خلاصه عملیات یک کالا: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (سطح محافظت «خلاصه عملیات یک کالا» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(۴۱ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 37200 تا 37299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "37200"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 37200 تا 37299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "37206"-->
<div id="37200"> </div>
 
__TOC__
 
  
جهت اخذ گزارشات سرجمع از گردش و مانده یک کالا به تفکیک محدوده زمانی، از گزارش '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' استفاده می‌شود.
+
جهت اخذ گزارشات سرجمع از گردش و مانده یک کالا به تفکیک محدوده‌های زمانی، از گزارش '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' استفاده می‌شود.
  
==خلاصه عملیات یک کالا==
 
  
 
به منظور اخذ گزارش خلاصه عملیات یک کالا، از منوی '''" گزارش "''' ، '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' را انتخاب نمایید.
 
به منظور اخذ گزارش خلاصه عملیات یک کالا، از منوی '''" گزارش "''' ، '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' را انتخاب نمایید.
 +
 +
همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه [[file:gnl 131.png|25px]] که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.
  
  
[[file:inv-5-1-1.png|260px|thumb|center|منوی گزارش]]
+
[[file:inv-5-1-1.png|300px|thumb|center|منوی گزارش]]
  
  
پنجره '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
+
پنجره '''" عملیات کالا "''' به شکل زیر باز خواهد شد:
  
  
[[file:inv-5-1-10.png|260px|thumb|center|عملیات کالا]]
+
[[file:inv-5-1-10.png|700px|thumb|center|عملیات کالا]]
  
  
این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :
+
این محاوره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :
  
 
* '''[[#37200|محتوی]]'''
 
* '''[[#37200|محتوی]]'''
* '''[[#37201|برگه]]'''
+
* '''[[#37201|برگه‌ها]]'''
 
* '''[[#37202|رخدادها]]'''
 
* '''[[#37202|رخدادها]]'''
 
* '''[[#37203|شرایط]]'''  
 
* '''[[#37203|شرایط]]'''  
سطر ۳۲: سطر ۳۱:
 
----
 
----
  
از قسمت '''" محتوی "'''فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
 
  
* '''گزارش کالا - کد''' : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ،آن را از [[درخت کالاها و خدمات]] انتخاب نمایید.
+
[[file:inv-5-1-10.png|700px|thumb|center|عملیات کالا - محتوی]]
 +
 
 +
 
 +
از قسمت '''" محتوی "''' فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
 +
 
 +
* '''گزارش کالا - کد''' : در این قسمت کد کالای مورد نظر را وارد نمایید. جهت سهولت در انتخاب کالا می‌توان با تایپ عبارت '''" / "'''، کالای مورد نظر را از پنجره '''" انتخاب کالا "''' با ساختار درختی انتخاب و یا با تایپ عبارت '''" // "''' آن را در محاوره '''" انتخاب کالا یا خدمت با جستجو "'''، جستجو نمایید.
  
: همچنین با وارد نمودن عبارت '''"//"''' و فشردن کلید '''" Enter "'''، می‌توانید کالا مورد نظر را از پنجره '''" انتخاب کالا با جستجو در نام "''' انتخاب نمایید.
 
  
 
* '''حرکت در بین کالاها''' : در قسمت حرکت در بین کالاها می‌توان تعیین نمود که در پنجره '''" خلاصه عملیات کالا "'''، با فشردن تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]]، حرکت در بین چه سطحی از کالاها انجام شود.
 
* '''حرکت در بین کالاها''' : در قسمت حرکت در بین کالاها می‌توان تعیین نمود که در پنجره '''" خلاصه عملیات کالا "'''، با فشردن تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]]، حرکت در بین چه سطحی از کالاها انجام شود.
 +
  
 
:امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
 
:امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
سطر ۴۸: سطر ۵۱:
 
:: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین کالاهای سطح انتخاب شده، کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.
 
:: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین کالاهای سطح انتخاب شده، کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.
  
:: اگر گزینه '''" جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده در گزارش بازنمایی شود "''' را انتخاب نمایید جمع عملیات مزبور از تاریخ مورد نظر شما تا ابتدای محدوده نشان داده می‌شود.
+
:: اگر گزینه '''" جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده در گزارش بازنمایی شود "''' را انتخاب نمایید، جمع عملیات مزبور از تاریخ مورد نظر شما تا ابتدای محدوده نشان داده می‌شود.
 +
 
  
 
* '''نحوه محاسبه''' : از قسمت نحوه محاسبه، یکی از روش های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 
* '''نحوه محاسبه''' : از قسمت نحوه محاسبه، یکی از روش های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
سطر ۵۴: سطر ۵۸:
 
:*'''بدون اخذ سرجمع''' : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به کالا بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.
 
