سوالات کاربردی نرم‌افزار اموال و دارایی ثابت: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83600 تا 83699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "83600"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83600 تا 83699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "83606"-->
 
__TOC__
 
__TOC__
  
سطر ۶: سطر ۶:
 
==='''طبقات و گروه‌های دارایی'''===
 
==='''طبقات و گروه‌های دارایی'''===
 
----
 
----
[[طبقات و گروه‌های دارایی#70000|1- طبقات دارایی چیست و چگونه می‌توان یک طبقه دارایی تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[طبقات و گروه‌های دارایی#70000|طبقات دارایی چیست و چگونه می‌توان یک طبقه دارایی تعریف نمود؟]]<br/>
[[طبقات و گروه‌های دارایی#70004|1- گروه‌های دارایی چیست و چگونه می‌توان یک گروه دارایی تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[طبقات و گروه‌های دارایی#70004|گروه‌های دارایی چیست و چگونه می‌توان یک گروه دارایی تعریف نمود؟]]<br/>
[[طبقات و گروه‌های دارایی#70009|1- چگونه می‌توان اطلاع اضافه‌ای (مثل: مدل، رنگ، کشور سازنده و ...) برای دارایی‌ها وارد نمود؟]]<br/>
+
[[طبقات و گروه‌های دارایی#70009|چگونه می‌توان اطلاع اضافه‌ای (مثل: مدل، رنگ، کشور سازنده و ...) را برای دارایی‌ها نگهداری نمود؟]]<br/>
  
  
  
<div id="83600"> </div>
+
<div id="83601"> </div>
 
==='''واحدهای سازمانی و محل های استقرار'''===
 
==='''واحدهای سازمانی و محل های استقرار'''===
 
----
 
----
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70100|1- آیا درخت واحدهای سازمانی که از قبل در سیستم حقوق و دستمزد نوسا وجود داشت، با درخت سازمانی موجود در سیستم اموال متفاوت است؟]]<br/>
+
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70100|آیا درخت واحدهای سازمانی که از قبل در سیستم حقوق و دستمزد نوسا وجود داشت، با درخت سازمانی موجود در سیستم اموال متفاوت است؟]]<br/>
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|1- چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70104|1- محل‌های استقرار به چه مکان‌هایی گفته می‌شود و چگونه می‌توان یک محل استقرار تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70104|محل‌های استقرار به چه مکان‌هایی گفته می‌شود و چگونه می‌توان یک محل استقرار تعریف نمود؟]]<br/>
  
  
  
<div id="83600"> </div>
+
<div id="83602"> </div>
 
==='''معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی'''===
 
==='''معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفی'''===
 
----
 
----
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|1- چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
 
  
  
  
<div id="83600"> </div>
+
<div id="83603"> </div>
==='''الگوهای عملیات مالی دارایی‌ها'''===
+
==='''الگوها و قوانین دارایی‌ها'''===
 
----
 
----
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|1- چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
 
  
  
  
<div id="83600"> </div>
+
<div id="83604"> </div>
 
==='''درخت دارایی‌ها'''===
 
==='''درخت دارایی‌ها'''===
 
----
 
----
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|1- چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
 
 
 
 
<div id="83600"> </div>
 
==='''قوانین طرف حساب رخدادها'''===
 
----
 
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|1- چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
 
 
 
 
<div id="83600"> </div>
 
==='''قوانین شرح رخدادهای مالی'''===
 
----
 
[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|1- چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
 
 
 
 
<div id="83600"> </div>
 
==='''رخدادهای یک دارایی'''===
 
----
 
[[افزایش بهای تمام شده|1- چگونه می‌توان برای یک دارایی، رخداد افزایش بهای تمام شده تنظیم نمود؟]]<br/>
 
[[الحاق یا تعمیر اساسی|1- چگونه می‌توان برای یک دارایی، رخداد الحاق یا تعمیر اساسی تنظیم نمود؟]]<br/>
 
