تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۳:۵۴
   

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۵۷  صفحه آموزشی افریشم‏‏ (۱۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۷۶۴). . [Afrisham‏ (۱۴×)]
      ‏۱۳:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۱). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۳). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۴). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۷۸). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۶). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۵۰  اصلاح گردش کارها در دیاگرام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۱۶). . [Mansouri‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۶). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۶). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۶). . Mansouri (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۳:۰۰  (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Dianati‏؛ Afrisham‏ (۱۲×)]
      ‏۱۳:۰۰ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:BPM0217015.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۵۹ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217015.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۴۸ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:BPM0217003.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۸ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217008.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۷ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217007.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۷ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217006.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۷ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217005.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۶ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217004.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۶ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217003.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217002.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۲:۲۴ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:BPM0217001.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۱۵ . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Dig0301011.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۸:۲۴ . . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Bpm0213002.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۲:۴۱  تعریف و اصلاح گردش کارها‏‏ (۱۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۶۲۹). . [Dianati‏ (۱۵×)]
      ‏۱۲:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۱۲:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۵). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۲). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۵). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۸). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۶). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۷:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۶۴۹). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۶:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۶:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۰۷). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)
      ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۴). . Dianati (بحث | مشارکت‌ها) (تعریف گردش‌کار)

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۰۳  صفحه آموزشی افریشم‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴۳). . [Afrisham‏ (۴×)]
      ‏۱۳:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۹). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۴۰ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Afrisham (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ تازه‌ای از پرونده:Dig0301003.png را بارگذاری کرد ‏