:*'''بدون اخذ سرجمع''' : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به کالا بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.
  
:*'''اخذ سرجمع بر حسب مرکز''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالا موردنظر، به تفکیک مراکز فروش و به‌ صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 
  
:*'''اخذ سرجمع بر حسب کالا''' : اگر کالایی که برای گزارش انتخاب کرده‌اید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخداد‌های مربوط به کالا مورد نظر، به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت کالاها و خدمات و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر کالا فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
+
:*'''اخذ سرجمع بر حسب مرکز''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالای مورد نظر، به تفکیک '''[[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مراکز]]''' و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد.
 +
 
 +
::*با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادها را به یکی از حالت‌های '''" مراکز عملیاتی "''' و یا '''" مراکز یک سطح خاص "''' سرجمع نمود.
 +
 
 +
:::*در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' در این بخش، در دسترس خواهد بود.
 +
 
 +
 
 +
::*'''عملیات فاقد مرکز در گزارش ظاهر نشوند''' : با انتخاب این گزینه، رخدادهای فاقد مرکز، از گزارش حذف خواهند شد.
 +
 
 +
 
 +
:*'''اخذ سرجمع برحسب کالا''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالای مورد نظر، به تفکیک '''[[درخت کالاها و خدمات|کالا]]''' و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد.
 +
 
 +
::*با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادها را به یکی از حالت‌های '''" کالاهای عملیاتی "''' و یا '''" کالاهای یک سطح خاص "''' سرجمع نمود.
 +
 
 +
:::*در صورت انتخاب '''" کالاهای یک سطح خاص "''' می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" کالاهای سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" به‌علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل "''' در این بخش، در دسترس خواهد بود.
 +
 
 +
 
 +
:*'''اخذ سر جمع بر حسب بچ''' : با انتخاب این گزینه کالاهایی که [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر هستند به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
  
:*'''اخذ سرجمع بر حسب بچ''' : با انتخاب این گزینه کالاهایی که بچ پذیر هستند به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 
  
 
:*'''اخذ سرجمع در محدوده زمانی''' :  با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به کالا موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
 
:*'''اخذ سرجمع در محدوده زمانی''' :  با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به کالا موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
  
به دلیل اینکه میخواهید گزارشی از عملیات یک کالا بر حسب محدوده های زمانی اخذ نمایید نحوه محاسبه به صورت پیش فرض '''" اخذ سرجمع در محدوده زمانی "'''انتخاب شده است.
 
  
*'''سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود''' : هنگامی فعال می‌شود که '''" نحوه محاسبه "''' را از حالت '''" بدون اخذ سرجمع "'''تغییر دهید و بخواهید گزارش را با اخذ سرجمع (بر حسب مرکز، بچ، کالاهای عملیاتی و یا محدوده‌های زمانی) اخذ نمایید.
+
*'''سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود''' : این گزینه زمانی فعال می‌شود که '''" نحوه محاسبه "''' را از حالت '''" بدون اخذ سرجمع "''' تغییر دهید و بخواهید گزارش را با اخذ سرجمع (بر حسب مرکز، بچ، کالاهای عملیاتی و یا محدوده‌های زمانی) اخذ نمایید.
 +
 
  
 
*'''سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند''' : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شوند.
 
*'''سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند''' : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شوند.
  
