فهرست پیش فاکتورها و قراردادها: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (سطح محافظت «فهرست پیش فاکتورها و قراردادها» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(۱۳ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
 
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 44100 تا 44199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "44104"-->
 
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 44100 تا 44199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "44104"-->
__TOC__
 
  
<div id="44100"> </div>
+
به منظور مشاهده و پیگیری برگه‌های پیش‌فاکتور و قراردادی که توسط کاربران تنظیم شده است، می‌توان از '''" فهرست پیش فاکتورها و قراردادها "''' استفاده کرد و با کمک امکاناتی که در محاوره ابتدایی گزارش وجود دارد مجموعه شرایط مختلفی تنظیم کرد.
=='''فهرست پیش فاکتورها و قراردادها'''==
+
 
به منظور ملاحظه فهرست پیش فاکتورها و قراردادها، از منوی '''" فروش "'''، گزینه '''" فهرست پیش فاکتورها و قراردادها "''' را انتخاب نمایید.
+
 
 +
به منظور ملاحظه'''" فهرست پیش فاکتورها و قراردادها "'''، از منوی'''" فروش "'''، گزینه '''" فهرست پیش فاکتورها و قراردادها "''' را انتخاب نمایید.
  
  
سطر ۱۳۵: سطر ۱۳۵:
  
  
[[file:Sales-3-5-7.png|1000px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
+
[[file:Sales-3-5-7.png|1010px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
 +
 
 +
 
 +
چنانچه از برگه پیش فاکتور یا قرارداد در فاکتور فروش استفاده نماییم وضعیت برگه‌ها از '''" جاری "''' به '''" مختومه "''' تبدیل می‌شود.
  
  
سطر ۱۴۲: سطر ۱۴۵:
  
 
<div id="44104"> </div>
 
<div id="44104"> </div>
=='''نوار ابزار پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها'''==
+
'''نوار ابزار پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها'''
  
 
تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''" فهرست پیش فاکتورها و قراردادها "''' به شرح زیر می‌باشند :
 
تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''" فهرست پیش فاکتورها و قراردادها "''' به شرح زیر می‌باشند :
سطر ۱۴۸: سطر ۱۵۱:
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
::[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
::[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
::[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
----
 
  
 
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Alt + F9 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Alt + F9 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
سطر ۱۶۱: سطر ۱۶۳:
 
*[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 
*[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
:*[[file:gnl 021.png|25px]] '''ملاحظه برگه تحت مکان نما''' : جهت ملاحظه برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
::[[file:gnl 021.png|25px]] '''ملاحظه برگه تحت مکان نما''' : جهت ملاحظه برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
:*'''ملاحظه فرم ویرایش برگه''' : جهت ملاحظه فرم ویرایش برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.این تکمه معادل کلیدهای '''" Ctrl + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
::'''ملاحظه فرم ویرایش برگه''' : جهت ملاحظه فرم ویرایش برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.این تکمه معادل کلیدهای '''" Ctrl + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
:*'''فهرست شماره/سری استفاده نشده''' : جهت ملاحظه شماره‌های استفاده نشده با توجه به سری برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
::'''فهرست شماره/سری استفاده نشده''' : جهت ملاحظه شماره‌های استفاده نشده با توجه به سری برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
  
 
*[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
*[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
  
 
*[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ  فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌‌کلید می‌باشد.  
 
*[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ  فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌‌کلید می‌باشد.  
 +
  
 
*[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش  فهرست پیش فاکتورها و قراردادها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
*[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش  فهرست پیش فاکتورها و قراردادها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
----
 
  
 
*[[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 
*[[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
  
 
  تغییر فرم نمایش گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 
  تغییر فرم نمایش گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 +
 +
* [[file:gnl 002.png|25px]]: جهت شماره‌گذاری مجدد برگه‌های علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد:
 +
 +
 +
[[file:Sales-3-5-8.png|600px|thumb|center|شماره گذاری مجدد پیش فاکتورها یا قراردادها]]
 +
 +
 +
* [[file:gnl 252.png|25px]]: جهت ملاحظه مدارک آرشیو مربوط به برگه‌های تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
  
 
----
 
----
 
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۳۴


به منظور مشاهده و پیگیری برگه‌های پیش‌فاکتور و قراردادی که توسط کاربران تنظیم شده است، می‌توان از " فهرست پیش فاکتورها و قراردادها " استفاده کرد و با کمک امکاناتی که در محاوره ابتدایی گزارش وجود دارد مجموعه شرایط مختلفی تنظیم کرد.


به منظور ملاحظه" فهرست پیش فاکتورها و قراردادها "، از منوی" فروش "، گزینه " فهرست پیش فاکتورها و قراردادها " را انتخاب نمایید.


منوی فروش


پنجره " فهرست پیش فاکتورها و قراردادها " به شکل زیر باز می‌شود.


فهرست پیش فاکتورها و قراردادها


پنجره فوق از سه قسمت زیر تشکیل شده است :


محتوی


در قسمت محتوی، اطلاعات اصلی برای اخذ گزارش " فهرست پیش فاکتورها و قراردادها " را درج نمایید.


