "'''، '''" تعدیل خروج "''' و '''" تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.  
+
*'''رخدادهای " تعدیل " به‌ صورت مستقل بازنمایی شوند''' : اگر تیک این گزینه زده شود، در گزارش رخدادهای '''" [[برگه تعدیل#32617|تعدیل ورود]] "'''، '''" [[برگه تعدیل#32618|تعدیل خروج]] "''' و '''" [[برگه تعدیل#32619|تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها]] "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.  
  
 
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.
 
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.

نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۷


جهت اخذ گزارش از گردش و مانده‌ی کلیه و یا بخشی از مراکز، به تفکیک محدوده‌ی ابتدای دوره، طی دوره و پایان دوره، از گزارش " گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها " استفاده می شود.


به منظور اخذ گزارش گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها، از منوی " تراز " ، " گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها " را انتخاب نمایید.

همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه Gnl 288.png که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.


منوی تراز


پنجره " گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها " به شکل زیر باز خواهد شد:


گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها


این محاوره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :

محتویگردش مراکز مصرف یا تامین کالاها - محتوی


از قسمت " محتوی " فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :

 • گزارش شامل : در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که " مراکز عملیاتی (سطح آخر) " در گزارش ظاهر شوند و یا " مراکز مربوط به یک سطح خاص ".
با انتخاب مراکز یک سطح خاص، عبارت " به‌ علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این مراکز اضافه می‌شوند.


 • محدوده کد مرکز : در این قسمت می‌توانید شروع و خاتمه یا الگوی کد مراکز مورد نظرتان جهت نمایش گزارش " گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها " را تعیین نمایید.


 • سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود : با انتخاب این گزینه، علاوه بر جمع ریالی، گزارش مورد نظر شامل جمع مقداری نیز خواهد بود.
در صورتیکه کالاهای هر یک از مراکز، دارای واحدهای مختلفی باشند، با انتخاب این گزینه، سرجمع مقدار هر واحد نبز به تفکیک نمایش داده می‌شود.


 • سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند، در گزارش نمایش داده نمی‌شوند.


 • کنترل گردش طی دوره : در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که " فقط موارد راکد (فاقد گردش طی دوره) بازنمایی شوند " و یا " فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شوند ".
در صورتی که انجام نشود را انتخاب نمایید، همه موارد در گزارش لحاظ می‌شود.


 • فرم گزارش : در صورتی که مایل باشید می‌توانید فرم گزارش را بر حسب نیاز از بین فرم‌های موجود انتخاب نمایید و یا از طریق منوی سیستم، گزینه‌ی تنظیمات سیستم برای تمام کاربران، نسبت به طراحی فرم دلخواه اقدام نمایید.


برگه‌هاگردش مراکز مصرف یا تامین کالاها - برگه‌ها


از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید:

 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.


 • محدوده تاریخ از : شروع محدوده‌ی تا ابتدای دوره ی گزارش، این تاریخ در نظر گرفته خواهد شد.


 • محدوده تاریخ طی دوره : محدوده‌ی طی دوره ی گزارش، این بازه ی تاریخی در نظر گرفته خواهد شد.


 • محدوده سند طی دوره : از این قسمت می‌توانید محدوده‌ی شماره‌ی اسناد انبار مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.


 • انواع برگه انبار : در این قسمت می‌توانید هر نوع از برگه‌های انبار که قرار است در گزارش لحاظ شوند را انتخاب نمایید، همچنین با استفاده از گزینه‌های تمام انواع، تمام انواع ورود یا تمام انواع خروج، برگه‌های مورد نظر را بر حسب نیاز انتخاب نمایید.
انتخاب ترکیب مورد نظر از نوع برگه‌ها در این قسمت میسر می‌باشد.


 • محدوده شماره/سری : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری برگه‌های مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.


 • وضعیت اسناد : از این قسمت می‌توانید فقط اسناد پیش‌ نویس یا عملیاتی یا تائید شده و یا همه اسناد را انتخاب کنید.


 • شامل برگه‌های : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک بخش خاص یا تمام بخش‌ها را انتخاب کنید.


رخدادها


در قسمت رخدادها می توانید جزییات رخدادهای انباری که قصد اخذ گزارش بر اساس آن ها دارید را، تعیین نمایید:


گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها - رخدادها


این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد :

 • محدوده کد کالا : در این قسمت می‌توانید شروع و خاتمه یا الگوی کد کالای مورد نظرتان جهت نمایش گزارش " گردش و موجودی کالاها " را تعیین نمایید.


 • محدوده کد مرکز : در این قسمت می‌توانید شروع و خاتمه یا الگوی کد مرکز مورد نظرتان جهت نمایش گزارش " گردش و موجودی کالاها " را تعیین نمایید.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید تمام انبارها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.


 • واحد سنجش مقدار : از این قسمت می‌توانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.
با انتخاب یک واحد خاص، تنها کالاهایی در گزارش ظاهر خواهند شد که واحد سنجش آن‌ها، واحد انتخاب شده باشد. در صورت انتخاب یک واحد خاص، می‌بایست فرم نمایش گزارش را نیز فرم ویژه‌ی واحد خاص انتخاب نمایید تا به نتیحه‌ی مطلوب دست یابید.