* '''اخذ سرجمع بر حسب''' : از قسمت اخذ سرجمع بر حسب، یکی از روش‌های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
+
<div id=37206> </div>
:* سرجمع برحسب ماههای سال شمسی
+
*'''اخذ سرجمع بر حسب''' : از قسمت اخذ سرجمع بر حسب، یکی از روش‌های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
:* سرجمع برحسب ماههای سال میلادی
+
:* '''سرجمع برحسب ماههای سال شمسی'''
:* سرجمع برحسب فصل‌های سال شمسی
+
:* '''سرجمع برحسب ماههای سال میلادی'''
:* سرجمع برحسب دوره‌های 3 ماهه در سال مالی
+
:* '''سرجمع بر حسب فصل های سال شمسی'''
:* سرجمع برحسب روزهای سال
+
:* '''سر جمع بر حسب دوره‌های 3ماهه در سال مالی'''
:* سرجمع برحسب "هفته - شنبه تا جمعه"
+
:* '''سرجمع برحسب روزهای سال'''
:* سرجمع برحسب "هفته - دوشنبه تا یکشنبه"
+
:* '''سرجمع برحسب "هفته - شنبه تا جمعه"'''
:* سرجمع برحسب سالهای مالی
+
:* '''سرجمع برحسب "هفته - دوشنبه تا یکشنبه"'''
:* سرجمع برحسب محدوده دلخواه
+
:* '''سرجمع برحسب سالهای مالی'''
 +
:* '''سرجمع برحسب محدوده دلخواه'''
  
*'''محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود''' : با انتخاب این گزینه محدوده تاریخ عملیات در ستون "شرح عملیات" نمایش داده می‌شود.
 
  
*'''فرم گزارش''': در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.
+
*'''محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود''' : با انتخاب این گزینه محدوده تاریخ عملیات در ستون '''" شرح عملیات "''' نمایش داده می‌شود.
 +
 
 +
 
 +
*'''فرم گزارش''' : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.
  
  
سطر ۸۹: سطر ۱۱۱:
  
  
[[file:inv-5-1-15.png|500px|thumb|center|عملیات کالا - برگه]]
+
[[file:inv-5-1-15.png|700px|thumb|center|عملیات کالا - برگه‌ها]]
  
  
از قسمت '''برگه‌ها''' موارد زیر را تکمیل کنید:
+
این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد :
  
*'''شامل برگه‌های''' : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.
+
*'''شامل برگه‌های''' : در این قسمت می‌توان حضور برگه‌ها را به یک سال مالی معیّن، محدود نمود.
  
  
*'''محدوده تاریخ''' : از این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
+
*'''محدوده تاریخ از''' : در این قسمت می‌توان حضور برگه‌ها را به یک محدوده تاریخ معیّن، محدود نمود.
  
  
*'''محدوده شماره اسناد از''' : از این قسمت می‌توانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.
+
*'''محدوده شماره سند''' : در این قسمت می‌توان محدوده شماره اسناد را جهت حضور در گزارش، تعیین نمود.
  
*'''انواع برگه انبار''' : از این قسمت می‌توانید هر نوع انواع برگه ورود و خروج را انتخاب نمایید.
 
  
*'''محدوده شماره/سری از''' : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
+
*'''انواع برگه''' : در این قسمت می‌توانید هر نوع از برگه‌های انبار که قرار است در گزارش لحاظ شوند را انتخاب نمایید، همچنین با استفاده از گزینه‌های '''تمام انواع'''، '''[[انواع برگه‌های ورود انبار|تمام انواع ورود]]''' یا '''[[انواع برگه‌های خروج انبار|تمام انواع خروج]]'''، برگه‌های مورد نظر را بر حسب نیاز انتخاب نمایید.
  
*'''وضعیت اسناد''' : از این قسمت می‌توانید فقط اسناد '''پیش‌ نویس''' یا '''عملیاتی''' یا '''تائید شده''' و یا همه اسناد را انتخاب کنید.
+
انتخاب ترکیب مورد نظر از نوع برگه‌ها در این قسمت میسر می‌باشد.
  
*'''شامل برگه‌های''' : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک یا همه قسمت‌ها را انتخاب کنید.
+
 
 +
*'''محدده شماره/سری از''' : در این قسمت می‌توان محدوده شماره و سری مربوط به اسناد را جهت حضور در گزارش، تعیین نمود.
 +
 
 +
 
 +
*'''وضعیت اسناد''' : در این قسمت می‌توان حضور اسناد در گزارش را از نظر وضعیت، به ترکیبی از حالت‌های '''پیش‌نویس'''، '''عملیاتی''' و '''تایید شده''' و یا محدود به وضعیت‌ مورد نظر، تعیین نمود.
 +
 
 +
 
 +
*'''شامل برگه‌های''' : در صورتی که از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی استفاده شده است، در این قسمت می‌توان حضور برگه‌ها در گزارش را به بخش مورد نظر ، محدود نمود.
  