[[انتقال و خروج انتقالی#72200|1- چگونه می‌توان بخشی از یک دارایی را به دارایی دیگر منتقل نمود؟]]<br/>
 
[[انتقال و خروج انتقالی#72201|1- برای جابجایی دارایی بین بخش‌ها از چه رخدادی استفاده می‌شود؟]]<br/>
 
[[انتقال و خروج انتقالی#72202|1- چگونه می‌توان در رخدادهای انتقال یا خروج انتقالی، رخدادهای دارایی طرف انتقال را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 
[[تعدیل|1- تفاوت رخداد تعدیل با رخداد انتقال چیست؟]]<br/>
 
[[تعدیل#72301|1- چگونه می‌توان برای دارایی رخداد تعدیل تنظیم نمود؟]]<br/>
 
[[اعلام اسقاط|1- چگونه می‌توان یک دارایی را اسقاط نمود؟]]<br/>
 
[[خروج، فروش و واگذاری برای فروش#72500|1- چگونه می‌توان یک دارایی را از سیستم خارج نمود؟]]<br/>
 
[[خروج، فروش و واگذاری برای فروش#72501|1- چگونه می‌توان فروش یک دارایی را در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 
[[خروج، فروش و واگذاری برای فروش#72502|1- چگونه می‌توان یک دارایی را به منظور فروش، کنارگذاری نمود؟]]<br/>
 
[[خروج، فروش و واگذاری برای فروش#72503|1- واگذاری دارایی برای فروش، با چه ارزشی انجام می‌شود؟ در چه صورتی می‌توان مبلغ واگذاری را به صورت دستی وارد نمود؟]]<br/>
 
[[ارزیابی#72601|1- در صورتیکه یک دارایی با کاهش ارزش مواجه شود، چگونه می‌توان این کاهش ارزش را در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 
[[ارزیابی#72609|1- آیا کاهش ارزش دارایی، منجر به تغییر روش یا عمر باقیمانده دارایی می‌شود؟]]<br/>
 
[[ارزیابی#72602|1- از رخداد برگشت کاهش ارزش به چه منظور استفاده می‌شود؟]]<br/>
 
[[ارزیابی#72603|1- تجدید ارزیابی چیست و چگونه می‌توان برای یک دارایی، تجدید ارزیابی در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 
[[ارزیابی#72604|1- تفاوت اطلاعات تاریخی و واقعی دارایی در چیست و چرا در سیستم اموال نوسا، برای دارایی‌ها دو نوع اطلاعات نگهداری می‌شود؟]]<br/>
 
[[ارزیابی#72610|1- روش کار سیستم اموال نوسا، بر مبنای اطلاعات تاریخی است یا اطلاعات واقعی؟]]<br/>
 
[[ارزیابی#72605|1- با توجه به امکان تهاتر بین هزینه‌های زیان کاهش ارزش و مازاد تجدید ارزیابی، رفتار سیستم در این مورد چگونه است؟]]<br/>
 
[[سابقه پیش از مکانیزه|1- چگونه می‌توان اطلاعات مالی دارایی‌هایی را که قبلا خریداری شده‌اند، در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 
[[سابقه پیش از مکانیزه#72701|1- در حالتیکه تغییر مشخصات سابقه پیش از مکانیزه از طریق درخت دارایی‌ها میسر نباشد، چگونه می‌توان این اطلاعات را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها|1- چگونه می‌توان بهای یک دارایی را که اشتباه وارد شده است، اصلاح نمود؟]]<br/>
 
[[اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها#72801|1- آیا می‌توان پس از خروج دارایی، بهای آن را اصلاح نمود؟]]<br/>
 
[[استهلاک زمانی|1- برای ثبت استهلاک مقطع یک دارایی از چه رخدادی می‌توان استفاده نمود؟]]<br/>
 
[[استهلاک زمانی#72900|1- چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن خط مستقیم است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟]]<br/>
 
[[استهلاک زمانی#72901|1- چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن نزولی است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟]]<br/>
 
[[استهلاک کارکردی|1- چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن کارکردی است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟]]<br/>
 
[[تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک|1- چگونه می‌توان روش محاسبه استهلاک و یا نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده|1- چگونه می‌توان عمر یا کارکرد باقیمانده یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[کنارگذاری و بکارگیری مجدد#73300|1- چگونه می‌توان یک دارایی را کنارگذاری نمود؟]]<br/>
 
[[کنارگذاری و بکارگیری مجدد#73301|1- چگونه می‌توان یک دارایی کنارگذاری شده را مجددا بکار گرفت؟]]<br/>
 
[[تعیین مرکز هزینه|1- چگونه می‌توان مرکز هزینه یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73500|1- چگونه می‌توان پلاک اموال یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73501|1- چگونه می‌توان محل استقرار یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73502|1- چگونه می‌توان تحویل گیرنده یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73503|1- جمعدار کیست و چگونه می‌توان جمعدار یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73504|1- چگونه می‌توان اطلاعات بازدید عینی یک دارایی را در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
+
<div id="83605"> </div>
<div id="83600"> </div>
+
==='''رخدادهای دارایی'''===
==='''گزارش‌های مربوط به یک دارایی'''===
 
 
----
 
----
[[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|1- چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[افزایش بهای تمام شده|چگونه می‌توان برای یک دارایی، رخداد افزایش بهای تمام شده تنظیم نمود؟]]<br/>
 +
[[الحاق یا تعمیر اساسی|چگونه می‌توان برای یک دارایی، رخداد الحاق یا تعمیر اساسی تنظیم نمود؟]]<br/>
 +
[[انتقال و خروج انتقالی#72200|چگونه می‌توان بخشی از یک دارایی را به دارایی دیگر منتقل نمود؟]]<br/>
 +
[[انتقال و خروج انتقالی#72201|برای جابجایی دارایی بین بخش‌ها از چه رخدادی استفاده می‌شود؟]]<br/>
 +
[[انتقال و خروج انتقالی#72202|چگونه می‌توان در رخدادهای انتقال یا خروج انتقالی، رخدادهای دارایی طرف انتقال را ملاحظه نمود؟]]<br/>
 +
[[تعدیل|تفاوت رخداد تعدیل با رخداد انتقال چیست؟]]<br/>
 +
[[تعدیل#72301|چگونه می‌توان برای دارایی رخداد تعدیل تنظیم نمود؟]]<br/>
 +
[[اعلام اسقاط|چگونه می‌توان یک دارایی را اسقاط نمود؟]]<br/>
 +
[[خروج، فروش و واگذاری برای فروش#72500|چگونه می‌توان یک دارایی را از سیستم خارج نمود؟]]<br/>
 +
[[خروج، فروش و واگذاری برای فروش#72501|چگونه می‌توان فروش یک دارایی را در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 +
[[خروج، فروش و واگذاری برای فروش#72502|چگونه می‌توان یک دارایی را به منظور فروش، کنارگذاری نمود؟]]<br/>
 +
[[خروج، فروش و واگذاری برای فروش#72503|واگذاری دارایی برای فروش، با چه ارزشی انجام می‌شود؟ در چه صورتی می‌توان مبلغ واگذاری را به صورت دستی وارد نمود؟]]<br/>
 +
[[ارزیابی#72601|در صورتیکه یک دارایی با کاهش ارزش مواجه شود، چگونه می‌توان این کاهش ارزش را در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 +
[[ارزیابی#72609|آیا کاهش ارزش دارایی، منجر به تغییر روش یا عمر باقیمانده دارایی می‌شود؟]]<br/>
 +
[[ارزیابی#72602|از رخداد برگشت کاهش ارزش به چه منظور استفاده می‌شود؟]]<br/>
 +
[[ارزیابی#72603|تجدید ارزیابی چیست و چگونه می‌توان برای یک دارایی، تجدید ارزیابی در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 +
[[ارزیابی#72604|تفاوت اطلاعات تاریخی و واقعی دارایی در چیست و چرا در سیستم اموال نوسا، برای دارایی‌ها دو نوع اطلاعات نگهداری می‌شود؟]]<br/>
 +
[[ارزیابی#72610|روش کار سیستم اموال نوسا، بر مبنای اطلاعات تاریخی است یا اطلاعات واقعی؟]]<br/>
 +
[[ارزیابی#72605|با توجه به امکان تهاتر بین هزینه‌های زیان کاهش ارزش و مازاد تجدید ارزیابی، رفتار سیستم در این مورد چگونه است؟]]<br/>
 +
[[سابقه پیش از مکانیزه|چگونه می‌توان اطلاعات مالی دارایی‌هایی را که قبلا خریداری شده‌اند، در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
 +
[[سابقه پیش از مکانیزه#72701|در حالتیکه تغییر مشخصات سابقه پیش از مکانیزه از طریق درخت دارایی‌ها میسر نباشد، چگونه می‌توان این اطلاعات را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها|چگونه می‌توان بهای یک دارایی را که اشتباه وارد شده است، اصلاح نمود؟]]<br/>
 +
[[اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها#72801|آیا می‌توان پس از خروج دارایی، بهای آن را اصلاح نمود؟]]<br/>
 +
[[استهلاک زمانی|برای ثبت استهلاک مقطع یک دارایی از چه رخدادی می‌توان استفاده نمود؟]]<br/>
 +
[[استهلاک زمانی#72900|چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن خط مستقیم است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟]]<br/>
 +
[[استهلاک زمانی#72901|چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن نزولی است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟]]<br/>
 +
[[استهلاک کارکردی|چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن کارکردی است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟]]<br/>
 +
[[تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک|چگونه می‌توان روش محاسبه استهلاک و یا نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[تغییر عمر یا کارکرد باقیمانده|چگونه می‌توان عمر یا کارکرد باقیمانده یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[کنارگذاری و بکارگیری مجدد#73300|چگونه می‌توان یک دارایی را کنارگذاری نمود؟]]<br/>
 +
[[کنارگذاری و بکارگیری مجدد#73301|چگونه می‌توان یک دارایی کنارگذاری شده را مجددا بکار گرفت؟]]<br/>
 +
[[تعیین مرکز هزینه|چگونه می‌توان مرکز هزینه یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73500|چگونه می‌توان پلاک اموال یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73501|چگونه می‌توان محل استقرار یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73502|چگونه می‌توان تحویل گیرنده یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73503|جمعدار کیست و چگونه می‌توان جمعدار یک دارایی را تغییر داد؟]]<br/>
 +
[[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی#73504|چگونه می‌توان اطلاعات مربوط به بازدید عینی یک دارایی را در سیستم ثبت نمود؟]]<br/>
  
  
  
<div id="83600"> </div>
+
<div id="83606"> </div>
==='''گزارش‌های مربوط به دارایی‌ها'''===
+
==='''گزارش‌های دارایی'''===
 
----
 
----
[[[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار#70101|1- چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟]]<br/>
 
 
  
  

نسخهٔ ‏۳۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۰


طبقات و گروه‌های دارایی


طبقات دارایی چیست و چگونه می‌توان یک طبقه دارایی تعریف نمود؟
گروه‌های دارایی چیست و چگونه می‌توان یک گروه دارایی تعریف نمود؟
چگونه می‌توان اطلاع اضافه‌ای (مثل: مدل، رنگ، کشور سازنده و ...) را برای دارایی‌ها نگهداری نمود؟


واحدهای سازمانی و محل های استقرار


آیا درخت واحدهای سازمانی که از قبل در سیستم حقوق و دستمزد نوسا وجود داشت، با درخت سازمانی موجود در سیستم اموال متفاوت است؟
چگونه می‌توان یک واحد سازمانی تعریف نمود؟
محل‌های استقرار به چه مکان‌هایی گفته می‌شود و چگونه می‌توان یک محل استقرار تعریف نمود؟


معین کننده‌ها و شرح‌های توصیفیالگوها و قوانین دارایی‌هادرخت دارایی‌هارخدادهای دارایی


چگونه می‌توان برای یک دارایی، رخداد افزایش بهای تمام شده تنظیم نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی، رخداد الحاق یا تعمیر اساسی تنظیم نمود؟
چگونه می‌توان بخشی از یک دارایی را به دارایی دیگر منتقل نمود؟
برای جابجایی دارایی بین بخش‌ها از چه رخدادی استفاده می‌شود؟
چگونه می‌توان در رخدادهای انتقال یا خروج انتقالی، رخدادهای دارایی طرف انتقال را ملاحظه نمود؟
تفاوت رخداد تعدیل با رخداد انتقال چیست؟
چگونه می‌توان برای دارایی رخداد تعدیل تنظیم نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی را اسقاط نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی را از سیستم خارج نمود؟
چگونه می‌توان فروش یک دارایی را در سیستم ثبت نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی را به منظور فروش، کنارگذاری نمود؟
واگذاری دارایی برای فروش، با چه ارزشی انجام می‌شود؟ در چه صورتی می‌توان مبلغ واگذاری را به صورت دستی وارد نمود؟
در صورتیکه یک دارایی با کاهش ارزش مواجه شود، چگونه می‌توان این کاهش ارزش را در سیستم ثبت نمود؟
آیا کاهش ارزش دارایی، منجر به تغییر روش یا عمر باقیمانده دارایی می‌شود؟
از رخداد برگشت کاهش ارزش به چه منظور استفاده می‌شود؟
تجدید ارزیابی چیست و چگونه می‌توان برای یک دارایی، تجدید ارزیابی در سیستم ثبت نمود؟
تفاوت اطلاعات تاریخی و واقعی دارایی در چیست و چرا در سیستم اموال نوسا، برای دارایی‌ها دو نوع اطلاعات نگهداری می‌شود؟
روش کار سیستم اموال نوسا، بر مبنای اطلاعات تاریخی است یا اطلاعات واقعی؟
با توجه به امکان تهاتر بین هزینه‌های زیان کاهش ارزش و مازاد تجدید ارزیابی، رفتار سیستم در این مورد چگونه است؟
چگونه می‌توان اطلاعات مالی دارایی‌هایی را که قبلا خریداری شده‌اند، در سیستم ثبت نمود؟
در حالتیکه تغییر مشخصات سابقه پیش از مکانیزه از طریق درخت دارایی‌ها میسر نباشد، چگونه می‌توان این اطلاعات را تغییر داد؟
چگونه می‌توان بهای یک دارایی را که اشتباه وارد شده است، اصلاح نمود؟
آیا می‌توان پس از خروج دارایی، بهای آن را اصلاح نمود؟
برای ثبت استهلاک مقطع یک دارایی از چه رخدادی می‌توان استفاده نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن خط مستقیم است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن نزولی است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟
چگونه می‌توان برای یک دارایی که روش استهلاک آن کارکردی است، استهلاک مقطع ثبت نمود؟
چگونه می‌توان روش محاسبه استهلاک و یا نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی را تغییر داد؟
چگونه می‌توان عمر یا کارکرد باقیمانده یک دارایی را تغییر داد؟
چگونه می‌توان یک دارایی را کنارگذاری نمود؟
چگونه می‌توان یک دارایی کنارگذاری شده را مجددا بکار گرفت؟
چگونه می‌توان مرکز هزینه یک دارایی را تغییر داد؟
چگونه می‌توان پلاک اموال یک دارایی را تغییر داد؟
چگونه می‌توان محل استقرار یک دارایی را تغییر داد؟
چگونه می‌توان تحویل گیرنده یک دارایی را تغییر داد؟
جمعدار کیست و چگونه می‌توان جمعدار یک دارایی را تغییر داد؟
چگونه می‌توان اطلاعات مربوط به بازدید عینی یک دارایی را در سیستم ثبت نمود؟


گزارش‌های دارایی
category : بازگشت