فهرست رخدادهای انبار

از NOSA Wiki
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۴۲ توسط Siavash (بحث | مشارکت‌ها) (سطح محافظت «فهرست رخدادهای انبار» را تغییر داد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
پرش به: ناوبری، جستجو


فهرست رخدادهای انبار، به منظور ملاحظه ریز رخدادهای انبار ثبت شده در سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت مشاهده فهرست رخداد‌های انبار، مطابق شکل، از منوی " انبار " ، گزینه " فهرست رخدادهای انبار " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " فهرست رخدادهای انبار" به شکل زیر باز می‌شود :


فهرست رخداد‌های انبار


این پنجره شامل چهار قسمت زیر می‌باشد :


برگه‌ها


از قسمت " برگه‌ها "، فیلدهای مرتبط با برگه‌های انبار را تعیین نمایید.


فهرست رخداد‌های انبار - برگه‌ها


 • شامل برگه‌های : در این قسمت می‌توانید سال مالی گزارش را تعیین نمایید. در صورتیکه پایگاه اطلاعاتی شامل چند سال مالی باشد، امکان انتخاب تمام سال‌ها نیز در این قسمت وجود خواهد داشت.


 • پردازش ویژه ابتدای دوره : در صورتیکه در قسمت قبل، تمام سال‌ها را انتخاب کرده باشید، این گزینه فعال می‌شود. با انتخاب این گزینه، تنها رخدادهای مربوط به برگه‌های ابتدای دوره اولین سال مالی و برگه‌های انتهای دوره آخرین سال مالی در گزارش منعکس می‌شوند.


 • محدوده تاریخ : در این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ برگه‌ها را تعیین نمایید.


 • محدوده شماره سند از : در این قسمت می‌توانید محدوده اسناد شرکت کننده در گزارش را تعیین نمایید.


 • انواع برگه‌های انبار : در این قسمت می‌توانید نوع برگه‌های انبار شرکت کننده در گزارش را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • تمام انواع : با انتخاب این گزینه، تمام انواع برگه‌های انبار تعریف شده در سیستم نمایش داده می‌شوند.


 • محدوده شماره/سری از : در این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری برگه‌ها را تعیین نمایید.


 • وضعیت اسناد : در این قسمت می توانید وضعیت اسناد انبار را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :
 • پیش نویس : اسناد مربوط به برگه‌های پیش نویس، فاقد مبلغ هستند. برگه‌های پیش نویس در گزارش‌های مالی حاصل از اسناد انبار، شرکت داده نمی‌شوند.
 • عملیاتی : اسناد مربوط به برگه‌های عملیاتی، دارای مبلغ هستند. این برگه‌ها، در گزارش‌های مالی حاصل از اسناد انبار، شرکت داده می‌شوند.
 • تایید شده : برگه‌های انباری که سند آن‌ها در نرم افزار حسابداری نیز منعکس شده باشند، در وضعیت تایید شده قرار دارند.


 • شامل برگه‌های : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی، بخش برگه‌ها را در این قسمت انتخاب نمایید.


 • فرم نمایش فهرست : در این قسمت می‌توانید یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.
جهت تغییر فرم‌های نمایشی و چاپی، می‌توانید از قسمت تنظیمات سیستم برای تمام کاربران استفاده نمایید.


رخدادها


از قسمت " رخدادها "، فیلدهای مرتبط با سطرهای برگه‌های انبار(رخدادها) را تعیین نمایید.


فهرست رخداد‌های انبار - محتوی


 • محدوده کد کالا : در صورتیکه می‌خواهید تنها رخدادهای محدوده‌ای از کالاها نمایش داده شوند، محدوده کد کالاها را در این قسمت وارد نمایید.


 • الگوی کد کالا : در صورتیکه کد کالاهای موردنظر دارای الگوی مشخصی می‌باشند، الگوی کد کالا را در این قسمت وارد نمایید.


 • محدوده کد مرکز : در صورتیکه می‌خواهید تنها رخدادهای محدوده‌ای از مراکز نمایش داده شوند، محدوده کد مراکز را در این قسمت وارد نمایید.


 • الگوی کد مرکز : در صورتیکه کد مراکز موردنظر دارای الگوی مشخصی می‌باشند، الگوی کد مرکز را در این قسمت وارد نمایید.


 • شامل رخدادهای : در صورتیکه می‌خواهید رخدادهای مربوط به یک انبار خاص را ملاحظه نمایید، انبار مورد نظر را انتخاب نمایید. در غیر اینصورت، با انتخاب گزینه تمام انبارها، رخدادهای مربوط به کلیه‌ی انبارها نمایش داده می‌شود.


