صفحه آموزشی رضاپور

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
از برگه برگشت خروج جهت برگشت رخدادهای ثبت شده در یک برگه خروج (در دوره جاری و یا دوره قبل)، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برگه از نوع ورود بوده و جهت تدوین آن (در صورتی که مربوط به رخدادهای دوری مالی جاری می‌باشد) تعیین مرجع الزامی‌ می‌باشد.

تنظیم برگه برگشت خروج(دوره جاری)

به منظور تعریف یک برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل، از منوی " انبار " ،" برگه‌های انبار جدید "،" برگشت خروج(دوره جاری)" را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " تدوین اطلاعات عمومی برگه " مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:


تدوین اطلاعات عمومی برگه


پنجره مذکور، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
برگه


در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه برگشت از خروج تعیین می‌گردد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه


انبار: در این قسمت انبار مورد نظر جهت برگشت کالا به آن را انتخاب نمایید.

نکته بسیار مهمی که در خصوص انتخاب انبار در زمان تعریف برگه‌های برگشت خروج(دوه جاری) وجود دارد، این است که انباری که خروج کالا از آن صورت گرفته است باید جهت برگشت کالا، مورد استفاده قرار گیرد؛
به عبارت دیگر برگشت کالا تنها به انبار مرجع که خروج از آن انجام شده، میسر می‌باشد و در صورت نیاز به برگشت کالا به سایر انبارها میباست پس از ورود کالا به انبار مرجع از امکان نقل و انتقال استفاده نمایید. 

مرکز: در این قسمت، مرکز مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را وارد نمایید ؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.


تاریخ: در این قسمت تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج را وارد نمایید.

سری: در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف انواع برگه‌های ورود انبار، قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.

در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.

شرح: در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 092.png و پنجره جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار شرح مورد نظر را انتخاب نمود:


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.

شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه Gnl 297.png کلیک نمایید.

در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش " شرح " اصلاح نموده و برروی تکمه تصویب کلیک نمایید.


شرح لاتین: در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.

در این بخش تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج، الزامی‌ می‌باشد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه


سند


از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات تدوین هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.

در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه برگشت خروج دوره جاری، تعیین خواهد شد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند


شماره سند: دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.

شماره مبنا: در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.

شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.


بخش(شعبه): در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید.

شماره عطف: در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.

شماره ارجاع: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.

شماره پیگیری: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.


اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

طرف حساب عمومی


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت خروج تعیین می‌گردد.

از طرف حساب جهت بالانس نمودن رویداد مالی مربوط به رخدادهای انبار استفاده می‌شود.
سطرهایی از برگه که نوع طرف حساب آن‌ها عمومی تعیین شده باشد، از طرف حساب عمومی تعیین شده در استفاده خواهند کرد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی


به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به برگه‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه Gnl 093.png " تعیین خودکار طرف حساب عمومی " استفاده نمایید.

 • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در" طرف حساب عمومی برگه‌ها " طرف حساب(های) منطبق با شرایط برگه را شناسایی نموده و به آن اختصاص خواهد داد.
در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.


 • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:


 • حساب : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حساب‌ها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.


 • تفصیلی : در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.
جهت مطالعه توضیحات تکمیلی بخش ارتباط حساب با تفصیلی‌ها را مطالعه نمایید.

فهرست شرح‌های استاندارد

 • شرح : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه Gnl 092.png جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.
شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.


 • شرح لاتین : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.


نشانی


در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی


 • نشانی انبار : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار، با توجه به نشانی تعیین شده در تفصیلی مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد.
این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب قابل استفاده خواهد بود.
 • نشانی محل تحویل : در این قسمت می‌توان اطلاعات مربوط به نشانی محل تحویل را بصورت دستی و یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png تعیین نمود.

یادداشت


از این قسمت جهت یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.


محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشتپس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

پنجره " برگه برگشت خروج دوره جاری (جدید) " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


برگه برگشت خروج‌ دوره جاری (جدید)


به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید " Insert " در صفحه کلید و یا تکمه Gnl 000.png در نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه، استفاده نمایید.


 • انبار : در این قسمت انبار موردنظر جهت برگشت کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از آیکون Gnl 092.png استفاده نمایید.
برگشت خروج کالا تنها به انباری که خروج از آن صورت گرفته امکانپذیر می‌باشد.

 • نوع رخداد : در این قسمت نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب بصورت پیش‌فرض شامل: برگشت فروش(دره جاری)، برگشت مصرف(دوره جاری)، برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)، برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)، برگشت امانی(دوره جاری)، برگشت متفرقه(دوره جاری) می‌باشند.
توجه نمایید نوع رخداد برگشت منتخب به رخدادهای خروجی که به عنوان مرجع قابل گزینش می‌باشند مرتبط می‌باشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که نوع رخداد را برگشت فروش(دوره جاری) انتخاب نمایید، تنها رخدادهای فروش قابل برگشت توسط این رخداد خواهند بود.
با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخداد های ذکر شده فوق، متفاوت باشند. 


