فهرست اسناد

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو

به منظور ملاحظه فهرست اسناد، از منوی سند، گزینه " ملاحظه فهرست اسناد " را انتخاب نمایید.


منوی سند


پنجره "فهرست اسناد" بشکل زیر باز می‌شود.

قسمت " محدوده "، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.


فهرست اسناد


 • فهرست اسناد نرم افزار  : نرم افزار حسابداری را انتخاب کنید.
 • فقط اسناد سال مالی 13xx  : با انتخاب گزینه " فقط اسناد سال مالی 13xx "، امکان وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه Gnl 092.png نیز انتخاب نمود.
 • اسناد تمام سال‌های مالی  : با انتخاب گزینه " اسناد تمام سال‌های مالی "، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.
 • گزارش حاوی اسناد  : به منظور انتخاب " بخش " اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود.

بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :

 • تمام بخش‌ها : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
 • یک بخش خاص : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود، در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.


 • از قسمت " انوع سند " می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • از قسمت " وضعیت اسناد "، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود:
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده

در قسمت " شرایط "، می‌توان روی گزارش فهرست اسناد شرط قرار داد.


فهرست اسناد


در قسمت " ترتیب "، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای فهرست اسناد تعیین نمود.


فهرست اسناد


پس از تعیین " محدوده "، " شرایط "و " ترتیب " مورد نظر خود، تکمه تصویب را کلیک نمایید تا پنجره فهرست اسناد حسابداری باز شود.


فهرست اسناد حسابداری


در پنجره " فهرست اسناد حسابداری " می‌توان روی سند مورد نظر Enter نموده و از امکان اصلاح اسناد استفاده نمود. همچنین با انتخاب سند مورد نظر می‌توان از امکان تایید و نهایی کردن اسناد استفاده نمود.


ستون‌های پنجره " فهرست اسناد حسابداری " به ترتیب از راست به چپ شامل موارد زیر می‌باشد.

 • شماره

شماره سند، یک مجموعه از اعداد سریالی می‌باشد که در بخش‌های مختلف و در سال‌های مالی مختلف قابل تکرار است و همچنین جابجا کردن سند (با تغییر تاریخ یا به صورت مستقیم در یک تاریخ) منجر به تغییر شماره‌ سندهایی می‌شود که بین ردیف قبلی و جدید سند واقع شده‌اند.

 • تاریخ سند

تاریخ سند ثبت شده‌ می‌باشد.

 • شرح سند

اطلاعات درج شده در شرح سند می‌باشد.

 • مبنا

شماره‌ای است که سیستم به شکل انتخابی برای سند در نظر می‌گیرد و فقط برای این است که در صورت در اختیار داشتن یک برگ سند چاپ شده بتوانید مستقل از اتفاقاتی که در شماره سند رخ داده است، سند مربوط را در سیستم پیدا کنید.

 • توالی

شماره‌ای است که سیستم برای سند (به ترتیب ثبت رخداد) در نظر می‌گیرد و یک شماره‌ غیر تکراری است (بر خلاف شماره‌ سند که در بخش‌های مختلف و در سال‌های مالی مختلف قابل تکرار است) و توالی درج سند را، مستقل از تاریخ، بخش و سال مالی بازنمایی می‌کند.

شماره توالی لزوما یک مجموعه از اعداد سریالی نیست مثلا اگر یک سند را حذف نمایید یا تاریخ آن را تغییر دهید، شماره سندها همیشه در سیستم مرتب خواهند بود و همه‌ شماره‌ها نیز وجود خواهند داشت به همین دلیل حذف سند یا درج سند به تاریخ‌های قبلی منجر به تغییر شماره‌ سندهای بعدی می‌شود و همچنین جابجا کردن سند (با تغییر تاریخ یا به صورت مستقیم در یک تاریخ) منجر به تغییر شماره‌ سندهایی می‌شود که بین ردیف قبلی و جدید سند واقع شده‌اند.

 • نسخه

تعداد دفعات ویرایش سند را نشان می‌دهد.

 • عطف

اگر فیلد اختیاری شماره عطف را در پنجره "اطلاعات عمومی سند حسابداری " هنگام ثبت سند حسابداری جدید وارد نمایید، می‌توانید این شماره را در ستون عطف مشاهده نمایید.

 • بخش

بخش یا شعبه ثبت شده را نشان می‌دهد.

 • نوع سند

نوع سند(عادی، افتتاحیه، اختتامیه، سود و زیان)انتخاب شده در قسمت محدوده را نشان می‌دهد.

 • وضعیت اسناد

وضعیت اسناد بر طبق «پیش نویس»، «عملیاتی»، «تایید شده» و «نهایی شده» نشان داده می‌شود.

 • تنظیم کننده

نام تغییر دهنده سند به حالت پیش نویس را نشان می‌دهد.

 • بررسی کننده

نام تغییر دهنده سند به حالت عملیاتی را نشان می‌دهد.

 • تایید کننده

نام تایید کننده سند را نشان می‌دهد.

 • آخرین اصلاح کننده

نام آخرین اصلاح کننده سند را نشان می‌دهد.