تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۲:۲۳
   

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۰۸:۵۶  برگه هزینه‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۹٬۹۷۴). . [Rezapoor‏ (۹×)]
      ‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۲۰۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۵:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۸۹۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۰

نو    ‏۰۷:۲۴  برگه هزینه‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۴۸۶). . [Rezapoor‏ (۷×)]
      ‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۶:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷٬۳۵۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « برگه هزینه جدید ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال ثبت رخداده...» ایجاد کرد)
     ‏۰۶:۴۶  صفحه آموزشی رضاپور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

نو    ‏۰۹:۲۱  انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲٬۱۹۷). . [Rezapoor‏ (۱۰×)]
      ‏۰۹:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۳۹۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک نوع هزینه)
      ‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۳۶۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه انواع هزینه انواع هزینه، فهرستی است از هزی...» ایجاد کرد)
     ‏۰۶:۵۰  صفحه آموزشی رضاپور‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۷٬۰۸۱). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۰۶:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷٬۱۳۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی صفحه با 'نرم افزار مدیریت هزینه نوسا انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه')
      ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۶:۱۷  نرم افزار مدیریت هزینه نوسا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹۰). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۰۶:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «تست» ایجاد کرد)