فهرست پیش فاکتورها و قراردادها - محتوی


 • شامل برگه‌های : در این قسمت می‌توانید سال مالی مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • محدوده تاریخ از : در این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • محدوده شماره/سری از : در این قسمت می‌توانید محدوده شماره شماره/سری پیش فاکتورها و قراردادها مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • شامل برگه‌های/تعیین بخش : در این قسمت می‌توانید بخش پیش فاکتورها و قراردادها مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • محدوده کد مشتری از : در این قسمت می‌توانید محدوده کد مشتری مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • الگوی کد مشتری : در این قسمت می‌توانید الگوی کد مشتری مورد نظرتان جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • محاسبه کسور و اضافات : در این قسمت می‌توانید محدودیتی را برای محاسبه و یا عدم محاسبه کسور و اضافات در پیش فاکتورها و قراردادها، جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها تعیین نمایید.


 • نوع فروش : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای نوع فروش جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • مرکز فروش : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای مرکز فروش جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • شرایط تحویل : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای شرایط تحویل جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


 • نحوه پرداخت : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای نحوه پرداخت جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.
می‌توانید با انتخاب گزینه نقدی یا اعتباری، نقدی یا اعتباری بودن پیش فاکتورها و قراردادها را مشخص نمایید. 


 • سایر پارامترها : در این قسمت می‌توانید محدوده یا الگوی برای طرف بدهکار، نماینده فروش، بازاریاب،محل جغرافیایی و محدوده‌ای برای تاریخ خاتمه اعتبار و تاریخ سررسید تحویل جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.


سایر پارامترها


 • وضعیت برگه‌ها : در این قسمت می‌توانید محدودیت برای وضعیت برگه ها جهت نمایش گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها را تعیین نمایید.
 • فقط برگه‌های جاری(درخواست نشده) : با انتخاب این گزینه فقط برگه‌هایی را در گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مشاهده می‌نمایید که برای آن برگه درخواست خروج کالا از انبار تنظیم نشده باشد.
لازم به ذکر است اگر برگه درخواست خروج از انبار تعریف نموده باشید ولی همه مقدار برگه پیش فاکتور یا قرارداد، درخواست نشده باشد باز هم وضعیت برگه به صورت جاری(درخواست نشده) خواهد بود و در همین گزارش قابل ملاحظه می‌باشند.
 • فقط برگه‌های جاری(تحویل نشده) : با انتخاب این گزینه برگه‌هایی را در گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مشاهده می‌نمایید که برای آن هنوز برگه خروج از انبار تنظیم نشده است.
لازم به ذکر است اگر همه مقدار برگه پیش فاکتور یا قرارداد تحویل نشده باشد(برگه خروج از انبار برای کل مقدار برگه تدوین نشده باشد)،وضعیت برگه به صورت جاری(تحویل نشده) خواهد بود و در همین گزارش قابل ملاحظه می‌باشند.
 • فقط برگه‌های جاری(فاکتور نشده) : با انتخاب این گزینه برگه‌هایی را در گزارش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مشاهده می‌نمایید که برای آن فاکتور فروش تنظیم نشده باشد.
لازم به ذکر است اگر همه مقدار برگه پیش فاکتور یا قرارداد فاکتور نشده باشد، وضعیت برگه به صورت جاری(فاکتور نشده) خواهد بود و در همین گزارش قابل ملاحظه می‌باشند.
 • قرارداد الحاقی در نظر گرفته نشود : به صورت پیش فرض سیستم صورت وضعیت قراردادها(مانند جمع بهای برگه) را با تاثیری که از قراردادهای الحاقی می‌پذیرند نمایش خواهد داد. چنانچه می‌خواهید صورت وضعیت قرارداد را بدون توجه به قراردادهای الحاقی داشته باشید تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.


 • فرم نمایش فهرست : در این قسمت می‌توانید یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.


شرایط


در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش " فهرست پیش فاکتورها و قراردادها " را تعیین نمایید.


فهرست پیش فاکتورها و قراردادها - شرایط


 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.


 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت " ترتیب "، می‌توانید ترتیب نمایش جهت مشاهده گزارش برگه‌های فروش تعیین نمایید.


فهرست پیش فاکتورها و قراردادها - ترتیب


پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " فهرست پیش فاکتورها و قراردادها " به شکل زیر باز شود :


فهرست پیش فاکتورها و قراردادها


چنانچه از برگه پیش فاکتور یا قرارداد در فاکتور فروش استفاده نماییم وضعیت برگه‌ها از " جاری " به " مختومه " تبدیل می‌شود.


در قسمت پایین صفحه، جزئیات سطر تحت مکان‌نما نمایش داده می‌شود.


نوار ابزار پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها

تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره " فهرست پیش فاکتورها و قراردادها " به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
Gnl 021.png ملاحظه برگه تحت مکان نما : جهت ملاحظه برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
ملاحظه فرم ویرایش برگه : جهت ملاحظه فرم ویرایش برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.این تکمه معادل کلیدهای " Ctrl + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
فهرست شماره/سری استفاده نشده : جهت ملاحظه شماره‌های استفاده نشده با توجه به سری برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست پیش فاکتورها و قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست پیش فاکتورها و قراردادها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
تغییر فرم نمایش گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • Gnl 002.png: جهت شماره‌گذاری مجدد برگه‌های علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد:


شماره گذاری مجدد پیش فاکتورها یا قراردادها


 • Gnl 252.png: جهت ملاحظه مدارک آرشیو مربوط به برگه‌های تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت