سوالات کاربردی نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو


حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط


1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟
2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟
3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟
4- ***


مفاهیم کلی


1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟

1-***
2-چگونه می‌توان اولویت و نحو اخذ گزارش از سیستم انبار را تعیین نمود؟
3-برای شروع کار با سیستم انبار، چه پارامترهای لازم می‌باشد؟انبارها


4-چگونه می‌توان یک انبار جدید تعریف نمود؟

5-درهنگام تعریف و یا تدوین یک انبار، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟

6-گزینه «اعمال محدودیت برای کاربران(در زمان تنظیم برگه)» در تعریف یک انبار چه کاربردی دارد؟


درخت کالاها


7-چگونه می‌توان یک کالا تعریف نمود؟
8-درتعریف کالا نقش الگوی عملیات مالی چیست ؟
9-چگونه می‌توان برای یک کالا، اطلاعات تکمیلی(اعم از «شماره فنی»،«شرح»،«شرح لاتین»،«بهای نرمال»،«حداقل موجودی»،«نقطه سفارش»،«مقدار بهینه سفارش» و «حداکثر موجودی»)و یا «یادداشت» درج نمود؟
10-بهای نرمال چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
11-«حداقل موجودی» و «نقطه سفارش» یک کالا در چه مواردی استفاده می‌شوند؟
12-چگونه می‌توان تعیین کرد که یک کالا به چه انبارهایی تعلق دارد؟(ارتباط کالا با انبار)
13-در تعریف ارتباط کالا با انبار، امکان «کپی انبارها از یک کالای دیگر» برای چیست؟
14-چگونه می‌توان برای یک کالای استاندارد پذیر، بهای استاندارد تعیین نمود؟
15-چگونه می‌توان برای یک کالا علاوه بر واحد اصلی، واحد فرعی نیز تعریف نمود؟
16-در تعریف کالا آیا می‌توان برای کالاهای زیرگروه، واحد متفاوت از کالای سرگروه تعریف نمود؟


فهرست کالاها


17-چگونه می‌توان محل کالا در انبار را در فهرست کالاها ملاحظه نمود؟


درخت مراکز


18-چگونه می‌توان یک مرکز مصرف یا تامین کالا تعریف نمود؟
19-در هنگام تعریف یا تدوین یک مرکز مصرف یا تامین کالا، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟


مجموعه‌های کالا


20-مجموعه کالا چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه کالا تعریف نمود؟


بچ‌های کالا


21-بچ چیست ، چگونه می‌توان آن را تعریف و از آن استفاده نمود؟
22-بچ می‌تواند از نظر مانده دارای چه وضعیت هایی باشد؟


خلاصه اطلاعات کالا


23-چگونه می‌توان گزارشی تهیه کرد که در آن اطلاعات مقداری بهای موجودی یک کالا به تفکیک انبار و همچنین اطلاعاتی از قبیل موجودی با کسر رزرو و مانده درخواست های ورود و خروج را ملاحظه نمود؟
24-چگونه می‌توان فهمید یک کالا در چه مجموعه کالاهایی به کار رفته است و چگونه می‌توان آن را از تمام مجموعه کالاهایی که در آنها به کار رفته است بطور یکباره حذف نمود؟
25-«بهای موجود» و «بهای قابل خروج» در یک انبار چه مفهومی دارند؟

الگوهای عملیات مالی


26-چه روش‌های متوالی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟
27-چه روش‌های متوالی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟
28-در چه صورت لازم است برای یک کالا، چند حساب و تفصیلی موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف شود؟
29-بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
30-در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت@هایی باهم دارند ؟
category : بازگشت