 • واحد سنجش مقدار : در صورتیکه می‌خواهید حضور رخدادها را بر اساس واحد ثبت شده برای هر کالا تعیین نمایید، واحد موردنظر را انتخاب نمایید.


 • انواع طرف‌حساب : در این قسمت می‌توان حضور رخدادها را براساس نوع طرف حساب تعیین شده برای آن در برگه، محدود نمایید. انواع طرف حساب‌ها به شرح زیر می‌باشند :
 • آزاد : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که طرف حساب آن‌ها آزاد است نمایش داده می‌شود.


 • عمومی : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که طرف حساب آن‌ها عمومی است نمایش داده می‌شود.


 • اختصاصی : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که طرف حساب آن‌ها اختصاصی است نمایش داده می‌شود.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید انواع رخدادهای برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
 • برآوردی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آن‌ها را با وضعیت بهای " برآوردی " درج نموده‌اید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
 • برآوردی به واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " درج شده‌اند.
 • واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود، آن‌ها را با وضعیت بهای " واقعی " درج نموده‌اید.
 • واقعی شده : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای " برآوردی " درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.


 • انواع رخداد : با فشردن این تکمه پنجره انتخاب انواع " رخدادها " باز شده و می‌توانید رخدادهای مورد نظر را در این قسمت انتخاب نمایید.


انواع رخدادها


 • محدوده کد بچ : در این قسمت می‌توان حضور رخدادهای مربوط به کالا را براساس " دارای بچ " و یا " فاقد بچ " بودن، تعیین نمود.
در صورت انتخاب گزینه " دارای بچ " می‌توان محدوده کد بچ مورد نظر را در فیلدهای مربوطه، وارد نمود.


 • رخدادهای فاقد مانده درنظر گرفته نشوند : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای فاقد مانده در گزارش صرف‌ نظر خواهد شد.


 • رخدادهای فاکتور شده درنظر گرفته نشوند : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای فاکتور شده در گزارش صرف نظر خواهد شد.


 • رخدادهای " برگشت دوره جاری " به صورت مستقل بازنمایی شوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهای مربوط به برگشت دوره جاری به‌صورت مستقل، در گزارش درج خواهند شد.


 • رخدادهای " تعدیل " به‌ صورت مستقل بازنمایی شوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهای تعدیل به‌صورت مستقل، در گزارش درج خواهند شد.


 • رخدادهای " اصلاح بهای وارده " به صورت مستقل بازنمایی شوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهای اصلاح بهای وارده، به‌صورت مستقل در گزارش درج خواهند شد.


 • تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش(تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند : با انتخاب این گزینه تغییرات مربوط به رخدادها تنها در محدوده تعیین شده محاسبه خواهند شد.


شرایط


در این قسمت، شرایط موردنظر جهت اخذ فهرست رخدادهای انبار را تعیین نمایید.


فهرست رخداد‌های انبار - شرایط


 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمائید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمائید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمائید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

چنانچه بخواهید بیش از یک شرط اعمال شود، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " نمایید.
 • برای ذخیره شرط، تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمائید.
 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در این قسمت، ترتیب نمایش فهرست رخدادهای انبار را بر اساس فیلدهای موجود تعیین نمایید.


فهرست رخداد‌های انبار - ترتیب


 • فیلدی را که می‌خواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا Gnl 187.png را فشار دهید.
 • جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا Gnl 186.png را فشار دهید.
 • جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب نزولی یا Gnl 188.png به ترتیب صعودی استفاده نمود.


بعد از تکمیل قسمت‌های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " فهرست رخدادهای انبار " به شکل زیر باز شود :


فهرست رخداد‌های انبار


نوار ابزار فهرست رخدادهای انبار


تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره " فهرست رخدادهای انبار " به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :


ملاحظه برگه و اسناد


 • ملاحظه برگه تحت مکان‌نما : جهت ملاحظه برگه انبارِ رخداد تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • ملاحظه درخت رخداد انبار تحت مکان‌نما : جهت ملاحظه درخت رخداد انبار تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه درخت رخداد(از دید فروش) : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ملاحظه سند تحت مکان‌نما : جهت ملاحظه سند انبار رخداد تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • فهرست شماره سریال‌های تکراری  : در صورتیکه برای کالاها شماره سریال وارد نموده باشید، جهت مشاهده فهرست شماره سریال‌های تکراری در رخدادهای مربوطه، می‌توانید از این گزینه استفاده نمایید.


 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در فهرست برگه‌های انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ فهرست برگه‌های انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست برگه‌های انبار در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌‌کلید می‌باشد.
تغییر فرم نمایش گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.category : بازگشت