صفحه آموزشی سیاوش: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
 
سطر ۱: سطر ۱:
 
* [[دستمزد فاز 2]]
 
* [[دستمزد فاز 2]]
 
* [[سوالات کاربردی نرم‌افزار حسابداری]]
 
* [[سوالات کاربردی نرم‌افزار حسابداری]]
 +
* [[سوالات کاربردی نرم‌افزار دریافت و پرداخت]]
 
* [[سوالات کاربردی نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت]]
 
* [[سوالات کاربردی نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت]]
 
* [[سوالات کاربردی نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی]]
 
* [[سوالات کاربردی نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۲ساخت جدول

1

حساب‌ها تفصیلی‌ها کالاها

ریز عملیات یک حساب
دفتر یک حساب

ریز عملیات یک تفصیلی
دفتر یک تفصیلی

عملیات کالا2

نرم‌افزار حسابداری نوسا
حساب‌ها تفصیلی‌ها
ریز عملیات یک حساب ریز عملیات یک تفصیلی
دفتر یک حساب دفتر یک تفصیلی3

نرم‌افزار حسابداری نوسا
حساب‌ها تفصیلی‌ها
ریز عملیات یک حساب ریز عملیات یک تفصیلی
دفتر یک حساب دفتر یک تفصیلی4

نرم‌افزار حسابداری نوسا
حساب‌ها تفصیلی‌ها
ریز عملیات یک حساب ریز عملیات یک تفصیلی
دفتر یک حساب دفتر یک تفصیلی
خلاصه عملیات یک حساب خلاصه عملیات یک تفصیلی5

نرم‌افزار حسابداری نوسا
حساب‌ها تفصیلی‌ها کالاها
ریز عملیات یک حساب درخت حساب‌ها ریز عملیات یک تفصیلی
دفتر یک حساب دفتر یک تفصیلی عملیات کالا
خلاصه عملیات یک حساب خلاصه عملیات یک تفصیلی درخت تفصیلی‌ها6

نرم‌افزار حسابداری نوسا
حساب‌ها تفصیلی‌ها کالاها
1 ریز عملیات یک حساب درخت حساب‌ها ریز عملیات یک تفصیلی
2 دفتر یک حساب دفتر یک تفصیلی درخت تفصیلی‌ها
3 خلاصه عملیات یک حساب خلاصه عملیات یک تفصیلی عملیات کالا

تست


7

عملیات
تغییر رنگ عناوین

NOSA

NOSA

NOSA

NOSA

NOSA

جهت دسترسی به کد رنگ‌ها از لینک Using_Colours استفاده نمایید.category : بازگشت