صفحه آموزشی رضاپور: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
 +
[[نرم افزار مدیریت هزینه نوسا]]
 +
 +
  
 
این گزارش نوعی از تراز 8 ستونی از حسابها و تفصیلی‌ها است. سطرهای این گزارش با یک مکانیزم اختصاصی تعریف می‌شوند. در این مکانیزم معلوم می‌شود که گزارش براساس کدام ترکیب از حساب و تفصیلی‌ها تهیه شود. هر ترکیب دلخواهی از حساب و تفصیلی‌های 1 تا 5 را می‌توان در این تراز مورد استفاده قرار داد.
 
این گزارش نوعی از تراز 8 ستونی از حسابها و تفصیلی‌ها است. سطرهای این گزارش با یک مکانیزم اختصاصی تعریف می‌شوند. در این مکانیزم معلوم می‌شود که گزارش براساس کدام ترکیب از حساب و تفصیلی‌ها تهیه شود. هر ترکیب دلخواهی از حساب و تفصیلی‌های 1 تا 5 را می‌توان در این تراز مورد استفاده قرار داد.

نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۲

نرم افزار مدیریت هزینه نوسا


این گزارش نوعی از تراز 8 ستونی از حسابها و تفصیلی‌ها است. سطرهای این گزارش با یک مکانیزم اختصاصی تعریف می‌شوند. در این مکانیزم معلوم می‌شود که گزارش براساس کدام ترکیب از حساب و تفصیلی‌ها تهیه شود. هر ترکیب دلخواهی از حساب و تفصیلی‌های 1 تا 5 را می‌توان در این تراز مورد استفاده قرار داد.


همچنین در آخرین بروز رسانی نرم‌افزار، تراز آزمایشی به عنوان هسته‌ی اصلی عملیات مربوط به ارز و در نهایت تولید سند تسعیر توسعه داده شده است.


جهت اخذ تراز آزمایشی جامع مطابق شکل زیر از منوی " تراز "، " تراز آزمایشی جامع " را انتخاب نمایید:


منوی تراز


با انتخاب این گزینه پنجره " تراز آزمایشی جامع " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


تراز آزمایشی جامع


 • محتوی : این بخش شامل فیلدهای زیر می‌باشد:
 • تعریف تراز : در این قسمت از میان ترازهای آزمایشی جامع تریف شده، تراز مورد نظر را انتخاب نموده و یا در صورت نیاز بوسیله‌ تکمه Gnl 002.png اقدام به تعریف تراز آزمایشی مورد نظر نمایید.
 • موارد فاقد مانده بازنمایی نشوند : با انتخاب این گزینه از نمایش سطرهای فاقد مانده جلوگیری خواهد شد.
 • محدوده : در این قسمت محدوده مورد نظر از حسابها و تفصیلی‌ها جهت حضور در گزارش تراز آزمایشی جامع را انتخاب نمایید؛ همچنین امکان تعیین محدوده با استفاده از الگو برای حسابها و تفصیلی‌ها در این بخش گنجانده شده است.


 • تراز برحسب واحد پول(ارز): با انتخاب این گزینه، امکان انتخاب یکی از واحدهای پول از قسمت مربوطه، فعال خواهد شد؛

با انتخاب هر واحد پول، نرخ تبدیل آن به واحد پول اصلی از بخش " واحدهای پول(ارز) " سیستم استخراج شده و در فیلد " نرخ تبدیل ارز به واحد اصلی " درج خواهد شد.

فیلد " نرخ تبدیل ارز به واحد اصلی " بصورت دستی هم قابل تعیین خواهد بود؛ توجه نمایید که در این قسمت، نرخ تبدیل فعلی واحد اصلی سیستم نسبت به واحد ارزی وارد گردد.
 • محتوی : در صورت نیاز به اخذ تراز ارزی، در این قسمت می‌توان محدوده‌ی دقیق‌تری از سطر‌ها جهت حضور در گزارش را تعیین نمود.


