قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
جز قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
سطر ۳: سطر ۳:
  
  
 +
قوانین مکمل کالاها و خدمات ........
  
  
 +
<div id="40800"> </div>
 +
=='''  افزودن یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش '''==
 +
جهت مشاهده، مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف قانون از پنجره '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' استفاده می‌شود.
  
  
 +
به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''" تعریف‌(قانون) "''' ، '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' را انتخاب نمایید.
  
  
 +
[[file:Sales-6-4-1.png|300px|thumb|center|تعریف قانون مکمل کالاها و خدمات ]]
  
  
 +
پنجره '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
  
  
+
[[file:Sales-6-4-2.png|700px|thumb|center|قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]]
 +
 
 +
 
 +
برای تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید.
 +
 
 +
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
 +
 
 +
در صورتیکه می‌خواهید تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
 +
 
 +
پنجره '''" تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 
 +
 
 +
[[file:Sales-6-4-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]]
 +
 
 +
 
 +
پنجره فوق از شش قسمت زیر تشکیل شده است :
 +
 
 +
* '''[[#40801|مشخصات اصلی]]'''
 +
* '''[[#40802|نتیجه اعمال قانون]]'''
 +
* '''[[#40803|شرایط اصلی]]'''             
 +
* '''[[#40804|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]'''
 +
* '''[[#40805|سایر شرایط]]'''
 +
* '''[[#40806|یادداشت]]'''
 +
 
 +
 
 +
<div id="40801"> </div>
 +
'''" مشخصات اصلی "'''
 
----
 
----
 +
در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات را درج نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Sales-6-4-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - مشخصات اصلی]]
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="40802"> </div>
 +
'''" نتیجه اعمال قانون "'''
 +
----
 +
در این قسمت نتایج اعمال یک قانون مکمل کالاها و خدمات را می توانید تنظیم نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Sales-6-4-4.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - نتیجه اعمال قانون]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="40803"> </div>
 +
'''" شرایط اصلی "'''
 +
----
 +
در این قسمت شرایط اصلی یک قانون مکمل کالاها و خدمات را می توانید درج نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Sales-6-4-5.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - شرایط اصلی]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="40804"> </div>
 +
'''" شرایط بر روی مشتری، نماینده ... "'''
 +
----
 +
در این قسمت می توان شرط بر روی '''" مشتری "'''، '''" نماینده "'''، '''" بازاریاب "''' و '''" طرف بدهکار "''' یک قانون مکمل کالاها و خدمات را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی [[#40500|گروه‌های محاسباتی]] اين مراکز نيز تعیین نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Sales-6-4-6.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="40805"> </div>
 +
'''" سایر شرایط "'''
 +
----
 +
در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی '''" شرایط تحویل "'''، '''" کالای مرکب "''' و '''" محل جغرافیایی "''' یک قانون مکمل کالاها و خدمات را تعریف نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Sales-6-4-7.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - سایر شرایط]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="40706"> </div>
 +
'''" یادداشت "'''
 +
----
 +
جهت درج یادداشت برای قانون مکمل کالاها و خدمات در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Sales-6-4-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - یادداشت]]
 +
 +
 +
با انجام این مراحل، یک قانون مکمل کالاها و خدمات تعریف می شود.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
<div id="40707"> </div>
 +
=='''اصلاح یک قانون مکمل کالاها و خدمات'''==
 +
----
 +
جهت اصلاح یک قانون مکمل کالاها و خدمات، مطابق شکل زیر از منوی '''" تعریف‌(قانون) "''' ، '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
[[file:Sales-6-4-1.png|300px|thumb|center|تعریف قانون مکمل کالاها و خدمات ]]
 +
 +
 +
پنجره '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
 +
 
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۵۳


قوانین مکمل کالاها و خدمات ........


افزودن یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش

جهت مشاهده، مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف قانون از پنجره " قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " استفاده می‌شود.


به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی " تعریف‌(قانون) " ، " قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " را انتخاب نمایید.


تعریف قانون مکمل کالاها و خدمات


پنجره " قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " به شکل زیر باز خواهد شد:


قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش


برای تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

در صورتیکه می‌خواهید تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش


پنجره فوق از شش قسمت زیر تشکیل شده است :


" مشخصات اصلی "


در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات را درج نمایید.


تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - مشخصات اصلی" نتیجه اعمال قانون "


در این قسمت نتایج اعمال یک قانون مکمل کالاها و خدمات را می توانید تنظیم نمایید.


تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - نتیجه اعمال قانون
" شرایط اصلی "


در این قسمت شرایط اصلی یک قانون مکمل کالاها و خدمات را می توانید درج نمایید.


تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - شرایط اصلی" شرایط بر روی مشتری، نماینده ... "


در این قسمت می توان شرط بر روی " مشتری "، " نماینده "، " بازاریاب " و " طرف بدهکار " یک قانون مکمل کالاها و خدمات را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی گروه‌های محاسباتی اين مراکز نيز تعیین نمایید.


تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - شرایط بر روی مشتری، نماینده ...
" سایر شرایط "


در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی " شرایط تحویل "، " کالای مرکب " و " محل جغرافیایی " یک قانون مکمل کالاها و خدمات را تعریف نمایید.


تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - سایر شرایط" یادداشت "


جهت درج یادداشت برای قانون مکمل کالاها و خدمات در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.


تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - یادداشت


با انجام این مراحل، یک قانون مکمل کالاها و خدمات تعریف می شود.اصلاح یک قانون مکمل کالاها و خدمات


جهت اصلاح یک قانون مکمل کالاها و خدمات، مطابق شکل زیر از منوی " تعریف‌(قانون) " ، " قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " را انتخاب نمایید.


تعریف قانون مکمل کالاها و خدمات


پنجره " قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " به شکل زیر باز خواهد شد:category : بازگشت