نحوه اجرای پردازه‌های اضافی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

به منظور اعمال تغییرات در فیلدهای مشخصات پایه پرسنلی یا متغیر ماهیانه از " پردازه‌های اضافی " استفاده می‌گردد.


از کاربردهای پردازه اضافی می‌توان پردازه صفر ماهیانه و صفر سالیانه را نام برد.

 • صفر ماهیانه : جهت صفر کردن اطلاعات متغیر ماهیانه بعد از ثبت حقوق استفاده می‌شود.
 • صفر سالیانه : جهت صفر کردن آیتم‌هایی مانند درآمد مشمول مالیات پس از پایان سال و قبل از محاسبه حقوق سال جدید در مشخصات پایه پرسنلی اجرا می‌شود.


جهت اجرای پردازه‌های اضافی از منوی طراحی دستمزد گزینه " پردازه‌های اضافی " را انتخاب نمایید.


منوی طراحی دستمزد


پنجره " پردازه‌های اضافی " به شکل زیر باز می‌شود :


پردازه‌های اضافی


با انتخاب گزینه‌ی Gnl 266.png می‌توانید پردازه را ویرایش کنید که پنجره‌ی زیر نمایش داده می‌شود.


ویرایش یک برنامه، پردازه اضافیتکمه‌های موجود در پنجره " ویرایش یک برنامه، پردازه اضافی "، به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • جستجو و جایگزینی : جهت جستجو و جایگزینی عبارت مورد نظر، در پردازه اضافی از امکان مزبور استفاده می‌شود.
با انجام این‌ کار پنجره‌ای تحت عنوان " جستجو و جایگزینی " به شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو و جایگزینی


در پنجره فوق، عبارت مورد نظر(جهت جستجو در پردازه اضافی درج شده) را در قسمت " عبارت جستجو " تایپ نموده و در فیلد " عبارت جایگزین " ، عبارتی دیگر جهت جایگزینی را وارد نمایید.

در صورت خالی گذاشتن فیلد " عبارت جستجو " ، می‌توان عبارت وارد شده در فیلد عبارت جایگزین را به صورت یکباره در تمام سطرهای مورد نظر وارد نمود.

در صورت لزوم سایر تنظیمات را مطابق خواسته خود تغییر داده و جهت اعمال تغییرات بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

 • Gnl 021.png : با انتخاب این گزینه فیلدها و متغیرهای موجود در برنامه( پردازه اضافی ) در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده می‌شود.
 • Gnl 007.png: جهت ذخیره و تفسیر تغییرات اعمال شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png: جهت چاپ برنامه( پردازه اضافی ) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 002.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • برش ( حذف متن و انتقال به clipborad ) :
 • کپی (متن به clipborad) :
 • الصاق (متن از clipborad) :
 • انتخاب کل متن : • Gnl 176.png: با انتخاب این گزینه پنجره انتخاب یا درج یک برنامه یا دستور نمایش داده می‌شود که در آن توابع قابل استفاده در پردازه معرفی شده است.


انتخاب و درج یک دستور یا متغیر برنامه


 • Gnl 163.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • یکی از فیلدها : با انتخاب این گزینه پنجره انتخاب فیلد باز شده و می‌توانید فیلد مورد نظر را انتخاب نمایید.این گزینه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + W " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • یک سطر از جدول مقادیر ثابت  :با انتخاب این گزینه پنجره انتخاب مقادیر ثابت باز شده که می‌توانید مقادیر ثابت تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید . این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + T " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • کد یک عضو معین کننده  : جهت انتخاب اعضای معین کننده از این گزینه استفاده تمایید. این تکمه معادل کلید " Ctrl + E " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • کد یک نوع رخداد : با انتخاب این گزینه رخدادهای موجود در سیستم نمایش داده شده و می‌توانید رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید.
 برای اجرای پردازه ابتدا وارد مشخصات پایه یا اطلاعات متغیر ماهیانه یا رخداد شده و با استفاده از آیکن Gnl 200.png اجرای پردازه برای همه رکوردها یا سطر تحت مکان‌نما را انتخاب نمایید.
 با انتخاب این آیکن پنجره زیر باز می‌شود که پردازه مورد نظر را انتخاب کرده و تصویب نمایید.


انتخاب و اجرای یک پردازه اضافی


 اگر تیک گزینه‌ی " اجرای پردازه فقط برای پیش نمایش تغییرات در کاربرگ " را بزنید تغییرات حاصل از اجرای پردازه فقط نمایشی بوده و با بازخوانی کاربرگ دوباره به حالت قبل از اجرای پردازه برمی‌گردد.

category : بازگشت