نحوه تشکیل سند دستمزد از اطلاعات اصلی حقوق

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

پس از ثبت حقوق پرسنل، به منظور انعکاس مابه‌ازای مالی حقوق ثبت شد در سیستم مالی، با استفاده از روش‌های تشکیل سند دستمزد که از قبل در سیستم طراحی شده است، اقدام به تشکیل سند دستمزد خواهیم نمود. سندهای دستمزد در سه گونه "سند حقوق"، "سند معوقه" و "سند آزاد" قابل تشکیل هستند و به کمک آن ها، سندهای متنوعی مانند سند حقوق جاری، حقوق معوقه، پرداخت حقوق، پرداخت های موردی و ... از اطلاعات حقوق های ثبت شده قابل تشکیل خواهند بود. اطلاعات دستمزد می توانند به سه شکل "سرجمع برای تمام اقلام"، "سرجمع بر حسب یک معین کننذه" و یا "بدون رجمع و به ریز پرسنل" در سند حقوق منعکس شوند.


جهت تنظیم سند حقوق و دستمزد، از منوی " گزارش دستمزد " ، گزارش اصلی دستمزد ، را انتخاب نمائید.


گزارش اصلی دستمزد


و بعد از تعیین شرایط، در قسمت پایین صفحه " تنظیم برای تشکیل سند دستمزد " ، " حقوق " را انتخاب نمائید.

سپس، تکمه تصویب را انتخاب نمائید، تا پنجره گزارش اصلی دستمزد نمایش داده شود :


گزارش اصلی دستمزد


جهت تشکیل سند دستمزد از تکمه Gnl 096.png استفاده می‌شود. که شامل دو روش زیر می‌باشد :

  • تشکیل سند حقوق از رکورد تحت مکان نما : از این امکان جهت تشکیل سند برای یک یا تعدادی از پرسنل استفاده می‌شود.
برای انتخاب چند پرسنل پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.
برای انتخاب چند پرسنل که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک راست ماوس استفاده نمایید.


  • تشکیل سند حقوق از اطلاعات همه رکورها : از این امکان جهت تشکیل سند دستمزد برای تمامی پرسنل شرکت کننده در گزارش استفاده می‌شود.


پس از انتخاب یکی از دو روش بالا، پنجره روش تشکیل سند دستمزد مطابق شکل زیر باز می‌گردد :


روش‌های تشکیل سند دستمزد


بر روی روش تشکیل سند حقوق مورد نظر دابل کلیک نمائید. پنجره تائید تشکیل سند مطابق تصویر زیر نمایش داده می‌شود :


تایید


سپس بر روی تکمه تصویب کلیک نمائید. پنجره اطلاعات عمومی یک سند دستمزد مطابق تصویر زیر نمایش داده می‌شود :


اطلاعات عمومی یک سند دستمزد


پس از تکمیل اطلاعات فوق تکمه تصویب راانتخاب نمائید.

پنجره زیر نمایش داده می‌شود که شامل خلاصه‌ای از اطلاعات سند تشکیل شده می‌باشد :


آگاهی


سند حقوق برای پرسنل تشکیل و در فهرست اسناد دستمزد قابل مشاهده خواهد بود.

برای هر پرسنل در هر ماه فقط می‌توان یک سند حقوق تشکیل داد.
سند تشکیل شده به صورت پیش‌ نویس در سیستم ذخیره می‌شود.
تا زمانی که سند حقوق حذف نشده باشد، امکان حذف حقوق وجود نخواهد داشت.
جهت مشاهده اسناد دستمزد، لازم است از منوی " سند " ، " ملاحظه فهرست اسناد " ، نرم افزار دستمزد را انتخاب کرده و تصویب نمائید.


فهرست اسناد دستمزد


با توجه به این که اسناد دستمزد به صورت پیش نویس ذخیره می‌شود. جهت مشاهده، حتما تیک پیش نویس در گزارشات لحاظ شود.

تکمه تصویب را زده تا سند حاصله را ملاحظه و بررسی نمایید.


فهرست اسنادسند دستمزدcategory : بازگشت