تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۵:۵۷
   

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۸  صفحه آموزشی افریشم‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۵۷۷). . [Afrisham‏ (۱۵×)]
      ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۱). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷۴). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۷). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۶). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳۱). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰۹). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸۴). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۳). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۲۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Afrisham‏ (۱۶×)]
      ‏۱۲:۲۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206014.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206012.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206011.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206010.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206009.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206008.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۳ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206007.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۲ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206006.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۲ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206005.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۱ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206004.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۱ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206003.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۰۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206002.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۰۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206001.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۵۰ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0205003.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۴۹ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0205002.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۴۹ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0205001.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۸:۴۹  تعریف و اصلاح گردش کارها‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۲۵). . [Dianati‏ (۱۲×)]
      ‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۶۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶۶). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف وضعیت‌‌ها)
      ‏۰۶:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۲۸  صفحه آموزشی افریشم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۱۶). . [Afrisham‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۷). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۹). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۰۳  تعریف و اصلاح گردش کارها‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۹۱). . [Dianati‏ (۴×)]
      ‏۱۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
     ‏۱۱:۵۲  اصلاح گردش کارها در دیاگرام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۲۷). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)