سوالات کاربردی نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (سطح محافظت «سوالات کاربردی نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(۳۰ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۳: سطر ۳:
  
  
 
+
<!--
==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===
 
----
 
[[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]<br/>
 
2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟<br/>
 
[[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]<br/>
 
4- ***<br/>
 
 
 
 
 
 
 
 
<div id="83300"> </div>
 
<div id="83300"> </div>
 
==='''مفاهیم کلی'''===
 
==='''مفاهیم کلی'''===
 
----
 
----
1-***<br/>
+
1- چند مدل سيستم انبار و كنترل موجودى نوسا XP داريم و تفاوت آنها در چيست؟<br/>
2-چگونه می‌توان اولویت و نحو اخذ گزارش از سیستم انبار را تعیین نمود؟<br/>
+
2- چگونه می‌توان اولویت و نحوه اخذ گزارش از سیستم انبار را تعیین نمود؟<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|3-برای شروع کار با سیستم انبار، چه پارامترهای لازم می‌باشد؟]]<br/>
+
3- برای شروع کار با سیستم انبار، چه پارامترهای لازم می‌باشد؟<br/>
 
+
-->
 
 
 
 
 
 
 
<div id="83301"> </div>
 
<div id="83301"> </div>
 
==='''انبارها'''===
 
==='''انبارها'''===
 
----
 
----
[[انبارها|4-چگونه می‌توان یک انبار جدید تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[انبارها#30000|4- چگونه می‌توان یک انبار جدید تعریف نمود؟]]<br/>
[[انبارها#30005|5-درهنگام تعریف و یا تدوین یک انبار، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟]]<br/>
+
[[انبارها#30005|5- درهنگام تعریف و یا تدوین یک انبار، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟]]<br/>
[[انبارها#30006|6-گزینه «اعمال محدودیت برای کاربران(در زمان تنظیم برگه)» در تعریف یک انبار چه کاربردی دارد؟]]<br/>
+
[[انبارها#30006|6- گزینه «اعمال محدودیت برای کاربران(در زمان تنظیم برگه)» در تعریف یک انبار چه کاربردی دارد؟]]<br/>
  
  
سطر ۳۵: سطر ۲۳:
 
==='''درخت کالاها'''===
 
==='''درخت کالاها'''===
 
----
 
----
[[درخت کالاها و خدمات|7-چگونه می‌توان یک کالا تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[درخت کالاها و خدمات#30102|7- چگونه می‌توان یک کالا تعریف نمود؟]]<br/>
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|8-درتعریف کالا نقش الگوی عملیات مالی چیست ؟]]<br/>
+
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|8- درتعریف کالا نقش الگوی عملیات مالی چیست ؟]]<br/>
[[درخت کالاها و خدمات#30104|9-چگونه می‌توان برای یک کالا، اطلاعات تکمیلی(اعم از «شماره فنی»،«شرح»،«شرح لاتین»،«بهای نرمال»،«حداقل موجودی»،«نقطه سفارش»،«مقدار بهینه سفارش» و «حداکثر موجودی»)و یا «یادداشت» درج نمود؟]]<br/>
+
[[درخت کالاها و خدمات#30104|9- چگونه می‌توان برای یک کالا، اطلاعات تکمیلی (اعم از «شماره فنی»، «شرح»، «شرح لاتین»، «بهای نرمال»، «حداقل موجودی»، «نقطه سفارش»، «مقدار بهینه سفارش» و «حداکثر موجودی»)و یا «یادداشت» درج نمود؟]]<br/>
[[درخت کالاها و خدمات#30157|10-بهای نرمال چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟]]<br/>
+
[[درخت کالاها و خدمات#30157|10- بهای نرمال چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟]]<br/>
[[درخت کالاها و خدمات#30158|11-«حداقل موجودی» و «نقطه سفارش» یک کالا در چه مواردی استفاده می‌شوند؟]]<br/>
+
[[درخت کالاها و خدمات#30158|11- «حداقل موجودی» و «نقطه سفارش» یک کالا در چه مواردی استفاده می‌شوند؟]]<br/>
[[درخت کالاها و خدمات#30107|12-چگونه می‌توان تعیین کرد که یک کالا به چه انبارهایی تعلق دارد؟(ارتباط کالا با انبار)]]<br/>
+
[[درخت کالاها و خدمات#30107|12- چگونه می‌توان تعیین کرد که یک کالا به چه انبارهایی تعلق دارد؟ (ارتباط کالا با انبار)]]<br/>
13-در تعریف ارتباط کالا با انبار، امکان «کپی انبارها از یک کالای دیگر» برای چیست؟
+
[[درخت کالاها و خدمات#30159|13- در تعریف ارتباط کالا با انبار، امکان «کپی انبارها از یک کالای دیگر» برای چیست؟]]<br/>
[[درخت کالاها و خدمات#30140|14-چگونه می‌توان برای یک کالای استاندارد پذیر، بهای استاندارد تعیین نمود؟]]<br/>
+
[[درخت کالاها و خدمات#30140|14- چگونه می‌توان برای یک کالای استاندارد پذیر، بهای استاندارد تعیین نمود؟]]<br/>
[[درخت کالاها و خدمات#30141|15-چگونه می‌توان برای یک کالا علاوه بر واحد اصلی، واحد فرعی نیز تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[درخت کالاها و خدمات#30141|15- چگونه می‌توان برای یک کالا علاوه بر واحد اصلی، واحد فرعی نیز تعریف نمود؟]]<br/>
[[درخت کالاها و خدمات#30146|16-در تعریف کالا آیا می‌توان برای کالاهای زیرگروه، واحد متفاوت از کالای سرگروه تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[درخت کالاها و خدمات#30146|16- در تعریف کالا آیا می‌توان برای کالاهای زیرگروه، واحد متفاوت از کالای سرگروه تعریف نمود؟]]<br/>
 
+
<!--
 
 
 
<div id="83303"> </div>
 
<div id="83303"> </div>
 
==='''فهرست کالاها'''===
 
==='''فهرست کالاها'''===
 
----
 
----
17-چگونه می‌توان محل کالا در انبار را در فهرست کالاها ملاحظه نمود؟
+
17- چگونه می‌توان محل کالا در انبار را در فهرست کالاها ملاحظه نمود؟
 +
-->
 +
 
  
  
سطر ۵۶: سطر ۴۵:
 
==='''درخت مراکز'''===
 
==='''درخت مراکز'''===
 
----
 
----
[[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30201|18-چگونه می‌توان یک مرکز مصرف یا تامین کالا تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30201|18- چگونه می‌توان یک مرکز مصرف یا تامین کالا تعریف نمود؟]]<br/>
[[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|19-در هنگام تعریف یا تدوین یک مرکز مصرف یا تامین کالا، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟]]<br/>
+
[[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|19- در هنگام تعریف یا تدوین یک مرکز مصرف یا تامین کالا، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۶۳: سطر ۵۳:
 