  
سطر ۱۱۴: سطر ۱۴۲:
 
'''رخدادها'''
 
'''رخدادها'''
 
----
 
----
 +
در قسمت رخدادها می‌توان محدوده رخدادها و سایر پارامترهای مربوط به کالا را جهت حضور در گزارش، تعیین نمود.
 +
 +
 +
[[file:inv-5-1-16.png|700px|thumb|center|عملیات کالا - رخدادها]]
  
  
[[file:inv-5-1-16.png|500px|thumb|center|عملیات کالا - رخدادها]]
 
  
  
در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:
+
این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد :
  
*'''محدوده کد کالا''' : از این قسمت می‌توانید محدوده‌‌ای از کالاها را انتخاب نمایید.  
+
*'''محدوده کد کالا''' : در این قسمت می‌توان محدوده کد [[درخت کالاها و خدمات|کالاهای]] مورد نظر، جهت حضور در گزارش را تعیین نمود.
  
*'''محدوده کد مرکز''' : از این قسمت می‌توانید محدوده ای از مراکز مصرف و تامین کالا را انخاب نمایید.
 
  
*'''شامل رخداد های''' : از این قسمت می‌توانید تمام انبار ها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.
+
*'''محدوده کد مرکز''' : در این قسمت می‌توان تعیین نمود رخدادهای مربوط به کدام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مراکز]] در گزارش حضور یابند.
  
*'''واحد سنجش مقدار''' : از این قسمت می‌توانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.
 
  
*'''انواع طرف حساب''' : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب‌های '''" آزاد "'''، '''" عمومی "''' و '''" اختصاصی "'''را انتخاب نمایید.
+
*'''شامل رخدادهای''' : در این قسمت می‌توان حضور رخدادها را بر اساس [[انبارها|انبار]] مورد نظر، محدود نمود.
 +
 
 +
 
 +
*'''واحد سنجش مقدار''' : در این قسمت می‌توان حضور رخدادها را بر اساس [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] ثبت شده برای هر کالا، تعیین نمود.
 +
 
 +
 
 +
*'''انواع طرف حساب''' : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب‌های '''" آزاد "'''، '''" [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|عمومی]] "''' و '''" [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|اختصاصی]] "''' را انتخاب نمایید.
 +
 
  
 
*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
 
*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
  
:*'''برآوردی''': رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آنها را با وضعیت بهای '''" برآوردی "''' درج نمودید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
+
:*'''برآوردی''' : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آن‌ها را با وضعیت بهای '''" برآوردی "''' درج نموده‌اید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
 +
 
 +
:*'''برآوردی به واقعی''' : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم [[برگه اصلاح بهای کالاهای وارده|برگه اصلاح بهای وارده]] با نوع رخداد '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' درج شده‌اند.
 +
 
 +
:*'''واقعی''' : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود، آن‌ها را با وضعیت بهای '''" واقعی "''' درج نموده‌اید.
 +
 
 +
:*'''واقعی شده''' : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای '''" برآوردی "''' درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.
  
:*'''برآوردی به واقعی''' : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' درج شده اند.
 
  
:*'''واقعی شده''' : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای '''" برآوردی "''' درج شده اند و سپس با استفاده از رخدادهای '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.
+
*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای [[بچ‌های کالا|بچ]] و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
  
:*'''واقعی''' : رخدادهایی هستند که کالاهای آنها از ابتدا با وضعیت بهای واقعی وارد شده‌اند و یا رخدادهایی که پس از درج رخداد'''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' واقعی شده‌اند.
 
  
:*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
+
*'''محدوده کد بچ از''' : محدوده‌ای از بچ های کالاها را که قصد محدودسازی گزارش بر اساس آن ها را دارید، از این قسمت محدوده تعیین کنید.
  
*'''محدوده کد بچ از''' : در صورتی که می‌خواهید محدوده‌ای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
 
  
*'''انواع رخداد''': از این قسمت می‌توانید انواع رخدادی که در گزارش می‌خواهید داشته باشید را تیک بزنید.
+
*'''رخدادهای فاقد مانده درنظر گرفته نشوند''' : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای فاقد مانده در گزارش صرف‌ نظر خواهد شد.
  
  
[[file:inv-5-1-19.png|500px|thumb|center|انواع رخداد]]  
+
*'''رخدادهای فاکتور شده درنظر گرفته نشوند''' : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای [[فاکتور فروش|فاکتور]] شده صرف نظر خواهد شد.
  
