سوالات کاربردی نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط


1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟
2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟
3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟
4- ***


مفاهیم کلی


1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟

1-***
2-چگونه می‌توان اولویت و نحو اخذ گزارش از سیستم انبار را تعیین نمود؟
3-برای شروع کار با سیستم انبار، چه پارامترهای لازم می‌باشد؟انبارها


4-چگونه می‌توان یک انبار جدید تعریف نمود؟

5-درهنگام تعریف و یا تدوین یک انبار، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟

6-گزینه «اعمال محدودیت برای کاربران(در زمان تنظیم برگه)» در تعریف یک انبار چه کاربردی دارد؟


درخت کالاها


7-چگونه می‌توان یک کالا تعریف نمود؟
8-درتعریف کالا نقش الگوی عملیات مالی چیست ؟
9-چگونه می‌توان برای یک کالا، اطلاعات تکمیلی(اعم از «شماره فنی»،«شرح»،«شرح لاتین»،«بهای نرمال»،«حداقل موجودی»،«نقطه سفارش»،«مقدار بهینه سفارش» و «حداکثر موجودی»)و یا «یادداشت» درج نمود؟
10-بهای نرمال چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
11-«حداقل موجودی» و «نقطه سفارش» یک کالا در چه مواردی استفاده می‌شوند؟
12-چگونه می‌توان تعیین کرد که یک کالا به چه انبارهایی تعلق دارد؟(ارتباط کالا با انبار)
13-در تعریف ارتباط کالا با انبار، امکان «کپی انبارها از یک کالای دیگر» برای چیست؟
14-چگونه می‌توان برای یک کالای استاندارد پذیر، بهای استاندارد تعیین نمود؟
15-چگونه می‌توان برای یک کالا علاوه بر واحد اصلی، واحد فرعی نیز تعریف نمود؟
16-در تعریف کالا آیا می‌توان برای کالاهای زیرگروه، واحد متفاوت از کالای سرگروه تعریف نمود؟


فهرست کالاها


17-چگونه می‌توان محل کالا در انبار را در فهرست کالاها ملاحظه نمود؟


درخت مراکز


18-چگونه می‌توان یک مرکز مصرف یا تامین کالا تعریف نمود؟
19-در هنگام تعریف یا تدوین یک مرکز مصرف یا تامین کالا، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟


مجموعه‌های کالا


20-مجموعه کالا چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه کالا تعریف نمود؟


بچ‌های کالا


21-بچ چیست ، چگونه می‌توان آن را تعریف و از آن استفاده نمود؟
22-بچ می‌تواند از نظر مانده دارای چه وضعیت هایی باشد؟


خلاصه اطلاعات کالا


23-چگونه می‌توان گزارشی تهیه کرد که در آن اطلاعات مقداری بهای موجودی یک کالا به تفکیک انبار و همچنین اطلاعاتی از قبیل موجودی با کسر رزرو و مانده درخواست های ورود و خروج را ملاحظه نمود؟
24-چگونه می‌توان فهمید یک کالا در چه مجموعه کالاهایی به کار رفته است و چگونه می‌توان آن را از تمام مجموعه کالاهایی که در آنها به کار رفته است بطور یکباره حذف نمود؟
25-«بهای موجود» و «بهای قابل خروج» در یک انبار چه مفهومی دارند؟

الگوهای عملیات مالی


26-چه روش‌های متوالی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟
27-چه روش‌های متوالی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟
28-در چه صورت لازم است برای یک کالا، چند حساب و تفصیلی موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف شود؟
29-بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
30-در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت‌هایی باهم دارند ؟
31-به چه دلیل در تعریف الگوی عملیات مالی، هنگام تعریف حساب‌ و تفصیلی‌ موجودی در حساب و تفصیلی اصلی، نمی‌توان از تفصیلی مرکز استفاده نمود؟
32-در الگوی عملیات مالی تفاوت «حساب و تفصیلی‌های اصلی» و قوانین طرف حساب» در چیست؟
33-در هنگام تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی کالا، گزینه «استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه» چه کاربردی دارد؟


قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار


34-قوانین طرف حساب عمومی انبار چیست؟
35-چگونه می‌توان یک قانون طرف حساب عمومی انبار تعریف نمود؟


قوانین شرح رخدادهای انبار


36-قوانین شرح رخدادهای انبار چه هستند و به چه کار می‌آیند؟
37-در تعریف یک نوع برگه، تعیین «انبارهای مجاز» چه کاربردی دارد؟


انواع برگه‌های انبار


38-در تعریف انواع برگه‌ها، گزینه «شماره گزاری به تفکیک انبار» چیست و چه کاربردی دارد؟
39-در تعریف انواع برگه‌ها،«پیش فرض سری برگه» چیست و چه کاربردی دارد؟
40-چگونه می‌توان یک نوع برگه ورود تعریف نمود؟
41-چگونه می‌توان یک نوع برگه خروج تعریف نمود؟
42-چگونه می‌توان برخی از پیش‌ فرض‌هایی را که برای برگه‌های اصلاح بهای وارده، نقل و انتقال، تعدیل، موجودی ابتدای دوره، موجودی انتهای دوره و انبار گردانی تعریف شده است را تغییر داد؟


انواع برگه‌های درخواست


43-برگه درخواست چیست و چگونه می‌توان یک نوع برگه درخواست تعریف نمود؟


تغییر شماره اسناد


44-چگونه می‌‌توان شماره یک سند انبار را تغییر داد؟

تغییر شماره اسناد


45-چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟
46-چرا در هنگام تنظیم برگه، هنگام انتخاب کالا بکمک درخت کالاها و یا جستجو در نام، برخی از کالاهایی که در درخت کالاها تعریف شده اند مشاهده نمی شوند؟
47-در تنظیم برگه انبار،هنگام انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا، هیچیک از مراکز را نمی‌توانیم ملاحظه کنیم، در صورتی که مراکز مصرف و تامین تعریف شده اند، دلیل چیست؟
48-فیلد «درخواست» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
49-فیلد «مرجع» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
50-در هنگام درج کالاهای دارای روش تعیین بهای «شناسایی ویژه» چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟
category : بازگشت