حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی

از NOSA Wiki
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۱۰ توسط Rabizadeh (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به: ناوبری، جستجو


حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی

هر شرکت برای انجام فروش به مشتریانش و همچنین داشتن گردش مالی با مراکز مختلفش نیاز به گزارش های سریع در سیستم دارد. از جمله این گزارشات می‌توان به کل صورت حساب‌های دریافتنی که شرکت از یکی از مشتریان (مراکز مالی) دارد، اشاره کرد. قاعدتا این گزارش برای تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌های مالی آینده با مراکز مختلف لازم خواهد بود.

از آنجائیکه در هنگام تعریف مراکز مالی می‌توان به هر مرکز مالی یک تفصیلی فروش اختصاص داد. و مراکز قابل ارتباط با تفصیلی‌ها هستند. این گزارش قابل اخذ از تفصیلی مرکز می‌باشد.

جهت داشتن گزارش بالا می ‌توانید از گزارش "صورت حساب فروش یک تفصیلی" در سیستم استفاده کنید.


 از آنجائیکه ممکن است هر تفصیلی در چندین حساب گردش داشته باشد. و همه این حساب‌ها در این گزارش مورد نظرتان نباشد درنتیجه می‌توانید حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی را از قبل در سیستم تعیین کنید. تا فقط گردش این حساب‌ها در گزارش لحاظ شود.


توجه داشته باشید این امکان فقط مجموعه‌ای از حساب‌هاست که از قبل در سیستم معرفی می‌شوند جهت راحت تر بودن اخذ گزارش یا می‌توان گفت مجموعه‌ای از شرایط ذخیره شده می‌باشد. و تغییر آن هیچ سابقه‌ای از خود باقی نمی‌گذارد.


توجه داشته باشید، در هنگام اخذ این گزارش سیستم گردش حساب‌های تفصیلی مورد نظرتان را در اسناد تمام نرم‌افزارها بررسی میکند.


تعریف یک حساب در صورت حساب فروش یک تفصیلی


به منظور تعریف یک حساب در "صورت حساب فروش یک تفصیلی"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی " را انتخاب کنید.


تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی


جهت اضافه کردن یک حساب جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

در قسمت کد‌حساب، کد‌حساب دلخواهتان را وارد کنید.

حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی


به همین ترتیب می‌توانید سایر حساب ها‌ی دلخواه را نیز اضافه کنید.


حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی


اصلاح یک حساب در صورت حساب فروش یک تفصیلی


به منظور اصلاح یک حساب در "صورت حساب فروش یک تفصیلی"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی " را انتخاب کنید.


تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی

اصلاحات لازم را انجام دهید و در نهایت تصویب کنید.

توجه داشته باشید که با اصلاح و تغییر دادن یک حساب در این لیست اگر در گزارش از " حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی " استفاده کنید، گزارش صورت حساب تفصیلی هم تغییر خواهد کرد و فقط گردش حساب‌های موجود در این لیست را در گزارش می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن از دسترس خارج می‌شود.


حذف یک حساب در صورت حساب فروش یک تفصیلی


به منظور حذف یک حساب در "صورت حساب فروش یک تفصیلی"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی " را انتخاب کنید.


تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی


پس از انتخاب حساب مورد نظر در "صورت حساب فروش یک تفصیلی"، به کمک تکمه Gnl 003.png و یا کلیدهای "Ctrl + Delete"، حساب را حذف نمایید.


توجه داشته باشید که با حذف یک حساب در این لیست، اگر در گزارش از " حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی " استفاده کنید، گزارش صورت حساب تفصیلی هم تغییر خواهد کرد و فقط گردش حساب‌های موجود در این لیست را در گزارش می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن از دسترس خارج می‌شود.تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره "حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی" به شرح زیر می‌باشند :

 • Gnl 033.png :جهت پرش به آخرین سطر از حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 034.png :جهت پرش به سطر بعدی از حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + DOWN " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 035.png :جهت پرش به سطر قبلی از حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + UP " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 036.png :جهت پرش به اولین سطر از حساب‌های موثر در صورت حساب فروش یک تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.

 • Gnl 003.png : جهت حذف یک حساب در "صورت حساب فروش یک تفصیلی" تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 000.png : جهت تعریف یک حساب جدید در "صورت حساب فروش یک تفصیلی" مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحه‌کلید می‌باشد.
 • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در "صورت حساب فروش یک تفصیلی" مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
 • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست صورت حساب فروش یک تفصیلی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

category : بازگشت