==='''مجموعه‌های کالا'''===
 
==='''مجموعه‌های کالا'''===
 
----
 
----
[[مجموعه‌های کالا و خدمات|20-مجموعه کالا چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه کالا تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[مجموعه‌های کالا و خدمات|20- مجموعه کالا چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه کالا تعریف نمود؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۶۹: سطر ۶۰:
 
==='''بچ‌های کالا'''===
 
==='''بچ‌های کالا'''===
 
----
 
----
[[بچ‌های کالا|21-بچ چیست ، چگونه می‌توان آن را تعریف و از آن استفاده نمود؟]]<br/>
+
[[بچ‌های کالا|21- بچ چیست، چگونه می‌توان آن را تعریف و از آن استفاده نمود؟]]<br/>
[[بچ‌های کالا#30604|22-بچ می‌تواند از نظر مانده دارای چه وضعیت هایی باشد؟]]<br/>
+
[[بچ‌های کالا#30604|22- بچ می‌تواند از نظر مانده دارای چه وضعیت هایی باشد؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۷۶: سطر ۶۸:
 
==='''خلاصه اطلاعات کالا'''===
 
==='''خلاصه اطلاعات کالا'''===
 
----
 
----
[[خلاصه اطلاعات کالا|23-چگونه می‌توان گزارشی تهیه کرد که در آن اطلاعات مقداری بهای موجودی یک کالا به تفکیک انبار و همچنین اطلاعاتی از قبیل موجودی با کسر رزرو و مانده درخواست های ورود و خروج را ملاحظه نمود؟]]<br/>
+
[[خلاصه اطلاعات کالا|23- چگونه می‌توان گزارشی تهیه کرد که در آن اطلاعات مقداری بهای موجودی یک کالا به تفکیک انبار و همچنین اطلاعاتی از قبیل موجودی با کسر رزرو و مانده درخواست های ورود و خروج را ملاحظه نمود؟]]<br/>
[[خلاصه اطلاعات کالا#30703|24-چگونه می‌توان فهمید یک کالا در چه مجموعه کالاهایی به کار رفته است و چگونه می‌توان آن را از تمام مجموعه کالاهایی که در آنها به کار رفته است بطور یکباره حذف نمود؟]]<br/>
+
[[خلاصه اطلاعات کالا#30703|24- چگونه می‌توان فهمید یک کالا در چه مجموعه کالاهایی به کار رفته است و چگونه می‌توان آن را از تمام مجموعه کالاهایی که در آنها به کار رفته است بطور یکباره حذف نمود؟]]<br/>
25-«بهای موجود» و «بهای قابل خروج» در یک انبار چه مفهومی دارند؟
+
<!--25- «بهای موجود» و «بهای قابل خروج» در یک انبار چه مفهومی دارند؟-->
 +
 
 +
 
  
 
<div id="83307"> </div>
 
<div id="83307"> </div>
 
==='''الگوهای عملیات مالی'''===
 
==='''الگوهای عملیات مالی'''===
 
----
 
----
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30909|26-چه روش‌های متداولی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟]]<br/>
+
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30909|26- چه روش‌های متداولی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟]]<br/>
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|27-الگوی عملیات مالی چیست و چگونه می‌توان یک الگوی عملیات مالی تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|27- الگوی عملیات مالی چیست و چگونه می‌توان یک الگوی عملیات مالی تعریف نمود؟]]<br/>
28-در چه صورت لازم است برای یک کالا، چند حساب و تفصیلی موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف شود؟
+
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30914|28- در چه صورت لازم است برای یک کالا، چند حساب و تفصیلی موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف شود؟]]<br/>
[[درخت کالاها و خدمات#30140|29-بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟]]<br/>
+
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30903|29- بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟]]<br/>
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|30-در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت‌هایی باهم دارند ؟]]<br/>
+
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|30- در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت‌هایی باهم دارند ؟]]<br/>
31-به چه دلیل در تعریف الگوی عملیات مالی، هنگام تعریف حساب‌ و تفصیلی‌ موجودی در حساب و تفصیلی اصلی، نمی‌توان از تفصیلی مرکز استفاده نمود؟
+
<!--31- به چه دلیل در تعریف الگوی عملیات مالی، هنگام تعریف حساب‌ و تفصیلی‌ موجودی در حساب و تفصیلی اصلی، نمی‌توان از تفصیلی مرکز استفاده نمود؟<br/>-->
 +
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30912|32- در الگوی عملیات مالی تفاوت «حساب و تفصیلی‌های اصلی» و «قوانین طرف حساب» در چیست؟]]<br/>
 +
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30913|33- در هنگام تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی کالا، گزینه «استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه» چه کاربردی دارد؟]]<br/>
  
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30912|32-در الگوی عملیات مالی تفاوت «حساب و تفصیلی‌های اصلی» و قوانین طرف حساب» در چیست؟]]<br/>
 
[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30913|33-در هنگام تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی کالا، گزینه «استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه» چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 
  
  
سطر ۹۷: سطر ۹۱:
 
==='''قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار'''===
 
==='''قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار'''===
 
----
 
----
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|34-قوانین طرف حساب عمومی انبار چیست؟]]<br/>
+
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|34- قوانین طرف حساب عمومی انبار چیست؟]]<br/>
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار#31000|35-چگونه می‌توان یک قانون طرف حساب عمومی انبار تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار#31000|35- چگونه می‌توان یک قانون طرف حساب عمومی انبار تعریف نمود؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۱۰۴: سطر ۹۹:
 
==='''قوانین شرح رخدادهای انبار'''===
 
==='''قوانین شرح رخدادهای انبار'''===
 
----
 
----
[[قوانین شرح رخدادهای انبار|36-قوانین شرح رخدادهای انبار چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]<br/>
+
[[قوانین شرح رخدادهای انبار|36- قوانین شرح رخدادهای انبار چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]<br/>
[[انواع برگه‌های خروج انبار#31408|37-در تعریف یک نوع برگه، تعیین «انبارهای مجاز» چه کاربردی دارد؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های خروج انبار#31408|37- در تعریف یک نوع برگه، تعیین «انبارهای مجاز» چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۱۱۱: سطر ۱۰۷:
 