  
* اگر تیک '''رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند را نشان نمی‌دهد.
+
* اگر تیک '''رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند''' زده شود، در گزارش رخدادهای زیر به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند :
  
* اگر تیک '''رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده اند را به ما نشان نمی‌دهد.
+
:*'''" برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت فروش(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت مصرف(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) "'''
 +
:*'''" تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها "'''
  
* اگر تیک '''رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "'''، '''" برگشت فروش(دوره جاری) "'''، '''" برگشت مصرف(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) "''' و '''" تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
+
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب برگشت انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.
  
*اگر تیک '''رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" تعدیل ورود "'''، '''" تعدیل خروج "''' و '''" تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
 
  
*اگر تیک '''رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" اصلاح بهای وارده "'''، '''" اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره "'''، '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' و '''" تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
+
*اگر تیک '''رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند''' زده شود، در گزارش رخدادهای '''" تعدیل ورود "'''، '''" تعدیل خروج "''' و '''" تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
 +
 
 +
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.
 +
 
 +
 
 +
*اگر تیک '''رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند''' زده شود، در گزارش رخدادهای '''" [[برگه اصلاح بهای کالاهای وارده#32415|اصلاح بهای وارده]] "'''، '''" [[برگه اصلاح بهای کالاهای وارده#32416|اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره]] "'''، '''" [[برگه اصلاح بهای کالاهای وارده#32417|تبدیل بهای برآوردی به واقعی]] "''' و '''" [[برگه اصلاح بهای کالاهای وارده#32418|تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها]] "''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.
 +
 
 +
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب اصلاح بهای انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.
 +
 
 +
 
 +
*اگر تیک '''تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند''' زده شود، در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود. شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده‌ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده‌ها.
 +
 
 +
به عنوان مثال، چنانچه محدوده ی گزارش را اردیبهشت 1398 در نظر گرفته باشید، و در خرداد 1398 یک برگه‌ی تعدیل برای اصلاح مقدار یکی از ورودهای اردیبهشت 1398 تنظیم نموده باشید، با انتخاب این گزینه، آن تعدیل در گزارش در نظر گرفته نخواهد شد.
  
*اگر تیک '''تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند''' را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها.
 
  
 
<div id=37203> </div>
 
<div id=37203> </div>
 
'''شرایط'''
 
'''شرایط'''
 
----
 
----
 +
در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش '''" خلاصه عملیات یک کالا "''' را تعیین نمایید.
 +
 +
 +
[[file:inv-5-1-17.png|700px|thumb|center|عملیات کالا - شرایط]]
  
  
[[file:inv-5-1-17.png|500px|thumb|center|عملیات کالا - شرایط]]  
+
* به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] را فشار دهید تا وارد پنجره '''" تدوین یک شرط "''' شوید.
  
  
از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی گزارش استفاده می‌شود.
+
[[file:inv-5-1-20.png|550px|thumb|center|تدوین یک شرط]]
 +
 
 +
 
 +
# در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 +
# یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 +
# در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.
 +
 
 +
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
 +
 
 +
 
 +
به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.
 +
 
 +
نکته مهم در‌این بخش این‌ است که‌ از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت '''" عملگر با سطرهای قبلی "''' یعنی '''" و "'''، '''" یا "''' و '''" بجز "''' شود.
 +
 
 +
* برای ذخیره شرط تکمه '''" ذخیره مجموعه شرایط "''' یا [[file:gnl 007.png|25px]] را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
* جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه '''" بازیابی مجموعه شرایط "''' یا [[file:gnl 010.png|25px]] را فشار دهید.
  
  
سطر ۱۷۷: سطر ۲۵۸:
 
'''ترتیب'''
 
'''ترتیب'''
 
----
 
----
 +
در قسمت '''ترتیب''' می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.
 +
  
 +
[[file:inv-5-1-18.png|700px|thumb|center|عملیات کالا - ترتیب]]
  
[[file:inv-5-1-18.png|500px|thumb|center|عملیات کالا - ترتیب]]
 
  
 +
اکنون با فشردن تکمه '''" تصویب "'''، گزارش '''" خلاصه عملیات کالا "''' به صورت زیر نمایش داده می‌شود:
  
در قسمت '''ترتیب''' می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.
 