 • همه سطرها بازنمایی شوند: در این حالت پیش‌فرض، محاسبات ارزی تاثیری در سطرهای گزاش نخواهند داشت.
 • فقط سطرهای حاوی مبالغ ارزی بازنمایی شوند: با انتخاب این گزینه تنها رخدادهای حاوی عملیات ارزی درگزارش حضور خواهند داشت.
 • فقط سطرهای که نیاز به تسعیر دارند بازنمایی شوند: با انتخاب این گزینه، تنها رخدادهای که مبالغ معادل ارزی‌شان (برحسب نرخ تبدیل تعیین شده) مغایر با مبالغی است که بصورت طبیعی از تراز حاصل شده اند، میباشند، نمایش داده می‌شوند.
 • فقط موارد مغایرت بین ماهیت مانده و مانده ارزی: با انتخاب این گزینه تنها رخدادهایی که " ماهیت " مانده (بدهکار/بستانکار) شان نسبت به " ماهیت " مانده ارزی (بدهکا/بستانکار)، مغایر می‌باشند نمایش داده می‌شوند.
 • فرم گزارش: در این قسمت فرم دلخواه جهت اخذ گزارش تعیین خواهد شد.
با توجه به گزارشات متنوعی که می‌توان از تراز آزمایشی جامع اخذ نمود، ممکن است نیاز به تغییر فرم‎های نمایشی و چاپی، جهت نمایش درست نتیجه گزارش وجود داشته باشد. 

محدوده: در این قسمت محدوده اسناد جهت اخذ گزارش تعیین خواهد شد.


تراز آزمایشی جامع - محدوده


 • فقط اسناد سال مالی 13XX: با انتخاب این گزینه 3 امکان جهت تعیین محدوده دقیق تری از اسناد درختیار خواهد بود:
 • اسناد یک ماه خاص: با انتخاب این گزینه می‌توان حضور اسناد در گزارش را به یک ماه خاص محدود نمود.
 • محدوده دلخوا از اسناد: با انتخاب این گزینه می‌توان محدوده مورد نظر از اسناد جهت حضور در گزارش را تعیین نمود.
 • عملیات در یک محدوده تاریخ: با انتخاب این گزینه می‌توان محدوده تاریخ اسناد مورد نظر جهت حضور در گزارش را در فیلدها مربوطه تعیین نمود.


 • گزارش حاوی اسناد: در این قسمت می‌توان محدوده اسنداد موردنظر جهت اخذ گزارش را به یک بخش خاص محدود نمود.
 • تمام بخش‌ها: با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به تمام بخش ها در گزارش حضور خواهند داشت.
 • یک بخش خاص: با انتخاب این گزینه تنها اسناد منتسب به یک بخش خاص در گزارش حضور خواهند داشت؛ در فیلد مربوطه، بخش مورد نظر تعیین خواهد شد.


 • پردازش ویژه اسناد افتتاحیه انجام شود: با انتخاب این گزینه تنها اسناد افتتاحیه مربوط به اولین سال مالی منتخب از بین سالهای مالی، پردازش خواهند شد و اسناد افتتاحیه سایر سال‌ها در تراز بی تاثیر خواهند بود.
در زمان تهیه گزارش از چند سال مالی، اسناد اختتامیه و سود و زیان به دلیل صفر شدن حساب‌های دائمی و موقت، در گزارش شرکت داده نمی‌شوند.


در قسمت مربوط به نرم‌افزار حسابداری، نوع و وضعیت اسناد حسابداری را تعیین نمایید :

 • نوع سند: در این قسمت می‌توان ترکیبی از انواع اسناد موردنظر جهت حضور در گزارش را تعیین نمود.
 • عادی
 • افتتاحیه
 • اختتامیه
 • سود و زیان


 • وضعیت اسناد: در این قسمت می‌توان وضعیت اسناد مورد نظر را به ترکیبی از حالت های زیر تعیین نمود.
 • پیش‌ نویس
 • عملیاتی
 • تایید شده
 • نهایی شده


  در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " سرجمع نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای سرجمع به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.

شرایط: از این قسمت جهت تعریف و اعمال شرایط مورد نظر بر روی گزارشات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تراز آزمایشی جامع - شرایط


 • به منظور ایجاد یک شرط جدید، از تکمه Gnl 000.png جهت ورود به پنجره " تدوین یک شرط " استفاده نمایید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه بکار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شروط را به فهرست اضافه نمود.