==='''انواع برگه‌های انبار'''===
 
==='''انواع برگه‌های انبار'''===
 
----
 
----
[[انواع برگه‌های ورود انبار#10001|38-در تعریف انواع برگه‌ها، گزینه «شماره گزاری به تفکیک انبار» چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های ورود انبار#31308|38- در تعریف انواع برگه‌ها، گزینه «شماره گذاری به تفکیک انبار» چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
[[انواع برگه‌های ورود انبار#10001|39-در تعریف انواع برگه‌ها،«پیش فرض سری برگه» چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های ورود انبار#31309|39- در تعریف انواع برگه‌ها، «پیش فرض سری برگه» چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
[[انواع برگه‌های ورود انبار|40-چگونه می‌توان یک نوع برگه ورود تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های ورود انبار#31300|40- چگونه می‌توان یک نوع برگه ورود تعریف نمود؟]]<br/>
[[انواع برگه‌های خروج انبار|41-چگونه می‌توان یک نوع برگه خروج تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های خروج انبار#31401|41- چگونه می‌توان یک نوع برگه خروج تعریف نمود؟]]<br/>
42-چگونه می‌توان برخی از پیش‌ فرض‌هایی را که برای برگه‌های اصلاح بهای وارده، نقل و انتقال، تعدیل، موجودی ابتدای دوره، موجودی انتهای دوره و انبار گردانی تعریف شده است را تغییر داد؟]]<br/>
+
[[سایر انواع برگه‌های انبار|42- چگونه می‌توان برخی از پیش‌ فرض‌هایی را که برای برگه‌های اصلاح بهای وارده، نقل و انتقال، تعدیل، موجودی ابتدای دوره، موجودی انتهای دوره و انبار گردانی تعریف شده است را تغییر داد؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۱۲۱: سطر ۱۱۸:
 
==='''انواع برگه‌های درخواست'''===
 
==='''انواع برگه‌های درخواست'''===
 
----
 
----
[[انواع برگه‌های درخواست|43-برگه درخواست چیست و چگونه می‌توان یک نوع برگه درخواست تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[انواع برگه‌های درخواست|43- برگه درخواست چیست و چگونه می‌توان یک نوع برگه درخواست تعریف نمود؟]]<br/>
 
+
<!--
 
 
 
<div id="83312"> </div>
 
<div id="83312"> </div>
 
==='''تغییر شماره اسناد'''===
 
==='''تغییر شماره اسناد'''===
 
----
 
----
44-چگونه می‌‌توان شماره یک سند انبار را تغییر داد؟
+
44- چگونه می‌‌توان شماره یک سند انبار را تغییر داد؟
 +
-->
 +
 
 +
 
  
 
<div id="83313"> </div>
 
<div id="83313"> </div>
 
==='''برگه‌های انبار جدید'''===
 
==='''برگه‌های انبار جدید'''===
 
----
 
----
45-چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟
+
[[برگه ورود کالا|45- چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32015|46- چرا در هنگام تنظیم برگه، هنگام انتخاب کالا به کمک درخت کالاها و یا جستجو در نام، برخی از کالاهایی که در درخت کالاها تعریف شده اند مشاهده نمی شوند؟]]<br/>
 +
<!--47- در تنظیم برگه انبار،هنگام انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا، هیچیک از مراکز را نمی‌توانیم ملاحظه کنیم، در صورتی که مراکز مصرف و تامین تعریف شده اند، دلیل چیست؟<br/>-->
 +
[[برگه ورود کالا#32016|48- فیلد «درخواست» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 +
[[برگه خروج کالا#32118|49- فیلد «مرجع» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 +
<!--50- در هنگام درج کالاهای دارای روش تعیین بهای «شناسایی ویژه» چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟<br/>-->
 +
[[برگه ورود کالا#32017|51- در چه مواقعی در برگه نمی‌توان فقط براساس واحد فرعی، مقدار را وارد کرد و با پیغام «مقدار اصلی تعیین نشده است» مواجه می‌شوید؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32018|52- تفاوت «بهای واقعی» و «بهای برآوردی» در چیست؟]]<br/>
 +
[[برگه خروج کالا#32120|53- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالای بچ پذیر از انبار، بچ‌های لازم را به صورت خودکار برای آن تعیین نمود؟]]<br/>
 +
[[برگه خروج کالا#32121|54- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالا از انبار(که دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه است)، مرجع‌های لازم را بصورت خودکار برای آن تعیین نمود؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32012|55- هنگام تنظیم برگه ورود، اجزای بهای وارده چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 +
[[برگه برگشت ورود کالا#32234|56- تفاوت رخدادهای برگشت (دوره جاری) با برگشت (دوره قبل) چیست؟]]<br/>
 +
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|57- طرف حساب یک رخداد انبار چیست و چند نوع طرف حساب قابل تعریف است؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32029|58- آیا می‌توان در یک برگه، هم طرف حساب عمومی داشت و هم طرف حساب اختصاصی؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32006|59- اگر متناسب با یک برگه، قانون طرف حساب عمومی تعریف کرده باشیم، چگونه می‌توان هنگام تنظیم برگه انبار، طرف حساب عمومی رابه دلخواه تعیین نمود؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32020|60- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی را بصورت خودکار تعیین نمود؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32021|61- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی تعیین شده را حذف نمود؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32022|62- در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان برای برخی از سطرهای برگه، طرف حساب اختصاصی را بصورت خودکار تعیین کرد؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32030|63- در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان طرف حساب برخی از سطرهای برگه را حذف کرد؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32023|64- سطرهای آزاد برگه چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 +
[[برگه ورود کالا#32024|65- اگر درهنگام ذخیره برگه با پیغام خطای مبتنی بر اینکه ارتباط با سرور قطع شده است مواجه شویم، چگونه می‌توان برگه انبار را بصورت موقت ذخیره کنیم؟]]<br/>
 +
[[برگه اصلاح بهای کالاهای وارده|66- چگونه می‌توان یک برگه «اصلاح بهای کالای وارده» را تنظیم نمود؟]]<br/>
 +
[[برگه نقل و انتقال|67- برگه «نقل و انتقال» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «نقل و انتقال» تنظیم نمود؟]]<br/>
 +
[[درخت کالاها و خدمات#30157|68- چگونه می‌توان بهای کالاها را به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش (بهای نرمال) تبدیل کرد؟]]<br/>
 +
[[برگه تعدیل|69- برگه «تعدیل» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «تعدیل» تنظیم نمود؟]]<br/>
 +
<!--
 +
70- ***<br/>
 +
71- ***<br/>
 +
72- ***<br/>
 +
73- ***<br/>
 +
74- ***<br/>
 +
75- ***<br/>
 +
76- ***<br/>
 +
78- ***<br/>
 +
-->
 +
 
  
[[برگه ورود کالا#32015|46-چرا در هنگام تنظیم برگه، هنگام انتخاب کالا به کمک درخت کالاها و یا جستجو در نام، برخی از کالاهایی که در درخت کالاها تعریف شده اند مشاهده نمی شوند؟]]<br/>
 
47-در تنظیم برگه انبار،هنگام انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا، هیچیک از مراکز را نمی‌توانیم ملاحظه کنیم، در صورتی که مراکز مصرف و تامین تعریف شده اند، دلیل چیست؟
 
[[برگه ورود کالا#32016|48-فیلد «درخواست» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 
[[برگه خروج کالا#32118|49-فیلد «مرجع» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 
50-در هنگام درج کالاهای دارای روش تعیین بهای «شناسایی ویژه» چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟
 
[[برگه ورود کالا#32017|51-در چه مواقعی در برگه نمی‌توان فقط براساس واحد فرعی، مقدار را وارد کرد و با پیغام «مقدار اصلی تعیین نشده است» مواجه می‌شوید؟]]<br/>
 
[[برگه ورود کالا#32018|52-تفاوت «بهای واقعی» و «بهای برآوردی» در چیست؟]]<br/>
 
[[برگه خروج کالا#32120|53-چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالای بچ پذیر از انبار، بچ‌های لازم را به صورت خودکار برای آن تعیین نمود؟]]<br/>
 
[[برگه خروج کالا#32121|54-چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالا از انبار(که دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه است)، مرجع‌های لازم را بصورت خودکار برای آن تعیین نمود؟]]<br/>
 
[[برگه ورود کالا#32012|55-هنگام تنظیم برگه ورود، اجزای بهای وارده چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 
[[برگه برگشت ورود کالا#32234|56-تفاوت رخدادهای برگشت (دوره جاری) با برگشت (دوره قبل) چیست؟]]<br/>
 
[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|57-طرف حساب یک رخداد انبار چیست و چند نوع طرف حساب قابل تعریف است؟]]<br/>
 
58-آیا می‌توان در یک برگه، هم طرف حساب عمومی داشت و هم طرف حساب اختصاصی؟
 
[[برگه ورود کالا#32019|59-اگر متناسب با یک برگه، قانون طرف حساب عمومی تعریف کرده باشیم، چگونه می‌توان هنگام تنظیم برگه انبار، طرف حساب عمومی رابه دلخواه تعیین نمود؟]]<br/>
 
[[برگه ورود کالا#32020|60-چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی را بصورت خودکار تعیین نمود؟]]<br/>
 
[[برگه ورود کالا#32021|61-چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی تعیین شده را حذف نمود؟]]<br/>
 
[[برگه ورود کالا#32022|62-در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان برای برخی از سطرهای برگه، طرف حساب اختصاصی را بصورت خودکار تعیین کرد؟]]<br/>
 
63-در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان طرف حساب برخی از سطرهای برگه را حذف کرد؟
 
[[برگه ورود کالا#32023|64-سطرهای آزاد برگه چیست و چه کاربردی دارد؟]]<br/>
 
[[برگه ورود کالا#32024|65-اگر درهنگام ذخیره برگه با پیغام خطای مبتنی بر اینکه ارتباط با سرور قطع شده است مواجه شویم، چگونه می‌توان برگه انبار را بصورت موقت ذخیره کنیم؟]]<br/>
 
[[برگه اصلاح بهای کالاهای وارده|66-چگونه می‌توان یک برگه «اصلاح بهای کالای وارده» را تظیم نمود؟]]<br/>
 
[[برگه نقل و انتقال|67-برگه «نقل و انتقال» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «نقل و انتقال» تنظیم نمود؟]]<br/>
 
[[درخت کالاها و خدمات#30157|68-چگونه می‌توان بهای کالاها را به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش (بهای نرمال) تبدیل کرد؟]]<br/>
 
[[برگه تعدیل|69-برگه «تعدیل» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «تعدیل» تنظیم نمود؟]]<br/>
 
70-چگونه می‌توان در شروع سیستم، موجودی ابتدای دوره را به سیستم معرفی نمود؟<br/>
 
71-در هنگام تنظیم برگه موجودی ابتدای دوره، چگونه بصورت یکباره تعدادی کالا را در برگه فراخوانی کنیم؟<br/>
 
72-در هنگام تنظیم برگه موجودی ابتدای دوره، چگونه برگه موجودی انتهای دوره سال قبل را در برگه فراخوانی کنیم؟<br/>
 
73-در انبار «مقداری - تعدادی»، هنگام تنظیم برگه موجودی ابتدای دوره، چگونه می‌توان مقدار موجودی در انتهای سال مالی قبل را در برگه فراخوانی کنیم؟<br/>
 
74-برگه موجودی انتهای دوره چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه برگه موجودی انتهای دوره تنظیم نمود؟<br/>
 
75-در هنگام تنظیم برگه موجودی انتهای دوره، گزینه‌ «مانند حسابهای موجودی کالاهای میانگین صفر شود» چه کاربردی دارد؟<br/>
 
76-چگونه می‌توان یک برگه انبار گردانی به صورت مستقیم و بدون استفاده از برگه شمارش کالا تنظیم نمود؟<br/>
 
77-در هنگام تنظیم یا ثبت برگه انبار گردانی، رفتار کالاهایی دارای روش تعیین بهای «شناسایی ویژه» می‌باشند به چه صورت می‌باشد؟<br/>
 
78-در سیستم‌هایی که عملیات انبار بین دو سیستم اطلاعاتی مجزا از هم راهبری می‌شوند (مثلا یک سیستم تعدادی و یک سیستم تعدادی - ریالی)، انبار گردانی فقط در یکی از سیستم های اطلاعاتی انجام می‌شود، چگونه می‌توان تاثیرات انبار گردانی یک سیستم را بصورت مناسب به سیستم دیگری اعمال نمود؟<br/>
 
  
 
<div id="83314"> </div>
 
<div id="83314"> </div>
 
+
==='''برگه‌های انبار موجود'''===
==='''برگه‌های انبار موجودی'''===
 
 
----
 
----
79-چگونه می‌توان با در اختیار داشتن «سری» و «شماره» یک برگه، آن را احضار نمود؟<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32031|79- چگونه می‌توان با در اختیار داشتن «سری» و «شماره» یک برگه، آن را احضار نمود؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32002|80-چگونه می‌توان یک برگه انبار تنظیم شده را اصلاح نمود؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32002|80- چگونه می‌توان یک برگه انبار تنظیم شده را اصلاح نمود؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32026|81-چگونه می‌توان در هنگام اصلاح برگه، جستجو و جایگزینی در شرح را انجام داد؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32026|81- چگونه می‌توان در هنگام اصلاح برگه، جستجو و جایگزینی در شرح را انجام داد؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32025|82-چگونه می‌توان نوع رخداد مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را بصورت یکباره اصلاح نمود؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32025|82- چگونه می‌توان نوع رخداد مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را بصورت یکباره اصلاح نمود؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32025|83-چگونه می‌توان کالاهای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک کالا تغییر داد؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32025|83- چگونه می‌توان کالاهای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک کالا تغییر داد؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32025|84-چگونه می‌توان انبار را برای برخی از کالاهای یک برگه تغییر داد؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32025|84- چگونه می‌توان انبار را برای برخی از کالاهای یک برگه تغییر داد؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32025|85-چگونه می‌توان مراکز مصرف یا تامین کالای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را تغییر داد؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32025|85- چگونه می‌توان مراکز مصرف یا تامین کالای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را تغییر داد؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32025|86-چگونه می‌توان بچ‌های مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک بچ تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها بچ تعیین نمود؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32025|86- چگونه می‌توان بچ‌های مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک بچ تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها بچ تعیین نمود؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32025|87-چگونه می‌توان مقادیر مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک مقادیر تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها مقدار تعین نمود؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32025|87- چگونه می‌توان مقادیر مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک مقادیر تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها مقدار تعین نمود؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32025|88-چگونه می‌توان بهای واحد را برای تمام یا برخی از سطرهای یک برگه به «یک بهای ثابت»، «آخرین بهای وارده»، «بیشترین بهای وارده»، «بهای استاندارد کالا» و یا «بهای نرمال» تغییر داد؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32025|88- چگونه می‌توان بهای واحد را برای تمام یا برخی از سطرهای یک برگه به «یک بهای ثابت»، «آخرین بهای وارده»، «بیشترین بهای وارده»، «بهای استاندارد کالا» و یا «بهای نرمال» تغییر داد؟]]<br/>
[[برگه ورود کالا#32025|89-چگونه می‌توان شرح برخی از سطرهای یک برگه را یکباره به یک شرح ثابت تغییر داد و یا اینکه شرح‌های سطر‌های انتخابی را با استفاده از قوانین شرح رخداد‌های انبار اصلاح کرد؟]]<br/>
+
[[برگه ورود کالا#32025|89- چگونه می‌توان شرح برخی از سطرهای یک برگه را یکباره به یک شرح ثابت تغییر داد و یا اینکه شرح‌های سطر‌های انتخابی را با استفاده از قوانین شرح رخداد‌های انبار اصلاح کرد؟]]<br/>
 
+
[[فهرست برگه‌های انبار#33215|90- تفاوت برگه‌های «پیش‌نویس»، «عملیاتی» و «تایید شده» انبار در چیست؟]]<br/>
 
+
[[فهرست برگه‌های انبار#33213|91- چگونه می‌توان یک برگه انبار را از پیش‌نویس به عملیاتی تبدیل نمود؟]]<br/>
 
+
[[فهرست برگه‌های انبار#33216|92- چگونه می‌توان سند انبار مربوط به یک برگه را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
+
<!--93- چگونه می‌توان یک سند انبار را تبدیل به یک سند حسابداری نمود؟<br/>-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
[[درخت حساب‌ها#10001|90-تفاوت برگه‌های «پیش‌نویس»، «عملیاتی» و «تایید شده» انبار در چیست؟]]<br/>
 
[[درخت حساب‌ها#10001|91-چگونه می‌توان یک برگه انبار را از پیش‌نویس به عملیاتی تبدیل نمود؟]]<br/>
 
[[درخت حساب‌ها#10001|92-چگونه می‌توان سند انبار مربوط به یک برگه را ملاحظ نمود؟]]<br/>
 
[[درخت حساب‌ها#10001|93-چگونه می‌توان یک سند انبار را تبدیل به یک سند حسابداری نمود؟]]<br/>
 
  
  
سطر ۲۱۱: سطر ۱۹۳:
 
==='''نکات مشترک گزارش‌ها'''===
 
==='''نکات مشترک گزارش‌ها'''===
 
----
 
----
[[درخت حساب‌ها#10001|94-چگونه می‌توان رخدادهای متصل به یک رخداد را ملاحظه نمود؟]]<br/>
+
[[فهرست رخدادهای انبار#33311|94- چگونه می‌توان رخدادهای متصل به یک رخداد را ملاحظه نمود؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|95-گزینه«سرجمع مقادیر نیز محسابه شود» چه کاربردی دارد»؟]]<br/>
+
[[عملیات کالا#35007|95- گزینه«سرجمع مقادیر نیز محسابه شود» چه کاربردی دارد»؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|96-محاوره اغلب گزارش‌ها در قسمت «رخدادها»، رخدادهای «برآوردی»،«برآوردی به واقعی»،«واقعی شده» و «واقعی» جه مفهومی دارند؟]]<br/>
+
[[عملیات کالا#35008|96- محاوره اغلب گزارش‌ها در قسمت «رخدادها»، رخدادهای «برآوردی»،«برآوردی به واقعی»،«واقعی شده» و «واقعی» جه مفهومی دارند؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|97-گزینه«رخدادهای برگشت دوره جاری بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
+
[[عملیات کالا#35009|97- گزینه«رخدادهای برگشت دوره جاری بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|98-گزینه«رخدادهای تعدیل بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
+
[[عملیات کالا#35010|98- گزینه«رخدادهای تعدیل بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|99-گزینه«رخدادهای اصلاح بهای وارده بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
+
[[عملیات کالا#35011|99- گزینه«رخدادهای اصلاح بهای وارده بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|100-گزینه«تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
+
[[عملیات کالا#35012|100- گزینه«تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند» چه مفهومی دارد؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۲۲۳: سطر ۲۰۶:
 
==='''فهرست برگه‌های انبار'''===
 
==='''فهرست برگه‌های انبار'''===
 
----
 
----
[[درخت حساب‌ها#10001|101-چگونه می‌توان فهرست برگه‌های انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
+
[[فهرست برگه‌های انبار|101- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|102-چگونه می‌توان تاریخ یک برگه انبار را تغییر داد؟]]<br/>
+
[[فهرست برگه‌های انبار#33211|102- چگونه می‌توان تاریخ یک برگه انبار را تغییر داد؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۲۳۰: سطر ۲۱۴:
 
==='''فهرست رخدادهای انبار'''===
 
==='''فهرست رخدادهای انبار'''===
 
----
 
----
[[فهرست رخدادهای انبار|103-چگونه می‌توان فهرست رخدادهای انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
+
[[فهرست رخدادهای انبار|103- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای انبار را ملاحظه نمود؟]]<br/>
[[فهرست رخدادهای انبار|104-چگونه می‌توان گزارشی گرفت که در آن، تمام یا بخشی از ورودها یا خروج‌های یک انبار، در یک محدوده تاریخ نمایش داده شود؟]]<br/>
+
[[فهرست رخدادهای انبار|104- چگونه می‌توان گزارشی گرفت که در آن، تمام یا بخشی از ورودها یا خروج‌های یک انبار، در یک محدوده تاریخ نمایش داده شود؟]]<br/>
 +
 
  
  
 
<div id="83318"> </div>
 
<div id="83318"> </div>
==='''فهرست رخدادهای انبار'''===
+
==='''برگه‌های درخواست جدید'''===
 