  
گزارش عملیات کالا در پنجره‌ای تحت عنوان '''" تفکیک عملیات کالا "''' مطابق شکل زیرنمایش داده می‌شود:
+
[[file:inv-5-1-25.png|1000px|thumb|center|خلاصه عملیات کالا - سرجمع برحسب ماه‌های سال شمسی]]
 +
 +
 
 +
در این گزارش همچنین می‌توان با تغییر نحوه اخذ سرجمع بر حسب محدوده‌های زمانی، گزارش‌های دیگری را اخذ نمود:
  
  
[[file:inv-5-1-20.png|500px|thumb|center|عملیات کالا - سرجمع در محدوده زمانی]]  
+
[[file:inv-5-1-27.png|1000px|thumb|center|خلاصه عملیات کالا - سر جمع برحسب "هفته - شنبه تا جمعه"]]  
  
  
این گزارش به صورت '''" اخذ سرجمع در محدوده های زمانی "''' تهیه شده است؛ به طور مثال جهت تهیه گزارش به صورت '''" اخذ سرجمع بر حسب مرکز "''' مطابق تصویر خواهد بود :
 
  
  
[[file:inv-5-1-20.png|500px|thumb|center|عملیات کالا - سرجمع بر حسب مرکز]]
 
  
 +
[[file:inv-5-1-28.png|1000px|thumb|center|خلاصه عملیات کالا - سرجمع برحسب فصل‌های سال شمسی]]
  
  
<div id=46006> </div>
+
<div id=37205> </div>
=='''نوار ابزار گزارش خلاصه عملیات کالا'''==
+
'''نوار ابزار گزارش خلاصه عملیات کالا'''
 
----
 
----
 
تکمه‌های موجود در  نوار ابزار '''خلاصه عملیات یک کالا''' به شرح زیر می‌باشند :
 
تکمه‌های موجود در  نوار ابزار '''خلاصه عملیات یک کالا''' به شرح زیر می‌باشند :
سطر ۲۵۷: سطر ۳۴۲:
  
  
* [[file:gnl 021.png|25px]] : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید با فشردن این تکمه ریز عملیات آن سطر را ملاحظه می‌نمایید.
+
* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه ریزعملیات سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
----
 
----
 
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۱


جهت اخذ گزارشات سرجمع از گردش و مانده یک کالا به تفکیک محدوده‌های زمانی، از گزارش " خلاصه عملیات یک کالا " استفاده می‌شود.


به منظور اخذ گزارش خلاصه عملیات یک کالا، از منوی " گزارش " ، " خلاصه عملیات یک کالا " را انتخاب نمایید.

همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه Gnl 131.png که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.


منوی گزارش


پنجره " عملیات کالا " به شکل زیر باز خواهد شد:


عملیات کالا


این محاوره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :


محتویعملیات کالا - محتوی


از قسمت " محتوی " فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :

 • گزارش کالا - کد : در این قسمت کد کالای مورد نظر را وارد نمایید. جهت سهولت در انتخاب کالا می‌توان با تایپ عبارت " / "، کالای مورد نظر را از پنجره " انتخاب کالا " با ساختار درختی انتخاب و یا با تایپ عبارت " // " آن را در محاوره " انتخاب کالا یا خدمت با جستجو "، جستجو نمایید.


 • حرکت در بین کالاها : در قسمت حرکت در بین کالاها می‌توان تعیین نمود که در پنجره " خلاصه عملیات کالا "، با فشردن تکمه‌های Gnl 160.png و Gnl 159.png، حرکت در بین چه سطحی از کالاها انجام شود.


امکان انتخاب حالت‌های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :
 • فقط کالاهای عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت بین کالاهای عملیاتی انجام می‌شود.
 • فقط کالاهای یک سطح خاص در نظر گرفته شوند  : در این صورت حرکت در سطح کالاهای انتخاب شده انجام می‌شود.
با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، در زمان حرکت بین کالاهای سطح انتخاب شده، کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.
اگر گزینه " جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده در گزارش بازنمایی شود " را انتخاب نمایید، جمع عملیات مزبور از تاریخ مورد نظر شما تا ابتدای محدوده نشان داده می‌شود.


 • نحوه محاسبه : از قسمت نحوه محاسبه، یکی از روش های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 • بدون اخذ سرجمع : با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به کالا بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.


