تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۵:۴۶
   

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۸  صفحه آموزشی افریشم‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۵۷۷). . [Afrisham‏ (۱۵×)]
      ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۱). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷۴). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱۷). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۶). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳۱). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۰۹). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸۴). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۳). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۲۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Afrisham‏ (۱۶×)]
      ‏۱۲:۲۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206014.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206012.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206011.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206010.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206009.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206008.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۳ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206007.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۲ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206006.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۲ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206005.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۱ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206004.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۱ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206003.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۰۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206002.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۰۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0206001.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۵۰ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0205003.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۴۹ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0205002.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۴۹ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0205001.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۸:۴۹  تعریف و اصلاح گردش کارها‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۲۵). . [Dianati‏ (۱۲×)]
      ‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۴۶۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (-۶۶). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف وضعیت‌‌ها)
      ‏۰۶:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۲۸  صفحه آموزشی افریشم‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۰۹). . [Afrisham‏ (۵×)]
      ‏۱۳:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۷). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۹). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۹۳). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۰۳  تعریف و اصلاح گردش کارها‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۱۴). . [Dianati‏ (۹×)]
      ‏۱۲:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
     ‏۱۱:۵۲  اصلاح گردش کارها در دیاگرام‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳۱). . [Mansouri‏ (۸×)]
      ‏۱۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴۲۷). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۲). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶۸). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۲). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۰). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۳۰  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Afrisham‏ (۵×)]
      ‏۱۱:۳۰ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0204005.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۳۰ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0204004.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۳۰ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0204003.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۲۹ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0204002.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۲۹ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0204001.png را بارگذاری کرد ‏

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۳۹  اصلاح گردش کارها در دیاگرام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۵). . [Mansouri‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۳). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۳۱  تعریف و اصلاح گردش کارها‏‏ (۱۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۹۶). . [Dianati‏ (۱۴×)]
      ‏۱۳:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۳:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۳:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۳:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۵). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۳). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
     ‏۱۳:۱۶  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Dianati‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۱۶ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Bpm0213005.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۱۲ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Bpm0213004.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۰:۵۳ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Bpm0213003.jpg را بارگذاری کرد ‏

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۴۶  صفحه آموزشی افریشم‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۷۷۸). . [Afrisham‏ (۷×)]
      ‏۱۳:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۶). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۵). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲۴). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۳). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۴۵  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Afrisham‏ (۱۱×)]
      ‏۱۳:۴۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:BPM0217010.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۴۱ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217019.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۳۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217018.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۰۶ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217017.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۴۰ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217016.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۵۸ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217014.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۵۷ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217013.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۵۷ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217012.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۵۶ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217011.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۷:۵۶ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217010.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۶:۱۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217009.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۳:۴۱  تعریف و اصلاح گردش کارها‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۶۲۸). . [Dianati‏ (۵×)]
      ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲۰). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)