نکته بسیار مهمی که در خصوص ارتباط شروط تعریف شده با یگدیگر وجود دارد، مربوط به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " و " بجز " می‌باشد که باید توجه ویژه‌ای به آن معطوف گردد.

پس از تعریف شرط(شرایط) موردنظر از تکمهGnl 007.png جهت ذخیره استفاده نمایید.

همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png استفاده نمایید.


پس از تعیین محتوی، محدوده و اعمال شرایط موردنظر جهت اخذ گزارش تراز آزمایشی جامع، برروی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


تراز آزمایشی جامعنوار ابزار تراز آزمایشی جامع :

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه جزئیات سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه‌کلید نیز، جزئیات سطر تحت مکان‌نما نمایش داده می‌شود.
با توجه به تنوع اطلاعاتی که در سطرهای این گزارش بازنمایی می‌شود، گزارشات متنوعی برحسب حساب یا تفصیلی و یا ترکیب هر دو، با باز کردن مثلث کنار این تکمه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
منوی ملاحظه


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از حساب‌ها نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • Gnl 096.png : جهت ذخیره سند تسعیر ارز در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای این منظور در بخش " محتوی " تراز آزمایشی جامع، گذینه‌ " تراز برحسب واحد پول (ارز) " را انتخاب نموده واحد و نرخ تبدیل را تعیین نمایید.

حال با استفاده از امکان فراخوانی " فقط سطرهایی که به تسعیر نیاز دارند بازنمایی شوند " ، اقدام به اخذ گزارش تراز آزمایشی جامع نمایید.


تراز آزمایشی جامع


سطرهای بازنمایی شده از سناریوی فرضی زیر نتیجه شده است:
موجودی بانک‌های ارزی 6/000/000/000 ریال با نرخ تبدیل 60/000 ریال ---> 100/000 دلار : بد
حسابهای پرداختنی تجاری 600/000/000 ریال با نرخ تبدیل 60/000 ریال ---> 10/000 دلار : بس
حسابهای پرداختنی تجاری 1/350/000/000 ریال با نرخ تبدیل 135/000 ریال ---> 10/000 دلار : بد
درصورتی که نرخ تبدیل ارز در زمان محاسبه‌ی تسعیر برابر با 135/000 در نظر گرفته شود، هر دو حساب، اعم از موجودی بانک‌های ارزی و حسابهای پرداختنی تجاری تحت تاثیر تسعیر ارز قرار گرفته و در گزارش تراز آزمایشی جامع بازنمایی خواهند شد.


تراز آزمایشی جامع


حال از سطرهای بازنمایی شده در گزارش، سطرهای موردنظر جهت تهیه‌ سند تسعیر را همزمان با پایین نگاه داشتن کلید " Ctrl " انتخاب نموده و از تکمه‌ی Gnl 096.png جهت ذخیره سند تسعیر ارز در فایل وارده XP استفاده نمایید.

در محاوره زیر، شرح مربوط به سطرهای حاصله از سند تسعیر را وارد کرده و بر روی تکمه تصویب کلیک نماید:


تعیین شرح سطرهای سند تسعیر


در ادامه بروی تکمه بله کلیک نمایید:


Acc-4-6-22.png


در پنجره " تعیین نام فایل xml "، نام و مسیر موردنظر جهت ذخیره سند تسعیر را وارد نمایید:


تعیین نام فایل xml


پس اتمام این مراحل سند تسعیر موردنظر در فایل وارده Xp ذخیره خواهد شد.

به منظور بازتاب سند تسعیر ذخیره شده در اسناد حسابداری، مطابق آنچه در تنظیم سند حسابداری جدید عنوان گردید اقدام به ایجاد یک سند حسابداری جدید نموده و فایل وارده XP (مربوط به سند تسعیر) موردنظر را در آن فراخوانی نمایید.


سند حسابداری جدید


در انتها جهت بالانس نمودن سند و انتقال مانده بدهکار یا بستانکار حسابهای تخت تاثیر از تسعیر ارز به یک آرتیکل جدید، از حساب تعیین شده برای این منظور در کدینگ حسابداری خود استفاده نمایید.


سند حسابداری جدید


جهت ذخیره سند از تکمه Gnl 007.png و یا کلید " F2 " در صفحه کلید استفاده نمایید.category : بازگشت