 • انواع طرف حساب : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب‌های " آزاد "، " عمومی " و " اختصاصی " را انتخاب نمایید.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
 • برآوردی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آن‌ها را با وضعیت بهای " برآوردی " درج نموده‌اید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
 • برآوردی به واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " درج شده‌اند.
 • واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود، آن‌ها را با وضعیت بهای " واقعی " درج نموده‌اید.
 • واقعی شده : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای " برآوردی " درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.


 • محدوده کد بچ از : محدوده‌ای از بچ های کالاها را که قصد محدودسازی گزارش بر اساس آن ها را دارید، از این قسمت محدوده تعیین کنید.


 • انواع رخداد : از این قسمت می‌توانید انواع رخدادی که در گزارش می‌خواهید داشته باشید را تیک بزنید.


انواع رخداد


 • اگر تیک رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند زده شود، در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند نشان داده نمی‌شوند.


 • اگر تیک رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند زده شود، در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده‌اند نشان داده نمی‌شوند.


 • اگر تیک رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند زده شود، در گزارش رخدادهای زیر به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند :
 • برگشت خرید داخلی(دوره جاری)
 • برگشت خرید خارجی(دوره جاری)
 • برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)
 • برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)
 • برگشت دریافت امانی(دوره جاری)
 • برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)
 • برگشت فروش(دوره جاری)
 • برگشت مصرف(دوره جاری)
 • برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)
 • برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)
 • برگشت تحویل امانی(دوره جاری)
 • برگشت خروج متفرقه(دوره جاری)
 • تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب برگشت انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب اصلاح بهای انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


 • اگر تیک تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند زده شود، در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود. شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده‌ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده‌ها.
به عنوان مثال، چنانچه محدوده ی گزارش را اردیبهشت 1398 در نظر گرفته باشید، و در خرداد 1398 یک برگه‌ی تعدیل برای اصلاح مقدار یکی از ورودهای اردیبهشت 1398 تنظیم نموده باشید، با انتخاب این گزینه، آن تعدیل در گزارش در نظر گرفته نخواهد شد.


شرایط مراکز


در این قسمت شرایط مراکز جهت اخذ گزارش " گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها " را تعیین نمایید.


گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها - شرایط مراکز


 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط مرکز


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت شرط به‌ کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در‌این بخش این‌ است که‌ از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و "، " یا " و " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.
 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


شرایط رخدادها


در این قسمت شرایط رخدادها جهت اخذ گزارش " گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها " را تعیین نمایید.


گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها - شرایط رخدادها


 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط رخدادها


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت شرط به‌ کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در‌این بخش این‌ است که‌ از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و "، " یا " و " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.
 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


شرایط سرجمع


در این قسمت شرایط سرجمع جهت اخذ گزارش " گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها " را تعیین نمایید.


گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها - شرایط سرجمع


 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط سرجمع


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت شرط به‌ کار رود را وارد نمایید.


با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در‌این بخش این‌ است که‌ از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و "، " یا " و " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.
 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.


گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها - ترتیب


اکنون با فشردن تکمه تصویب، گزارش " گردش مراکز مصرف یا تامین کالا " به صورت زیر نمایش داده می‌شود:


گردش مراکز مصرف یا تامین کالا - گردش مراکز مصرف کالاهاگردش مراکز مصرف یا تامین کالا - گردش مراکز تامین کالاها


نوار ابزار گزارش گردش مراکز مصرف یا تامین کالا


تکمه‌های موجود در نوار ابزار گزارش گردش مراکز مصرف یا تامین کالا به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 021.png ریز عملیات سطر تحت مکان نما : روی هر سطر از گزارش که قرار بگیرید ریز عملیات آن سطر را ملاحظه می‌نمایید.
 • تفکیک عملیات بر حسب مرکز : اگر گزارش از مراکز غیر عملیاتی باشد، وقتی تفکیک عملیات بر حسب مرکز را انتخاب نمایید مراکز عملیاتی زیر مجموعه مرکز مورد نظر را نمایش می‌دهد.


 • تفکیک عملیات بر حسب کالا : روی هر سطر از گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب کالا را انتخاب نمایید؛ مراکز مورد نظر را بر مبنای کالاهایی که استفاده نموده‌اند نمایش می‌دهد.


 • تفکیک عملیات بر حسب بچ : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب بچ را انتخاب نمایید؛ مراکز مورد نظر را بر مبنای بچ‌هایی که استفاده نموده‌اند نمایش می‌دهد.


 • خلاصه عملیات (در محدوده‌های زمانی) : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید وقتی خلاصه عملیات(در محدوده‌های زمانی) را انتخاب نمایید؛ مراکز مورد نظر را بر مبنای ماه‌هایی که گردش داشته است نمایش می‌دهد.


 • گزارش زیر گروه مرکز : اگر گزارش از مراکز غیر عملیاتی باشد، وقتی از این گزینه استفاده نمایید زیر گروه سطر مورد نظر را نمایش می‌دهد.


ملاحظه ریز عملیات


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از کالاها نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 191.png : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت