تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۴:۵۸
   

‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۴:۱۲  برگه هزینه‏‏ (۱۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۴٬۹۷۰). . [Rezapoor‏ (۱۴×)]
      ‏۱۴:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخداد های هزینه مرتبط با عملیات انبار)
      ‏۱۳:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹٬۴۴۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخداد های هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخداد های هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰٬۹۴۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳٬۶۸۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۹۱۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۹۰۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (فراخوانی رخدادها و برگه‌های انبار در برگه‌های هزینه)
      ‏۱۱:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعیین خودکار طرف حساب‌های اختصاصی)
      ‏۱۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (فراخوانی رخدادها و برگه‌های انبار در برگه‌های هزینه)
      ‏۱۰:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعیین خودکار طرف حساب‌های اختصاصی)
      ‏۱۰:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (برگه هزینه جدید)
      ‏۱۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷٬۴۰۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۰۹:۳۵  برگه هزینه‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۵٬۵۲۶). . [Rezapoor‏ (۶×)]
      ‏۰۹:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت هزینه)
      ‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت هزینه)
      ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۰۸۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تشکیل سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت هزینه)

‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۴:۲۴  برگه هزینه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۹٬۵۱۴). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۱۴:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰٬۱۵۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۵۲  برگه هزینه‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۸٬۱۳۹). . [Rezapoor‏ (۵×)]
      ‏۱۳:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۷۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷٬۲۲۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۰۳۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۱۳۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۳۶۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۱۱  برگه هزینه‏‏ (۱۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳٬۶۳۵). . [Rezapoor‏ (۱۴×)]
      ‏۱۳:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۳۲۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹٬۹۴۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۲۰۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۲۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۵:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۸۹۳). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۰

نو    ‏۰۷:۲۴  برگه هزینه‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۴۸۶). . [Rezapoor‏ (۷×)]
      ‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال)
      ‏۰۶:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷٬۳۵۲). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « برگه هزینه جدید ثبت رخدادهای هزینه غیر مرتبط با انبار و اموال ثبت رخداده...» ایجاد کرد)
     ‏۰۶:۴۶  صفحه آموزشی رضاپور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۹). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

نو    ‏۰۹:۲۱  انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲٬۱۹۷). . [Rezapoor‏ (۱۰×)]
      ‏۰۹:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۳۹۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف یک نوع هزینه)
      ‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵٬۳۶۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه انواع هزینه انواع هزینه، فهرستی است از هزی...» ایجاد کرد)
     ‏۰۶:۵۰  صفحه آموزشی رضاپور‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۷٬۰۸۱). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۰۶:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷٬۱۳۸). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی صفحه با 'نرم افزار مدیریت هزینه نوسا انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه')
      ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو    ‏۰۶:۱۷  نرم افزار مدیریت هزینه نوسا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹۰). . [Rezapoor‏ (۲×)]
      ‏۰۶:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۴). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو     ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Rezapoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «تست» ایجاد کرد)