 • درخواست : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.
 • رسیدموقت : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.
 • مرجع : در این قسمت مرجع رخداد خروج جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور ضمن انتخاب فیلد مرجع، کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد.

حال با استفاده از تکمهGnl 092.png، وارد بخش فهرست رخداد‌های انبار، مطابق شکل زیر شوید:


فهرست رخداد‌های انبار


حال، رخداد خروج مورد نظر را در پنجره فهرست رخداد های انبار انتخاب نموده و با استفاده از تکمه Gnl 163.png و یا از طریق دابل‌ کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.

با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:


Inv-2-1-2-16.png


با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج درج خواهد شد.


توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست رسید موقت و یا مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست ، رسید موقت و مرجع را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند.
با انتخاب رخداد مرجع خروج، تمام اطلاعات مربوط به آن رخداد از جمله طرف حساب، برای رخداد برگشت خروج شناسایی شده و در برگه درج خواهد شد.
انتخاب رخداد مرجع برای رخداد های برگشت دوره جاری " الزامی‌ " می‌باشد.


 • کد کالا و نام کالا: در این قسمت کد یا نام کالای مورد نظر را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " (در فیلد کد کالا) و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.


 • مرکز : در این قسمت مرکز تعیین شده در بخش " تدوین اطلاعات عمومی برگه"، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت لزوم، جهت تغییر مرکز پیش فرض، از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.
 • بچ : در این قسمت بچ مربوط به رخداد خروج کالا بصورت خودکار درج خواهد شد.
 • مقدار : در این قسمت مقدار کالای موردنظر جهت برگشت را با توجه به واحد آن، وارد نمایید.
مقدار برگشت کالا نمی‌تواند بیشتر از رخداد خروج آن تعیین گردد.
 • مبلغ و بهای واحد کالا : مبلغ و بهای برگشت خروج کالا با توجه به بهای خروج آن بصورت خودکار پس از ذخیره برگه درج خواهد شد.
 • مقدار فرعی : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه Gnl 092.png مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.


تعیین مقدار و واحد فرعی


ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.

با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.


واحد فرعی: این قسمت پس از تعیین مقدار کالا از طریق واحد فرعی، بصورت خودکار درج خواهد شد.


سریال: در صورتی که کالای منتخب در رخداد خروج دارای شماره سریال می‌باشد، پس از انتخاب آن رخداد به عنوان مرجع، شماره سریال مربوط به کالا بصورت خودکار در این فیلد درج خواهد شد.


شرح عملیات:در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید.


به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.


جهت ذخیره برگه از تکمه Gnl 007.png (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید " F2 "، استفاده نمایید.


محاوره تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری


از محاوره " تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری " جهت تعریف و یا تدوین تمامی اطلاعات مربوط به یک رخداد برگشت از خروج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت ورود به محاوره مذکور، برروی رخداد(سطر) مورد نظر دابل کلیک کرده و یا ضمن انتخاب آن، از تکمه Gnl 015.png استفاده نمایید.


تدوین یک سطر برگه خروج


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:سطر برگه


در این قسمت اطلاعات مربوط به هر سطر(رخداد) تعیین می‌گردد:


تدوین یک سطر برگه خروج - سطر برگه


 • نوع رخداد : در این قسمت نوع رخداد برگشت از خروج مورد نظر را نتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب بصورت پیش‌فرض شامل: برگشت فروش(دره جاری)، برگشت مصرف(دوره جاری)، برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)، برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)، برگشت امانی(دوره جاری)، برگشت متفرقه(دوره جاری) می‌باشند.
توجه نمایید نوع رخداد برگشت منتخب به رخدادهای خروجی که به عنوان مرجع قابل گزینش می‌باشند مرتبط می‌باشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که نوع رخداد را برگشت فروش(دوره جاری) انتخاب نمایید، تنها رخدادهای فروش قابل برگشت توسط این رخداد خواهند بود.
با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخداد های ذکر شده فوق، متفاوت باشند. 


 • درخواست : در صورتی که رخداد برگشت، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت مشاهده واتخاب آن از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.


 • رسیدموقت : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.


 • مرجع : در این قسمت مرجع رخداد خروج جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور از آیکون Gnl 092.png جهت ملاحظه فهرست رخداد‌های انبار استفاده نمایید.
فهرست رخداد‌های انبار


رخداد خروج مورد نظر را در پنجره فهرست رخداد های انبار انتخاب نموده و با استفاده از تکمه Gnl 163.png و یا از طریق دابل‌ کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.

با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:


Inv-2-1-2-16.png


با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج آن، درج خواهد شد.


توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست رسید موقت و مرجع، پارامترهای نوع رخداد ،انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات، رخدادها را فیلتر کرده و تنها رخدادهای قابل انتخاب ظاهر گردند.
انتخاب رخداد مرجع برای رخدادهای برگشت دوره جاری " الزامی‌ " می‌باشد.


فهرست رخداد‌های درخواست
طرف حساب اختصاصیانحراف خرید
انحراف نرخ مصرف
رخداد مالینوارابزار مربوط به سطر‌های برگه

category : بازگشت