قراردادهای خرید(یا هزینه): تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 60900 تا 60999 استف...» ایجاد کرد)
 
سطر ۸: سطر ۸:
  
 
  ثبت اطلاعات مورد نیاز در زمان صدور رخدادهای هزینه به فایل Access (مطابق استاندارد TTMS) تعبیه شده‌اند.
 
  ثبت اطلاعات مورد نیاز در زمان صدور رخدادهای هزینه به فایل Access (مطابق استاندارد TTMS) تعبیه شده‌اند.
 +
 +
 +
 +
 +
بمنظور تعریف یک قرارداد جدید، از منوی '''" سند "'''، زیر منوی '''" برگه‌های هزینه "'''، گزینه '''" قرارداد خرید(یا هزینه) "''' را انتخاب نمایید:
 +
 +
 +
{عکس منوی سند و برگه‌های هزینه}
 +
 +
 +
محاوره قراردادهای خرید(یا هزینه)، مطابق شکل زیر باز خواهد شد:
 +
 +
 +
{عکس محاوره قراردادهای خرید یا هزینه}
 +
 +
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به قراردهای هزینه، جهت فیلتر شدن فهرست قراردادهای تعیین می‌گردد؛ جهت عبور از این مرحله برروی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.
 +
 +
 +
{عکس پنجره قراردادهای خرید یا هزینه}
 +
 +
 +
بنظور تعریف یک قرارداد جدید از کلید '''" Insert "''' و یا تکمه {...} استفاده نمایید:
 +
 +
فیلدهای مربوط به یک قرارداد شامل:
 +
 +
*'''تاریخ:''' در این قسمت تاریخ مربوط به قرارداد را وارد نمایید؛ جهت فراخوانی تقویم، در حالت ورود اطلاعات فیلد تاریخ، از کلید ترکیبی '''" Ctrl + Enter "''' استفاده نمایید.
 +
 +
*'''سری:''' در این قسمت سری قرارداد خرید را وارد نمایید؛ پیش‌فرض سری قراردادهای خرید از قسمت تنظیمات سیستم برای کاربران قابل تعیین می‌باشد.
 +
 +
*'''شماره:''' در این قسمت یک شماره به قرارداد خرید اختصاص دهید، در صورت خالی گزاشتن این فیلد سیستم بصورت خودکار یک شماره از ادامه شماره‌های ثبت شده در سیستم با توجه به سری مربوطه، به قرارداد اختصاص خواهد داد.
 +
 +
در هر سری، شماره گذاری قراردادها از 1 آغاز خواهد شد.
 +
 +
درج شماره تکراری در یک سری امکانپذیر نخواهد بود.
 +
 +
*'''شماره شناسایی قرارداد:''' در این قسمت عبارت شناسایی قرارداد را وارد نمایید. این عبارت به عنوان شماره قرارداد در استاندارد TTMS به فایل اکسس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 +
 +
*موضوع: در این قسمت موضوع قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد موضوع، از کلید ترکیبی '''" Ctrl + Enter "'''، استفاده نمایید.
 +
 +
*'''وضعیت:''' در این قسمت وضعیت قرارداد مورد نظر را تعیین نمایید:
 +
 +
:*'''جاری:''' قراردادهایی که در وضعیت جاری قراردارند قابل استناد در برگه‌های هزینه خواهند بود.
 +
 +
:*'''خاتمه یافته:''' این وضعیت برای قرارداد هایی که هزینه مربوط به آنها(نسبت به بهای کل قرارداد) ثبت شده است در نظر گرفته می‌شود.
 +
 +
:*'''لغو شده:''' قراردادهای که در وضعیت لغو شده قرار می‌گیرند قابل استناد در برگه‌های هزینه نخواهند بود.
 +
 +
*'''بهای کل قرارداد:''' در این قسمت بهای کل قرارداد تعیین خواهد شد.
 +
 +
*'''کد طرف قرارداد:''' در این قسمت کد تفصیلی مربوط به طرف قرارداد تعیین نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از عبارت '''" Enter + / "''' جهت جستجوی تفصیلی از درخت تفصیلی‌ها و از عبارت '''" Enter + // "''' جهت جستجو در نام تفصیلی‌ها، استفاده نمایید.
 +
 +
*'''نام تفصیلی طرف قرارداد:''' نام تفصیلی طرف قرارداد بصورت خودکار با وارد نمودن '''" کد طرف قرارداد "''' درج خواهد شد.
 +
 +
*'''شرح:''' در این قسمت شرح قرارداد را وارد نمایید؛

