صفحه‌های مورد نیاز

پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست صفحه‌های ناموجود با بیشترین پیوند به آنها، به استثنای صفحه‌هایی که فقط تغییرمسیر به آنها دارند. برای یک فهرست از صفحه‌های ناموجود که تغییرمسیر به آنها دارند، فهرست تغییرمسیرهای شکسته را ببینید.

نمایش در پائین تا ۷۹ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۷۹.

نمایش (۱۰۰تای قبلی | ۱۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. تعریف فیلدهای گردش کار‎‏ (۲ پیوند)
 2. درخواست عضویت‎‏ (۲ پیوند)
 3. مدیریت کارها‎‏ (۲ پیوند)
 4. مفاهیم مدیریت فرایندها‎‏ (۲ پیوند)
 5. مفهوم برنامه در گردش کار‎‏ (۲ پیوند)
 6. مفهوم زیرگردش کار‎‏ (۲ پیوند)
 7. مفهوم وضعیت در گردش کار‎‏ (۲ پیوند)
 8. مفهوم وظیفه در گردش کار‎‏ (۲ پیوند)
 9. مفهوم کار‎‏ (۲ پیوند)
 10. مفهوم گردش کار‎‏ (۲ پیوند)
 11. گزارش انجام وظایف گردش کار‎‏ (۲ پیوند)
 12. گزارش رخدادهای گردش کار‎‏ (۲ پیوند)
 13. گزارش کارها‎‏ (۲ پیوند)
 14. گزارش کارها به همراه فیلدها‎‏ (۲ پیوند)
 15. 308010‎‏ (۱ پیوند)
 16. احراز هویت از طریق دامنه‎‏ (۱ پیوند)
 17. الگوي عمليات مالي کالاها (انبار)‎‏ (۱ پیوند)
 18. الگوی عملیات مالی کالاها (انبار)‎‏ (۱ پیوند)
 19. امکان جستجو و جایگزینی تلگرام‎‏ (۱ پیوند)
 20. امکانات تدوین گروهی تلگرام‎‏ (۱ پیوند)
 21. ایجاد فضای اختصاصی '''خانه''' برای شخصی‌سازی آرشیو‎‏ (۱ پیوند)
 22. ایجاد و نمایش ملاحظه ترتیبی‎‏ (۱ پیوند)
 23. ایجادواترمارک‎‏ (۱ پیوند)
 24. تست امانات‎‏ (۱ پیوند)
 25. تعریف استفاده کنندگان و اختیارات او تلگرام‎‏ (۱ پیوند)
 26. تعریف و تدوین اسامی انواع رخدادهای مالی دستمزد‎‏ (۱ پیوند)
 27. تعریف و تدوین برنامه ثبت حقوق‎‏ (۱ پیوند)
 28. تعریف و تدوین برنامه حذف حقوق‎‏ (۱ پیوند)
 29. تعریف و تدوین برنامه‌ها‎‏ (۱ پیوند)
 30. تعریف و تدوین جدول مقادیر ثابت‎‏ (۱ پیوند)
 31. تعریف و تدوین روش‌های تشکیل سند دستمزد‎‏ (۱ پیوند)
 32. تعریف و تدوین روش‌های صدور اطلاعات به فایل DBF‎‏ (۱ پیوند)
 33. تعریف و تدوین روش‌های صدور اطلاعات به فایل Text‎‏ (۱ پیوند)
 34. تعریف و تدوین روش‌های فراخوانی اطلاعات‎‏ (۱ پیوند)
 35. تعریف و تدوین فیلدهای اطلاعات اصلی حقوق‎‏ (۱ پیوند)
 36. تعریف و تدوین فیلدهای اطلاعات متغیر ماهانه‎‏ (۱ پیوند)
 37. تعریف و تدوین فیلدهای پایه پرسنلی‎‏ (۱ پیوند)
 38. تعریف و تدوین پردازه‌های اضافی‎‏ (۱ پیوند)
 39. تعریف و تدوین گروه‌های معین کننده‎‏ (۱ پیوند)
 40. تمدید امانت‎‏ (۱ پیوند)
 41. تنظیمات فهرست یافته ها‎‏ (۱ پیوند)
 42. تنظیمات ماژول جستجوی آرشیو منابع دیجیتال‎‏ (۱ پیوند)
 43. تنظیمات ماژول جستجوی سیمرغ‎‏ (۱ پیوند)
 44. تنظیمات پروفایل کاربر‎‏ (۱ پیوند)
 45. تهیه نمایه‎‏ (۱ پیوند)
 46. تهیه و نمایش فهرستهای برگزیده‎‏ (۱ پیوند)
 47. جستجو در یک پایگاه خاص‎‏ (۱ پیوند)
 48. جستجوی آرشیو منابع دیجیتال‎‏ (۱ پیوند)
 49. جستجوی در یک پایگاه خاص‎‏ (۱ پیوند)
 50. جستجوی منابع کتابشناختی(سیمرغ)‎‏ (۱ پیوند)
 51. دریافت گزارش تازه‌ها‎‏ (۱ پیوند)
 52. عضویت در پورتال‎‏ (۱ پیوند)
 53. فایل اصلاح‎‏ (۱ پیوند)
 54. فرم جانمایی صفحه کلید در نرم افزار سیمرغ تلگرام‎‏ (۱ پیوند)
 55. فهرست برگه‌های هزینه‎‏ (۱ پیوند)
 56. فهرست رخدادهای هزینه‎‏ (۱ پیوند)
 57. فهرست طرف‌حساب‌های برگه‌های هزینه‎‏ (۱ پیوند)
 58. ماژولهای شرکتهای دیگر (Third Party)‎‏ (۱ پیوند)
 59. ماژولهای هسته DNN نسخه 9‎‏ (۱ پیوند)
 60. محاسبه حقوق جاری‎‏ (۱ پیوند)
 61. مدیریت اختیارات کاربران‎‏ (۱ پیوند)
 62. مرتب‌سازی‎‏ (۱ پیوند)
 63. مفهوم شبکه سیمرغ تلگرام‎‏ (۱ پیوند)
 64. ملاحظه درختواره منابع دیجیتال‎‏ (۱ پیوند)
 65. ملاحظه کارت امانت/رزرو‎‏ (۱ پیوند)
 66. نرم افزار مدیریت اطلاعات میراث فرهنگی ققنوس نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 67. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت‎‏ (۱ پیوند)
 68. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 69. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار حسابداری دولتی نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 70. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 71. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار دریافت و پرداخت نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 72. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار رخدادهای پرسنلی نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 73. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار صورت‌های مالی نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 74. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار فروش نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 75. نقشه راه استفاده از نرم‌افزار مدیریت هزینه نوسا‎‏ (۱ پیوند)
 76. پرکردن شناسه افزوده با تدوین گروهی تلگرام‎‏ (۱ پیوند)
 77. پرکردن یک فیلد با عبارت ثابت تلگرام‎‏ (۱ پیوند)
 78. کاربران مهمان‎‏ (۱ پیوند)
 79. گزارش سرجمع رخدادهای هزینه‎‏ (۱ پیوند)

نمایش (۱۰۰تای قبلی | ۱۰۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)