----
 
----
[[برگه‌های درخواست کالا|105-چگونه می‌توان یک برگه درخواست تنظیم نمود؟]]<br/>
+
[[برگه‌های درخواست کالا|105- چگونه می‌توان یک برگه درخواست تنظیم نمود؟]]<br/>
106-برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین) کالا چه تفاوتی با درخواست تحویل کالا از انبار دارد؟
+
[[برگه‌های درخواست کالا#34025|106- برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین) کالا چه تفاوتی با درخواست تحویل کالا از انبار دارد؟]]<br/>
107-در چه مواقعی می‌توان یک درخواست رزرو شده تنظیم نمود؟<br/>
+
[[برگه‌های درخواست کالا#34024|107- در چه مواقعی می‌توان یک درخواست رزرو شده تنظیم نمود؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|108-چگونه می‌توان یک کالا را برای یک واحد رزرو نمود؟]]<br/>
+
[[برگه‌های درخواست کالا#34024|108- چگونه می‌توان یک کالا را برای یک واحد رزرو نمود؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|109-آیا می‌توان کالای مورد درخواست در برگه درخواست را طی چند مرحله به واحد مربوطه تحویل داد؟]]<br/>
+
<!--109- آیا می‌توان کالای مورد درخواست در برگه درخواست را طی چند مرحله به واحد مربوطه تحویل داد؟<br/>-->
[[درخت حساب‌ها#10001|110-چگونه میتوان برای کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی و یا نقطه سفارش کمتر است درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
+
[[برگه‌های درخواست کالا#34011|110- چگونه می‌توان برای کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی و یا نقطه سفارش کمتر است درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
[[درخت حساب‌ها#10001|111-چگونه می‌توان برای کالاهای یک برگه درخواست خروج، درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
+
[[برگه‌های درخواست کالا#34026|111- چگونه می‌توان برای کالاهای یک برگه درخواست خروج، درخواست خرید صادر کرد؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۲۴۹: سطر ۲۳۵:
 
==='''فهرست برگه‌های درخواست'''===
 
==='''فهرست برگه‌های درخواست'''===
 
----
 
----
[[فهرست برگه‌های درخواست|112-چگونه می‌توان فهرست برگه‌های درخواست را ملاحظه نمود؟]]<br/>
+
[[فهرست برگه‌های درخواست|112- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های درخواست را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۲۵۵: سطر ۲۴۲:
 
==='''فهرست رخدادهای درخواست'''===
 
==='''فهرست رخدادهای درخواست'''===
 
----
 
----
[[فهرست رخدادهای درخواست|113-چگونه می‌توان فهرست رخدادهای درخواست را ملاحظه نمود؟]]<br/>
+
[[فهرست رخدادهای درخواست|113- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای درخواست را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
+
<!--
 
 
 
<div id="83320"> </div>
 
<div id="83320"> </div>
==='''انتقال درخواست هاى جارى از سال مالى قبل'''===
+
==='''انتقال درخواست‌هاى جارى از سال مالى قبل'''===
 
----
 
----
114-چگونه می‌توان پس از خاتمه یک سال مالی، درخواست‌های جاری آن سال مالی را به سال مالی را به سال مالی جدید منتقل نمود؟<br/>
+
114- چگونه می‌توان پس از خاتمه یک سال مالی، درخواست‌های جاری آن سال مالی را به سال مالی را به سال مالی جدید منتقل نمود؟<br/>
 +
 
  
  
سطر ۲۶۷: سطر ۲۵۴:
 
==='''برگه‌های شمارش کالا'''===
 
==='''برگه‌های شمارش کالا'''===
 
----
 
----
115-برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارند؟<br/>
+
115- برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارند؟<br/>
116-چگونه می‌توان یک برگه شمارش کالا تنظیم نمود؟<br/>
+
116- چگونه می‌توان یک برگه شمارش کالا تنظیم نمود؟<br/>
117-چگونه می‌توان برای یک برگه شمارش کالا، شمارش نهایی انجام داد و سپس آن برگه را به عنوان یک برگه انبار گردانی در سیستم ثبت نمود؟<br/>
+
117- چگونه می‌توان برای یک برگه شمارش کالا، شمارش نهایی انجام داد و سپس آن برگه را به عنوان یک برگه انبار گردانی در سیستم ثبت نمود؟<br/>
118-فیلد مرجع در برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارد؟<br/>
+
118- فیلد مرجع در برگه‌های شمارش کالا چه کاربردی دارد؟<br/>
 +
 
  
  
سطر ۲۷۶: سطر ۲۶۴:
 
==='''سند انتقال مانده حساب‌های انحراف'''===
 
==='''سند انتقال مانده حساب‌های انحراف'''===
 
----
 
----
119-چگونه می‌توان سند انقال مانده حسابهای انحراف را تنظیم نمود؟<br/>
+
119- ***<br/>
 +
-->
 +
 
  
  
 
<div id="83323"> </div>
 
<div id="83323"> </div>
==='''گزارش از عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه<br/> کالا'''===
+
==='''گزارش از عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا'''===
 
----
 
----
[[عملیات کالا|120-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک کالا اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[عملیات کالا|120- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک کالا اخذ نمود؟]]<br/>
[[عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا|121-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[عملیات مرکز مصرف یا تامین کالا|121- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا اخذ نمود؟]]<br/>
[[عملیات بچ کالا|122-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک بچ اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[عملیات بچ کالا|122- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک بچ اخذ نمود؟]]<br/>
[[عملیات مجموعه کالا|123-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مجموعه کالا اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[عملیات مجموعه کالا|123- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مجموعه کالا اخذ نمود؟]]<br/>
 
+
<!--
 
 
 
<div id="83324"> </div>
 
<div id="83324"> </div>
 
==='''گزارش از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی'''===
 
==='''گزارش از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی'''===
 
----
 
----
124-چگونه می‌توان گزارشی از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی اخذ نمود؟<br/>
+
124- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات انبار یک حساب و تفصیلی اخذ نمود؟<br/>
 +
-->
  
  
سطر ۲۹۷: سطر ۲۸۷:
 
==='''گزارش گردش و موجودی کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا'''===
 
==='''گزارش گردش و موجودی کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا'''===
 
----
 
----
[[گردش و موجودی کالاها|125-چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاها اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[گردش و موجودی کالاها|125- چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاها اخذ نمود؟]]<br/>
[[گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها|126-چگونه می‌توان گزارشی از گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها|126- چگونه می‌توان گزارشی از گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها اخذ نمود؟]]<br/>
[[گردش بچ‌های کالا|127-چگونه می‌توان گزارشی از گردش بچ‌های کالا اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[گردش بچ‌های کالا|127- چگونه می‌توان گزارشی از گردش بچ‌های کالا اخذ نمود؟]]<br/>
[[گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه|128-چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه|128- چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه اخذ نمود؟]]<br/>
 +
 
  
  