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۵قراردادهای خرید یا هزینه بمنظور ارتباط برگه‌های و کنترل هزینه‌های مربوط به یک قرارداد از بابت مبلغ کل قرارداد


ثبت اطلاعات مورد نیاز در زمان صدور رخدادهای هزینه به فایل Access (مطابق استاندارد TTMS) تعبیه شده‌اند.بمنظور تعریف یک قرارداد جدید، از منوی " سند "، زیر منوی " برگه‌های هزینه "، گزینه " قرارداد خرید(یا هزینه) " را انتخاب نمایید:


{عکس منوی سند و برگه‌های هزینه}


محاوره قراردادهای خرید(یا هزینه)، مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


{عکس محاوره قراردادهای خرید یا هزینه}


در این قسمت اطلاعات مربوط به قراردهای هزینه، جهت فیلتر شدن فهرست قراردادهای تعیین می‌گردد؛ جهت عبور از این مرحله برروی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.


{عکس پنجره قراردادهای خرید یا هزینه}


بنظور تعریف یک قرارداد جدید از کلید " Insert " و یا تکمه {...} استفاده نمایید:

فیلدهای مربوط به یک قرارداد شامل:

 • تاریخ: در این قسمت تاریخ مربوط به قرارداد را وارد نمایید؛ جهت فراخوانی تقویم، در حالت ورود اطلاعات فیلد تاریخ، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter " استفاده نمایید.
 • سری: در این قسمت سری قرارداد خرید را وارد نمایید؛ پیش‌فرض سری قراردادهای خرید از قسمت تنظیمات سیستم برای کاربران قابل تعیین می‌باشد.
 • شماره: در این قسمت یک شماره به قرارداد خرید اختصاص دهید، در صورت خالی گزاشتن این فیلد سیستم بصورت خودکار یک شماره از ادامه شماره‌های ثبت شده در سیستم با توجه به سری مربوطه، به قرارداد اختصاص خواهد داد.
در هر سری، شماره گذاری قراردادها از 1 آغاز خواهد شد.
درج شماره تکراری در یک سری امکانپذیر نخواهد بود.
 • شماره شناسایی قرارداد: در این قسمت عبارت شناسایی قرارداد را وارد نمایید. این عبارت به عنوان شماره قرارداد در استاندارد TTMS به فایل اکسس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 • موضوع: در این قسمت موضوع قرارداد را وارد نمایید؛ در صوررت نیاز می‌توانید جهت جستجو و استفاده از عبارت‌های مشابه ثبت شده، در حالت ورود اطلاعات فیلد موضوع، از کلید ترکیبی " Ctrl + Enter "، استفاده نمایید.
 • وضعیت: در این قسمت وضعیت قرارداد مورد نظر را تعیین نمایید:
 • جاری: قراردادهایی که در وضعیت جاری قراردارند قابل استناد در برگه‌های هزینه خواهند بود.
 • خاتمه یافته: این وضعیت برای قرارداد هایی که هزینه مربوط به آنها(نسبت به بهای کل قرارداد) ثبت شده است در نظر گرفته می‌شود.
 • لغو شده: قراردادهای که در وضعیت لغو شده قرار می‌گیرند قابل استناد در برگه‌های هزینه نخواهند بود.
 • بهای کل قرارداد: در این قسمت بهای کل قرارداد تعیین خواهد شد.
 • کد طرف قرارداد: در این قسمت کد تفصیلی مربوط به طرف قرارداد تعیین نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از عبارت " Enter + / " جهت جستجوی تفصیلی از درخت تفصیلی‌ها و از عبارت " Enter + // " جهت جستجو در نام تفصیلی‌ها، استفاده نمایید.
 • نام تفصیلی طرف قرارداد: نام تفصیلی طرف قرارداد بصورت خودکار با وارد نمودن " کد طرف قرارداد " درج خواهد شد.
 • شرح: در این قسمت شرح قرارداد را وارد نمایید؛