 • اخذ سرجمع بر حسب مرکز : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالای مورد نظر، به تفکیک مراکز و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد.
 • با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادها را به یکی از حالت‌های " مراکز عملیاتی " و یا " مراکز یک سطح خاص " سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب " مراکز یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل " مراکز سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " در این بخش، در دسترس خواهد بود.


 • عملیات فاقد مرکز در گزارش ظاهر نشوند : با انتخاب این گزینه، رخدادهای فاقد مرکز، از گزارش حذف خواهند شد.


 • اخذ سرجمع برحسب کالا : با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به کالای مورد نظر، به تفکیک کالا و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد.
 • با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادها را به یکی از حالت‌های " کالاهای عملیاتی " و یا " کالاهای یک سطح خاص " سرجمع نمود.
 • در صورت انتخاب " کالاهای یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل " کالاهای سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل " در این بخش، در دسترس خواهد بود.


 • اخذ سر جمع بر حسب بچ : با انتخاب این گزینه کالاهایی که بچ پذیر هستند به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • اخذ سرجمع در محدوده زمانی : با استفاده از این گزینه، رخدادهای مربوط به کالا موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.


 • سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود : این گزینه زمانی فعال می‌شود که " نحوه محاسبه " را از حالت " بدون اخذ سرجمع " تغییر دهید و بخواهید گزارش را با اخذ سرجمع (بر حسب مرکز، بچ، کالاهای عملیاتی و یا محدوده‌های زمانی) اخذ نمایید.


 • سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نشان داده نمی‌شوند.
 • اخذ سرجمع بر حسب : از قسمت اخذ سرجمع بر حسب، یکی از روش‌های اخذ سرجمع زیر را انتخاب نمایید :
 • سرجمع برحسب ماههای سال شمسی
 • سرجمع برحسب ماههای سال میلادی
 • سرجمع بر حسب فصل های سال شمسی
 • سر جمع بر حسب دوره‌های 3ماهه در سال مالی
 • سرجمع برحسب روزهای سال
 • سرجمع برحسب "هفته - شنبه تا جمعه"
 • سرجمع برحسب "هفته - دوشنبه تا یکشنبه"
 • سرجمع برحسب سالهای مالی
 • سرجمع برحسب محدوده دلخواه


 • محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود : با انتخاب این گزینه محدوده تاریخ عملیات در ستون " شرح عملیات " نمایش داده می‌شود.


 • فرم گزارش : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.


برگه‌هاعملیات کالا - برگه‌ها


این قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد :

 • شامل برگه‌های : در این قسمت می‌توان حضور برگه‌ها را به یک سال مالی معیّن، محدود نمود.


 • محدوده تاریخ از : در این قسمت می‌توان حضور برگه‌ها را به یک محدوده تاریخ معیّن، محدود نمود.


 • محدوده شماره سند : در این قسمت می‌توان محدوده شماره اسناد را جهت حضور در گزارش، تعیین نمود.


 • انواع برگه : در این قسمت می‌توانید هر نوع از برگه‌های انبار که قرار است در گزارش لحاظ شوند را انتخاب نمایید، همچنین با استفاده از گزینه‌های تمام انواع، تمام انواع ورود یا تمام انواع خروج، برگه‌های مورد نظر را بر حسب نیاز انتخاب نمایید.
انتخاب ترکیب مورد نظر از نوع برگه‌ها در این قسمت میسر می‌باشد.


 • محدده شماره/سری از : در این قسمت می‌توان محدوده شماره و سری مربوط به اسناد را جهت حضور در گزارش، تعیین نمود.


 • وضعیت اسناد : در این قسمت می‌توان حضور اسناد در گزارش را از نظر وضعیت، به ترکیبی از حالت‌های پیش‌نویس، عملیاتی و تایید شده و یا محدود به وضعیت‌ مورد نظر، تعیین نمود.


 • شامل برگه‌های : در صورتی که از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی استفاده شده است، در این قسمت می‌توان حضور برگه‌ها در گزارش را به بخش مورد نظر ، محدود نمود.


رخدادها


در قسمت رخدادها می‌توان محدوده رخدادها و سایر پارامترهای مربوط به کالا را جهت حضور در گزارش، تعیین نمود.


عملیات کالا - رخدادهااین قسمت شامل فیلدهای زیر می‌باشد :

 • محدوده کد کالا : در این قسمت می‌توان محدوده کد کالاهای مورد نظر، جهت حضور در گزارش را تعیین نمود.