سطر ۳۰۶: سطر ۲۹۷:
 
==='''گزارش خلاصه عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا'''===
 
==='''گزارش خلاصه عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا'''===
 
----
 
----
[[خلاصه عملیات یک کالا|129-چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک کالا برحسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[خلاصه عملیات یک کالا|129- چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک کالا برحسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟]]<br/>
[[خلاصه عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا|130-چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا بر حسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟]]<br/>
+
[[خلاصه عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا|130- چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا بر حسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟]]<br/>
  
  

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۲


انبارها


4- چگونه می‌توان یک انبار جدید تعریف نمود؟
5- درهنگام تعریف و یا تدوین یک انبار، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟
6- گزینه «اعمال محدودیت برای کاربران(در زمان تنظیم برگه)» در تعریف یک انبار چه کاربردی دارد؟


درخت کالاها


7- چگونه می‌توان یک کالا تعریف نمود؟
8- درتعریف کالا نقش الگوی عملیات مالی چیست ؟
9- چگونه می‌توان برای یک کالا، اطلاعات تکمیلی (اعم از «شماره فنی»، «شرح»، «شرح لاتین»، «بهای نرمال»، «حداقل موجودی»، «نقطه سفارش»، «مقدار بهینه سفارش» و «حداکثر موجودی»)و یا «یادداشت» درج نمود؟
10- بهای نرمال چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
11- «حداقل موجودی» و «نقطه سفارش» یک کالا در چه مواردی استفاده می‌شوند؟
12- چگونه می‌توان تعیین کرد که یک کالا به چه انبارهایی تعلق دارد؟ (ارتباط کالا با انبار)
13- در تعریف ارتباط کالا با انبار، امکان «کپی انبارها از یک کالای دیگر» برای چیست؟
14- چگونه می‌توان برای یک کالای استاندارد پذیر، بهای استاندارد تعیین نمود؟
15- چگونه می‌توان برای یک کالا علاوه بر واحد اصلی، واحد فرعی نیز تعریف نمود؟
16- در تعریف کالا آیا می‌توان برای کالاهای زیرگروه، واحد متفاوت از کالای سرگروه تعریف نمود؟


درخت مراکز


18- چگونه می‌توان یک مرکز مصرف یا تامین کالا تعریف نمود؟
19- در هنگام تعریف یا تدوین یک مرکز مصرف یا تامین کالا، فیلد کد تفصیلی چه کاربردی دارد؟


مجموعه‌های کالا


20- مجموعه کالا چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه کالا تعریف نمود؟


بچ‌های کالا


21- بچ چیست، چگونه می‌توان آن را تعریف و از آن استفاده نمود؟
22- بچ می‌تواند از نظر مانده دارای چه وضعیت هایی باشد؟


خلاصه اطلاعات کالا


23- چگونه می‌توان گزارشی تهیه کرد که در آن اطلاعات مقداری بهای موجودی یک کالا به تفکیک انبار و همچنین اطلاعاتی از قبیل موجودی با کسر رزرو و مانده درخواست های ورود و خروج را ملاحظه نمود؟
24- چگونه می‌توان فهمید یک کالا در چه مجموعه کالاهایی به کار رفته است و چگونه می‌توان آن را از تمام مجموعه کالاهایی که در آنها به کار رفته است بطور یکباره حذف نمود؟


الگوهای عملیات مالی


26- چه روش‌های متداولی برای تعیین بهای کالاهای صادره در سیستم انبار تعبیه شده است؟
27- الگوی عملیات مالی چیست و چگونه می‌توان یک الگوی عملیات مالی تعریف نمود؟
28- در چه صورت لازم است برای یک کالا، چند حساب و تفصیلی موجودی در الگوی عملیات مالی تعریف شود؟
29- بهای استاندارد چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود؟
30- در چه مواردی باید حساب(و تفصیلی)هایی از نوع انحراف خرید و انحراف نرخ مصرف را در الگوی عملیات مالی کالا تعریف کنیم و این دو نوع حساب چه تفاوت‌هایی باهم دارند ؟
32- در الگوی عملیات مالی تفاوت «حساب و تفصیلی‌های اصلی» و «قوانین طرف حساب» در چیست؟
33- در هنگام تدوین یک قانون طرف حساب الگوی عملیات مالی کالا، گزینه «استفاده از حساب و تفصیلی‌های آخرین رخداد مشابه» چه کاربردی دارد؟


قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار


34- قوانین طرف حساب عمومی انبار چیست؟
35- چگونه می‌توان یک قانون طرف حساب عمومی انبار تعریف نمود؟


قوانین شرح رخدادهای انبار


36- قوانین شرح رخدادهای انبار چه هستند و به چه کار می‌آیند؟
37- در تعریف یک نوع برگه، تعیین «انبارهای مجاز» چه کاربردی دارد؟


انواع برگه‌های انبار


38- در تعریف انواع برگه‌ها، گزینه «شماره گذاری به تفکیک انبار» چیست و چه کاربردی دارد؟
39- در تعریف انواع برگه‌ها، «پیش فرض سری برگه» چیست و چه کاربردی دارد؟
40- چگونه می‌توان یک نوع برگه ورود تعریف نمود؟
41- چگونه می‌توان یک نوع برگه خروج تعریف نمود؟
42- چگونه می‌توان برخی از پیش‌ فرض‌هایی را که برای برگه‌های اصلاح بهای وارده، نقل و انتقال، تعدیل، موجودی ابتدای دوره، موجودی انتهای دوره و انبار گردانی تعریف شده است را تغییر داد؟


