صفحه آموزشی رضاپور

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


تنظیم برگه ورود کالا


جهت ایجاد یک برگه خروج جدید، مطابق شکل، از منوی انبار، برگه انبار جدید، خروج کالا را انتخاب نمایید:


با انجام اینکار، محاوره تدوین یک برگه خروج، مطابق شکل زیر، باز خواهد شد:


محاوره تدوین یک برگه خروج، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

برگه سند طرف حساب عمومی نشانی یادداشت


محاوره تدوین یک برگه خروج - برگه:

در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه و رخدادهای آن تعیین خواهد شد.

انبار: در این قسمت انبار مورد نظر جهت خروج کالا از آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

مرکز: در این قسمت مرکز مورد نظر جهت تحویل کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.


تاریخ: در این قسمت تاریخ مربوط به برگه خروج را وارد نمایید.

سری: در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف انواع برگه‌های خروج قابل تعیین است.

شماره: در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه خروج در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.

شرح: در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه خروج را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 092.png و پنجره جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار شرح مورد نظر را انتخاب نمایید:


با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.

شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه "*" کلیک نمایید.

در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش " شرح " اصلاح نموده و تکمه تصویب را انتخاب نمایید.

شرح لاتین: در این قسمت، در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.

در این بخش تعیین انبار الزامی‌ می‌باشد.

محاوره تدوین یک برگه خروج - سند:

در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه انبار تعیین خواهد شد.


بخش(شعبه): در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید.

شماره عطف: در صورت نیاز، یک شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.

شماره ارجاع: در صورت نیاز، یک شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.

شماره پیگیری: در صورت نیاز، یک شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.

اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی:

در این قسمت، اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی مربوط به برگه تعیین خواهد شد.

تعیین طرف حساب مربوط به رخدادهای انبار به یکی حالت‌های طرف حساب عمومی، طرف حساب اختصاصی و طرف حساب آزاد تعیین خواهد شد. در این قسمت با تعیین طرف حساب عمومی مربوط به برگه، می‌توان رخداد های مندرج در برگه را با طرف حساب عمومی تعیین شده در این بخش تکمیل نمود.

برای هر برگه تنها می‌توان یک طرف حساب عمومی تعین نمود. 

انتخاب سایر انواع طرف حساب، برای هر یک از رخدادها(سطرهای برگه) میسر می‌باشد.

حساب: در این قسمت، طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حسابها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

تفصیلی: در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.

شرح: در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه Gnl 092.png جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.

شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.

شرح لاتین: در این قسمت، در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را ورد نمایید.محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی :

در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل مربوط به برگه، تعیین خواهد شد.

نشانی انبار: در این قسمت نشانی انبار منتخب با توجه به نشانی تعیین شده در تفصیلی مربوط به انبار، بصورت خودکار درج خواهد شد.

نشانی محل تحویل: در این قسمت، نشانی محل تحویل را وارد نمایید، برای این منظور می‌توانید از با استفاده از تکمه Gnl 092.png نشانی مورد نظر را از دفترتلفن و نشانی، انتخاب نمایید.


category : بازگشت