 • محدوده کد مرکز : در این قسمت می‌توان تعیین نمود رخدادهای مربوط به کدام مراکز در گزارش حضور یابند.


 • شامل رخدادهای : در این قسمت می‌توان حضور رخدادها را بر اساس انبار مورد نظر، محدود نمود.


 • واحد سنجش مقدار : در این قسمت می‌توان حضور رخدادها را بر اساس واحد ثبت شده برای هر کالا، تعیین نمود.


 • انواع طرف حساب : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب‌های " آزاد "، " عمومی " و " اختصاصی " را انتخاب نمایید.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
 • برآوردی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آن‌ها را با وضعیت بهای " برآوردی " درج نموده‌اید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
 • برآوردی به واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " درج شده‌اند.
 • واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود، آن‌ها را با وضعیت بهای " واقعی " درج نموده‌اید.
 • واقعی شده : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای " برآوردی " درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.


 • شامل رخدادهای : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.


 • محدوده کد بچ از : محدوده‌ای از بچ های کالاها را که قصد محدودسازی گزارش بر اساس آن ها را دارید، از این قسمت محدوده تعیین کنید.


 • رخدادهای فاقد مانده درنظر گرفته نشوند : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای فاقد مانده در گزارش صرف‌ نظر خواهد شد.


 • رخدادهای فاکتور شده درنظر گرفته نشوند : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای فاکتور شده صرف نظر خواهد شد.


 • اگر تیک رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند زده شود، در گزارش رخدادهای زیر به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند :
 • " برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "
 • " برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "
 • " برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "
 • " برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "
 • " برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "
 • " برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "
 • " برگشت فروش(دوره جاری) "
 • " برگشت مصرف(دوره جاری) "
 • " برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "
 • " برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "
 • " برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "
 • " برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) "
 • " تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها "
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب برگشت انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


 • اگر تیک رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند زده شود، در گزارش رخدادهای " تعدیل ورود "، " تعدیل خروج " و " تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.

در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب اصلاح بهای انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.


 • اگر تیک تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند زده شود، در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود. شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده‌ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده‌ها.
به عنوان مثال، چنانچه محدوده ی گزارش را اردیبهشت 1398 در نظر گرفته باشید، و در خرداد 1398 یک برگه‌ی تعدیل برای اصلاح مقدار یکی از ورودهای اردیبهشت 1398 تنظیم نموده باشید، با انتخاب این گزینه، آن تعدیل در گزارش در نظر گرفته نخواهد شد.


شرایط


در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش " خلاصه عملیات یک کالا " را تعیین نمایید.


عملیات کالا - شرایط


 • به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه Gnl 000.png را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.


تدوین یک شرط


 1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته مهم در‌این بخش این‌ است که‌ از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و "، " یا " و " بجز " شود.
 • برای ذخیره شرط تکمه " ذخیره مجموعه شرایط " یا Gnl 007.png را انتخاب نمایید.
 • جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png را فشار دهید.


ترتیب


در قسمت ترتیب می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.


عملیات کالا - ترتیب


اکنون با فشردن تکمه " تصویب "، گزارش " خلاصه عملیات کالا " به صورت زیر نمایش داده می‌شود:


خلاصه عملیات کالا - سرجمع برحسب ماه‌های سال شمسی


در این گزارش همچنین می‌توان با تغییر نحوه اخذ سرجمع بر حسب محدوده‌های زمانی، گزارش‌های دیگری را اخذ نمود:


خلاصه عملیات کالا - سر جمع برحسب "هفته - شنبه تا جمعه"خلاصه عملیات کالا - سرجمع برحسب فصل‌های سال شمسی


نوار ابزار گزارش خلاصه عملیات کالا


تکمه‌های موجود در نوار ابزار خلاصه عملیات یک کالا به شرح زیر می‌باشند :


تکمه‌های بالا


 • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 018.png : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از کالاها نیز می‌توان استفاده نمود.


 • Gnl 019.png : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 159.png : جهت نمایش کالای بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
سطحی که کالا در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 160.png : جهت نمایش کالا قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 سطحی که کالا در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.


 • Gnl 175.png : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 • Gnl 191.png : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.


تکمه‌های پایین


 • Gnl 033.png : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.


 • Gnl 021.png : جهت ملاحظه ریزعملیات سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.category : بازگشت