انواع برگه‌های درخواست


43- برگه درخواست چیست و چگونه می‌توان یک نوع برگه درخواست تعریف نمود؟


برگه‌های انبار جدید


45- چگونه می‌‌توان یک برگه انبار جدید تنظیم نمود؟
46- چرا در هنگام تنظیم برگه، هنگام انتخاب کالا به کمک درخت کالاها و یا جستجو در نام، برخی از کالاهایی که در درخت کالاها تعریف شده اند مشاهده نمی شوند؟
48- فیلد «درخواست» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
49- فیلد «مرجع» در برگه انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
51- در چه مواقعی در برگه نمی‌توان فقط براساس واحد فرعی، مقدار را وارد کرد و با پیغام «مقدار اصلی تعیین نشده است» مواجه می‌شوید؟
52- تفاوت «بهای واقعی» و «بهای برآوردی» در چیست؟
53- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالای بچ پذیر از انبار، بچ‌های لازم را به صورت خودکار برای آن تعیین نمود؟
54- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار در هنگام خروج یک کالا از انبار(که دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه است)، مرجع‌های لازم را بصورت خودکار برای آن تعیین نمود؟
55- هنگام تنظیم برگه ورود، اجزای بهای وارده چیست و چه کاربردی دارد؟
56- تفاوت رخدادهای برگشت (دوره جاری) با برگشت (دوره قبل) چیست؟
57- طرف حساب یک رخداد انبار چیست و چند نوع طرف حساب قابل تعریف است؟
58- آیا می‌توان در یک برگه، هم طرف حساب عمومی داشت و هم طرف حساب اختصاصی؟
59- اگر متناسب با یک برگه، قانون طرف حساب عمومی تعریف کرده باشیم، چگونه می‌توان هنگام تنظیم برگه انبار، طرف حساب عمومی رابه دلخواه تعیین نمود؟
60- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی را بصورت خودکار تعیین نمود؟
61- چگونه می‌توان در برگه‌های انبار، طرف حساب عمومی تعیین شده را حذف نمود؟
62- در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان برای برخی از سطرهای برگه، طرف حساب اختصاصی را بصورت خودکار تعیین کرد؟
63- در هنگام تنظیم و یا اصلاح یک برگه، چگونه می‌توان طرف حساب برخی از سطرهای برگه را حذف کرد؟
64- سطرهای آزاد برگه چیست و چه کاربردی دارد؟
65- اگر درهنگام ذخیره برگه با پیغام خطای مبتنی بر اینکه ارتباط با سرور قطع شده است مواجه شویم، چگونه می‌توان برگه انبار را بصورت موقت ذخیره کنیم؟
66- چگونه می‌توان یک برگه «اصلاح بهای کالای وارده» را تنظیم نمود؟
67- برگه «نقل و انتقال» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «نقل و انتقال» تنظیم نمود؟
68- چگونه می‌توان بهای کالاها را به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش (بهای نرمال) تبدیل کرد؟
69- برگه «تعدیل» چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان یک برگه «تعدیل» تنظیم نمود؟


برگه‌های انبار موجود


79- چگونه می‌توان با در اختیار داشتن «سری» و «شماره» یک برگه، آن را احضار نمود؟
80- چگونه می‌توان یک برگه انبار تنظیم شده را اصلاح نمود؟
81- چگونه می‌توان در هنگام اصلاح برگه، جستجو و جایگزینی در شرح را انجام داد؟
82- چگونه می‌توان نوع رخداد مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را بصورت یکباره اصلاح نمود؟
83- چگونه می‌توان کالاهای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک کالا تغییر داد؟
84- چگونه می‌توان انبار را برای برخی از کالاهای یک برگه تغییر داد؟
85- چگونه می‌توان مراکز مصرف یا تامین کالای مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را تغییر داد؟
86- چگونه می‌توان بچ‌های مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک بچ تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها بچ تعیین نمود؟
87- چگونه می‌توان مقادیر مندرج در برخی از سطرهای یک برگه را به یک مقادیر تغییر داد و یا اینکه یکباره برای برخی از سطرها مقدار تعین نمود؟
88- چگونه می‌توان بهای واحد را برای تمام یا برخی از سطرهای یک برگه به «یک بهای ثابت»، «آخرین بهای وارده»، «بیشترین بهای وارده»، «بهای استاندارد کالا» و یا «بهای نرمال» تغییر داد؟
89- چگونه می‌توان شرح برخی از سطرهای یک برگه را یکباره به یک شرح ثابت تغییر داد و یا اینکه شرح‌های سطر‌های انتخابی را با استفاده از قوانین شرح رخداد‌های انبار اصلاح کرد؟
90- تفاوت برگه‌های «پیش‌نویس»، «عملیاتی» و «تایید شده» انبار در چیست؟
91- چگونه می‌توان یک برگه انبار را از پیش‌نویس به عملیاتی تبدیل نمود؟
92- چگونه می‌توان سند انبار مربوط به یک برگه را ملاحظه نمود؟


نکات مشترک گزارش‌ها


94- چگونه می‌توان رخدادهای متصل به یک رخداد را ملاحظه نمود؟
95- گزینه«سرجمع مقادیر نیز محسابه شود» چه کاربردی دارد»؟
96- محاوره اغلب گزارش‌ها در قسمت «رخدادها»، رخدادهای «برآوردی»،«برآوردی به واقعی»،«واقعی شده» و «واقعی» جه مفهومی دارند؟
97- گزینه«رخدادهای برگشت دوره جاری بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
98- گزینه«رخدادهای تعدیل بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
99- گزینه«رخدادهای اصلاح بهای وارده بصورت مستقل بازنمایی شوند» چه مفهومی دارد؟
100- گزینه«تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند» چه مفهومی دارد؟


فهرست برگه‌های انبار


101- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های انبار را ملاحظه نمود؟
102- چگونه می‌توان تاریخ یک برگه انبار را تغییر داد؟


فهرست رخدادهای انبار


103- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای انبار را ملاحظه نمود؟
104- چگونه می‌توان گزارشی گرفت که در آن، تمام یا بخشی از ورودها یا خروج‌های یک انبار، در یک محدوده تاریخ نمایش داده شود؟


برگه‌های درخواست جدید


105- چگونه می‌توان یک برگه درخواست تنظیم نمود؟
106- برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین) کالا چه تفاوتی با درخواست تحویل کالا از انبار دارد؟
107- در چه مواقعی می‌توان یک درخواست رزرو شده تنظیم نمود؟
108- چگونه می‌توان یک کالا را برای یک واحد رزرو نمود؟
110- چگونه می‌توان برای کالاهایی که موجودی آنها از حداقل موجودی و یا نقطه سفارش کمتر است درخواست خرید صادر کرد؟
111- چگونه می‌توان برای کالاهای یک برگه درخواست خروج، درخواست خرید صادر کرد؟


فهرست برگه‌های درخواست


112- چگونه می‌توان فهرست برگه‌های درخواست را ملاحظه نمود؟


فهرست رخدادهای درخواست


113- چگونه می‌توان فهرست رخدادهای درخواست را ملاحظه نمود؟


گزارش از عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا


120- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک کالا اخذ نمود؟
121- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا اخذ نمود؟
122- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک بچ اخذ نمود؟
123- چگونه می‌توان گزارشی از عملیات یک مجموعه کالا اخذ نمود؟


گزارش گردش و موجودی کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا، بچ، مجموعه کالا


125- چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاها اخذ نمود؟
126- چگونه می‌توان گزارشی از گردش مراکز مصرف یا تامین کالاها اخذ نمود؟
127- چگونه می‌توان گزارشی از گردش بچ‌های کالا اخذ نمود؟
128- چگونه می‌توان گزارشی از گردش و موجودی کالاهای یک مجموعه اخذ نمود؟


گزارش خلاصه عملیات کالا، مرکز مصرف یا تامین کالا


129- چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک کالا برحسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟
130- چگونه می‌توان گزارشی از خلاصه عملیات یک مرکز مصرف یا تامین کالا بر حسب محدوده‌های زمانی اخذ نمود؟category : بازگشت